Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Najbliższe wydarzenia (Archiwum)

22.02.2018   Bezpłatne warsztaty nt. RODO - Warszawa 

Szanowni Państwo,

Realizując zgłaszaną przez Państwa potrzebę zapoznania się z nowymi przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz potrzebę przygotowania się do nowych obowiązków i zadań wynikających z tych przepisów, uprzejmie informujemy, że Izba w dniu 22.02.2018 r. organizuje warsztaty nt. RODO, dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zmian w polskim prawie krajowym w tym zakresie.
Zmiany dotyczą wszelkich podmiotów, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, zakres zmian jest bardzo obszerny, a czas dostosowania wewnętrznych procedur do nowych przepisów upływa w dniu 25 m...

Więcej»

28.11.2017   Warsztaty nt. cen transferowych, czyli rozliczeń finansowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Realizując zgłaszaną przez Państwa potrzebę zapoznania się ze znowelizowanymi w tym roku oraz z planowanymi na przyszłość przepisami dotyczącymi sposobu kształtowania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także nowych obowiązków raportowych i dokumentacyjnych z tym związanych, uprzejmie informujemy, że Izba organizuje Warsztaty o tej tematyce, adresowane do Członków IGKM.
Warsztaty odbędą się w dniu 28 listopada 2017 r., w godzinach 09:30 (09:30) - 17:00 (17:00) w sali konferencyjnej Polonia Palace Hotel - Al. Jerozolimskie 45, 00- 692 Warszawa.
Spotkanie przeprowadzi radca prawny Marcin Maciocha, reprezentujący spółkę Refunda z Wrocławia.

Program

Dodatkowych informacji o organizacji spotkania udzieli Monika Piłka tel. 22 / 848-...

Więcej»

9.11.2017   IV warsztaty Dobre praktyki E-bus, Kraków 

W dniu 9 listopada 2017 r. w Krakowie odbędą się czwarte warsztaty Dobre praktyki E-bus pt. Infrastruktura dla autobusu elektrycznego. Gospodarzem warsztatów jest Miasto Kraków a organizatorami Polski Funduszu Rozwoju i Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - jako patron merytoryczny.

Warsztaty odbędą się w sali Urzędu Miasta przy pl. Wszystkich Świętych 3. W trakcie warsztatów przewidziano również roboczą wizytę w punktach ładowania autobusów elektrycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo wysyłając maila: m.zabicki@igkm.pl
...

Więcej»

19-20.10.2017   VII Ogólnopolski KONKURS KIEROWCÓW Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 

W dniach 19-20.10.2017r. IGKM wspólnie z Komunikacją Miejską Płock Sp. z o.o. i przy wsparciu Automobilklubu Polski organizują VII Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM.
W programie konkursu przewidziano następujące elementy rywalizacji:
test wiedzy o przepisach,
jazda sprawnościowa na czas,
test jazdy precyzyjnej,
scenki związane z obsługą pasażerów,
pierwsza pomoc,
zadania związane z oceną stanu technicznego autobusu.
Trzy pierwsze zadania realizowane będą przez wszystkich uczestników. Grupa najlepszych stanie do współzawodnictwa w II etapie - finałowym, który obejmie trzy ostatnie konkurencje.
...

Więcej»

12-13.10.2017   Komisja Ekonomiczna IGKM, Grudziądz 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z Prezydentem Grudziądza organizują w dniach 12-13 października 2017 roku posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 12 października br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończą w dniu 13 października ok. godz. 13:00. (13:00.) Miejscem obrad Komisji będzie Hotel Rudnik ul. Miła 2 w Grudziądzu

Podczas obrad omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

Blok I - Prawo zamówień publicznych (Pzp)- zamówienia z wolnej ręki (In - house)
Zapisy Ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych różnic pomiędzy zleceniem bezpośrednim podmiotowi wewnętrznemu, a zamówieniem z wolnej ręki
Omówienie warunku zamówienia z wolnej ręki, zawartego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b Pzp - "ponad 90% dzi...

Więcej»

4-5.10.2017   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Gniezno 

W dniach 4-5 października 2017 r. w Gnieźnie odbędzie się posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Gnieźnie Sp. z o.o.
Posiedzenie Komisji połączone będzie z obchodami 60-lecia komunikacji miejskiej w Gnieźnie.

Planowana tematyka spotkania to:
czy autobus elektryczny daje możliwość stworzenia nowej oferty przewozowej w niedostępnych dotychczas dla ptz miejscach?,
analiza wykonalności wprowadzenia autobusu elektrycznego do centrum miast (np. na rynek w Gnieźnie i innych miastach),
optymalizacja w komunikacji miejskiej - metodyka i obszary działania,
przegląd najlepszych praktyk - efektów optymalizacji w komunikacji miejskiej,
systemy ITS d...

Więcej»

26-29.09.2017   IV Edycja Konkursu IGKM o Nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, Gdańsk  

Konkurs
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego
12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017


Szanowni Państwo, Wystawcy Targów TRAKO 2017,

Informujemy, że podczas tegorocznych 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 w Gdańsku (26-29.09.2017 r.) odbędzie się IV edycja Konkursu IGKM o nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, w celu wyróżnienia najlepszych wyrobów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologii, przeznaczonych dla trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej.
...

Więcej»

25.09.2017   Konferencja Techniczna IGKM, Gdańsk  

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. oraz Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o. organizuje w dniu 25 września br. Konferencję Techniczną IGKM pt. "Komunikacją tramwajową w przyszłość - potrzeby i uwarunkowania", która odbędzie się w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto przy ul. Jana Heweliusza 22 w Gdańsku. Konferencja odbędzie się w dniu poprzedzającym XII Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO.

Na Konferencję zapraszamy przede wszystkim osoby, które zwyczajowo uczestniczą w branżowych komisjach technicznych Izby, tj. Komisji Taboru Tramwajowego, Komisji Zasilania i Komisji Torowej.


Ramowy program Konferencji Technicznej IGKM:
Blok wprowadzający
o Komunikacja tramwajowa w Polsce - stan obecny i pla...

Więcej»

16-22.09.2017   Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu już wkrótce ETZT to ogólnoeuropejska kampania, odbywająca się co roku w dniach 16 - 22 września. Zasadniczym celem ETZT jest zachęcenie władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzania i promowania zrównoważonych środków transportu: transportu zbiorowego, rowerów, ruchu pieszego. W tym czasie odbywa się wiele imprez związanych z ideą zrównoważonego rozwoju transportu: rajdy piesze, rowerowe, wystawy i konferencje. Zwieńczeniem tygodnia jest przypadający na 22 września - Dzień bez Samochodu.

W Polsce kampania współprowadzona jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska, których przedstawiciele pełnią funkcję Krajowych Koordynatorów kampanii.

Dokonując rejestracji na stronie: www.mobilityweek.eu można zadeklarowa...

Więcej»

14.09.2017   Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt 

Zaproszenie

Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt

14 września w hotelu Courtyard Gdynia Waterfront przy ul. Jerzego Waszyngtona 19 w Gdyni odbędzie seminarium pt. "Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt" . Spotkanie poprowadzą eksperci ze Zespołu Prawa Zamówień Publicznych Domański Zakrzewski Palinka: Katarzyna Kuźma, Partner, dr Wojciech Hartung, Counsel i Tomasz Michalczyk, Senior Associate.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Choć wydany jeszcze pod rządami tzw. starych dyrektyw, niewątpliwie - przynajmniej częściowo - znajdzie zastosowanie również w obecnie ob...

Więcej»

7-8.09.2017   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM, Płock 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 7-8 września 2017 r. w Płocku. Współorganizatorem spotkania jest Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o.
Ramowy program spotkania przewiduje następujące zagadnienia:
Zagadnienia regulacji prawnych dotyczących warunków BHP w komunikacji miejskiej
Analiza wypadkowości oraz zdarzeń drogowych na przykładzie dużych i mniejszych ośrodków
Czynniki wypadków związanych z zasłabnięciem, zaśnięciem podczas prowadzenia pojazdu
Kwestie bezpieczeństwa kierowcy w konfliktach z pasażerami
Wymiana doświadczeń – sprawy różne
Szczegółowych informacji o spotkaniu Komisji udzieli Marcin Żabicki (22 848-21-72, m.zabicki@igkm.pl).
...

Więcej»

27-28.06.2017   Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Kraków 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie organizują w dniach 27-28 czerwca 2017 roku posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM.

Planowana tematyka spotkania to:
Polityka Państwa w zakresie paliw alternatywnych w transporcie.
Projekt e-Bus.
Ustawa o e-mobilności.
Elektromobilność w krajach europejskich.
Analizy wdrażania e-mobilności dla komunikacji miejskiej.
Przegląd aktualnych polskich doświadczeń w zakresie eksploatacji autobusów elektrycznych.
...

Więcej»

22-23.06.2017   Komisja Ekonomiczna IGKM, Piła 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-23 czerwca 2017 r. w Pile odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

Obrady Komisji rozpoczną się w dniu 22 czerwca br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończą w dniu 23 czerwca ok. godz. 14:00. (14:00.) Miejscem obrad Komisji będzie Centrum Konferencyjne Investpark Piła ul. Dąbrowskiego 8, miejscem zakwaterowania Hotel Gromada al. Piastów 15 w Pile.

Podczas obrad omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
1. Autobusy elektryczne - szanse, zagrożenia
założenia do Ustawy o elektromobilności
możliwości realizacji programów e-Bus
alternatywne napędy autobusów - doświadczenia z projektów, eksplo...

Więcej»

8-9.06.2017   Komisja Torowa IGKM, Szczecin 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. organizuje w dniach 8-9 czerwca 2017 roku kolejne posiedzenie Komisji Torowej IGKM.

Miejscem zakwaterowania uczestników oraz obrad Komisji jest Hotel Novotel, al. 3 Maja 31, 70-215 Szczecin.

Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 8.06.br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy obiadem w dniu 9.06.br. około godz. 12:00. (12:00.)

Temat przewodni Komisji:
"Problemy budowy i eksploatacji bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych"

...

Więcej»

1-2.06.2017   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Inowrocław 

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Inowrocławiu odbędzie się posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Inowrocławiu Sp. z o.o.
Posiedzenie Komisji połączone będzie z obchodami 105-lecia komunikacji miejskiej w Inowrocławiu.

Planowana tematyka spotkania to:

Przegląd aktualnych rozwiązań drogowych i ruchowych promujących komunikację miejską.
Problematyka przystanków autobusowych i tramwajowych.
Przyczepy autobusowe w komunikacji miejskiej: strategie eksploatacji, problemy prawne, warunki techniczne.
Narzędzia elektroniczne do budowania rozkładów jazdy.
...

Więcej»

25-26.05.2017   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, Warszawa  

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. organizują w dniach 25-26 maja 2017 roku posiedzenie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM.

Planowana tematyka spotkania to:
Kierunki rekrutacji kierowców i motorniczych (rekrutacja zewnętrzna, przetarg na szkolenie, umowa szkoleniowa, organizacja kursów nauki jazdy, pozyskiwanie prowadzących pojazdy z rynków zewnętrznych).
Współpraca ze szkolnictwem zawodowym i wyższym w zakresie pozyskania specjalistycznych kadr dla komunikacji miejskiej.
Wsparcie dla nowozatrudnionych w ramach systemów adaptacji zawodowej.
Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród pracowników.
Wizyta techniczna w Ośrodku Szkolenia Tramwajów Warszawskich (prezentacja symulatora ja...

Więcej»

25-26.05.2017   Komisja Zasilania IGKM, Kobylnica k/Poznań  

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Kobylnicy k/Poznaniu.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 25 maja br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy w dniu 26 maja br. ok. godz. 14:00. (14:00.) Miejscem obrad Komisji będzie Hotel "OSSOWSKI" w Kobylnicy k/Poznania przy ul. Dąbrówki 1.

Temat przewodni Komisji:
"Elektroenergetyka trakcyjna - Codzienna eksploatacja, nowe trendy i kierunki rozwoju. Sukcesy i zagrożenia".


Podczas obrad omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
...

Więcej»

15-17.05.2017   Światowy Szczyt Transportu Publicznego, Montreal (Kanada) 

W dniach 15-17 maja 2017 r. w Montrealu odbędzie się Światowy Szczyt Transportu Publicznego organizowany przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP). Pod tą wspólną nazwą kryją się dwa wydarzenia, znane do tej pory jako Kongres Transportu Publicznego oraz Wystawa "Mobilność i transport miejski". Poprzez hasło najbliższego Szczytu "Lead the TRANSITion" ("Bądź liderem zmiany") UITP nawołuje do podejmowania przez przedsiębiorstwa sektora transportu publicznego wyzwań związanych np. z rozwojem cyfryzacji, zwiększaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy pojawianiem się nowych graczy na rynku.

uitpsummit.org...

Więcej»

11-12.05.2017   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Sopot 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, które odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku w Sopocie. Współorganizatorem spotkania jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.

Obrady rozpoczną się w dniu 11.05.2017 r. o godz. 11:00 (11:00) w Hotelu przy ul. J.J. Haffnera 59 w Sopocie, a zakończą obiadem w dniu 12.05.2017 r. ok. godz. 13.00.
Temat przewodni Komisji:
"Aktualne problemy organizacji transportu miejskiego".
Podczas obrad omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
Prezentacje i dyskusja o aktualnych problemach organizacji i integracji transportu miejskiego.
Prezentacje i dyskusja o wyzwaniach dla organizatorów transportu miejskiego związany...

Więcej»

30.03.2017   Zaproszenie na konferencję: "e-Bus Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego", Ministerstwo Rozwoju 

W dniu 30 marca 2017 r, o godz. 9:30 (9:30) w Ministerstwie Rozwoju w Sali Kinowej na ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie odbędzie się konferencja "e-Bus Praktyczne aspekty elektryfikacji transportu publicznego" na którą serdecznie zapraszają Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Fundusz Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Energii.
Konferencja jest kontynuacją działań w ramach rządowego programu elektromobilności E-bus, którego celem jest kompleksowy program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast w ramach istniejących systemów komunikacji zbiorowej. Będzie ona składała się z części oficjalnej, w której udział potwierdzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz...

Więcej»

23-25.03.2017   XVI Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Konin 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zapraszają na XVI Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Koninie dniach 23 - 25 marca 2017 r.

Prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa w turnieju według załączonego wzoru (karta zgłoszenia drużyny oraz skład osobowy drużyny) na adres e-mail: adamczyk@mzk-konin.com.pl do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Koninie, najpóźniej do dnia 15 lutego 2017 r.

Dokumenty do pobrania:
1. Przepisy i układ gier.
2. Komunikat organizacyjny turnieju.
3. Karta zgłoszenia drużyny.
[http://www.igkm.pl/...

Więcej»

14-15.12.2016   Seminarium IGKM - ustawa kominowa 

ikona

Szanowni Państwo,
w poniższym linku załączamy zaproszenie do uczestnictwa w seminarium organizowanym przez IGKM nt. zapisów nowej "ustawy kominowej".

Pismo dot. ustawy kominowej
Program Seminarium
Karta Zgłoszenia

Zaproszenie skierowane jest przede wszystkim do szefów organów zarządzających i nadzorczych komunalnych spółek prawa handlowego (będącymi Członkami IGKM). Jednocześnie informuję, że koszty uczestnictwa jednej osoby z każdej zgłoszonej na seminarium firmy pokrywa IGKM.
...

Więcej»

22-23.11.2016   Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, Bydgoszcz 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie ze Spółką Tramwaj Fordon oraz Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Sp. z o.o. w Bydgoszczy organizuje w dniach 22-23 listopada 2016 r. w Bydgoszczy kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 22 listopada br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy w dniu 23 listopada br. ok. godz. 14:00. (14:00.) Miejscem obrad Komisji będzie Hotel BRDA przy ul. Dworcowej 94 w Bydgoszczy.

W trakcie obrad zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Realizacja inwestycji budowy trasy tramwajowej na Fordon oraz organizacja komunikacji tramwajowej w Bydgoszczy.
2. Plany inwestycyjne, w tym zakup taboru tramwajowego i modernizacja zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy.
3. Szczegółowe omówienie propozycji opraco...

Więcej»

17-18.11.2016   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Warszawa 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, które odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 roku w Warszawie.
Miejscem obrad Komisji będzie Hotel Lord przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 17 listopada br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy w dniu 18 listopada br. ok. godz. 14:00. (14:00.)

Program komisji

Szczegółowych informacji na temat Komisji udzieli Monika Piłka, tel. (22) 848-21-73,
e-mail: m.pilka@igkm.pl
...

Więcej»

7-8.11.2016   Komisja Zasilania IGKM,Ożarów Mazowiecki 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z firmą JM-TRONIK Sp. z o.o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 07-08 listopada 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 07 listopada br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy w dniu 08 listopada br. ok. godz. 14:00. (14:00.) Miejscem obrad Komisji będzie Hotel MAZURKAS przy ul. Poznańskiej 177 w Ożarowie Mazowieckim.

Temat przewodni Komisji:
Obrady Komisji będą przebiegały pod hasłem: "Elektroenergetyka trakcyjna. Infrastruktura. Gospodarka energią elektryczną". W trakcie obrad zostaną również omówione zagadnienia związane m.in. z nowoczesnym osprzętem sieci trakcyjnej czy ładowaniem i magazynowaniem energii w pojazdach komunikacji miejskiej.
Szczegółowych i...

Więcej»

24-25.10.2016   Szkolenie - ustawa o zamówieniach publicznych 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje szkolenia związane z nową ustawą o zamówieniach publicznych w kontekście funkcjonowania sektora komunikacji miejskiej.
Aby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony Członków Izby przewidujemy komplementarnie dwa zakresy tematyczne:
Nowa ustawa o zamówieniach publicznych a sektor komunikacji miejskiej (prowadzący: Marcin Meducki, termin: 24.10.2016 r., godz. 10:00-17:30 (10:00-17:30), Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa).
Powierzenie realizacji usług przewozowych podmiotowi wewnętrznemu z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy o zamówieniach publicznych (prowadzący: Piotr Mikiel, termin: 25.10.2016 r., godz. 11:00-15:00 (11:00-15:00), Radisson Blu Centrum Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa).

W zależności od P...

Więcej»

20-21.10.2016   Komisja Torowa IGKM,Szczecin - komisja odwołana 

Pismo Prezesa IGKM dot. odwołania posiedzenia Komisji Torowej IGKM w Szczecinie: pobierz......

Więcej»

20-21.10.2016   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej, Łódź 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz MPK-Łódź Sp. z o.o. organizują w dniach 20-21 października 2016 r. robocze spotkanie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Ma ono być w całości poświęcone szczegółom planowanej na rok 2017 wspólnej, ogólnopolskiej kampanii promującej komunikację miejską. Celem kampanii jest przeciwdziałanie tendencjom spadku liczby pasażerów w małych miastach i wzmocnieniu tendencji wzrostowej w dużych ośrodkach miejskich. W trakcie obrad Komisji planujemy skupić się zarówno na merytorycznych aspektach promowania komunikacji miejskiej, jak i na kwestiach organizacji uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z założeniami projektu i do udziału w dyskusji na temat jego kształtu podczas obrad Komisji. Wyc...

Więcej»

10-13.10.2016   Konferencja Techniczna IGKM, III Wystawa IGKM - Autobusy Zabytkowe, XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce 

W dniu 10 października 2016 r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Targami Kielce S.A. organizuje Konferencję Techniczną IGKM, która odbędzie się pod hasłem: "Autobus miejski przyszłości".

Ramowy program Konferencji Technicznej IGKM oraz targów TRANSEXPO
Program Konferencji


Informujemy także, iż w dniach 11-13 października 2016 r. na terenie Targów Kielce S.A w Kielcach przy ul. Zakładowej 1, odbywać się będą XIII Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO - najważniejsze Krajowe wydarzenie targowe dedykowane komunikacji miejskiej, ktorej współorganizatorem jest IGKM.
Podczas targów TRANSEXPO będzie można zwiedzić III W...

Więcej»

29-30.09.2016   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Poznań 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, które odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku w Poznaniu. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Obrady Komisji odbywać się będą w hotelu HP Park przy ul. abpa A. Baraniaka 77 w Poznaniu. (rozpoczęcie o godz. 10:00 (10:00)). Zakończenie Komisji ok. godz. 14.00 - obiadem.

Planowane obszary tematyczne Komisji to:
Profilaktyka bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym
zapobieganie powstawania zagrożeń w wyniku budowy wyposażenia i ruchu pojazdów komunikacji miejskiej (wypadki komunikacyjne, porażenia prądem, pożary itp.).
Analiza wybranych przykładów zagrożeń w komunikacji publicznej
uprowadzenie lub porwan...

Więcej»

8-9.09.2016   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, Płock 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2016 roku w Płocku. Współorganizatorem spotkania jest Komunikacja Miejska sp. z o. o. w Płocku.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi 8 września 2016 roku o godz. 10:00 (10:00) w hotelu BEST WESTERN Petropol. Zakończenie planowane jest w piątek 9 września - obiadem ok. godz. 13:00. (13:00.)
Ramowy program spotkania:
Systemy okresowej oceny pracowników
Uwzględnienie wyników konkursów w ocenie okresowej prowadzących pojazdy
Systemowa ocena kierowcy w oparciu o parametry uzyskane z autokomputera
Mobbing w zakładzie pracy
Wyniki badania struktury zatrudnienia w grupie prowadzących pojazdy
Propozycja pozyskiwania pracowników zza wschodniej granicy
...

Więcej»

14-15.06.2016   Komisja Ekonomiczna IGKM, Poznań 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2016 roku w Poznaniu.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 14 czerwca br. o godz. 10.00, a zakończy w dniu 15 czerwca br. ok. godz. 14.00. Miejscem spotkania będzie Hotel Mercure Poznań Centrum przy ulicy Roosevelta 20 w Poznaniu.

Temat przewodni Komisji: Umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego - aspekty prawne, zakres zadań, standardy jakości, uwarunkowania ekonomiczno-finansowe.

W programie przewidziane są następujące wystąpienia:

Blok I - Przegląd umów o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego (ptz) oraz zawarte w nich uwarunkowania...

