Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Aktualności prawne

24.05.2017   Informacje i akty prawne   0

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.
Nowelizacja rozszerza dotychczasowe przepisy o prace związane z wysiłkiem fizycznym, inne niż ręczne prace transportowe, wprowadza miary wydatku energetycznego netto niezbędnego do wykonywania pracy fizycznej odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, ustala wymagania i sposób wykonywania ręcznego przemieszczania przedmiotów przez jednego pracownika również odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn, a także określa dopuszczalne masy ładunków przemieszczanych na wózkach po różn...

Więcej»

27.04.2017   Nowe przepisy dotyczące dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg w transporcie zbiorowym   0

Ocena

+ -
-10
ikona

W dniu 21 kwietnia 2017r. weszły w życie przepisy dotyczące dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rodzaje tych dokumentów oraz ich wzory dla niektórych ulg, a także tryb i terminy wydawania oraz przedłużania ważności tych dokumentów określają:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017r., poz. 810) Link

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 ...

Więcej»

22.12.2016   Informacja o obowiązkach wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej   0

Ocena

+ -
-10
ikona

Nowa ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która obowiązuje od 1 października 2016 r. wprowadza nowe obowiązki dla grupy przedsiębiorców również w naszej branży.

Nowością jest obowiązek sporządzania audytu energetycznego. Dotyczy firm, które w ostatnich dwóch latach zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub osiągnęły obrót przekraczający 50 milionów euro. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo w informacji prezesa URE.>>>>pobierzAudyt należy wykonywać co 4 lata, a pierwszy trzeba przeprowadzić do dnia 1.10.2017 r.

...

Więcej»