Więcej»

9-10.06.2016   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Tychy 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, które odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 roku w Tychach. Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
Obrady rozpoczną się w dniu 9.06.2016 r. o godz. 09:00 (09:00) w hotelu Arena przy ul. Gen. de Gaulle'a 8 w Tychach, a zakończą obiadem w dniu 10.06.2016 r. ok. godz. 14.00

Planowane obszary tematyczne Komisji to:

Blok I. Funkcjonowanie transportu miejskiego na obszarach metropolitalnych
Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Tychy na tle sytuacji w całej aglomeracji górnośląskiej i województwie śląskim.
Wartość dodana metropolizacji w systemach transportu zbiorowego na przykładzie aglomeracji górnośląskiej.
Ustawa o związkach...

Więcej»

2-3.06.2016   Komisja Zasilania IGKM, Ustroń 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z firmą GE Power Controls Sp. z o.o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 02-03 czerwca 2016 roku w Ustroniu.

Miejscem obrad Komisji będzie Hotel BELWEDER przy ul. Zdrojowej 15 w Ustroniu.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 02 czerwca br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończy w dniu 03 czerwca br. ok. godz. 14:00. (14:00.)

Temat przewodni Komisji:

"Elektroenergetyka trakcyjna. Infrastruktura. Problemy techniczne"
...

Więcej»

2-3.06.2016   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Łódź 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Łodzi. Współorganizatorem spotkania jest MPK-Łódź Sp. z o.o.

lanowany zakres tematyczny to:
Czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy i dobór środków ochrony indywidualnej
Prezentacja środków ochrony indywidualnej/ odzieży roboczej
Zarządzanie stresem na stanowisku pracy
Projekt zmian Rozporządzenia BHP w komunikacji miejskiej
Budowa kultury bezpieczeństwa
Wymiana doświadczeń - sprawy różne.
...

Więcej»

31.05-1.06.2016   Komisja Autobusowa IGKM, Gdynia 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, które odbędzie się w dniach 31 maja - 1 czerwca 2016 roku w Gdyni. Współorganizatorami spotkania są Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni.

W programie obrad zaplanowano podjęcie następującej tematyki
Przegląd aktualnych doświadczeń w zakresie eksploatacji autobusów niskoemisyjnych,
Problematyka przygotowania dokumentacji zakupowej dla autobusów niskoemisyjnych,
Alternatywne sposoby pozyskiwania i odnowy taboru komunikacyjnego,
Autobusy miejskie małej pojemności (poniżej 10 m).

W drugim dniu obrad Komisji przewidziana jest również wizyta techniczna na zajezdni PKM Sp. z o.o. w Gdyni.
...

Więcej»

12-13.05.2016   XXXVI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Łódź 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. organizuje w dniach 12-13 maja 2016 roku w Łodzi XXXVI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Hasłem przewodnim Zjazdu jest: "5 lat obowiązywania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym".
Obrady Zjazdu rozpoczną się w dniu 12 maja o godzinie 10:00 (10:00), a zakończą 13 maja ok. godziny 14:00. (14:00.) Miejscem obrad będzie hotel "DoubleTree by Hilton" przy ulicy Łąkowej 29 w Łodzi.

Dodatkowe informacje:
- Monika Piłka (IGKM), tel. 22 / 848-21-73, e-mail: m.pilka@igkm.pl;

Program Zjazdu

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Zjeździe.
...

Więcej»

14.03.2016   Warsztaty JASPERS "Monitorowanie jakości w transporcie publicznym" 

ikona

UITP zaprasza na warsztaty JASPERS (Europejski Bank Inwestycyjny - EIB) na temat "Monitorowania jakości w transporcie publicznym", które odbędą się w dniu 14 marca br. w Brukseli.
Warsztaty mają na celu określenie standardów jakościowych odnoszących się do kontraktów dot. różnych rodzajów transportu publicznego oraz sposobów ich monitorowania. Kluczowe Wskaźniki Efektywnośći, w tym oparte na celach opracowanych w planach mobilności w miastach i regionach lub w strategiach transportowych, powinny pomóc w zdefiniowaniu odpowiednich standardów jakościowych oraz w monitorowaniu ich osiągania. Zostaną zaprezentowane narzędzia oraz technologie dostępne w celu pomagania organom transportowym w monitorowaniu jakości.
Doświadczenia związane ze stosowaniem bodźców finansowych, śledzeniem pojazdó...

Więcej»

10-11.12.2015   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Warszawa 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM, które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Warszawie. Współorganizatorem spotkania jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Obrady rozpoczną się w dniu 10.12.2015 r. o godz. 11: 30 w hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, a zakończą obiadem w dniu 11.12.2015 r. ok. godz. 14.00

Planowane obszary tematyczne Komisji to:
Kontraktowanie usług publicznych w transporcie zbiorowym po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych,
Rozsądny zysk - jako element finansowania publicznego transportu zbiorowego,
Ustawa o związkach metropolitalnych - możliwości i ograniczenia współdziałania jednostek samorządu terytorialnego przy organizowaniu usług publiczn...

Więcej»

10-11.12.2015   Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2015 r. w Warszawie.
Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie.

Ramowy program:

Alternatywne źródła zasilania autobusów komunikacji miejskiej
Zwiedzanie Oddziału Przewozów R3 Ostrobramska i pokaz tankowania autobusu zasilanego LNG
Nowoczesne konstrukcje - tramwaj 120 Na Swing Duo
Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie
...

Więcej»

5-6.11.2015   Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, Łódź 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, które odbędzie się w dniach 05-06 listopada 2015 roku w Łodzi. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Miejscem zakwaterowania oraz obrad będzie Hotel Holiday Inn w Łodzi.
Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotel Holiday Inn w Łodzi, ul. Piotrkowska 229/231 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 05.11.2015 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14.00.
Temat przewodni Komisji:
"Strategie odnowy taboru tramwajowego. Modernizować używane czy kupować nowe pojazdy ?".

W trakcie obrad zaplanowano dwa bloki tematyczne:
1) Strategie odnowy taboru w przedsiębiorstwach komunikacji tramwajowej;
2) Opracowywanie d...

Więcej»

29-30.10.2015   VI Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Warszawa  

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie organizują w dniach 29-30 października 2015 r. VI Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Zwycięzca konkursu uzyska tytuł najlepszego kierowcy autobusowego w komunikacji miejskiej w roku 2015, otrzyma główną nagrodę oraz Puchar Prezesa IGKM, a wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy a także nagrody (rzeczowe lub finansowe) w zależności od zajętego miejsca w klasyfikacji końcowej.

Zgłoszeni do konkursu kierowcy wezmą udział w teoretycznych testach wiedzy dotyczących m.in. znajomości przepisów ruchu drogowego, ustawy o transporcie drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz w praktycz...

Więcej»

8-9.10.2015   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Kraków 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2015 roku w Krakowie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. Posiedzenie Komisji połączone będzie z obchodami jubileuszu 140 lat Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Tematem przewodnim będą zasady organizacji komunikacji zastępczej. Poruszone zostaną następujące tematy:
Organizacja planowanej komunikacji zastępczej
Organizacja doraźnej komunikacji zastępczej
Strategie dyspozytorskie (jakie parametry są najważniejsze, gdy nie ma możliwości realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy?)
Komunikacja międzygminna w świetle nowych regulacji prawnych
Procedury obsługi niepełnospra...

Więcej»

22-25.09.2015   Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, Gdańsk 

Ramowy program wydarzeń organizowanych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej podczas pierwszego dnia 11. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015 (wtorek 22.09.2015 r.)

Miejsce: Centrum Wystawienniczo - Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk

10:00 (10:00) - 11:00 (11:00) - Konferencja prasowa zorganizowana przez IGKM w związku z "Europejskim Dniem bez Samochodu" nt. stanu obecnego i przyszłości komunikacji miejskiej. Spotkanie poprowadzą rzecznicy prasowi przedsiębiorstw komunikacji miejskiej z udziałem zaproszonych dziennikarzy prasy branżowej (miejsce: AMBEREXPO, I piętro, sala konferencyjna 2, - wstęp wolny);

15:00 (15:00) - 17:00 (17:00) - "Europejski Dzień bez Samochodu" - Debata IGKM nt. przyszłości komunikacji miejskiej. Udział w debacie wezmą parlamentarzyści, samorządowcy...

Więcej»

22.09.2015   III Edycja Konkursu IGKM o Nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, 22 września 2015 r. - Gdańsk 

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbyła się III edycja Konkursu IGKM o nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych wyrobów, innowacyjnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle szynowym dla komunikacji miejskiej, w tym dla komunikacji tramwajowej, trolejbusowej oraz metra.

W tym roku Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii I: TABOR SZYNOWY
STATUETKA dla Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za tramwaj PESA 134N Jazz
WYRÓŻNIENIE dla SOLARIS BUS & COACH S.A za tramwaj Solaris Tramino Olsztyn

W kategorii II: CZĘŚCI, PODZESPOŁY I WYPOSAŻENIE TABORU
...

Więcej»

21.09.2015   Konferencja Techniczna IGKM, Gdańsk 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2015 r. wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. organizujemy Konferencję Techniczną IGKM, która jest komplementarnym wydarzeniem związanym z Międzynarodowymi Targami Kolejowymi TRAKO w Gdańsku. Miejscem obrad oraz zakwaterowania uczestników Konferencji będzie Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto w Gdańsku.

Rozpoczęcie obrad w dniu 21 września 2015 w sali konferencyjnej Hotelu Mercure w Gdańsku, ul. Jana Heweliusza 22 o godz. 10:00 (10:00) r., a przewidywane zakończenie o godz. 17:00. (17:00.)
Tematem przewodnim Konferencji Technicznej IGKM będzie: "Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach komunikacji tramwajowej".

Podczas spotkania przybliżone zostaną zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną w systemach komunikacji tra...

Więcej»

24-25.06.2015   Komisja Torowa IGKM, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Torowej IGKM, które odbędzie się w dniach 24 - 25 czerwca 2015 roku w Warszawie. Współorganizatorem spotkania jest Spółka Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

Miejscem zakwaterowania uczestników Komisji będzie Hotel LORD w Warszawie, przy Alei Krakowskiej 218.

Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotelu LORD o godz. 10:00 (10:00) w dniu 24.06.2015 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 13:00. (13:00.)

Temat przewodni Komisji:
"Jakość i innowacje w torowiskach tramwajowych".

...

Więcej»

18-19.06.2015   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, Jelenia Góra 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM, które odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Jeleniej Górze. Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Jeleniej Górze.

Ramowy program spotkania:
Sukcesja na specjalistycznych stanowiskach kierowniczych - bank kadry rezerwowej.
Kierowcy i motorniczowie a niedozwolone środki zmieniające świadomość.
Zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych.
Dwustronna komunikacja wewnętrzna.
Procedury szkolenia w zakresie obsługi niepełnosprawnych w oparciu o aktualne regulacje UE.
Regulamin dofinansowania szkoleń w firmie.
...

Więcej»

8-10.06.2015   61 Światowy Kongres UITP oraz Wystawa "Mobilność i Transport Miejski", Mediolan- Włochy 

ikona

W dniach 8 - 10 czerwca 2014 roku odbędzie się kolejny, 61. Światowy Kongres UITP oraz wystawa "Mobilność i transport miejski". Jest to cykliczne, organizowane co dwa lata wydarzenia, w którym uczestniczą specjaliści z branży komunikacji publicznej. Pierwszy wyraz hasła tegorocznego Kongresu "SMILE in the city" jest akronimem pięciu angielskich wyrazów: Sustainability -Mobility-Innovation-Lifestyle-Economy (zrównoważony rozwój - mobilność - innowacja - styl życia - ekonomia) oznaczających najważniejsze obszary tematyczne obu imprez. Towarzysząca Kongresowi wystawa umożliwia zapoznanie się z nowościami technicznymi i technologicznymi w sektorze komunikacji miejskiej. Wystawa będzie obejmowała interaktywne sesje, tzw. Expo Forum, podczas których firmy prezentujące swoje wyroby i usługi będą ...

Więcej»

28-29.05.2015   Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje spotkanie Komisji Taboru Autobusowego IGKM, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 roku w Warszawie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o. o.
Spotkanie Komisji połączone będzie z obchodami 95-lecia komunikacji autobusowej w Warszawie.

Ramowy program spotkania:
Doświadczenia w eksploatacji autobusów elektrycznych,
Doświadczenia w eksploatacji autobusów LNG,
Nowatorskie rozwiązania w zakresie systemów ogrzewania do autobusów elektrycznych,
Doświadczenia w eksploatacji autobusów hybrydowych,
Wyniki eksploatacji autobusów hybrydowych.
...

Więcej»

19-20.05.2015   Komisja Zarządów Transportu IGKM, Gdańsk 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w dniach 19 - 20 maja 2015 roku w Gdańsku organizują kolejne posiedzenie Komisji Zarządów Transportu IGKM.
Posiedzenie Komisji połączone będzie z obchodami jubileuszu 10 - lecia powstania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Tematem przewodnim spotkania będzie "Integracja transportu publicznego w praktyce". Podczas obrad omówione zostaną m.in. strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego, Pomorska Kolej Metropolitalna, Rozwój komunikacji tramwajowej w Gdańsku i plany integracji gdańskiej komunikacji miejskiej z MPK, integracja taryfowo - biletowa transportu kolejowego z miejskim w Metropolii Trójmiejskiej, system zarządzania ruchem Tristar - narzędz...

Więcej»

14-15.05.2015   Komisja Zasilania IGKM, Serock/Warszawa 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z firmą MEDCOM Sp. z o.o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 14-15 maja 2015 roku w Serocku/Warszawie.
Miejscem zakwaterowania oraz obrad Komisji jest Hotel NARVIL Conference & SPA w Serocku, ul. Czesława Miłosza 14a.
Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 14.05.br. o godz. 10:00 (10:00) a zakończy w dniu 15.05.br. około godz. 14:00. (14:00.)

Temat przewodni Komisji:
"Rekuperacja energii elektrycznej w miejskiej sieci trakcyjnej"

W czasie obrad Komisji zostaną omówione następujące zagadnienia:
Rekuperacja energii - uwarunkowania techniczne dla pojazdów i sieci, korzyści ekonomiczne, stan prawny;
...

Więcej»

5-6.05.2015   Komisja Ekonomiczna IGKM, Poznań 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5 - 6 maja 2015 r. w Poznaniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. Posiedzenie Komisji połączone będzie z obchodami jubileuszu 135 – lecia istnienia komunikacji miejskiej w Poznaniu.

Temat wiodący Komisji Ekonomicznej IGKM to: "Programy unijne dla projektów transportowych w nowej perspektywie finansowania na lata 2014 - 2020". Podczas obrad omówione zostaną m.in. wytyczne w zakresie projektów transportowych skierowanych do komunikacji miejskiej w ramach POiŚ i POPW dla nowej perspektywy finansowania na lata 2014-2020, najczęściej występujące błędy przy przygotowaniu projektów inwestycyjnych i postępowa...

Więcej»

27-28.04.2015   Konferencja "Inteligentny transport publiczny" 

Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem nowych źródeł danych
W dniach 27-28 kwietnia Bank Światowy, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zorganizują w Warszawie konferencję pod nazwą "Inteligentny transport publiczny. Zorientowane na klienta zarządzanie komunikacją miejską z wykorzystaniem nowych źródeł danych".
Celem konferencji będzie omówienie najnowszych trendów w zakresie wykorzystywania coraz szerszych zasobów dostępnych danych, w tym danych z inteligentnych systemów transportowych, do efektywnego kształtowania sieci transportowych.
Konferencja będzie składała się z czterech sesji:
wprowadzającej, na której przedstawiciele Komisji Europejskiej i MIR prze...

Więcej»

26-27.03.2015   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych, Głogów 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 roku w Głogowie. Współorganizatorem spotkania jest Komunikacja Miejska Sp. z o.o. Spotkanie połączone będzie z obchodami 40-lecia komunikacji miejskiej w Głogowie oraz 20-lecia istnienia Spółki. Uroczystości objęte zostaną patronatem Prezydenta Miasta. Głogowa.
Planowanymi tematami przewodnimi są bezpłatna komunikacja oraz bilety okresowe w telefonach. Ogólny zarys tematyczny programu Komisji jest następujący:
Uroczyste otwarcie i prezentacja nowego obiektu zajezdniowego komunikacji miejskiej w Głogowie
Przesłanki wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej
Przykłady organizacji bezpłatnej komunikacji miejskiej
Or...

Więcej»

12-13.03.2015   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej, Czechowice-Dziedzice 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13 marca 2015 roku Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej przy udziale Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Czechowicach –Dziedzicach organizuje kolejne posiedzenie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Spotkanie połączone będzie z jubileuszem 35-lecia komunikacji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Ramowy program spotkania obejmuje:
Przygotowanie wspólnej kampanii promującej transport miejski
Omówienie zasad wyłonienia ogólnopolskiego plakatu promującego komunikację miejską
Problematyka dot. wspólnej oferty sprzedaży powierzchni reklamowych
Kampania "życzliwość w komunikacji miejskiej"
Imprezy eventowe jako nowoczesne narzędzia promocji komunikacji miejskiej
Trendy dotyczące wi-fi w pojazdach komunikac...

Więcej»

5-8.03.2015   XIV Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Kórnik 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe"KOMBUS" Sp. z o.o. organizują XIV Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM
Członkowie IGKM zainteresowani uczestnictwem swych drużyn w rozgrywkach proszeni są o kontakt z Biurem Organizacyjnym Mistrzostw:
Pan Filip Wesołowski, tel. (61) 898 06 66, (61) 898 06 65 lub 662 149 550,
Pan Piotr Kamiński, tel. (61) 898 06 66, (61) 898 06 65 lub 696 453 213, e-mail: kombus@kombus.com.pl...

Więcej»

4-5.12.2014   Komisja Ekonomiczna IGKM, Warszawa 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 grudnia 2014 r. w Warszawie odbędzie się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Ekonomicznej organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, jako kontynuacja cyklu na temat optymalizacji kosztów.

Hasłem przewodnim Komisji Ekonomicznej będzie: "Zarządzanie ryzykiem jako elementem optymalizacji budżetu. Strategia ubezpieczeniowa skutecznym narzędziem obniżenia kosztów." Podczas obrad omówione zostaną m.in. analiza ryzyk przy audycie ubezpieczeniowym, doświadczenia ze współpracy z brokerem, bezpieczeństwo podstawą do zmniejszania ryzyka, regres do pracowników oraz sposoby skutecznej obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 10.00, a zakończy w dniu 5 grudnia br. śniadaniem. Miejsce...

Więcej»

6-7.11.2014   Komisja Zasilania IGKM, Poznań  

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 06-07 listopada 2014 roku w Poznaniu.
Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 06.11.br. o godz. 10:00 (10:00) na terenie Zajezdni Tramwajowej MPK w Poznaniu Sp. z o.o. Franowo, a zakończy w dniu 07.11.br około godz. 13:00 (13:00) w Hotelu "SZABLEWSKI".
Miejscem zakwaterowania uczestników oraz dalszej części obrad Komisji w dniu 06.11.br., a także obrad w dniu 07.11.br. jest Hotel "SZABLEWSKI" w miejscowości Dymaczewo Nowe, ul. Pod Topolami 1 (30 km od centrum Poznania).
Temat przewodni Komisji:
**"Nowoczesne rozwiązania w trakcji tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjn...

Więcej»

22-23.10.2014   Komisja Torowa IGKM, Częstochowa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Torowej IGKM, które odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 roku w Częstochowie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.

Miejscem zakwaterowania uczestników Komisji będzie Hotel MERCURE CZĘSTOCHOWA CENTRUM w Częstochowie.

Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotelu MERCURE, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki o godz. 10:00 (10:00) w dniu 22.10.2014 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14:00. (14:00.)

Temat przewodni Komisji:
Skutki użytkowania nowych typów tramwajów dla torowisk i otoczenia

...

Więcej»

7.10.2014   Konferencja Techniczna IGKM - UITP, Kielce 

1

Temat Konferencji: "Zastosowania ITS w komunikacji miejskiej"
W przeciągu ostatniego ćwierćwiecza kraje Europy Wschodniej i Centralnej przeszły długą drogę przemian. Gruntownej zmianie uległa również komunikacja miejska. Obecnie jednym z najważniejszych atrybutów jej działalności jest wysoka jakość świadczonych usług przewozowych i ciągłe wzbogacanie oferty w walce o pasażera z konkurencją ze strony transportu indywidualnego.
Jednym z elementów wzbogacania oferty przewozowej jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. Mogą one być bezpośrednio skierowane do pasażera (systemy informacji pasażerskiej), lub pośrednio (zwiększenie prędkości komunikacyjnej za sprawą nowych systemów zapewniających priorytety dla komun...

Więcej»

18.09.2014   Konferencja "Ekologiczny transport przyszłości", Kraków 

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

oraz

Rafał Świerczyński, Prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie

zapraszają na konferencję

...

Więcej»

4-5.09.2014   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, Łomża 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, które odbędzie się w dniach 4-5 września 2014 roku w Łomży. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży.

Spotkanie Komisji połączone będzie z obchodami 45-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Łomży.

Temat przewodnim spotkania Komisji jest monitoring wizyjny w transporcie publicznym. Planowane obszary tematyczne Komisji to:
Założenia ustawy o monitoringu wizyjnym
Sposoby przenoszenia i przechowywania danych
Kolorowy czy czarnobiały obraz?
Zapis ścieżki audio w monitoringu wizyjnym w autobusach
...

Więcej»

4-5.09.2014   Komisja Zarządów IGKM, Poznań 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu Sp. z o. o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Zarządów IGKM w dniach 04 - 05 września 2014 r.

Temat wiodący spotkania to "Metody oddziaływania organizatorów na jakość pracy kierowców i kontrolerów biletów"

Ramowy program:
Rozwój komunikacji miejskiej w Poznaniu
Uwarunkowania oddziaływania organizatorów na jakość pracy kierowców i kontrolerów biletów
Problematyka oddziaływania na jakość pracy kierowców i spełniania wymagań dotyczących tej jakości stawianych przez organizatora z punktu widzenia przewoźnika na przykładzie MZA Warszawa
Problematyka oddziaływania na jakość pracy kontrolerów biletów i spełniania wymagań dotyczących tej jakości stawianych p...

Więcej»

4-5.09.2014   I Ogólnopolski Konkurs Motorniczych o Nagrodę Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Wrocław 

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Wrocławiu organizują w dniach 04 - 05 września 2014 r. I Ogólnopolski Konkurs Motorniczych o Nagrodę Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
Podstawowym celem konkursu jest możliwość porównania umiejętności zawodowych, doświadczenia, kultury pracy, a także sprawdzenie znajomości przepisów wśród motorniczych przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej.
Organizacja konkursu ma również na celu promocję komunikacji tramwajowej oraz podniesienie rangi zawodu motorniczego.
Dodatkowym celem konkursu jest integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń prowadząca do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepszej obsługi pasażerów.
Zgłoszeni do konkursu zaw...

Więcej»

11-12.06.2014   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM, Zielona Góra 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że w dniach 11-12 czerwca 2014 r. w Zielonej Górze odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej organizowane przy udziale Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. Obrady Komisji objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Zielona Góra.

Obrady Komisji rozpoczną się w dniu 11 czerwca br. o godz. 10:00 (10:00), a zakończą w dniu 12 czerwca br. ok. godz. 13:00. (13:00.) Miejscem obrad Komisji będzie hotel "RUBEN" przy Alei Konstytucji 3 Maja 1 A w Zielonej Górze.
W czasie obrad Komisji zostaną omówione następujące referaty:
Omówienie propozycji utworzenia platformy internetowej służącej wymianie informacji.

Prezentacja dobrych praktyk marketingu transportu miejskiego.

• Dyskusja nt. wspólnej kampanii p...

Więcej»

5-6.06.2014   Komisja Taboru Autobusowego IGKM, Lublin 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM, które odbędzie się w dniach 5-6 czerwca 2014 roku w Lublinie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o.

Spotkanie Komisji połączone będzie z obchodami 85-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Lublinie.

Ramowy program:
Przegląd stosowanych technologii w autobusach elektrycznych
Autobusy elektryczne w Wiedniu
Autobusy elektryczne w Krakowie
Koncepcja autobusu elektrycznego w Zielonej Górze
...

Więcej»

20-21.05.2014   XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Grudziądz 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Urzędem Miejskim w Grudziądzu we współpracy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu oraz Związkiem Miast Polskich organizuje w dniach 20-21 maja 2014 roku w Grudziądzu XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Hasłem przewodnim Zjazdu jest: "Transport miejski w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 - oczekiwania, potrzeby i możliwości".
Obrady Zjazdu rozpoczną się w dniu 20 maja o godzinie 10:00 (10:00), a zakończą 21 maja około godziny 14:00. (14:00.) Miejscem obrad będzie Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu przy ul. F. Focha 19.
Dodatkowe informacje:

- Dorota Rondtke, tel.: (22) 848-21-02, e-mail: d.rondtke@igkm.pl.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Zjeździe.

**Honorowy patronat...

Więcej»

11.04.2014   Walne Zgromadzenie Członków Izby, Warszawa-Miedzeszyn  

Prezes Izby zgodnie z § 9 ust.3 Statutu Izby zwołuje w dniu 11 kwietnia 2014 r. coroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Spotkanie odbędzie się, podobnie jak w latach poprzednich, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" Sp. z o.o., mieszczącym się przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie - Miedzeszynie. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.30, zakończenie ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia imienne udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby wraz z ewentualną rezerwacją noclegu z dnia 10 na 11 kwietnia 2014r. prosimy przesyłać do biura Izby faxem na nr: (22) 856-99-04 lub e-mailem: igkm@igkm.pl – najpóźniej do dnia 21 marca 2014r. (na formularzu przesłanym listem poleconym).


Wszelkie dokumenty tj.: porządek spotkania, sprawozdania, projekty uchwał, mapk...

Więcej»

26-27.03.2014   Komisja Taboru Tramwajowego IGKM, Wrocław 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2014 roku we Wrocławiu. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Miejscem zakwaterowania oraz obrad będzie Hotel CAMPANILE WROCŁAW CENTRUM we Wrocławiu.
Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotelu Campanile we Wrocławiu, ul. Ślężna 26 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 26.03.2014 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14.00.
W czasie obrad Komisji zostaną omówione następujące referaty:
Wpływ eksploatacji nowych tramwajów niskopodłogowych na wymagania dla jakości torowiska oraz na zużycie szyn na odcinkach prostych i łukach,
Koszty eksploatacji zestawów koł...

Więcej»

20-21.03.2014   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkolenia, Białystok 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkolenia IGKM, które odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 roku w Białymstoku. Współorganizatorem spotkania jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Białymstoku.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi 20 marca 2014 roku o godz. 9:00 (9:00) w sali konferencyjnej hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej 7. Zakończenie planowane jest w piątek 21 marca - obiadem ok. godz. 13:00. (13:00.)
Ramowy program spotkania:
Systemy premiowania
Komunikacja wewnętrzna w firmie o strukturze rozproszonej w terenie
Utrata uprawnień - i co dalej?
Systemy profilaktyki alkoholowej, szkolenie dla kadry kierowniczej
Praktyka kontroli trzeźwości prowadzących pojazdy
Społeczna grupa trzeźwościowa elementem wspar...

Więcej»

27.02-1.03.2014   XIII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Płock 

ikona

Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej oraz Prezes Zarządu Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. zapraszają na XIII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Płocku w dniach 27.02 - 01.03. 2014 r.

Prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa w turnieju według załączonego wzoru (karta zgłoszenia drużyny oraz skład osobowy drużyny) faxem na numer (24) 367-51-14 do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Płocku najpóźniej do dnia 10 stycznia 2014 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji rozgrywek prosimy o kontakt bezpośrednio z Panem Andrzejem Burnatem pod nr tel. 604-592-374, andrzej.burnat@vp.pl lub Panią Anną Kicińską pod nr tel. 608-389-274, anna.kicinska@kmplock.eu
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju....

Więcej»

21-22.11.2013   Konferencja z okazji Jubileuszu 115 - lecia Elektrycznej Komunikacji Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłebiowskiej 

Bieżący rok jest czasem szczególnie wyjątkowym dla komunikacji tramwajowej w Aglomeracji Śląsko - Zagłębiowskiej. W 2013 roku mija bowiem 115 lat od uruchomienia pierwszych elektrycznych tramwajów na Śląsku i 85 lat od rozpoczęcia ich eksploatacji w Zagłębiu Dąbrowskim. Ponadto, w bieżącym roku Tramwaje Śląskie jako Spółka Akcyjna obchodzą również 10 - lecie powstania.

W ramach obchodów uroczystości jubileuszowych zaplanowanych na 21 - 22 listopada br. odbędzie się cykl spotkań, debat i konferencji. Jedną z atrakcji obchodów będzie prezentacja nowego, niskopodłogowego, zakupionego przez Tramwaje Śląskie S.A. w ramach Projektu Unijnego pn. "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" tramwaju, który zostanie w...

Więcej»

6-7.11.2013   Komisja Autobusowa, Łódź 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2013 roku w Łodzi. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.

Spotkanie Komisji połączone będzie z obchodami 115-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Łodzi.

Obrady rozpoczną się w dniu 6.11.2013 r. o godz. 10:30 (10:30) w hotelu Novotel Łódź Centrum przy al. Piłsudskiego 11A, a zakończą obiadem w dniu 07.11.2013 r. ok. godz. 13.30


Ramowy program:

...

Więcej»

10-11.10.2013   Komisja Zarządów IGKM, Elbląg 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. przy współpracy Tramwajów Elbląskich Sp. z o.o. organizują w dniach 10-11 października 2013 roku w Elblągu kolejne posiedzenie Komisji Zarządów IGKM. Tematem przewodnim spotkania będzie "Zalety i wady działania organizatora w różnych formach organizacyjno-prawnych".

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
w IGKM: z Marcinem Zawadka, tel.: (22) 848-21-02 lub e-mail: m.zawadka@igkm.pl
w ZKM w Elblągu: z Michałem Góreckim, tel.: 55 / 230 79 00 w. 31 lub e-mail: marketingzkm@zkm.elblag.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu Komisji....

Więcej»

23.09.2013   Konferencja Techniczna IGKM, Gdańsk 

ikona

Temat Konferencji: "Metody i systemy monitorowania stanu torowisk i pojazdów w ruchu"


W dniu 23 września 2013 r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje Konferencję Techniczną skierowaną do operatorów i organizatorów komunikacji miejskiej tramwajowej, zarządców infrastruktury torowo-sieciowej, pracowników służb technicznych tych firm, projektantów, dostawców, producentów taboru i infrastruktury technicznej dla trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej. Zapraszamy do wzięcia udziału szczególnie te osoby, które zwyczajowo uczestniczą w branżowych komisjach technicznych Izby, tj. Komisji Taboru Tramwajowego, Komisji Zasilania i Komisji Torowej.

Podczas spotkania przybliżone zostaną zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi przy monitorowaniu torowis...

Więcej»

17-19.09.2013   Wystawa IGKM - AUTOBUSY ZABYTKOWE 

W dniach 17-19.09.2013 r. odbędą się w Kielcach XI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, podczas których zorganizowana będzie II WYSTAWA IGKM - AUTOBUSY ZABYTKOWE pod hasłem: "Promocja komunikacji miejskiej pojazdami zabytkowymi".
Na wystawie zaprezentowane zostaną następujące autobusy:
Jelcz AP-21 z MPK Kraków,
Jelcz 043 z KPK w Białymstoku,
DAF MB200 z MPK Poznań,
Chausson AH48 z MZA Warszawa,
Jelcz M-11 z MPK Nowy Sącz
San H-01 z firmy Autosan S.A.
Autobusy staną się tłem dla tematyki promocji komunikacji miejskiej. Zaplanowano szereg wydarzeń i prezentacji pokazujących różne sposoby działań promocyjnych m.in. polityka informacyjna, eventy, linie turystyczne czy edukacja młodzieży, dedykowane w szczególności menedżerom oraz pracownikom marketingu...

Więcej»

16.09.2013   Konferencja Techniczna IGKM, Kielce 

ikona

Temat Konferencji: "Transport miejski jako element Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej"
W dniu 16 września 2013 r. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje Konferencję Techniczną, która w bieżącym roku tematycznie nawiązuje do prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Gospodarki prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym istotną część stanowi transport w miastach. Konferencja będzie poświęcona takim aktualnym tematom jak: poprawa efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, usprawnienie systemów prawnych i finansowych wspomagających zmianę modelu gospodarki z wykorzystaniem prac badawczo-rozwojowych, czy promocja nowych wzorców konsumpcji w branży.
Celem Konferencji będzie zapoznanie i rozpropag...

Więcej»

19-20.06.2013   Komisja Ekonomiczna, Kraków 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-20 czerwca 2013 r. w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

Hasłem przewodnim Komisji Ekonomicznej będzie: "Finansowanie komunikacji miejskiej w ramach rozporządzenia (WE) 1370/2007 oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - dobre praktyki". Podczas obrad omówione zostaną m.in. sposoby pozyskiwania usług przez przedsiębiorstwa komunikacyjne, mechanizmy planowania gwarancji finansowania usług przewozowych w budżecie miejskim w związku z obowiązkiem opracowania planów transportowych, proporcja działalności podstawowej do komercyjnej działalności dodatkowej w przypadku podmiotu wewnęt...

Więcej»

12-13.06.2013   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej, Grudziądz 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13 czerwca 2013 r. w Grudziądzu odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z Gminą - Miastem Grudziądz przy udziale Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Podczas obrad omówione zostaną kwestie związane m.in. z różnymi sposobami kreowania marki komunikacji miejskiej, stanowiskami do obsługi kont utworzonych przez przedsiębiorstwa komunikacyjne na portalach społecznościowych, nowymi formami pojazdowej reklamy zewnętrznej, jak również z bieżącymi sprawami i problemami związanymi z promocją i wizerunkiem komunikacji miejskiej.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 12 czerwca br. o godz. 10.00, a zakończy w dniu 13 czerwca br. ok. godz. 13.00. Miejsc...

Więcej»

6-7.06.2013   Komisja Torowa, Szczecin 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Torowej IGKM, które odbędzie się w dniach 06-07 czerwca 2013 roku w Szczecinie. Współorganizatorem spotkania są Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie. Miejscem zakwaterowania będzie Hotel Novotel w Szczecinie.
Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotelu Novotel, ul. 3 Maja 31 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 06.06.2013 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14.00.
Tematem przewodnim komisji będzie: "Przebudowa i rozbudowa infrastruktury torowej w Szczecinie".
W czasie obrad komisji zostaną omówione następujące referaty:
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury torowej w Szczecinie - przykład dobrych praktyk
Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle komunikacyjn...

Więcej»

6-7.06.2013   Komisja Autobusowa, Czechowice Dziedzice 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM, które odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2013 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Współorganizatorem spotkania jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Temat wiodący spotkania to "Badania SORT elementem obniżania kosztów paliwa w autobusach miejskich". Procedura SORT (z ang. Standarised On-Road Test) jest rekomendowaną przez UITP znormalizowaną metodą mierzenia zużycia paliwa w autobusach miejskich. Jej praktyczne wykorzystanie powiązane jest z zapisami dyrektywy 2009/33/WE dotyczącej zamówień publicznych na autobusy. Więcej podstawowych informacji na ten temat można znaleźć w artykule w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 110 (str. 8) oraz na prezentacjach z Komis...

Więcej»

26-30.05.2013   60. Światowy Kongres UITP oraz wystawa "Mobilność i transport miejski" - Genewa 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-30 maja 2013 r. w Genewie odbędzie się
60. Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP). Jest to cykliczne, organizowane co dwa lata wydarzenie, w którym uczestniczą specjaliści z branży komunikacji publicznej
i gdzie poruszane są problemy sektora. Kongresowi tradycyjnie towarzyszy wystawa Mobility & City Transport. Istnieje możliwość wzięcia udziału w Kongresie i Wystawie za pośrednictwem IGKM poprzez rejestrację grupową. W przypadku zebrania odpowiedniej grupy chętnych, koszt uczestnictwa jednej osoby będzie wynosił 1.320 EUR (niższy od opłaty podstawowej o 10%). W związku z koniecznością jak najszybszego zgłoszenia grupy, prosimy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Kongresie za pośrednictwem IGKM o kontakt z nami w...

Więcej»

14-15.05.2013   Komisja Zasilania, Kazimierz Dolny 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Zasilania IGKM, które odbędzie się w dniach 14-15 maja 2013 roku w Kazimierzu Dolnym/Lublinie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Lublinie. Miejscem zakwaterowania będzie Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym.
Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, ul. Puławska 86 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 14.05.2013 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14.00 w Lublinie.
Tematem przewodnim komisji będzie: "Elektroenergetyka trakcyjna. Napowietrzna sieć trakcyjna, trolejbusowa i tramwajowa. Konstrukcje wsporcze. Stacje i układy zasilające"

W czasie obrad Komisji zostaną omówione następujące ref...

Więcej»

9-10.05.2013   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych, Kalisz 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, które odbędzie się w dniach 9-10 maja 2013 roku w Kaliszu. Współorganizatorami spotkania są Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o. oraz Novamedia innovision sp. z o.o.
Spotkanie rozpocznie się w dniu 9 maja 2013 roku o godz. 9:30 (9:30) uroczystym otwarciem nowej fabryki Novamedia innovision sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Złotej 74.
Hasłem przewodnim Komisji będą tematy "Na styku komunikacji miejskiej i podmiejskiej" oraz "Zwiększenie obszaru oddziaływania operatora miejskiego na funkcjonowanie społeczeństwa, poprzez ponadstandardowe wykorzystanie technologii informacyjnych".

W trakcie Komisji przewidziano następujące prezentacje:

Ponadstandardowe wykorzystanie tech...

Więcej»

19.04.2013   Walne Zgromadzenie Członków Izby, Warszawa-Miedzeszyn 

ikona

Prezes Izby zgodnie z § 9 ust.3 Statutu Izby zwołuje w dniu 19 kwietnia 2013 r. coroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby.

Spotkanie odbędzie się, podobnie jak w latach poprzednich, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" Sp. z o.o., mieszczącym się przy ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie - Miedzeszynie. Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.30, zakończenie ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia imienne udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby wraz z ewentualną rezerwacją noclegu z dnia 18 na 19 kwietnia 2013r. prosimy przesyłać do biura Izby faxem na nr: (22) 856-99-04 lub e-mailem: igkm@igkm.pl - najpóźniej do dnia 29 marca 2013r. (na formularzu przesłanym listem poleconym).

Jednocześnie prosimy przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją w 2014 roku XXXV Krajowego...

Więcej»

15-16.04.2013   Komisja BHP, Kraków 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zaprasza na kolejne posiedzenie Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2013 roku w Krakowie. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie.

Ramowy program:

Nowe narzędzia w prewencji ochrony pracy
Bezpieczeństwo jako ważny element polityki przewoźnika dedykowany pasażerom
Tramwaj NGT8 - nowoczesne rozwiązania przyjazne pasażerom, obsłudze i środowisku
Nowe rozwiązania w systemie oświetlenia na zajezdniach autobusowych i tramwajowych
Ocena ryzyka zawodowego na przestrzeni 12 lat w MPK SA w Krakowie
...

Więcej»

10-11.04.2013   Komisja Taboru Tramwajowego, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2013 roku w Warszawie. Współorganizatorem spotkania są Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Miejscem zakwaterowania będzie Hotel MDM w Warszawie. Dodatkowo w razie braku miejsc w Hotelu MDM uczestnicy komisji będą zakwaterowani w Hotelu Metropol w Warszawie, ul. Marszałkowska 99a. O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozpoczęcie obrad w sali konferencyjnej Hotelu MDM w Warszawie, ul. Plac Konstytucji 1 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 10.04.2013 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 14.00.

Tematem przewodnim Komisji będzie: "Nowoczesny tabor dwukierunkowy oraz jego stanowiska obsługowe"

W czasie ob...

Więcej»

14-17.03.2013   XII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Łódź 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. oraz ogólnopolski Związek zawodowy Kierowców i Motorniczych Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi zapraszają na XII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Łodzi w dniach 14 - 17 marca 2013 r.

Prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa w turnieju (zgłoszenia drużyny oraz skład osobowy drużyny) faxem na numer (42) 672 12 49 lub na adres e-mail: cploszka@mpk.lodz.pl do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Łodzi najpóźniej do dnia 12 lutego 2013 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji rozgrywek prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Mistrzostw: tel. (42) 672-12-42 /43 lub bezpośrednio z Panem Czesławem Płoszka pod nr tel. 604-1...

Więcej»

28.02-1.03.2013   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkolenia, Wrocław 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje spotkanie Komisji Zasobów Ludzkich i Szkolenia IGKM, które odbędzie się w dniach 28 lutego - 1 marca 2013 roku we Wrocławiu. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Wrocławiu.
W trakcie spotkania omawiane będą trzy grupy tematyczne:
Systemy płacowe
Dialog społeczny
Wdrożenie tzw. pakietu szkoleniowego
Dodatkowych informacji udziela Marcin Żabicki, tel. (22) 848-21-72, e-mail: m.zabicki@igkm.pl
...

Więcej»

4-5.12.2012   Komisja Ekonomiczna, Poznań 

ikona

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o. o. organizuje kolejne posiedzenie Komisji Ekonomicznej IGKM w dniach 04 grudnia - 05 grudnia 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Dorotą Rondtke, tel.: (22) 848-21-02 lub e-mail: d.rondtke@igkm.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komisji....

Więcej»

29-30.11.2012   Komisja Zasilania IGKM, Zawiercie/Częstochowa 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29-30 listopada 2012 r. w Zawierciu odbędzie się posiedzenie Komisji Zasilania organizowane przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej wspólnie z firmami Kromiss-Bis Sp. z o.o. i SESTO Sp. z o.o. przy współpracy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o.

Hasłem przewodnim Komisji będzie: "Energetyka trakcyjna w inwestycjach w komunikacji miejskiej".
W programie przewidziany jest wybór Przewodniczącego Komisji na nową kadencję.
W załączeniu ulotka informacyjna wraz z mapką dojazdu. (pobierz)

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Marcinem Zawadka, tel.: (22) 848-21-02 lub e-mail: m.zawadka@igkm.pl

Serdecznie zapraszamy do ...

Więcej»

22-23.11.2012   Komisja Ruchu i Systemów Elektronicznych, Białystok 

ikonaSzanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Białymstoku organizuje kolejne posiedzenie Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w dniach 22 listopada - 23 listopada 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Marcinem Żabickim, tel.: (22) 848-21-73 lub e-mail: m.zabicki@igkm.pl
...

Więcej»

19-20.11.2012   Komisja BHP, Łódź 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2012 roku w Łodzi. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o.
Miejscem zakwaterowania będzie Hotel NoBo w Łodzi przy ul. Liściastej 86.

Spotkanie Komisji przygotowywane jest we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Rozpoczęcie obrad w siedzibie Instytutu przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 o godz. 10:00 (10:00) w dniu 19.11.2012 r., a przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu następnym około godziny 13.00.


Ramowy program Komisji BHP:

Wykorzystanie symulatorów w badaniach kierowców oraz prezentacja pierwszego w Polsce symulatora jazdy autobusem (warsztaty)
...

Więcej»

8-9.11.2012   Komisja Autobusowa, Inowrocław 

ikona

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Inowrocławiu organizuje kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM w dniach 8 listopada - 9 listopada 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Marcinem Żabickim, tel.: (22) 848-21-73 lub e-mail: m.zabicki@igkm.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komisji....

Więcej»

9.10.2012   Konferencja IGKM, Kielce 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Targami Kielce S.A. organizuje w dniu 9 października 2012 r. w Kielcach Konferencję IGKM pod hasłem: "2025 = PT x 2 - Strategia UITP dla komunikacji publicznej w polskich uwarunkowaniach".
Tematyka konferencji wychodzi naprzeciw ogłoszonej w czerwcu 2009 r., przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego strategii, która założyła ambitny cel dla światowego sektora komunikacji publicznej podwojenia do 2025 roku udziału rynku transportu publicznego w przewozach ogółem. Do podstawowych czynników niezbędnych dla utrzymania miast w dobrej kondycji zaliczono m.in.: wolę polityczną rządu i samorządów lokalnych, inteligentne planowanie urbanistyczne, zachowanie właściwej równowagi pomiędzy ilością prywatnych s...

Więcej»

11-12.09.2012   XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Kazimierz Dolny n/Wisłą 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o. organizują w dniach 11-12 września 2012 roku w Kazimierzu Dolnym XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej pod hasłem: "Rekompensata i rozsądny zysk w systemie finansowania publicznego transportu zbiorowego".

Obrady Zjazdu rozpoczną się w dniu 11 września o godzinie 10.00, a zakończą się 12 września około godziny 14.00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna hotelu "Król Kazimierz" w Kazimierzu Dolnym.
Będzie on jednocześnie miejscem zakwaterowania uczestników Zjazdu.

Program XXXIV Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej

10 września 2012 roku (poniedziałek)
od 14.00 Zakwaterowanie uczestników w hotelach
...

Więcej»

31.05-1.06.2012   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej, Olsztyn/Stare Jabłonki 

ikona

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Olsztynie organizuje kolejne posiedzenie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r.

Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Dorotą Rondtke, tel.: (22) 848-21-02 lub e-mail: d.rondtke@igkm.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komisji....

Więcej»

28-29.05.2012   Komisja Zasobów Ludzkich i Szkolenia, Warszawa  

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o spotkaniu Komisji Zasobów Ludzkich i Szkolenia IGKM, które odbędzie się w dniach 28-29 maja 2012 roku w Warszawie. Współorganizatorem spotkania są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o oraz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.


Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Marcinem Żabickim, tel.: (22) 848-21-72 lub e-mail: m.zabicki@igkm.pl

...

Więcej»

28-30.05.2012   Tallin (Estonia) Konferencja UITP 

TAK "Stabilność finansowa transportu publicznego a Biała Księga Komisji Europejskiej; Cele. Środki i zasoby"...

Więcej»

17-18.05.2012   Komisja Torowa, Bydgoszcz  

ikona

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wraz z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz firmą Vossloh Cogifer Polska Sp. z o.o. organizują w dniach 17-18 maja 2012 roku w Bydgoszczy kolejne posiedzenie Komisji Torowej IGKM.

prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną zawierającą szczegóły dotyczące posiedzenia Komisji wraz z mapką dojazdu pobierz...

W celu uzyskania karty zgłoszenia oraz formularza rezerwacyjnego do hotelu prosimy o kontakt z Dorotą Rondtke, tel.: (22) 848-21-02 lub e-mail: d.rondtke@igkm.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Komisji....

Więcej»

7-9.05.2012   Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP, Warszawa 

W dniach 7-9 maja 2012 r. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) organizuje w Warszawie swój pierwszy Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego. Gospodarzami konferencji są: Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., a Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej jest partnerem krajowym Szczytu.
Jego program został przygotowany przez trzy specjalistyczne zespoły branżowe działające w strukturze UITP: Wydział Metra, Wydział Lekkiej Kolei oraz Wydział Kolei Regionalnych. Podczas Szczytu zostaną przedstawione korzyści płynące z korzystania z systemów miejskiego transportu szynowego, dalsze plany jego rozwoju, jak również możliwości integracji z innymi środkami transportu. Podczas kolejnych sesji tematycznych omawiane będą tematy ogólne, takie jak np.: ...

Więcej»

11-12.04.2012   Komisja Taboru Tramwajowego, Poznań 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o posiedzeniu Komisji Taboru Tramwajowego IGKM, które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2012 roku w Poznaniu. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
Tematem wiodącym spotkania będzie prezentacja nowych rozwiązań stosowanych w konstrukcji nowoczesnych pojazdów szynowych oraz nowe tendencje w modernizacji tramwajów.
Wstępne deklaracje uczestnictwa przedstawili:
Konsorcjum Newag-Modertrans - wraz z pokazem nowego tramwaju,
Solaris Bus & Coach S.A. - wraz z pokazem tramwaju Tramino S105p dostarczonego dla MPK w Poznaniu Sp. z o.o.
Siemens Transportation - koncepcja tramwaju Avenio
Skoda Polska

Miejsce komisji oraz zakwaterowania: Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym, ul. Pozn...

Więcej»

22-23.03.2012   Komisja Autobusowa oraz Komisja Zarządów IGKM,Warszawa - Ożarów Maz. 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o wspólnym posiedzeniu Komisji Autobusowej IGKM oraz Komisji Zarządów IGKM, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2012 roku w Ożarowie Maz. pod Warszawą. Współorganizatorem spotkania są Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. oraz DuPont Poland Sp. z o.o.
Temat wiodący spotkania:
Standardy wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej w systemy elektroniczne

Przewidywana tematyka wystąpień:
Standardy wyposażenia autobusów w zakresie urządzeń elektronicznych - wymagania organizatorów.
Standardy wyposażenia autobusów w zakresie urządzeń elektronicznych od strony operatorów.
Autobus miejski jako zamknięty produkt w ujęciu producentów taboru.
Wyposażenie elektroniczne autobusów w ujęciu...

Więcej»

23-26.02.2012   Rozgrywki XI Mistrzostw Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM 

ikona

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie oraz Związek Zawodowy Komunikacji Miejskiej i Transportu wraz z Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Sportu w Chorzowie zapraszają na XI Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Chorzowie i Katowicach w dniach 23 - 26 lutego 2012 r.

Prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa w turnieju na kartach: zgłoszenia drużyny oraz składu osobowego drużyny) faxem na numer (32) 256 36 61 wew. 266 lub e-mail: zzkmit_opzz@ka.home.pl do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Chorzowie najpóźniej do dnia 5 stycznia 2012 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji rozgrywek prosimy o kontakt z Biurem organizacyjnym Mistrzostwa: tel. (32) 256-36-61 wew. 266 lub bezp...

Więcej»

9.12.2011   Seminarium szkoleniowe nt. zmian w ustawie o transporcie drogowym w zakresie dotyczącym czasu pracy kierowców 

Seminarium szkoleniowe nt. zmian w ustawie o transporcie drogowym w zakresie dotyczącym czasu pracy kierowców.

Informujemy, że w związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 16 września 2011 roku zmianą ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wśród których są także przepisy o czasie pracy kierowców, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, Izba organizuje w dniu 9 grudnia 2011 r. (piątek) w Warszawie seminarium szkoleniowe w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest szczególnie do pracowników zajmujących się u operatorów publicznego transportu zbiorowego (samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych) opracowywaniem rozkładów czasu pracy kierowców i motorniczych, tzw. grafików, ich realizacją oraz rozliczaniem czasu pracy tej grupy zawodowej.

C...

Więcej»

2.12.2011   Seminarium szkoleniowe nt. zmian w ustawie o transporcie drogowym w zakresie dotyczącym czasu pracy kierowców 

ikona

Seminarium szkoleniowe nt. zmian w ustawie o transporcie drogowym w zakresie dotyczącym czasu pracy kierowców.

Informujemy, że w związku z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 16 września 2011 roku zmianą ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wśród których są także przepisy o czasie pracy kierowców, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, Izba organizuje w dniu 2 grudnia 2011 r. (piątek) w Warszawie seminarium szkoleniowe w tym zakresie.

Szkolenie adresowane jest szczególnie do pracowników zajmujących się u operatorów publicznego transportu zbiorowego (samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych) opracowywaniem rozkładów czasu pracy kierowców i motorniczych, tzw. grafików, ich realizacją oraz rozliczaniem czasu pracy tej grupy zawodowej.

C...

Więcej»

17-18.11.2011   Komisja Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. organizują w dniach 17-18 listopada 2011 r. inauguracyjne spotkanie Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM.

Komisja Promocji w swym zamyśle ma stworzyć płaszczyznę współpracy przewoźników, organizatorów i innych przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz komunikacji miejskiej do realizacji wspólnych działań promocyjnych, budujących silny wizerunek rynkowy branży komunikacji miejskiej. Liczymy, że nasza inicjatywa pozwoli na prowadzenie bardziej skutecznych działań oraz wzmocni przekaz informacyjny do pasażerów. Wymiana doświadczeń i wspólne projekty poszczególnych firm, realizowane obecnie indywidualnie, pozwolą na lepszą efektywność ich działania. Zależy nam także na...

Więcej»

11-14.10.2011   Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO - Gdańsk 

ikona

Informujemy, iż w dniach 11-14 października 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. odbywać się będą 9. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO.

Program Targów:

10 października - poniedziałek
9.00-17.00 3. Seminarium techniczne: "Krajowe i Unijne przepisy, normy i wymagania dla nowoczesnej trakcji tramwajowej" organizator: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM) /obowiązują zgłoszenia/
12.30-17.00 Seminarium: Aspekty techniczne liberalizacji rynku przewozów kolejowych organizator: SIRTS, /obowiązują zgłoszenia/

11 października - wtorek
...

Więcej»

10.10.2011   Seminarium Techniczne IGKM - Gdynia 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. organizują w dniu 10 października 2011 r. Seminarium techniczne pt.: "Krajowe i unijne przepisy, normy i wymagania dla nowoczesnej komunikacji tramwajowej". Spotkanie odbędzie się w dniu poprzedzającym targi TRAKO 2011 organizowane na terenach MTG w Gdańsku w dniach 11-14 października 2011r.

Seminarium techniczne kierujemy tradycyjnie do operatorów i organizatorów komunikacji tramwajowej, pracowników służb technicznych tych firm, projektantów, dostawców i producentów taboru i infrastruktury technicznej dla trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej. Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu szczególnie te osoby, które zwyczajowo uczestniczą w branżowych komisjach technicznych Izby, tj. Komisj...

Więcej»

29-30.09.2011   IV Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie organizują w dniach 29-30 września 2011 r. IV Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
Zwycięzca konkursu uzyska tytuł najlepszego kierowcy autobusowego w komunikacji miejskiej w roku 2011, otrzyma główną nagrodę oraz Puchar Prezesa IGKM, a wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy a także nagrody (rzeczowe lub pieniężne) w zależności od zajętego miejsca w klasyfikacji końcowej.
Zgłoszeni do konkursu kierowcy wezmą udział w teoretycznych testach wiedzy dotyczących m.in. znajomości przepisów ruchu drogowego, ustawy o transporcie drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz w praktycznych zadaniach związ...

Więcej»

20-22.09.2011   Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO - Kielce 

ikona

Informujemy, iż w dniach 20-22 września 2011 r. na terenie Targów Kielce S.A. odbywać się będą IX Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.

20.09.2011.
uroczyste otwarcie targów
zwiedzanie ekspozycji targowych
imprezy targowe (konferencje prasowe, seminaria)
uroczysta gala targowa – połączona z wręczaniem medali targowych i wyróżnień
uroczysta kolacja
21.09.2011.
...

Więcej»

19.09.2011   Konferencja IGKM - Kielce 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, w imieniu własnym oraz Targów Kielce S.A. zaprasza na organizowaną w dniu 19 września 2011 roku w Kielcach - Konferencję IGKM pod tytułem: "Plany zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego - nowe zadanie dla samorządów i organizatorów komunikacji miejskiej".

Spotkanie rozpocznie się w dniu 19 września o godzinie 10.00 a zakończy około godziny 16.00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna hotelu Łysogóry w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78. Około godz. 19:00 (19:00) w hotelowej restauracji rozpocznie się uroczysta kolacja organizowana przez firmę Solaris Bus & Coach S.A.

Konferencja odbędzie się w dniu poprzedzającym IX edycję Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, odbywających się w dniach 20-22 września 2011 roku.

Pr...

Więcej»

12-13.09.2011   Komisja BHP - Zielona Góra 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 11-13 września 2011 roku w Zielonej Górze.
Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.
Tematem przewodnim spotkania są problemy związane z eksploatacja urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej. W programie przewidziano następujące tematy:
Klimatyzacja i zagrożenia wynikające z jej użytkowania w autobusach.
Prawidłowy serwis i kontrola urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach. komunikacji miejskiej.
Prezentacja wyników badań nacisków na pedały podczas prowadzenia autobusu.
Innowacyjna odzież ochronna z włókna Nomex(R) oraz lekkie i trwałe kombinezony Tyvek(R) przeznaczone dla pracowników sektora komunikacy...

Więcej»

1-2.09.2011   Komisja Ruchu IGKM - Mielec 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Ruchu IGKM, które odbędzie się w dniach 1-2 września 2011 roku w Mielcu. Współorganizatorem spotkania jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. Spotkanie połączone jest z obchodami 50-lecia komunikacji miejskiej w Mielcu.
Tematem przewodnim spotkania będą Systemy ITS w komunikacji miejskiej.
Planowany program zawiera następujące tematy:
50 lat komunikacji miejskiej w Mielcu
System Zarządzania Ruchem w MKS
Zasady wdrażania projektów ITS w komunikacji miejskiej
Informacja w intrenecie i internetowa sprzedaż biletów - pomiędzy ideą subsydiarności a interoperacyjności
Najlepsze projekty ITS w Niemczech
Sukcesy i porażki we wdrażaniu nowoczesnego sytemu informacji
...

Więcej»

16-17.06.2011   Komisja Torowa IGKM - Katowice/Wisła 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A., Prefą Sp. z o.o. oraz Siką Poland Sp. z o.o. organizują w dniach 16-17 czerwca 2011 r. w Katowicach kolejne posiedzenie Komisji Torowej pod hasłem "Doświadczenia z nowymi nawierzchniami torowymi z punktu widzenia inwestora, producenta i wykonawcy"

Tematami obrad będą między innymi:

Prezentacja Śląskiej Karty Usług Publicznych KZK GOP.
Projekt unijny - JRP dla Tramwajów Śląskich S.A.
Doświadczenia i wnioski po wdrożeniu nowych nawierzchni torowych.
Niekonwencjonalne nawierzchnie tramwajowe.
Technologia napraw torowisk tzw. "złączem podatnym".
...

Więcej»

2-3.06.2011   Komisja Ekonomiczna IGKM - Toruń 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu organizują w dniach 2-3 czerwca 2011 r. w Toruniu kolejne posiedzenie Komisji pod hasłem: "Finansowanie komunikacji miejskiej w świetle rozporządzenia 1370/2007 oraz ustawy z dnia 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym".

Podczas obrad omówione zostaną miedzy innymi następujące zagadnienia:
1. Ogólne zasady liczenia rekompensaty,
metodologia liczenia rekompensaty na postawie kilku przedsiębiorstw
sposób liczenia rekompensaty i rozsądnego zysku z punktu widzenia UOKiK
sposób liczenia rekompensaty i rozsądnego zysku z punktu widzenia audytora
2. Przykłady pozyskiwania środków z funduszy unijnych na finansowanie inwestycji w komunikacji miejskiej
Tramwaje Warsza...

Więcej»

26-27.05.2011   Komisja Autobusowa IGKM - Starachowice 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Starachowicach organizują w dniach 26-27 maja 2011 r. w Starachowicach kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej IGKM pod hasłem: "Usuwanie awarii taboru autobusowego".
Tematami obrad będą między innymi:
możliwości dofinansowania dla operatora odnowy taboru ze środków unijnych na przykładzie MZK Starachowice,
strategia usuwania awarii taborowych z dywersyfikacją stosowanych metod na podstawie analizy jakościowej zdarzeń,
konfiguracja pojazdów serwisowych i ratownictwa technicznego,
zagadnienia holowania, napraw awaryjnych i powypadkowych oraz pojazdów zastępczych,
zabudowa specjalistycznych pojazdów ratownictwa drogowego dla komunikacji miejskiej,
pierwsze doświadczenia z e...

Więcej»

25-26.05.2011   Komisja Tramwajowa IGKM - Szczecin 

ikona


Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Szczecińskimi Sp. z o.o. oraz firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Holding organizują w dniach 25-26 maja 2011 r. w Szczecinie kolejne posiedzenie Komisji Tramwajowej IGKM pod hasłem: "Tramwaj 120 NaS Swing firmy PESA".

Tematami uzupełniającymi obrad będą między innymi:
wewnętrzne tablice informacji pasażerskiej w tramwajach,
podnośniki SEFAC do taboru tramwajowego,
folie ochronne w pojazdach komunikacji miejskiej

Szczegóły dotyczące spotkania oraz karta zgłoszenia uczestnictwa dostępne są w IGKM pod numerem tel.: 22 848-21-02 lub w Tramwajach Szczecińskich pod numerem 91 439-12-00
...

Więcej»

19-20.05.2011   Komisja Zasilania IGKM - Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z firmą JM-Tronik organizują w dniach 19-20 maja 2011 r. w Jachrance k/Serocka kolejne posiedzenie Komisji pod hasłem: "Automatyka, monitoring, sterowanie zwrotnic tramwajowych i sygnalizacja mijankowa dla trakcji tramwajowej".
Podczas obrad omówione zostaną między innymi:
Studium Układu Zasilania - omówienie prac wykonanych na zlecenie Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
Zagadnienia sterowania w trakcji tramwajowej
Innowacyjne rozwiązania rozdzielnic RPS i RSN dla trakcji miejskiej - przegląd stosowanej aparatury sterowniczej i pierwotnej w układach RPS na podstawie aktualnie modernizowanych podstacji trakcyjnych przez spółkę JM Tronik

W programie przewidziano wycieczkę techniczną - zwiedzanie warszawskich podstacji tramwajow...

Więcej»

12-13.05.2011   Komisja Zarządów IGKM - Gdańsk/Sopot 


Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej organizują w dniach 12-13 maja 2011 r. w Sopocie kolejne posiedzenie Komisji Zarządów IGKM pod hasłem: "20 lat zarządów transportu miejskiego w Polsce".
Tematami obrad będą między innymi:
doświadczenia 20 lat funkcjonowania zarządów transportu miejskiego w Polsce
uwarunkowania funkcjonowania zarządów transportu miejskiego,
perspektywy integracji transportu publicznego w Polsce,
rola, zadania i funkcjonowanie zarządów transportu miejskiego w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
nowoczesne kanały dystrybucji biletów,
bankowa karta płatnicza jako nośnik biletu komunikacji miejskiej
...

Więcej»

9-10.05.2011   Komisja Szkolenia Zawodowego - Częstochowa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Częstochowie organizują w dniach 09-10 maja 2011 r. w Częstochowie kolejne posiedzenie Komisji Szkolenia Zawodowego IGKM.
Tematami obrad będą między innymi:
konsekwencje uchwalenia ustawy o kierujących pojazdami,
zmiany w kodeksie pracy – konsekwencje w finansowaniu szkoleń,
symulator autobusu przegubowego,
system motywacji kierowców na liniach podmiejskich,
kontrolerzy biletów z urzędu pracy,
wózek inwalidzki na szkoleniach okresowych kierowców,
szkoleniowe i pozaszkoleniowe formy rozwoju zawodowego motorniczych,
...

Więcej»

10-14.04.2011   59. Światowy Kongres w UITP oraz wystawa "Mobilność i transport miejski" - Dubaj 

ikona

Najbliższy 59. Światowy Kongres UITP oraz towarzysząca mu wystawa "Mobility & City Transport Exhibition"
odbędą się w dniach 10 - 14 kwietnia 2011 roku w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).
Hasło Kongresu brzmi "Pobudzić transport publiczny: czas na działanie!".


Program Kongresu:
Sesja 1: Wyobraź sobie jutro: post-generacja Y, Utopolis oraz baterie solarne
Sesja 2: Poznaj Dubaj oraz Road Transport Authority
Sesja 3: Pobudzić transport publiczny: czas na działanie!
...

Więcej»

10-13.03.2011   Jubileuszowe X Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM - Konin 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz NSZZ Pracowników MZK w Koninie zapraszają na X Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Koninie w dniach 10-13 marca 2011r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w turnieju i zgłaszanie drużyn do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Koninie w terminie najpóźniej do dnia 18 lutego 2011 roku.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji rozgrywek prosimy o kontakt z Panem Romanem Piaseckim w MZK w Koninie pod nr tel. kom: 782-521-511 lub (63) 242-89-42 wew. 60 lub (63) 240-93-60.

Serdecznie zapraszamy! ...

Więcej»

2-3.12.2010   Komisja Ekonomiczna, Częstochowa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Sp. z o.o. zapraszają
w dniach 2-3 grudnia 2010 r. na obrady Komisji Ekonomicznej IGKM.

Spotkanie łączy się z obchodami 60-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Częstochowie.

Miejscem obrad jest hotel ORBIS S.A. Oddział hoteli Mercure "Patria"

Rozpoczęcie spotkania - w dniu 2 grudnia o godz. 10:30. (10:30.) w sali konferencyjnej hotelu.
Zakończenie spotkania - w dniu 3 grudnia (obiadem) około godz. 14:00. (14:00.)
...

Więcej»

4-5.11.2010   Komisja Zasilania, Licheń Stary 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z firmą Elektrobudowa S.A. organizują w Licheniu k/Konina w dniach 04-05 listopada 2010 r. kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM pod hasłem: "Nowoczesne rozwiązania rozdzielnic prądu stałego i średniego napięcia dla elektrycznej trakcji miejskiej".

Rozpoczęcie obrad w dniu 04.11.2010 r. o godz. 9.30, a zakończenie w dniu 05.11.2010 r. około godziny 14.00.

Obrady Komisji odbywać się będą w sali Konferencyjnej hotelu "MAGDA"
ul. Toruńska 27 w Licheniu Starym, gdzie również będą zakwaterowani uczestnicy spotkania.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Karty Zgłoszenia na
numer faksu: (022) 856-99-04,
...

Więcej»

21-22.10.2010   Komisja Ruchu, Lublin 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Ruchu IGKM, które odbędzie się w dniach 21-22 października 2010 roku w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o.

Tematem spotkania będzie "Przystanki w komunikacji miejskiej"

Miejscem zakwaterowania jest Król Kazimierz Hotel & SPA w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 86.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi 21 października 2010 roku o godz. 11:00. (11:00.)
Przewidywane zakończenie - obiadem w dniu 22.10.2010 r. ok. godz. 13.00.

Ramowy program:
...

Więcej»

6-8.10.2010   VIII Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce 

ikona

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, targach i imprezach towarzyszących.

Program targów
06.10.2010.
uroczyste otwarcie targów
zwiedzanie ekspozycji targowych
imprezy targowe (konferencje prasowe, seminaria)
uroczysta gala targowa - połączona z wręczaniem medali targowych i wyróżnień
uroczysta kolacja
...

Więcej»

5.10.2010   Seminarium techniczne IGKM "Autobus przyszłości", Kielce 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, w imieniu własnym oraz Targów Kielce S.A. zaprasza na organizowane w dniu 5 października 2010 roku w Kielcach - Seminarium techniczne IGKM pod tytułem: "Autobus przyszłości".

Seminarium odbędzie się w dniu poprzedzającym VIII edycję Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, odbywających się w dniach 6-8 października 2010 roku.

Obrady Seminarium rozpoczną się w dniu 5 października o godzinie 10.00 a zakończą około godziny 16.00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna hotelu Łysogóry w Kielcach przy ulicy Sienkiewicza 78.

Program Seminarium:
Blok 1. Problemy prawne, techniczne i środowiskowe.
Rozpoczęcie Seminarium - powitanie gości i wstępne przemówienia,
...

Więcej»

22-24.09.2010   Komisja BHP, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 22-24 września 2010 roku w Warszawie.
Współorganizatorem spotkania są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Miejscem zakwaterowania będzie Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Rynii przy ul. Wczasowej 59.

Zbiórka uczestników odbędzie się w dniu 22.09.2010 r. na Dworcu Centralnym w Warszawie skąd o godzinie 16-16.30 odjedzie autobus do ośrodka w miejscowości Rynia. Przewidywane zakończenie posiedzenia w dniu 24.09.2010 roku około godziny 14.00.

Ramowy program
Wykład Państwowego Inspektora Pracy
Prezentacja umundurowania dla kierowców i motorniczych (Telimena)
...

Więcej»

2-3.09.2010   Komisja Autobusowa, Zamość 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Autobusowej IGKM, które odbędzie się w dniach 2-3 września 2010 roku w Zamościu. Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu.

Miejscem zakwaterowania uczestników będą hotele w obrębie Starego Miasta (Orbis, Senator i Renesans).

Posiedzenie rozpocznie się w dniu 2.09.2010 roku o godz. 09:00 (09:00) w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, ul. Odrodzenia uroczystościami jubileuszowymi z okazji 50-lecia MZK Zamość. Obrady komisji będą kontynuowane od godz. 11:45 (11:45) w Gościńcu "Magnat", Kalinowice 187.

Przewidywane zakończenie komisji - obiadem w dniu 03.09.2010 r. ok. godz. 13.00

Ramowy program:
...

Więcej»

24-25.06.2010   Komisja Zasilania, Poznań 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z MPK Poznań Sp. z o.o. organizują w dniach 24-25 czerwca 2010 roku w Poznaniu kolejne posiedzenie Komisji Zasilania.
Obrady rozpoczną się w dniu 24.06.2010 o godz. 10:00 (10:00) (śniadanie w godz. 9:00 (9:00) - 9:50 (9:50)) w restauracji "Markietanka" zlokalizowanej w budynku "Teatru Muzycznego" w Poznaniu ul. Niezłomnych 1e a zakończą się w dniu 25.06.2010 obiadem w hotelu "Szablewski" w miejscowości Dymaczewo Nowe o godz. 13:00. (13:00.) O godzinie 1400 nastąpi wyjazd z hotelu do Poznania na Dworzec PKP.

Tematem głównym Komisji będzie:
"Przepięcia w układach elektroenergetyki trakcyjnej"
Program Komisji:
Nowa rozdzielnica prądu stałego dla trakcji tramwajowej.
Wyłączniki prądu stałego dla trakcji tramwajowej. Budo...

Więcej»

27-28.05.2010   XXXIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Słupsk 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku organizują w dniach 27-28 maja 2010 roku w Strzelinku k/Słupska pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury
XXXIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej pod hasłem: "Rynek przewozów pasażerskich w Polsce w nowych uwarunkowaniach prawnych".
Patronat nad Zjazdem objęli również: Wojewoda Pomorski oraz Prezydent Miasta Słupska.
Zjazd łączy się z obchodami 100-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Słupsku.

Obrady Zjazdu rozpoczną się w dniu 27 maja o godzinie 10.00, a zakończą się 28 maja około godziny 13.00. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna hotelu "Dolina Charlotty" w Strzelinku k/Słupska.

Program zjazdu
Referat okolicznościowy
...

Więcej»

17-18.05.2010   Komisja Taboru Tramwajowego, Poznań  

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. oraz firmą Solaris Bus & Coach organizują w dniach 17-18 maja 2010 r. w Poznaniu kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego.

Główny temat spotkania "Tramwaj niskopodłogowy TRAMINO firmy Solaris Bus & Coach - aspekty techniczne, technologiczne i użytkowe".
W programie przewidziane są również zagadnienia związane z technologią, pojazdami i sprzętem ratownictwa technicznego w komunikacji tramwajowej oraz z tramwajowymi systemami informacji pasażerskiej w komunikacji tramwajowej.

Ramowy program spotkania
Dzień I - poniedziałek 17 maj 2010 r.
10:00 (10:00) - 10:45 (10:45) Rejestracja uczestników w hotelu Novotel - śniadanie.
11:00 (11:00) - 1...

Więcej»

26-28.04.2010   Komisja BHP, Poznań-Kórnik 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym spotkaniu Komisji BHP IGKM, które odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2010 roku w Poznaniu (Kórniku). Współorganizatorem spotkania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
Miejscem zakwaterowania jest hotel Daglezja przy ul. Woźniaka 7 w Kórniku.
Zbiórka uczestników spotkania nastąpi 26 kwietnia 2010 roku do godz. 17:00 (17:00) na terenie zajezdni tramwajowej MPK przy ul. Fortecznej.
Przewidywane zakończenie - w dniu 28.04.2010 r. ok. godz. 14.00.

Temat przewodni: "Profilaktyka przeciwpożarowa i zagadnienia pierwszej pomocy w szkoleniu prowadzących pojazdy"
Ramowy program spotkania:
Zwiedzanie 18 Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO 2010".
Prezentacja stałe...

Więcej»

11-12.03.2010   Komisja Torowa IGKM, Warszawa 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z .o.o. oraz firmą TINES S.A. organizują w dniach 11-12 marca 2010 r. w Warszawie kolejne posiedzenie Komisji Torowej.

Miejscem zakwaterowania oraz obrad jest Hotel MDM w Warszawie na Pl. Konstytucji 1. Posiedzenie rozpocznie się w dniu 11.03.br o godz. 10.00, a zakończy w dniu 12.03.br około godz. 14.00 lub w przypadku zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego ok. godz. 16.00.

Tematem przewodnim komisji będzie
"Techniczne i środowiskowe aspekty rozwoju tramwaju i metra w Warszawie"

Warunkiem uczestnictwa w Komisji Torowej jest przesłanie karty zgłoszenia do IGKM na numer faksu: (22) 856-99-04 lub e-mail: d.rondtke@igkm.pl oraz dokonanie płatności za udział w terminie do 1...

Więcej»

4-7.03.2010   IX Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Ciechanów 

ikona

Informujemy, że wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. organizujemy w dniach 4-7.03.2010 r. w Ciechanowie IX Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM.

Pisemne zgłoszenia uczestnictwa drużyn w turnieju (wg załączonego wzoru) prosimy przesyłać na nr fax: (23) 672 22 16 do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w Ciechanowie do dnia 20 stycznia 2010 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji rozgrywek udziela w Ciechanowie Pan Wojciech Jagodziński, tel. kom. 603 980 922.

Wszystkich zainteresowanych (członków Izby) serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.

W załączeniu:
...

Więcej»

26-27.11.2009   Komisja Autobusowa IGKM, Konin 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie zapraszają w dniach 26-27 listopada 2009 r. na spotkanie Komisji Autobusowej IGKM.

Miejscem zakwaterowania oraz obrad jest Hotel "Magda" w Licheniu Starym ul. Toruńska 27 (ok.17 km od Konina)
Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 26 listopada o godz. 10.00, a zakończy w dniu 27 listopada br. ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym na numer faksu (22) 063 242 92 73 lub e-mail: gorczewska@mzk-konin.com.pl w terminie do 13.11.2009r.

Prosimy o dokonanie przedpłaty za uczestnictwo w komisji na konto MZK w Koninie zgodnie z danymi zawartymi w karcie zgłoszenia.
Koszt uczestnictwa w Komisji zawarty jest w karcie zgłoszenia (karta zosta...

Więcej»

18-19.11.2009   Dni Transportu Regionalnego, Werona - Włochy 

ikona

I międzynarodowa konferencja na temat mobilności w miastach małych i średniej wielkości oraz na obszarach o małej gęstości zaludnienia połączona z Międzynarodową Wystawą Autobusów i Autokarów "Bus & Bus Mobility Business" organizowaną przez Veronafiere (18 - 21 listopada 2009r.)

Obsługiwanie obszarów o mniejszej gęstości zaludnienia (miasta małe oraz średniej wielkości, jak również na obszary wiejskie) jest wyzwaniem, któremu można sprostać na wiele sposobów. Podczas zbliżających się Dni Transportu Regionalnego, które zostaną zorganizowane w Weronie w dniach 18-19 listopada uczestnicy konferencji zapoznają się z szeregiem sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań oraz sposobami postępowania, które mogą być łatwo przetransponowane i dostosowane do specyficznych regionalnych potrzeb transport...

Więcej»

22-24.10.2009   XXIII Ogólnopolski Turniej Strzelecki o "Złotą Paterę" Prezesa IGKM, Przemyśl 

ikona

Uprzejmie informujemy, że wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu organizujemy w dniach 22-24 października 2009r kolejny Turniej Strzelecki o "Złotą Paterę" Prezesa IGKM.

W turnieju mogą brać udział trzyosobowe drużyny składające się z pracowników zatrudnionych na etatach (conajmniej od 6 miesięcy) w firmach będących członkami Izby i zajmujących się amatorsko strzelectwem (nie będących zawodnikami turniejowymi i nie należących do zawodowych klubów strzeleckich).
Każda z firm może wystawić w turnieju jedną lub dwie drużyny, z których każda bierze udział w obu konkurencjach. Konkurencjami tymi są:
strzelanie z karabinka sportowego standard z odległości 50 m leżąc (strzały: 10 próbnych + 40 ocenianych)
strzelanie z pistoletu sportowego z odległości 25 m st...

Więcej»

13.10.2009   Seminarium Techniczne IGKM pt. "EURO 2012 - wyzwaniem dla komunikacji tramwajowej", Gdynia 

ikona

Informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi SA, organizują w dniu 13 października 2009 r. w Gdyni 2. edycję Seminarium Technicznego pt. "EURO 2012 - wyzwaniem dla komunikacji tramwajowej". Obecne spotkanie, podobnie jak jego pierwsza edycja z 2007 roku, odbędzie się w dniu poprzedzającym 8. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2009, które odbędą się na terenach MTG S.A. w Gdańsk, w dniach 14-16 października br.

Seminarium techniczne skierowane jest do operatorów i organizatorów komunikacji tramwajowej, pracowników służb technicznych tych firm, projektantów, dostawców i producentów taboru i infrastruktury technicznej dla trakcji elektrycznej komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy, aby w spotkaniu wzięła udział szeroka reprezenta...

Więcej»

17-18.09.2009   III Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM, Kielce 

ikona

Konkurs odbędzie się na terenie Targów Kielce podczas tegorocznej edycji TRANSEXPO. Plan Konkursu jest następujący:
17.09.2009r.
część teoretyczna w postaci 40 pytaniowego testu ze znajomości przepisów,
część praktyczna w postaci jazdy sprawnościowej po przygotowanej trasie (uczestniczy 20 lub 21 kierowców z najlepszymi lokatami z części teoretycznej).
18.09.2009r.
zadania w zakresie obsługi pasażerów w autobusie podczas jazdy,
zadania w zakresie pierwszej pomocy na specjalnie przygotowanych stanowiskach (w obu poniższych częściach udział bierze 10 najlepiej sklasyfikowanych uczestników konkursu z etapów w dniu poprzednim).

Autobusem konkursowym będzie Solaris Urbino 12.
...

Więcej»

15.09.2009   Konferencja IGKM pt. "Publiczny transport zbiorowy w świetle prawa krajowego i unijnego", Kielce 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 września br. w Kielcach organizujemy, wspólnie z Targami Kielce Sp. z o.o., UITP oraz Kancelarią Prawną Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., konferencję pod hasłem:
"Publiczny transport zbiorowy w świetle prawa krajowego i unijnego".

Konferencja odbędzie się w dniu poprzedzającym VII edycję Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, odbywających się w dniach 16-18 września 2009 roku.

Celem Konferencji będzie zapoznanie ze szczegółami zapisów długo oczekiwanego i szeroko konsultowanego, również przez nasze środowisko, projektu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który jest konsekwencją wprowadzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych ...

Więcej»

2-3.07.2009   Komisja Zarządów, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza na spotkanie Komisji Zarządów w dniach 2-3 lipca 2009r.

Miejscem zakwaterowania jest Hotel FELIX, ul. Omulewska 24, Warszawa.

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 2.07.2009 r. o godz. 11.00, zakończenie planowane jest obiadem w dniu 3.07.2009 r. około godz. 13.30.

W programie spotkania przewidziane są następujące tematy:
Obsługa obszarów aglomeracyjnych:
uwarunkowania prawne,
...

Więcej»

8-11.06.2009   Wystawa UITP "Mobilność i transport miejski" w powiązaniu z 58. Kongresem Światowym UITP, Wiedeń 

ikona

Tytuł Kongresu: "Transport publiczny: dokonywanie właściwych wyborów w zakresie mobilności"

58. Światowy Kongres UITP oraz powiązana z nim wystawa "Mobilność i transport miejski" odbędą się w dniach 7 - 11 czerwca 2009r. Są to dwie najważniejsze imprezy Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) organizowane co dwa lata w różnych miastach świata. W tym roku hasło Kongresu brzmi: "Transport publiczny: dokonywanie właściwych wyborów dotyczących mobilności".
Program Kongresu:
Ceremonia otwarcia (8 czerwca)
Sesja poświęcona prezentacji przedsiębiorstw - współorganizatorów Kongresu oraz organizacji transportu publicznego w Wiedniu oraz w Austrii
Sesja plenarna: Transport publiczny: inteligentne i zielone...

Więcej»

28-29.05.2009   Komisja Autobusowa, Poznań 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp z o.o. zapraszają w dniach 28-29 maja 2009r. na spotkanie Komisji Autobusowej IGKM.
Miejscem zakwaterowania oraz obrad jest Hotel Delicjusz w Rosnówku ul. Poznańska 1 (ok.15 km od Poznania - droga nr 5 w kierunku na Wrocław).
Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 28 maja o godz. 10.00, a zakończy w dniu 29 maja. br. ok. godz. 14.00.

Główny temat spotkania:
Dostosowanie Taboru Autobusowego do wymogów Dyrektywy KOM (2007)817 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.

Program merytoryczny spotkania:
Omówienie filozofii i treści Dyrektywy KOM (2007)817,
...

Więcej»

26-27.05.2009   Komisja Tramwajowa IGKM, Kraków 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie zapraszają w dniach 26-27 maja 2009r. do Krakowa na spotkanie Komisji Tramwajowej IGKM.

Miejscem zakwaterowania oraz obrad jest Hotel "Chopin Cracow" w Krakowie ul. Przy Rondzie 2.
Rozpoczęcie spotkania w dniu 26.05.br o godz. 10.00, a zakończenie w dniu 27.05.br ok. godz. 14.00.

Główny temat spotkania:
Ekologia i bezpieczeństwo w szynowej komunikacji miejskiej.

W programie przewidywane jest ponadto:
...

Więcej»

21-22.05.2009   Komisja Szkolenia Zawodowego, Ustka 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku w dniach 21-22 maja 2009r. zaprasza na spotkanie Komisji Szkolenia Zawodowego.

Miejscem zakwaterowania oraz obrad jest hotel ROYAL BALTIC, ul. Wczasowa 26, 76-270 Ustka.

Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 21 maja o godz. 10:30 (10:30), zakończenie spotkania planowane jest w dniu
22 maja ok. godz. 13:00. (13:00.)

W programie spotkania przewidziano m.in. następujące zagadnienia:
organizacja szkoleń okresowych kierowców aut...

Więcej»

14-15.05.2009   Szkolenie na temat przekształcania zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że w dniach 14-15 maja br. (czwartek, piątek) organizuje wspólnie z MZK w Toruniu szkolenie nt:
Przekształcania zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla Dyrektorów zakładów budżetowych oraz kierowników pionów ekonomicznych i pracowników obsługi prawnej tych zakładów, celem przygotowania się do obowiązku wynikającego ze zmian w projektach: ustawy o finansach publicznych oraz w ustawie wprowadzającej zmiany do niej. Zmiany te przewidują likwidację komunikacyjnych zakładów budżetowych do 31.12.2009r. lub ewentualne ich przekształcenie w spółki prawa handlowego. Obecnie działa w Polsce około 40-tu tego typu zakładów.

Pierwszą część szkolenia (w dniu 14 maja br.) przeprowadzi firma SD...

Więcej»

7-8.05.2009   Komisja Zasilania IGKM, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej niniejszym informuje, że w dniach 7 i 8 maja 2009r odbędzie się w Warszawie kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM.
Organizatorem spotkania jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, a tematem przewodnim będzie:

"Zakup energii elektrycznej dla potrzeb transportu szynowego na zliberalizowanym rynku energii w Polsce"

W programie spotkania przewiduje się omówienie następujących tematów:
Czwartek: 7 maja
8:00 (8:00) - 9:00 (9:00) - Śniadanie
9:30 (9:30) - 10:00 (10:00) - Rejestracja uczestników Komisji (kawa, herbata)
...

Więcej»

2-3.04.2009   Komisja Ruchu, Kraków 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie zaprasza w dniach 2-3 kwietnia 2009r. na spotkanie Komisji Ruchu.

Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 2 kwietnia o godz. 10:30 (10:30), zakończenie spotkania planowane jest w dniu 3 kwietnia ok. godz. 14:00. (14:00.)

Program merytoryczny spotkania:
Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w celu sprawnego i bezpiecznego zarządzania komunikacją miejską
strategie dyspozytorskie
systemy i środki łączności
systemy identyfikowania i lokalizacji pojazdów
...

Więcej»

5-6.03.2009   Komisja Ekonomiczna IGKM, Częstochowa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp z o.o. zapraszają w dniach 5-6 marca 2009r. na obrady Komisji Ekonomicznej IGKM.
Spotkanie łączy się z obchodami 50-lecia istnienia trakcji tramwajowej w Częstochowie.

Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 5 marca o godz. 10.30 w sali konferencyjnej hotelu Mercure "Patria" w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa.
Zakończenie spotkania planowane jest w dniu 6 marca ok. godz. 14:00. (14:00.)

Główne tematy spotkania:

Blok I: Konkurencyjność komunalnych firm komunikacyjnych:
...

Więcej»

5-8.02.2009   VIII Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej o Puchar Prezesa IGKM, Wrocław 

ikona

Informujemy, że wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Wrocławiu organizujemy w dniach 5-8.02.2009r - VIII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM.

Pisemne zgłoszenia drużyn w turnieju (wg załączonego wzoru) prosimy przesłać faxem (0-71) 332 87 06 do Biura Organizacyjnego Mistrzostw w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu do dnia 20 listopada 2008 roku.

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji rozgrywek udziela w MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu Pan Stanisław Sokołowski: tel. (0-71) 332 28 701 lub (0-71) 332 87 11, tel. kom. 607 279 009, e-mail: s.sokolowski(a)mpk.wroc.pl.

Wszystkich zainteresowanych (członków Izby) serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju.

W załączeniu:
...

Więcej»

29.01.2009   Seminarium organizowane przez Komitet Unii Europejskiej UITP nt. dyrektywy UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym - Co to oznacza dla sektora transportu publicznego?, Bruksela 

ikona

W październiku 2008 r. Komisja Europejska oraz Parlament przyjęły nową dyrektywę dotyczącą promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym. Komisja Europejska zaprezentowała zmieniony wniosek KOM (2007) 817 w dniu 19 grudnia 2007 r., był on wcześniej dyskutowany w instytucjach europejskich. Dyrektywa powinna zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do końca 2008 roku.
Przyjęty tekst ostateczny zawiera te same cele co pierwszy wniosek Komisji Europejskiej z roku 2005: z jednej strony stworzenie rynku dla pojazdów z alternatywnymi technologiami napędowymi oraz paliwami, a z drugiej strony Komisja ma nadzieję na obniżenie zużycia energii, emisji CO2 oraz zanieczyszczeń.
Dyrektywa wprowadzi aspekty środowiskowe do zamówień/zakupów pub...

Więcej»

6-7.11.2008   Komisja Zasilania, Łódź 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie
z ELESTER-PKP Sp. z o.o. organizują w dniach 6-7 listopada 2008r. W Łodzi kolejne posiedzenie Komisji Zasilania.

W programie Komisji przewidziane są prezentacje firm, które uczestniczyły w modernizacji i budowie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (m.in. ELESTER PKP Sp. z o.o., JM-TRONIK, ELEKTROBUDOWA S.A., KROMIS-BIS Sp. z o.o.,).
Podczas spotkania odbędzie się prezentacja realizacji budowy ŁTR, a w ramach wycieczki technicznej również zwiedzanie trasy ŁTR oraz zmodernizowanych dla jej potrzeb obiektów MPK Łódź Sp. z o.o.,
W trakcie Komisji znajdą się również prezentacje takich firm jak:
TENS Sp. z o.o – firma specjalizująca się w realizacji inteligentnych systemów wspierania transportu szynowego...

Więcej»

16-17.10.2008   Komisja Torowa, Kraków  

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z firmami: Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A., Sika Poland Sp. z o.o., PREFA Sp. z o.o. KZN "BIEŻANÓW" Spółka z o.o., organizują w dniach 16-17 października 2008 r. w Krakowie kolejne posiedzenie Komisji Torowej IGKM.

Miejsce obrad Komisji i zakwaterowania uczestników - Hotel "Chopin Cracow" w Krakowie ul. Przy Rondzie 2.
Rozpoczęcie obrad w dniu 16.10.br o godz. 9.00 (sala konferencyjna - Hotel "Chopin Cracow" w Krakowie). Zakończenie obrad w dniu 17.10.br około godz. 14.00.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu wraz z rezerwacją noclegów prosimy kierować na druku karty zgłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 15.09.2008r.

Koszty uczestnictwa zawarte są w karcie zgłosze...

Więcej»

16-17.10.2008   Komisja Szkolenia Zawodowego, Jelenia Góra  

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Szkolenia Zawodowego IGKM, które odbędzie się w dniach 16-17 października w Mysłakowicach. Współorganizatorem spotkania jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze.

Miejscem zakwaterowania jest Hotel "Chata za wsią". Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 16.10.2008r. o godz. 11.00, zakończenie planowane jest obiadem w dniu 17.10.2008r. około godz. 13.00.

W programie spotkania przewidziane są następujące tematy wiodące:
Nowe zasady szkolenia zawodowego prowadzących pojazdy w świetle rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury nr 124 z 2 lipca 2008r.
Praktyczne możliwości prowadzenia szkoleń okresowych oraz kwalifikacji wstępnej.
Problematyka specjalistycznych szkoleń instruktorów nadzoru ruc...

Więcej»

8-10.10.2008   VI Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, Kielce 

ikona

szczegóły na stronie http://www.targikielce.pl...

Więcej»

7.10.2008   XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej i Targi TRANSEXPO, Kielce 

ikona

Niniejszym zapraszamy na XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, który odbędzie się w dniu 7 października br. w godzinach 10.00 - 17.00, w sali konferencyjnej Hotelu "Łysogóry" w Kielcach.

Obecny Zjazd odbywać się będzie pod hasłem:

"Nowe przepisy UE dotyczące usług publicznych - szansą czy zagrożeniem dla komunikacji miejskiej"?.

Zjazdem pragniemy również zainteresować lokalne władze, zachęcając przedstawicieli miast i gmin, w tym władze Samorządowych do uczestnictwa w Zjeździe. Prosimy naszych członków w tym przewoźników oraz organizatorów komunikacji w miastach o rozważenie ewentualnego wysłania zaproszeń do wybranych osób (zgodnie z własną decyzją).

PROGRAM ZJAZDU:
...

Więcej»

25-26.09.2008   Komisja BHP, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład autobusowy Sp. z o.o. w Warszawie uprzejmie informują, że kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 25-26 września 2008 r. w Raszynie.

W programie przewidziane jest wystąpienie p. dr Jadwigi Siedleckiej z Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera z Łodzi w następujących tematach:
Zasady profilaktyki chorób związanych z pracą w grupie kierowców i motorniczych.
Aktywność fizyczna w prewencji zespołów bólowych kręgosłupa u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.
Fizjologiczne aspekty pracy kobiet w transporcie miejskim.
Zgłoszenie udziału w posiedzeniu komisji prosimy kierować pisemnie do 1 września br. na adres:
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,
ul. J.P. Woronicza 27, 02-640 Warszawa
...

Więcej»

22.09.2008   "Zamień Wóz na Bus" - 2008 

ikona

W dniu 22.09.2008 (poniedziałek) planowana jest w Warszawie centralna konferencja prasowa, na której dokonane zostanie podsumowanie przeprowadzonych przez poszczególne miasta i przedsiębiorstwa komunikacyjne lokalnych działań w ramach ogólnopolskiej akcji "Zamień Bus na Wóz - 2008", związanej z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu oraz Europejskim dniem Bez Samochodu.
Konferencja pasowa będzie skierowana do grupy dziennikarzy ogólnokrajowych specjalizujących się w tematyce gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie przewidujemy oprócz podsumowania akcji również dyskusję oraz próbę odpowiedzi na pytania zawarte w Zielonej Księdze Unii Europejskiej pt. "w kierunku nowej mobilności w mieście". Pytania te to m.in.
w jaki sposób można podnie...

Więcej»

11-12.09.2008   Pierwszy Ogólnopolski Konkurs na Najlepszego Motorniczego Tramwaju - ODWOŁANY 

Z przyczyny małej ilości zgłoszeń konkurs został odwołany

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. zamierzają wspólnie zorganizować w roku 2008 pierwszy ogólnopolski konkurs na najlepszego motorniczego tramwaju.
Podstawowym celem konkursu ma być możliwość porównania umiejętności zawodowych, doświadczenia, kultury pracy, a także sprawdzenie znajomości przepisów wśród motorniczych przedsiębiorstw tramwajowych.
Organizacja konkursu ma na celu również promocję komunikacji tramwajowej oraz podniesienie rangi zawodu motorniczego poprzez pokazanie jego codziennej pracy pasażerom.
Dodatkowym celem konkursu jest integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń prowadząca do poprawy bezpiec...

Więcej»

24.06.2008   Spotkanie robocze z okazji akcji "Zamień Wóz na Bus 2008". 

Serdecznie zapraszamy na robocze spotkanie związane z przygotowaniem wspólnej akcji promującej komunikację miejską podczas wrześniowego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu w dniu 24.06.2008 roku o godz. 11:00 (11:00) w siedzibie IGKM przy ulicy Woronicza 27.

Celem spotkania ma być wypracowanie wspólnej koncepcji działania, która pozwoli na zdyskontowanie w Polsce ogólnoeuropejskiej polityki stawiającej na rozwój komunikacji publicznej. W spotkaniu mają wziąć udział przedstawicie Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. Osobą koordynującą projekt ze strony IGKM jest Marcin Żabicki , 0(22)848 21 72....

Więcej»

19-21.06.2008   XXII Ogólnopolski Turniej Strzelecki o "Złotą Paterę" Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 

Uprzejmie informujemy, że po dwóch latach przerwy, wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, organizujemy w dniach 19-21 czerwca 2008r kolejny Turniej Strze-lecki o "Złotą Paterę" Prezesa IGKM.

W turnieju mogą brać udział trzyosobowe drużyny składające się z pracowników zatrudnionych na etatach w firmach będących członkami Izby i zajmujących się amatorsko strzelectwem (nie będących zawodnikami turniejowymi i nie należących do zawodowych klubów strzeleckich).

Każda z firm może wystawić w turnieju jedną lub dwie drużyny, z których każda bierze udział w obu konkurencjach. Konkurencjami tymi są:
strzelanie z karabinka sportowego standard z odległości 50 m leżąc (strzały: 10 próbnych + 40 ocenianych)
strzelanie z pistoletu sportowego z odległości 25 m...

Więcej»

5-6.06.2008   Komisja Zarządów, Gdańsk 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Zarządów, które odbędzie się w dniach 05-06 czerwca 2008r. w Gdańsku. Współorganizatorem obecnego spotkania jest ZTM Gdańsk.

Miejscem zakwaterowania i obrad jest: Hotel "ALMA CENTRUM" w Gdańsku - Sobieszewie.

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 05.06.br o godzinie 12.00 (sala konferencyjna - "Hotel ALMA CENTRUM") , zakończenie planowane jest w dniu 06.06.br ok. godz. 14.00

Program obrad:
5 czerwca 2008
Założenia do ustawy o aglomeracjach - Roman Urbańczyk
...

Więcej»

4-5.06.2008   Komisja Taboru Tramwajowego, Warszawa 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. organizują w dniach 4-5 czerwca 2008 r. w Warszawie spotkanie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.

Początek spotkania - 4 czerwca 2008 (środa) godz. 11.00 (rejestracja od uczestników od godz. 10.00)

Miejsce obrad Komisji - Sala konferencyjna Zakładów Eksploatacji Tramwajów R-1 "Wola", 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 2. (dojazd z dworca PKP Warszawa Centralna tramwajami w kierunku Woli: nr 8 i 10 - wejście od ul. Siedmiogrodzkiej lub nr 24 - wejście od ul. Młynarskiej).

Dwudniowe obrady komisji zakończą się obiadem w dniu 5 czerwca (czwartek) około godz. 14.00.

Tematyka obrad:
...

Więcej»

29-30.05.2008   Komisja Autobusowa, Świdnica 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym "Świdnica" Sp. z o.o., organizują w dniach 29 i 30 maja 2008r.
w Świdnicy, kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej.

Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 29 maja o godz. 10:00 (10:00) w teatrze miejskim w Świdnicy i będzie miało uroczystą oprawę związaną z 50-leciem komunikacji miejskiej w tym mieście.
Miejscem obrad jest hotel "Piast Roman".
Zakończenie spotkania planowane jest w dniu 30 maja ok. godz. 13:00. (13:00.)

Tematyka obrad:
Blok I . Autobusy używane rozsądną alternatywą czy zagrożeniem dla komunikacji miejskiej?
...

Więcej»

15-16.05.2008   Komisja Zasilania, Serock 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. organizują w dniach 15-16 maja 2008 r. w Serocku kolejne posiedzenie Komisji Zasilania.

Temat wiodący posiedzenia:

Rozwój tramwajowych sieci trakcyjnych i systemów zasilania w 100 letniej Warszawskich Tramwajów Elektrycznych

Tematyka obrad:
Rozwój zasilania i sieci trakcyjnych tramwajowych na przestrzeni 100-letniej historii warszawskich tramwajów elektrycznych
Nowe rozwiązania rozdzielnic prądu stałego na przykładzie podstacji "KARSKA" w TW i rozdzielnic zastosowanych w MPK Łódź
...

Więcej»

8-9.05.2008   Komisja Ekonomiczna - Koszty - elementem gry na rynku usług przewozowych, Nowy Sącz 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp z o.o. w Nowym Sączu zapraszają w dniach 8-9 maja 2008r. na obrady Komisji Ekonomicznej IGKM. Spotkanie łączy się z obchodami
60-lecia Komunikacji Miejskiego
w Nowym Sączu.

Rozpoczęcie spotkania odbędzie się w dniu 8 maja w nowosądeckim Ratuszu ul. Rynek 1, o godz. 10:00 (10:00) i będzie miało uroczystą oprawę związaną z 60-leciem sądeckiego MPK.
Zakończenie spotkania planowane jest w dniu 9 maja ok. godz. 13:30. (13:30.)

Program merytoryczny spotkania:
08.05.2008r., czwartek
...

Więcej»

25-26.04.2008   II Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Wrocław 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z. o.o. we Wrocławiu organizują w dniach 25-26 kwietnia 2008r.
II Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej - na Najlepszego Kierowcę Autobusowego za 2008 rok - o puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.
Zwycięzca konkursu uzyska tytuł najlepszego kierowcy autobusowego w komunikacji miejskiej za rok 2008, otrzyma główną nagrodę tj. Puchar Prezesa IGKM, a wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy a także ciekawe nagrody rzeczowe.

Zgłoszeni do konkursu kierowcy wezmą udział w teoretycznych testach wiedzy dotyczących m.in. znajomości przepisów ruchu drogowego, ustawy o transporcie drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz w...

Więcej»

24-25.04.2008   Komisja Torowa, Mszczonów 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o. organizują w dniach 24-25 kwietnia 2008 r. w Mszczonowie kolejne posiedzenie Komisji Torowej.

Temat wiodący spotkania:
Ewolucja konstrukcji torowisk tramwajowych na przykładzie 100-letniej historii warszawskich tramwajów elektrycznych.

23 kwietnia (środa) ? Przyjazd uczestników i zakwaterowanie.
Miejsce obrad Komisji i zakwaterowania uczestników ? Hotel ?Panorama? w Mszczonowie ul. Tarczyńska 109a, telefon: (0-46) 857 60 60, fax: (0-46) 857 60 70
e-mail:hotel (mail:hotel)@hpm.com.pl, www.hotelpanorama.pl (patrz mapka dojazdu).

...

Więcej»

22.04.2008   Posiedzenie Komisji Infrastruktury dotyczące komunikacji miejskiej 

ikona

W dniu 22 kwietnia 2008r. odbyło się w Sejmie kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury.
Porządek obrad obejmował:
1. Główne problemy komunikacji miejskiej w aspekcie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o transporcie zbiorowym.
2. Działalność Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej, jako głównego realizatora przewozów pasażerskich poza miastami.
3. Przekształcenia własnościowe w Przedsiębiorstwach Komunikacji Samochodowej.

Prezentacji głównych problemów komunikacji miejskiej dokonali Jerzy Chudzicki - Prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i Wojciech Tulibacki - Prezes MPK w Poznaniu i jednocześnie Przewodniczący Rady Nadzorczej IGKM.
Komunikacja miejska wg. danych z końca 2006 r. funkcjonowała w 259 miastach obejmując zasięgiem ponad 76% mieszkańc...

Więcej»

18.04.2008   Walne Zgomadzenie Członków Izby 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zgodnie z §9 ust.3 Statutu Izby niniejszym zwołuje w dniu 18 kwietnia 2008r. coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Spotkanie odbędzie się, podobnie jak w latach poprzednich, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" Sp. z o.o. mieszczącym się przy. ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie-Miedzeszyn.
Początek spotkania - godz. 10:30 (10:30), zakończenie (obiadem) ok. godz. 14:00. (14:00.)

Zgłoszenia imienne do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz ewentualną rezerwację noclegu z 17 na 18 kwietnia 2008r. prosimy zgłaszać do Biura Izby faksem - nr. 022 856-99-04, lub e-mailem: igkm@igkm.pl. - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia br.

Koszty uczestnictwa jednej osoby (bez kosztu noclegu) wynoszą:
1. Dla osób korzystających z noc...

Więcej»

14-15.04.2008   Komisja Szkolenia Zawodowego, Zielona Góra 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Szkolenia Zawodowego, które odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2008r. w Zielonej Górze. Współorganizatorem obecnego spotkania jest MZK Zielona Góra.

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 14.04.2008r. o godz. 12.00 w Hotelu Fantom.

Tematem spotkania Komisji jest poszukiwanie efektywnych narzędzi dla osiągnięcia dobrej motywacji i podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych kierowców i motorniczych. Dodatkowym celem tych działań jest również budowanie większej więzi pracownika z przedsiębiorstwem w okresie narastających niedoborów kadrowych na rynku pracy.
Gościem specjalnym spotkania będzie pan Urlich Grüneberg z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych SFS w Dortmundzie. Zaprezentuje przykłady programów budow...

Więcej»

10-11.04.2008   Komisja Ruchu - Uprzywilejowanie komunikacji miejskiej w ruchu, Olsztyn 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Olsztynie organizują w dniach 10-11 kwietnia 2008 r.
w Olsztynie kolejne posiedzenie Komisji Ruchu IGKM.
Temat wiodący Komisji: Uprzywilejowanie komunikacji miejskiej w ruchu.

Program spotkania:
9 kwietnia (środa) - Przyjazd uczestników zakwaterowanie.
Miejsce obrad Komisji i zakwaterowania uczestników - "Hotel Warmiński" w Olsztynie
ul. Kołobrzeska 1, tel. (0-89) 522 14 00, 522 15 00, fax (0-89) 533 67 63, e-mail: hotel@hotel-warminski.com.pl

...

Więcej»

4-5.04.2008   Obchody 100-lecia Warszawskich Tramwajów Elektrycznych połączone z Międzynarodową Konferencją Naukową, Warszawa 

ikona

Program obchodów:

4.04.2008r. (piątek) (wstęp za zaproszeniami)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie drogowego transportu pasażerskiego", w tym:

"Skutki nowych regulacji w zakresie publicznego drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie PE 3623/07" - Peter Faros, kierownik jednostki DG TREN, Komisji Europejskiej.
"Opinie operatorów transportowych dotyczące nowych regulacji i problemy przez nich zgłaszane" - Guido Del Mese, Prezydent Komitetu UE w UITP.
"Proces powstawanie i negocjacji umów pomiędzypomiędzy operatorem a lokalnym samorządem / władzą lokalną" - Sturmowski CEO BVG Berlin.
"Partnertwo Publiczno-prawne w rozwoju nowych projektów infrastrukturalnych transportu publicznego, między innymi dotycz...

Więcej»

10-11.03.2008   Zespół ds. wizerunku, marketingu i promocji w komunikacji miejskiej, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej razem z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie zaprasza na inauguracyjne spotkanie zespołu roboczego ds. wizerunku i marketingu. Wzorem udanych doświadczeń innych specjalności branżowych, dokonujemy próby zintegrowania naszej wiedzy, potrzeb i możliwości w obszarze o rosnącym znaczeniu dla przyszłości komunikacji miejskiej.

Celem pierwszego spotkania osób odpowiedzialnych za marketing, a szczególnie kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej jest połączenie doświadczeń i działań przedsiębiorstw naszej branży. Chcemy nawiązać współpracę, dzięki której razem będziemy kształtowali postrzeganie usług oraz przedsiębiorstw, a także przedyskutować konkretne projekty, mające szanse realizacji w najbliższym czasie.

W programie przewidziane są:
...

Więcej»

31.01-3.02.2008   VII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM, Konin 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejski Zakład Komunikacji w Koninie zapraszają na VII Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa IGKM, które odbędą się w Koninie w dniach 31 stycznia 3 lutego 2008 roku.

Pisemne zgłoszenia drużyn do uczestnictwa w turnieju z podaniem liczby uczestników oraz kontaktu do przedstawiciela reprezentacji prosimy przesłać na adres:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie ul. M. Dąbrowskiej 10, 62-500 Konin.

Biuro Związku NSZZPMZK nr tel.:
(0-63) 242 89 42 wew. 60 lub
(0-63) 240 93 60
nr faxu:
...

Więcej»

13.01.2008   Seminarium Projektu CiViTAS CARAVEL, Kraków 

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Projektu CiViTAS CARAVEL, mające na celu podsumowanie wdrożonych zadań, które odbędzie się w dniu 13 stycznia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Więcej szczegółów oraz program przesyłamy w załączniku....

Więcej»

27.10.2007   Mistrzostwa Polski Kierowców Autobusów, Poznań. 

Więcej informacji na strone http://www.polskitraker.pl/...

Więcej»

18-19.10.2007   Komisja Autobusowa, Gniezno 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Gnieźnie, organizują w dniach 18 i 19 października 2007r
w Gnieźnie, kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej, której hasłem wiodącym będzie - "Obsługa komunikacyjna miast i obszarów miejskich o niskim zapotrzebowaniu na przewozy z punktu widzenia eksploatatorów i producentów autobusów".

Podczas obrad komisji przewidujemy omówienie następujących problemów:

dobór struktury pojemnościowej taboru w zależności od lokalnych warunków eksploatacji,
ekonomiczne aspekty eksploatacji autobusów małej pojemności (MINI i MIDI),
porównanie parametrów funkcjonalnych i użytkowych autobusów różnej wielkości,
różnice w konstrukcji oraz technologii produkcji autobusów małej i duże...

Więcej»

10-12.10.2007   Targi TRAKO 2007 

więcej informacji na stronie internetowej Międzynarodowych Targów Gdańskich www.mtgsa.pl...

Więcej»

9-12.10.2007   Seminarium Techniczne IGKM, Gdańsk. 

"Dostosowanie komunikacji tramwajowej do współczesnych potrzeb pasażerów"

Program Seminarium:

8 października 2007 (poniedziałek)
16.00 - 20.00 - przyjazd uczestników Seminarium.
18.00 - 20.00 - kolacja (w restauracji hotelowej).

9 października 2007 (wtorek)
...

Więcej»

8-9.10.2007   Komisja Szkolenia Zawodowego, Poznań 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Szkolenia Zawodowego, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2007 r. w Poznaniu. Współorganizatorem obecnego spotkania jest MPK Poznań. Miejscem zakwaterowania jest Hotel Delicjusz, ul. Poznańska 1, Rosnówko. Dla osób przyjeżdżających pociągiem, o godz. 10.00 (odjazd g. 10-.15) na Dworcu Głównym w Poznaniu, podstawiony będzie autobus nauki jazdy. Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 8.10.2007r. o godz. 11.00 w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy ul. Fortecznej 2 (Starołęka).

Program Komisji:
8.10.2007r., poniedziałek
Raport o prowadzących pojazdy komunikacji - omówienie specjalnej ankiety IGKM
Aktywne szukanie kandydatów na kierowców i motorniczych (współpraca z urzędami...

Więcej»

19-21.09.2007   V Międzynarodowe Targi TRANSEXPO, Kielce 

ikona

więcej informacji na stronie internetowej www.transexpo.pl...

Więcej»

18.09.2007   Konferencja techniczna IGKM, Kielce 

"Techniki innowacyjne w zarządzaniu komunikacją miejską."

Celem konferencji jest prezentacja możliwości wykorzystania innowacji w zarządzaniu komunikacją miejską w kontekście trendów panujących w Unii Europejskiej.
Specjaliści z Polski oraz zaproszeni goście (z Francji, Niemiec i Włoch) zaprezentują bliżej metodykę i wybrane projekty z katalogu Best Practices, stworzonego w ramach europejskiego programu CTUE.
Podczas konferencji omówione zostaną także aktualne problemy transportu lokalnego w Polsce i w Europie. Zwieńczeniem konferencji ma być rozpoczęcie prac nad stworzeniem polskiej edycji katalogu najlepszych praktyk w komunikacji miejskiej

(Konferencja jest imprezą zamkniętą - uczestnictwo wymaga zgłoszenia)

+++++PROGRAM KONFERENCJI
...

Więcej»

18-20.09.2007   Komisja BHP IGKM, Kielce (Cedzyna k/Kielc). 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach organizujemy w dniach 18-20 września 2007r kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM.

Program obrad w dniach 18 i 19 września br. przewiduje omówienie następujących tematów:

- Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Ocena częstości występowania wybranych chorób związanych z pracą w grupie kierujących pojazdami komunikacji miejskiej - referat dr n. med. Jadwigi Siedleckiej pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
- Występowanie hałasu infradźwiękowego w autobusach komunikacji miejskiej - wystąpienie przedstawiciela firmy SVANTEK.
...

Więcej»

21-22.06.2007   Komisja Ekonomiczna, Wałbrzych 

ikona

Blok 1: Systemy płac w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej
Racjonalizacja systemów płacowych na przykładzie MZA Warszawa
Kontrakty menedżerskie jako element wspomagania zarządzania - MPK Kraków
Doświadczenia w zakresie doskonalenia systemu płacowego w MPK Poznań
Motywacyjne aspekty systemu płacowego w MPK Wrocław

Blok II: Konkurencja na rynku usług przewozowych w miastach.
Nowy system organizacji komunikacji miejskiej we Wrocławiu
Uwarunkowania prawne i organizacyjne konkurencji w transporcie miejskim
...

Więcej»

19.06.2007   Spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt. nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że spotkanie konsultacyjno-informacyjne nt: Nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców (wcześniej odwołane) odbędziecie w nowym terminie tj. w dniu 19 czerwca br., (wtorek) w Warszawie z zachowaniem poprzedniego programu, który poniżej przypominamy.

W pierwszej części spotkania omówione zostaną zmiany wprowadzone ostatnio w Ustawie o czasie pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem okresów prowadzenia pojazdów, obowiązujących przerw w ich prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku kierowców (motorniczych) w komunikacji miejskiej.
Tę część poprowadzi zespół specjalistów (autorów Ustawy nowelizującej), z Ministerstwa Transportu.

W drugiej części omówione zostaną zagadnienia z dziedziny czasu pracy (ww. Ustawa i Kod...

Więcej»

14-15.06.2007   Komisja Zarządów, Katowice 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Zarządów, które odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2007r. w Katowicach. Współorganizatorem obecnego spotkania jest KZKGOP Katowice.

Miejscem zakwaterowania jest
PARK HOTEL DIAMENT
Katowice, ul. Wita Stwosza 37

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 14.06.2007 r. obiadem o godz. 15.00, zakończenie planowane jest obiadem w dniu 15.06.2007 r. około godz. 13.00.

Program obrad:
...

Więcej»

13-14.06.2007   Komisja Tramwajowa, Elbląg 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. przy wsparciu firmy PESA Bydgoszcz S.A. organizują w dniach 13 i 14 czerwca br. w Elblągu posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.

Temat wiodący komisji - Pierwsze doświadczenia z eksploatacji tramwajów niskopodłogowych typu 121N w Tramwajach Elbląskich Sp. z o.o.

W trakcie Komisji wygłoszone zostaną następujące referaty:
Tramwaj 121N od projektu do produktu.
Układ napędowy tramwajów 120N i 121N.
Zderzaki do tramwajów absorbujące energię zderzeń.
Pojazdy specjalistyczne do obsługi trakcyjnej infrastruktury technicznej i taboru tramwajowego.
...

Więcej»

31.05-1.06.2007   Komisja Zasilania IGKM, Targanice (Chrzanów) 

ikona

Uprzejmie informujemy, że wspólnie z firmą Kromiss-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie organizowane jest kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM.

Program spotkania przewiduje m.in.:

Przegląd technologii stosowanych przy produkcji nowoczesnych słupów trakcyjnych. W programie m.in.
prezentacja nowej linii produkcyjnej,
pokaz łamania słupa trakcyjnego,
zwiedzanie Zakładu Produkcyjnego KROMISS-BIS Sp. z o.o. w Chrzanowie,
Prezentacja technologii cynkowaniu słupów trakcyjnych - Ocynkownia Śląsk w Chrzanowie.
...

Więcej»

20-24.05.2007   57 Światowy Kongres UITP, Helsinki 

ikona

57 Światowy Kongres UITP oraz Wystawa Mobilności i Transportu Miejskiego pod hasłem Transport publiczny: ludzie w ruchu, miasta w ruchu (Public Transport: Moving People, Moving Cities)...

Więcej»

10.05.2007   Nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców - spotkanie konsultacyjno-informacyjne ODWOŁANE 

ikona

Z uwagi na przedłużającą się się procedurę legislacyjną i brak pewnej informacji co do terminu uchwalenia przez Sejm nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców, zmuszeni jesteśmy odwołać planowane na dzień 10 maja br w Warszawie spotkanie konsultacyjno-informacyjne w tej sprawie.
Za tę zmianę przepraszamy, a o kolejnym terminie powiadomimy wszystkich Państwa oddzielnym pismem.

Dodatkowych informacji o spotkaniu udziela w Izbie p. Adam Karolak - tel/fax. (0-22) 848 21 02 lub e-mail a.karolak {@} igkm.pl....

Więcej»

24-25.04.2007   Komisja Torowa IGKM, Łódź 

ikona

Niniejszym informujemy, że wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o. organizujemy w dniach 24 i 25 kwietnia 2007r kolejne posiedzenie Komisji Torowej IGKM.

Program spotkania przewiduje m.in.:
Łódzki Tramwaj Regionalny - stan zaawansowania projektu, zastosowane rozwiązanie techniczne. Prezentacja projektu finansowanego ze środków UE - referuje przedstawiciel MPK Łódź Sp. z.o.o.
Prezentacja nowoczesnych technologii i technik budowlanych stosowanych przy realizacji budowy torowisk tramwajowych. W tym m.in. zaprezentują się firmy:
Bahn Technik - przejazdy gumowe,
Prefa - prefabrykaty betonowe,
Strunbet - betonowe elementy nawierzchni,
Geismar - prezentacja produktów dla infrastruktury tramwajowej,
...

Więcej»

23.04.2007   Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę specjalną IGKM w 6-tej edycji konkursu Galerii Plakatu AMS 

Najlepszym plakatem zdaniem internautów - członków Izby, okazała się praca
pt. "Zamień Wóz na Bus" autorstwa Pana:

Szymona Prandziocha

- studenta IV roku na kierunku grafiki warsztatowej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

[zobacz plakat (plik:pic/ankiety/1/5051SY.jpg)]

...

Więcej»

20.04.2007   Walne Zgromadzenie Członków IGKM, Warszawa Miedzeszyn 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zgodnie z §9 ust.3 Statutu Izby niniejszym zwołuje w dniu 20 kwietnia 2007r. coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" Sp. z o.o. mieszczącym się przy. ul. Żwanowieckiej 20 w Warszawie-Miedzeszyn.

Początek spotkania - godz. 10.30, zakończenie (obiadem) ok. godz. 14.00.

Zgłoszenia imienne do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz ewentualną rezerwację noclegu z 19 na 20 kwietnia 2007r. prosimy zgłaszać do Biura Izby:
faks - nr. 022 856-99-04, lub
e-mailem: igkm@igkm.pl.
...

Więcej»

29-30.03.2007   Komisja Szkolenia Zawodowego IGKM, Warszawa 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Szkolenia Zawodowego, które odbędzie się w dniach 29-30 marca 2007r. w Warszawie. Współorganizatorem obecnego spotkania jest MZA Warszawa.

Miejscem obrad oraz miejscem zakwaterowania jest:
Hotel Felix,
ul. Omulewska 24, Warszawa

Dla osób przyjeżdżających pociągiem, o godz. 10.00 (odjazd g. 10.15) na Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej, podstawiony będzie autobus nauki jazdy.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 29.03.2007r. o godz. 11.00. Zakończenie - obiadem w dniu 30.03.2007r. ok. godz. 13.00.

...

Więcej»

14-15.03.2007   Komisja Ruchu, Zielona Góra 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji organizują w dniach 14-15 marca 2007 r. w Zielonej Górze kolejne posiedzenie Komisji Ruchu IGKM pod hasłem:
Dynamiczna informacja pasażerska
Rozpoczęcia spotkania nastąpi w dniu 14.03.2007 r. o godz. 9.30 w sali wykładowej budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Szafrana 4a w Zielonej Górze.
Program obrad:
14.03.2007 r., środa
Systemy informacji pasażerskiej, zakres forma i sposoby prezentacji - MPK Kraków
System informacji pasażerskiej on-line - realizacja na przykładzie MZK Konin
Poprawa jakości i konkurencyjności transportu miejskiego z uwzględnieniem systemu informacji pasażerskiej - projekt reali...

Więcej»

13-14.03.2007   Komisja Taboru Tramwajowego, Wrocław 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu organizują w dniach 13 i 14 marca br. We Wrocławiu kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.
Temat wiodący komisji - Pierwsze doświadczenia z eksploatacji tramwajów niskopodłogowych SKODA 16 T oraz trójczłonowych tramwajów 205 Wr As - w MPK Wrocław Sp. z o.o.

Podczas spotkania odbędzie się m.in. prezentacja:. (prezentacja:.)
tramwaju SKODA -16T produkcji firmy Skoda Transportation (Czechy),
tramwaju trójczłonowego 205 Wr As produkcji firmy PROTRAM Wrocław Sp. z o.o.,

Przewiduje się również próbny przejazd obydwoma typami pojazdów.

...

Więcej»

27.02.2007   4. Europejska Konferencja UITP, Bruksela 

ikona

"Mobilność w mieście - możliwości i wyzwania: czas na działanie"...

Więcej»

25-28.01.2007   VI Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej, Płock 

ikona

Informujemy, że VI Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej odbędą się w dniach 25-28 stycznia 2007 r. w Płocku

Zgłoszenia pisemne uczestnictwa w turnieju należy przesłać na adres:

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" w Komunikacji Miejskiej - Płock Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 77
09 - 400 Płock

do dnia 30 października 2006 roku.
...

Więcej»

29-30.11.2006   Komisja Zasilania, Zegrze 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Zasilania, które odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2006r. w Zegrzu k/Warszawy. Organizatorem obecnego spotkania jest JM-TRONIK przy współpracy Tramwajów Warszawskich.
Miejscem obrad oraz miejscem zakwaterowania jest Hotel 500, znajdujący się w Zegrzu.
Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 29.11.2006 o godz. 11.00. Zakończenie obiadem w dniu 30.11.2006 ok. godz. 14.00.
Celem spotkania jest przedstawienie nowych produktów i rozwiązań technicznych w tym m.in. prezentacja rozdzielnicy SN typu Multicell, wyłącznika próżniowego VC-1. W programie przewiduje się także wyjazd na podstację Dobrowoja, na której odbędzie się prezentacja ww. urządzeń.
Uczestnikom konferencji gwarantuje...

Więcej»

23-24.11.2006   Komisja Ekonomiczna, Warszawa 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje o kolejnym posiedzeniu Komisji Ekonomicznej, które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2006r. w Warszawie. Współorganizatorem obecnego spotkania jest MZA Warszawa.

Miejscem obrad oraz miejscem zakwaterowania jest:

Hotel Felix,
ul. Omulewska 24, Warszawa

Rozpoczęcie spotkania nastąpi w dniu 23.11.2006 o godz. 9.30. Zakończenie - obiadem w dniu
24.11.2006 ok. godz. 13.00
...

Więcej»

4.10.2006   Seminarium Techniczne "Karta miejska - nowa jakość lokalnego transportu zbiorowego", Kielce 

ikona

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 października br. w Kielcach Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej organizuje Seminarium Techniczne pod hasłem:

Karta miejska - nowa jakość lokalnego transportu zbiorowego

Seminarium o którym mowa odbędzie się podczas pierwszego dnia targów TRANSEXPO.
Celem Seminarium będzie zapoznanie z dostępnymi systemami pobierania opłat przy pomocy karty miejskiej, ze sposobami określenia ich standaryzacji, a także możliwością integracji różnych systemów karty miejskiej.
Temat wybrany na to seminarium jest szczególnie interesujący z racji wrastającego zainteresowania w transporcie zbiorowym zastosowaniem nośników elektronicznych również do pobierania opłat za przejazdy jak i ułatwienia rozliczeń z tego tytułu między różnymi przewoźnikami.
Podczas Sem...

Więcej»

26-28.09.2006   Regionalna Konferencja UITP, Belgrad 

ikona

Regionalna Konferencja UITP dla Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw zrzeszonych w Komitecie UITP "Eurazja" zorganizowana we współpracy z przedsiębiorstwem transportu publicznego w Belgradzie

Tytuł Konferencji
Techniczne, prawne i biznesowe elementy składające się na sukces modernizacji miejskiego i regionalnego transportu publicznego

Tematy szczegółowe
innowacyjne sposoby modernizacji starej infrastruktury transportowej oraz taboru,
finansowanie transportu publicznego,
innowacyjne metody zarządzania transportem publicznym....

Więcej»

25-27.09.2006   Komisja BHP, Starachowice 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacyjny w Starachowicach Spółka z o.o. uprzejmie informują, że kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 25-27 września 2006 r. w Starachowicach.
Początek spotkania w dniu 25 września br. o godzinie 18 w hotelu Senator w Starachowicach
ul. Krywki 18. Zakończenie spotkania w dniu 27 września o godzinie 14.00.

Program spotkania:
Omówienie rozporządzeń dot. minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 póz. 1596 zm. Dz.U. z 2003 r. nrl78 póz. 1745 ) oraz uchylające rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali ( Dz.U. z dnia 4 maja 2006 r. nr 75 poz.524 ).
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy...

Więcej»

20-23.09.2006   XXI Turniej Strzelecki w Przemyślu 

ikona

W imieniu Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Przemyślu - tegorocznego organizatora
XXI Ogólnopolskiego Turnieju Strzeleckiego o Złotą Paterę Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach, które odbędą się w dniach 20 - 23 września 2006 roku w Przemyślu na strzelnicy ZP LOK ul. Słowackiego 40.
Turniej obejmuje dwie konkurencje: strzelanie z karabinka i pistoletu sportowego

Ksp - pozycja leżąc-10 próbnych + 40 ocenianych
Psp- pozycja stojąc - 5 próbnych + 30 ocenianych

Warunki uczestnictwa
...

Więcej»

19-22.09.2006   Targi Innotrans 2006, Berlin 

ikona

Konwencja targów InnoTrans oferuje program ramowy, dotyczący aktualnych tematów z zakresu techniki transportu szynowego, infrastruktury, transportu publicznego, związanej z transportem techniki informacyjnej, serwisu, nowych wnętrz oraz nowych konstrukcji tuneli. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Targów.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji jest gorąca linia dla gości branżowych, tel.: 00497(0)30 3038 - 5555
W przypadku pytań związanych z Państwa przygotowaniami do podróży do Berlina prosimy kontaktować się z smart and more GmbH.
Osobą kontaktową jest Georg Pimpels, tel.: +49 (0)40 88171233, e-mail: Georg.Pimpels {@} sam-hh.de
W zakresie innych informacji do Państwa dyspozycji jest przedstawicielstwo Targów w Polsce - ProMesse

Osoba...

Więcej»

22-23.06.2006   Komisja Ruchu, Ostrowiec Świętokrzyski 

ikona

W dniach 22 i 23 czerwca 2006 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Ruchu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Współorganizatorem posiedzenia jest MPK Ostrowiec Świętokrzyski, który obchodzi jubileusz 50 lecia MPK w Ostrowcu Św....

Więcej»

22-23.06.2006   Komisja Taboru Tramwajowego, Łodź 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA z Łodzi i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. organizują w dniach 22 i 23 czerwca br. w Łodzi kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego IGKM.

Temat wiodący Komisji
Urządzenia Elektroniczne w taborze tramwajowym - zagadnienia wybrane .

Przewidujemy, że poruszane zagadnienia obejmą m.in.:
Historię wprowadzania elektroniki do pojazdów szynowych w komunikacji miejskiej i aktualnie stosowane urządzenia elektroniczne w taborze tramwajowym,
Monitoring pojazdów,
Ciągniki manewrowe z zasilaniem bateryjnym,
...

Więcej»

13-15.06.2006   Europejska Wystawa Mobilności "Transports Publics 2006", Paryż - Parc des Expositions 

Europejska Wystawa Mobilności 2006 - organizowana przez GIE Objectif Transport Public, grupę interesu gospodarczego, utworzoną we Francji przez Związek Władz Odpowiedzialnych za Transport (GART) oraz Unię Transportu Publicznego (UTP)....

Więcej»

8-9.06.2006   Komisja Autobusowa, Wrocław 

ikona

Informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz fabryką VOLVO Polska Sp. z o.o., organizują w dniach 8 i 9 czerwca 2006 roku we Wrocławiu, kolejne posiedzenie Komisji Autobusowej, której hasłem wiodącym będzie - Autobus miejski - przyjazny środowisku.
Podczas obrad komisji omówione zostaną problemy związane z zastosowania w autobusach miejskich, silników spełniających normy czystości spalin Euro-4. Ponadto naświetlone będą aspekty ekonomiczne, ekologiczne i eksploatacyjne związane ze stosowaniem paliw alternatywnych w silnikach autobusów miejskich, zmierzające do uniezależnienia się od paliw ropopochodnych.
Spotkanie Komisji łączy się z jubileuszem 10-lecia powstania MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.
...

Więcej»

5.06.2006   Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca br. organizujemy w Warszawie szkolenie w zakresie ostatniej nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji miejskiej.
Pierwotnie, zmiany ustawy miały za zadanie głównie dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej (w projekcie nowelizacji), jednak później rząd zaproponował szereg zmian mających na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowań (w autopoprawkach). Ostateczny zakres nowelizacji wychodzi znacznie poza przedłożenia rządowe, a będzie on największą i najważniejszą z dotychczasowych zmian ustawy.

Szkoleniu patronuje Urząd Zamówień Publicznych, a wykłady przeprowadzą najlepsi eksperci w dziedzinie zamówień publicznych z Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych w...

Więcej»

25-26.05.2006   XXXI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej 

ikona

Temat Zjazdu:
Kształtowanie oferty przewozowej

Miejsce Zjazdu:
Centrum targowe Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Organizatorzy:
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o.
...

Więcej»

11-12.05.2006   Komisja Ekonomiczna, Toruń 

ikona

Niniejszym informujemy, że w dniach 11 i 12 maja 2006 roku w Toruniu Izba wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu organizuje posiedzenie Komisji Ekonomicznej, której tematem wiodącym będą: Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej.
Obrady Komisji będą połączone z jubileuszem 115-lecia istnienia komunikacji tramwajowej w Toruniu.

W programie spotkania przewidujemy dwa bloki tematyczne dotyczące:
Nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej,
Statystyki z wykorzystaniem publikacji "Komunikacja miejska w liczbach"

Udział w posiedzeniu Komisji oraz rezerwacje hotelu z dnia 10/11 i 11/12 prosimy zgłosić w terminie do dnia 20.04.2006r. na adres MZK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 24/26,
...

Więcej»

11-12.05.2006   Komisja Zasilania, Lublin 

ikona

Uprzejmie informujemy, że Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Lublin Sp. z o.o. organizują w Nałęczowie w dniach 11 i 12 maja 2006 roku kolejne posiedzenie Komisji Zasilania IGKM.

Zakwaterowanie uczestników oraz obrady Komisji odbywać się będą w Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Energetyk" w Nałęczowie przy ul. Paderewskiego 10. Obrady rozpoczną się w dniu 11.05.br o godzinie 10.00 a zakończą w dniu 12.05. br ok. godz. 14.00 obiadem.

Ramowy program spotkania przewiduje:
referat nt. monitoringu zwrotnic tramwajowych,
referat nt. ograniczników napięć do podstacji prostownikowych i sieci trakcyjnych,
referat nt. sterownika specjalizowanego dla stacji prostownikowych trolejbusowych,
prezentację nowych rozwiązań rozd...

Więcej»

28.04.2006   Walne Zgromadzenie Członków IGKM, Warszawa 

ikona

Niniejszym informujemy, że coroczne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby, odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS", Warszawa-Miedzeszyn,
ul. Żwanowiecka 20. Posiedzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia br., początek - godz. 10.30, zakończenie około godz. 16.00 (obiadem).
Oficjalne zaproszenie oraz wszelkie dokumenty takie jak m.in. porządek spotkania, sprawozdanie, projekty uchwał, mapkę dojazdu itp. prześlemy Państwu oddzielną korespondencją.
Dla uczestników posiedzenia istnieje możliwość rezerwacji noclegu z 27 na 28 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" w Miedzeszynie.
Zgłoszenia imienne do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz ewentualnego zarezerwowania noclegu z 27 na 28 kwietnia 2006r. prosimy zgłaszać do Biura Izby faksem - nr. 02...

Więcej»

27.04.2006   15-lecie Izby. Uroczysta kolacja. 

ikona

Z okazji mijającej w marcu bieżącego roku 15-tej rocznicy istnienia naszej Izby, chcielibyśmy w dniu 27 kwietnia o godzinie 19.00 zaprosić wszystkich Państwa na kolację, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym "BOSS" w Miedzeszynie i będzie miała charakter uroczystego spotkania Uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

Informacja o zgłoszeniach oraz rezerwacji noclegów zawarta została w naszym piśmie IGKM/O/134/06 z dnia 21.03.2006r.

Kolację sponsorują:

|| || || || || || || || || ||

Więcej»

28-30.03.2006   Komisja BHP 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spółka z o.o. uprzejmie informują, że kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 28 - 30 marca 2006 r. w Poznaniu. Początek spotkania - 28 marca o godzinie 18. Zakończenie spotkania w dniu 30 marca o godzinie 14.00.

Program spotkania:
1. Zwiedzanie 18 Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa "SAWO 2006".
2. Prelekcja na temat wdrażania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Wybory przewodniczącego komisji.
4. Wymiana doświadczeń członków komisji.

Zgłoszenia udziału w posiedzeniu ...

Więcej»

28-30.03.2006   Dni Technologii Francuskiej w Polsce 

ikona

W dniach od 28 do 30 marca 2006 odbędą się w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum (dawny FORUM), "Dni Technologii Francuskiej", zorganizowane przez francuską Agencję ds. Międzynarodowego Rozwoju Przedsiębiorstw UBIFRANCE i Misję Ekonomiczną Ambasady Francji w Polsce.

W czasie trzech dni wystawy, seminariów, konferencji i warsztatów, francuskie przedsiębiorstwa zaprezentują swoje rozwiązania i osiągnięcia w trzech strategicznych dla
gospodarki dziedzinach: transporcie, energetyce i ochronie środowiska.
Są to sektory szczególnie istotne dla wspólnej polityki unijnej, konieczności jej realizacji w transporcie i w ochronie środowiska oraz opracowania wspólnych założeń polityki energetycznej.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe warunki finansowania i r...

Więcej»

3.03.2006   Szkolenie - wcześniejsze emerytury 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że w dniu 3 marca br. (piątek) organizuje szkolenie na temat: Nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez kierowców autobusów o liczbie miejsc powyżej 15 miejsc, trolejbusów i motorniczych tramwajów wg stanu prawnego obowiązującego od 1.01.1999r.

Potrzebę zorganizowania szkolenia o takiej tematyce zgłaszało nam w ostatnim okresie wielu operatorów, zwracając się do nas z licznymi zapytaniami i wątpliwościami co do zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury w/w grup pracowników, oczekując wyjaśnień i interpretacji przepisów w tym zakresie. Ponieważ zagadnienia te wydają się być istotne dla wszystkich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, postanowiliśmy zorganizować spotkanie z pracownikiem resortu odpowiedzialnego ...

Więcej»

23-26.02.2006   V Halowy turniej piłki nożnej, Ciechanów 

ikona

Informujemy, że V Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej odbędą się w dniach 23-26 lutego 2006 r. w Ciechanowie...

Więcej»

21.02.2006   Trzecia Europejska Konferencja, Bruksela 

ikona

"Europejskie ramy prawne dla usług miejskiego, podmiejskiego i regionalnego transportu publicznego"

Po kilku latach wyczekiwania, w lipcu 2005 r. otrzymaliśmy nową propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ram prawnych dla transportu publicznego, która koncentruje się na tych aspektach, które wywierają największy wpływ na konkurencję oraz handel pomiędzy państwami członkowskimi UE (udzielanie wyłącznych praw, rekompensata za zobowiązania usług publicznych)
Celem konferencji jest dostarczenie rzetelnej informacji nt. prawa wspólnotowego, a w szczególności nt. ostatnich zmian w zakresie zobowiązań usług publicznych w obszarze transportu publicznego....

Więcej»

13.01.2006   Konferencja finalna projektu CTUE, Paryż 

ikona

Uprzejmie informujemy, że UTP (francuski odpowiednik IGKM) oraz koordynatorzy programu "Prowadzący pojazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Europie: kompetencje i aktywność zawodowa, od kultury pracy do jakości usług" zapraszają do uczestnictwa w końcowej konferencji, która odbędzie się w Paryżu w dniach 13-15.01.2006 r.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki prac zespołów tematycznych w postaci:
- Europejskiego katalogu "Best practices" w zakresie zarządzania kierowcami i motorniczymi.
- Modułów szkoleniowych w zakresie szkolenia prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.
- Opisu zawodowego kierowców i motorniczych.
- Narodowych raportów dot. sektora zawodowego prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej.
- Bazy danych dot. szkolenia zawodowego kierowców w Europie.

...

Więcej»

13-14.12.2005   Komisja Zarządów Transportu, Katowice. 

ikona

Tematyka:
- Zalety i wady oraz uwarunkowania działania organizatorów (zarządów i związków) w różnych formach organizacyjno-prawnych.
- Zakres i kierunki koniecznych zmian w ustawie o transporcie drogowym z punktu widzenia organizatora lokalnego transportu zbiorowego.
- Informacje Izby....

Więcej»

8-9.12.2005   Szkolenie UITP w Poznaniu 

ikona

Szkolenie UITP w Poznaniu nt. "Instytucjonalna organizacja transportu publicznego oraz relacje pomiędzy operatorem a zleceniodawcą."

(organizatorzy: UITP, IGKM, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.)...

Więcej»

7.12.2005   Konferencja UITP w Poznaniu 

ikona

Konferencja UITP w Poznaniu nt. "Organizacja, Finansowanie i Zarządzanie Transportem Publicznym."

(organizatorzy: UITP, IGKM, MPK w Poznaniu Sp. z o.o.)...

Więcej»

24.11.2005   Komisja Ekonomiczna, Częstochowa 

ikona

Temat wiodący: Racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym.

Organizator: IGKM, MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

Obrady Komisji będą połączone z jubileuszem 55-lecia istnienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Częstochowie.
W programie spotkania przewidujemy trzy bloki tematyczne dotyczące:
- racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej,
- benchmarkingu z wykorzystaniem publikacji Komunikacja miejska w liczbach,
- nowelizacji ustawy o transporcie drogowym....

Więcej»

17-18.11.2005   Posiedzenie Komisji Autobusowej, Słupsk 

ikona

Temat wiodący:
Aktualna oferta producentów autobusów ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska.
Obrady komisji będą połączone z jubileuszem 95-lecia istnienia komunikacji miejskiej w Słupsku....

Więcej»

16-17.11.2005   Wspólne posiedzenie Komisji Zasilania i Komisji Taboru Tramwajowego, Poznań 

ikona

Temat wiodący: Rekuperacja energii elektrycznej w czasie hamowania tramwaju i oddziaływanie tego procesu na układy zasilania sieci trakcyjnej i elementy taboru....

Więcej»

13-15.11.2005   Konferencja dot. Bezpieczeństwa pt. "Strategie antyterrorystyczne w transporcie publicznym", Londyn 

ikona

organizowana przez UITP oraz Transport for London...

Więcej»

6-7.10.2005   Obchody 130-lecia komunikacji miejskiej w Krakowie 

połączone z konferencją:
- KOMUNIKACJA MIEJSKA W MIASTACH ZABYTKOWYCH - w dniu 6 października 2005 r.
- EKONOMIA W TRANSPORCIE PUBLICZNYM - w dniu 7 października 2005 r....

Więcej»

22-23.09.2005   III Międzynarodowe Targi TRANSEXPO, Kielce 

ikona

III Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO
(organizatorzy: MPK Kielce Sp. z o.o., Tragi Kielce Sp. z o.o., IGKM)...

Więcej»

21.09.2005   Konferencja IGKM, Kielce 

ikona

Temat: "Integracja Lokalnego i Regionalnego transportu zbiorowego - szanse i bariery"
(organizatorzy: MPK Kielce Sp. z o.o., Tragi Kielce Sp. z o.o., IGKM)...

Więcej»

9-10.09.2005   Ogólnopolski konkurs sprawnościowy kierowców komunikacji miejskiej, Poznań 

ikona

Organizowany przy okazji obchodów 125-lecia komunikacji miejskiej w Poznaniu....

Więcej»

5-6.09.2005   Komisja BHP, Warszawa 

ikona

...

Więcej»

31.05-1.06.2005   Komisja autobusowa IGKM, połączona z obchodami 130-lecia komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. 

ikona

Tematyka:

1. Filozofia wymagań przetargowych na zakup autobusów miejskich.
2. Autobusy hybrydowe....

Więcej»

30-31.05.2005   Komisja BHP, Częstochowa 

ikona

...

Więcej»

29.04.2005   Szkolenie nt. realizacji projektów ZPORR 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej uprzejmie informuje, że w dniu 29 kwietnia br. (piątek) o godzinie 10.00 organizuje przy udziale Ministerstwa Gospodarki i Pracy spotkanie konsultacyjne poświęcone wymianie doświadczeń z dotychczasowej realizacji projektów z zakresu transportu publicznego ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (działanie 1.1. i 1.6) oraz przygotowania projektów na lata 2007-2013.

Porządek Spotkania:

1. Realizacja projektów ZPOOR w latach 2004-2006 w ocenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy - Jarosław Orliński z Dep. Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w MGiP,
2. Dotychczasowe doświadczenia z przygotowania i realizacji projektów, ich charakterystyka, problemy występujące w czasie ich przygotowania, uwagi i su...

Więcej»

28-30.04.2005   IV Halowy turniej piłki nożnej, Głogów 

ikona

Informujemy, że IV halowy turniej piłki nożnej przedsiębiorstw komunikacji miejskiej odbędzie się w Głogowie w dniach 28-30 kwietnia 2005r....

Więcej»

21-22.04.2005   Komisja Zasilania IGKM, Warszawa 

ikona

Tematyka:
Prezentacja najnowszych rozwiązań dla sieci i podstacji trakcyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej....

Więcej»

15.04.2005   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

Warszawa-Miedzeszyn...

Więcej»

8.04.2005   Szkolenie nt. realizacji projektów ZPORR - odwołane 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej łącząc się ze wszystkimi osobami pogrążonymi w smutku i żałobie po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, postanawia odwołać spotkanie konsultacyjne poświęcone wymianie doświadczeń z dotychczasowej realizacji projektów z zakresu transportu publicznego ze środków unijnych w ramach ZPORR oraz przygotowania projektów na lata 2007-2013, które miało się odbyć w dniu 8 kwietnia br. o godz. 10.00 w Warszawie.

Spotkanie to odbędzie się w innym terminie, o czym powiadomimy Państwa oddzielnym pismem. (Prawdopodobny nowy termin spotkania to 29.04.2005r.)

Osobom lub firmom, które z jakichkolwiek przyczyn zrezygnują z wzięcia udziału w zaproponowanym przez nas w innym terminie spotkaniu, Izba zwróci koszt uczestnictwa, po uprzednim powiadomieniu nas o swej de...

Więcej»

27.01.2005   EUROPEJSKI PROGRAM TRENINGOWY DLA EKSPERTÓW Z ZAKRESU TRANSPORTU MIEJSKIEGO 2005 (trzecia edycja) 

Organizator: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna: Energia i Transport

Trening jest przeznaczony dla menedżerów i dyrektorów średniego szczebla we władzach lokalnych/regionalnych lub dla operatorów transportu publicznego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Program treningu obejmuje cztery seminaria:
- Poprawa wykorzystania infrastruktury i systemów - Bruksela, 27 - 28 stycznia 2005
- Zwiększanie efektywności i sprawiedliwości systemów transportu miejskiego, Praga, 24 - 25 lutego 2005
- Promowanie czystych i alternatywnych środków transportu publicznego - Parma, 28 - 29 kwietnia 2005
- Rozwój i monitorowanie kierunków polityki transportu miejskiego, Rotterdam, 2 - 3 czerwca 2005
...

Więcej»

25.11.2004   II KONFERENCJA EUROPEJSKA UITP "W kierunku zrównoważonego transportu miejskiego. Jakie działania są potrzebne?", Bruksela 

Cel konferencji: zapoznanie z obecnymi kierunkami polityki UE oddziałującymi na transport publiczny oraz podziałem przewozów różnymi środkami transportu w Europie, jak również z przyszłą polityką nowej Komisji Europejskiej przede wszystkim w zakresie:

- rekomendacji dla planów zrównoważonego transportu miejskiego w miastach liczących ponad 100 tys. mieszkańców,
- internalizacji kosztów zewnętrznych oraz opłat za korzystanie z infrastruktury,
- promocji czystszych pojazdów i paliw alternatywnych.

Więcej informacji: www.uitp.com...

Więcej»

30.09.2004   Komisja Taboru Tramwajowego 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. We Wrocławiu uprzejmie zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego, które odbędzie się w dniach 30 września i 1 października br. We Wrocławiu.
Zaplanowano m.in. prezentację modernizowanych wagonów tramwajowych typu 105Na Wr.
- w remontach standardowych,
- w modernizacji z silnikami prądu przemiennego.

Referaty:
- Asynchroniczny napęd trakcyjny,
- Kierunki modernizacji wagonów tramwajowych w MPK Wrocław,
- Technologie remontów kół biegowych, regeneracja tarczy środkowej....

Więcej»

8-10.09.2004   II Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego TRANSEXPO oraz cykl Seminariów technicznych pod wspólnym hasłem "Technika w lokalnym transporcie zbiorowym." - Kielce 

Tytuły Seminariów:
1. Rozwój systemów pobierania opłat w lokalnym transporcie miejskim,
2. Autobusy przyjazne pasażerom i środowisku - tendencje i kierunki rozwoju,
3. Kierunki rozwoju taboru i infrastruktury tramwajowej.

Tegorocznym Seminariom towarzyszyć będą targi branżowe, odbywające się w dniach 9 i 10 września 2004r. na terenach Targów Kieleckich w Kielcach.
Organizatorami obu imprez przeznaczonych dla najszerzej rozumianego środowiska komunikacji miejskiej i pozamiejskiej będą:

- Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,
...

Więcej»

17.06.2004   Komisja Taboru Tramwajowego 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spólka z o.o. uprzejmie zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego, które odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca br. w Poznaniu.
Porządek obrad:

- Prezentacja tramwaju niskopodłogowego typu Combino,
- Wdrażanie nowych przepisów dotyczących taboru tramwajowego, w tym również badań technicznych tramwajów,
- Prezentacja pojazdów do obsługi ruchu tramwajowego wykorzystywanych w MPK w Poznaniu,
- Modernizacja tramwajów typu 105N....

Więcej»

2-3.06.2004   Ogólnopolski Turniej Strzelecki o Złotą Paterę Prezesa IGKM - Kalisz. 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Spółka z o.o. w Kaliszu organizują w dniach 2 i 3 czerwca 2004 roku, na strzelnicy w Pleszewie - XIX Ogólnopolski Turniej Strzelecki o Złotą Paterę Prezesa IGKM. Turniej połączony jest z obchodami 10-lecia KLA....

Więcej»

1.06.2004   Komisja Zasilania 

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. Uprzejmie zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Zasilania, które odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca br. w Elblągu.
Przewidywane są następujące prezentacje:

- Nowoczesne rozwiązania w trakcji elektrycznej,
- Grzałki do ogrzewania rozjazdów,
- Zwrotnica sterowana drogą radiową,
- Zintegrowany system sterowania zwrotnicą SNT-1,
- Tramwajowy napęd zwrotnicy EAA-6....

Więcej»

27.05.2004   Komisja Torów 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spólka z o.o. uprzejmie informują, że kolejne posiedzenie Komisji Torów odbędzie się w dniach 27 i 28 czerwca br. w Częstochowie.
Proponowany porządek obrad:

- Prezentacja nawierzchni dla trakcji tramwajowej,
- Betonowe elementy prefabrykowane w infrastrukturze tramwajowej,
- Podstawy normatywne jakości torowisk tramwajowych,
- Prezentacja wyrobów produkowanych przez MPK Łódź sp. z o.o. Zakład Torów i Sieci....

Więcej»

24-25.05.2004   Komisja Bezpieczeństwa Pracy - Kraków. 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A w Krakowie uprzejmie informują, że w dniach 24 i 25 maja br. odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy.

Program spotkania obejmie:

1. Omówienie problemów i wniosków wynikających ze stosowania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej.
2. Omówienie charakterystycznych wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakładach komunikacji miejskiej w 2003 r.
3. Oświetlenie stanowisk pracy. Projektowanie, wykonanie i pomiary.
4. Omówienie zmian w Kodeksie pracy.
5. BHP podczas prowadzenia i obsługi tramwaju NGT-6....

Więcej»

20.05.2004   XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Poznań 

Hasło wiodące Zjazdu:

"WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ - WYZWANIEM DLA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO".

Zjazdowi towarzyszyć będzie zorganizowana na terenach targowych Wystawa Sprzętu i Usług dla Komunikacji Lokalnej, która odbywać się będzie w dniach 21 i 22 maja 2004roku....

Więcej»

19.05.2004   EUROPEJSKIE PIENIĄDZE NA SZKOLENIA 

Ogólnopolskie seminarium w 13 miastach Polski nt.Budowanie Projektów Szkoleniowych z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej informacji:http://zlecone.pap.com.pl/seminarium/...

Więcej»

5.05.2004   Komisja Ekonomiczna 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. uprzejmie zapraszają na posiedzenie Komisji Ekonomicznej, które odbędzie się w dniu 5 maja 2004 r. (środa) w Hotelu 500 w Strykowie k/Łodzi ul. Warszawaska 1B....

Więcej»

22.04.2004   Szkolenie w zakresie Ustawy prawo zamówień publicznych - Warszawa. 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 kwietnia br. organizujemy dla członków Izby szkolenie
w zakresie nowej ustawy dotyczącej zamówień publicznych.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ), zastąpiła w całości dotychczas obowiązującą Ustawę o zamówieniach publicznych, dostosowując tym samym Polskie prawo w tym zakresie do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez pracowników Departamentu Szkoleń i Wydawnictw Urzędu Zamówień Publicznych. Oprócz części wykładowej przewiduje się czas na zadawanie pytań....

Więcej»

27.02.2004   Szkolenie na temat: możliwości finansowania projektów z zakresu transportu publicznego ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego . 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w dniu 27 lutego br. organizuje pod patronatem Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, szkolenie na temat j.w.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli kierownictwa zakładów i organizatorów komunikacji miejskiej oraz (za ich pośrednictwem) przedstawicieli władz samorządowych, zainteresowanych omawianymi na szkoleniu problemami (program skierowany jest jedynie do miast powyżej 50 tys. mieszkańców).
Celem szkolenia będzie przybliżenie uczestnikom spotkania następujących problemów:
- warunki skorzystania z programu,
- sposób przygotowania dobrego projektu i prawidłowe wypełnienie wniosku....

Więcej»

7.02.2004   Szkolenie na temat: Kodeks pracy po zmianach. 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w dniu 7 lutego 2004r organizuje w Warszawie szkolenie na temat Kodeks pracy po zmianach.
Szkolenie obejmie m.in.: czas pracy, jego dokumentowanie, urlopy.
Szkolenie przeprowadzone będzie przez pracownika Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej....

Więcej»

5-8.02.2004   III Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa IGKM. 

W dniach 5 - 8 lutego 2004r odbędzie się organizowany wspólnie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie oraz Związkiem Zawodowym Kierowców Autobusów KM RP., turniej piłki nożnej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej....

Więcej»

10.12.2003   Szkolenie w zakresie zamówień publicznych w spółkach i zakładach budżetowych komunikacji miejskiej. 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w dniu 10 grudnia 2003r organizuje w Warszawie szkolenie w zakresie zamówień publicznych.
Szkolenie obejmie:
- ustawę z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,
- projekt ustawy "prawo zamówień publicznych", który został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu,
Szkolenie przeprowadzone będzie przez pracowników Departamentu Szkoleń i Wydawnictw Urzędu Zamówień Publicznych. Oprócz części wykładowej odbędzie się dyskusja, podczas której udzielone będą odpowiedzi na pytania przesłane wcześniej do Izby a także na pytania zadawane z sali....

Więcej»

1-2.12.2003   Konferencja UITP na temat przyszłego ustawodawstwa w zakresie lokalnego transportu publicznego, Bruksela 

"Komitet Unii Europejskiej" Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego - UITP organizuje:

Konferencję na temat przyszłego ustawodawstwa w zakresie lokalnego transportu publicznego

Konferencja dostarczy informacji nt. ostatnich kierunków w pracach legislacyjnych dotyczących finansowania oraz udzielania zleceń na świadczenie usług transportu lokalnego w Europie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, są proszone o skontaktowanie się z panem Constantinem Dellisem (język polski)
(tel: 0032-2-663 6 627; constantin.dellis@uitp.com).

...

Więcej»

16-17.10.2003   Seminarium polsko-niemieckie pt." Integracja transportu w aglomeracjach i regionach" - Frankfurt nad Odrą. 

Seminarium organizuje Niemiecki Związek Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej....

Więcej»

10-12.09.2003   Ogólnopolska Konferencja naukowo techniczna pt. "Uwarunkowania prawne lokalnego transportu zbiorowego" - oraz Międzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego - TRANSEXPO 

Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 4.04.2003r., podjęło decyzję o tym, że konferencja komunikacji - w roku bieżącym odbędzie się w Kielcach.
Tegoroczna konferencja, dotyczyć będzie problematyki lokalnego transportu zbiorowego i odbędzie się w dniu 10 września 2003r. Konferencji towarzyszyć będą targi branżowe, które zorganizowane zostaną w dniach 11-12 września 2003r. na terenie Targów Kieleckich.
Organizatorami tych dwóch największych w tym roku komplementarnych imprez przeznaczonych dla środowiska komunikacji miejskiej i poza miejskiej będą:
- Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej,
- Targi Kielce,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kielcach.

Patronat nad imprezami przyjął Prezydent Miasta Kielc - Wojciech Lubawski.

...

Więcej»

5-6.06.2003   Komisja Bezpieczeństwa Pracy 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w
Olsztynie uprzejmie informują, że kolejne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 5 i 6 czerwca br. w Olsztynie.
Przewidywany jest następujący program:
- Prelekcja przedstawiciela ZUS nt. "Ustawy o zabezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych"
- Wymiana informacji i dyskusja nt. charakterystycznych wypadków przy pracy w zakładach
komunikacji miejskiej.
- Wdrażanie przepisów ustawy o bhp w komunikacji miejskiej i nowych przepisów, które weszły w
życie w minionym okresie - wymian a doświadczeń....

Więcej»

29-30.05.2003   Komisja Torów 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Tramwaje Elbląskie Spółka z o.o. w Elblągu uprzejmie informują, że kolejne posiedzenie Komisji Torów odbędzie się w dniach 29 i 30 maja br. w Elblągu.
Poruszone zostaną następujące tematy:
- Nowoczesne napędy zwrotnic tramwajowych sterowane radiowo,
- Konstrukcje przejazdów drogowych w torze tramwajowym na podsypce tłuczniowej....

Więcej»

22.05.2003   Komisja Zasilania 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Tramwaje Śląskie S.A. uprzejmie
zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Zasilania, które odbędzie się w dniach 22 i 23
maja br. w Katowicach....

Więcej»

19-20.05.2003   VI Konferencja Komunikacji Miejskiej, Lubin 

Organizator: Urząd Miejski w Lubinie...

Więcej»

4.05.2003   55 Światowy Kogres UITP (więcej w Biuletynie nr 67 na str. 48) 

Więcej na stronach UITP -www.uitp.com/events/madrid...

Więcej»

10.04.2003   Komisja Taboru Tramwajowego 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, ALSTOM KONSTAL Spółka Akcyjna i ZPiH BUMAR Sp. z o.o. uprzejmie zapraszają na kolejne posiedzenie Komisji Taboru Tramwajowego, które odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia br. w Chorzowie i w
Gliwicach. Początek spotkania w dniu 10 kwietnia o godz.10.30 w budynku dyrekcji ALSTOM KONSTAL przy ul. Katowickiej 104.
Udział w posiedzeniu Komisji prosimy zgłaszać do Izby Gospodarczej Komunikacji
Miejskiej listownie lub faxem na numer (0-22 prefix 848 21 02 lub 848 21 01) podajac wszystkie
niżej wymienione informacje:
- nazwiska i imiona uczestników posiedzenia (i ewentualnie kierowców),
- chęć skorzystania z noclegu w pokoju jednoosobowym lub dwuosobowym,
- chęć korzystania z miejsca w autokarze przy przejazdach do Ustronia i z powrotem oraz z
Gliw...

Więcej»

4.04.2003   Zgromadzenie członków Izby 

Warszawa-Miedzeszyn...

Więcej»

4.03.2003   Budapeszt - warsztaty UITP pt. "Tworzenie udanego projektu w zakresie ruchliwości finansowanego z funduszy strukturalnych UE" 

Celem seminarium jest udzielenie przedsiebiorstwom transportu publicznego z krajów kandydujących do UE bardzo konkretnej informacji, szkolenie oraz trening w zakresie wykorzystywania funduszy strukturalnych oraz zdobywania środków na finansowanie projektów związanych z ruchliwością.
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne dla członków UITP, natomiast dla pozostałych osób opłata wynosi 100 euro.
Więcej informacji: Petra Mollet (petra.mollet@uitp.com)...

Więcej»

21.02.2003   Szkolenie na temat: "Kodeks pracy po zmianach" 

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej informuje, że w dniu 21 lutego 2003 (piątek) organizuje szkolenie na temat: kodeks pracy po zmianach.
Wykład poprowadzi pracownik Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej....

Więcej»

5.12.2002   Komisja Ruchu (Kielce) 

...

Więcej»

18.09.2002   Komisja BHP (Wrocław) 

...

Więcej»

26.06.2002   Komisja Zarządów 

...

Więcej»

27.05.2002   Komisja Ekonomiczna 

...

Więcej»

16.05.2002   Komisja Torowa 

...

Więcej»

16.05.2002   Komisja BHP 

...

Więcej»

16.04.2002   Komisja Zasilania 

...

Więcej»

29.11.2001   Komisja Zasilania 

- Prezentacja celki zasilacza trakcyjnego rozdzielnicy prądu stałego RPS,
- Prezentacja wyłącznika szybkiego typu Gerapid,
- Prezentacja wylącznika szybkiego DCNT,
- Prezentacja CZATplus,
- Nowoczesne tramwajowe izolatory sekcyjne,
- Nowoczesne układy automatyki w zasilaniu trakcji elektrycznej...

Więcej»

1.10.2001   Komisja Ruchu 

Ustawa o transporcie drogowym - wymagania w zakresie komunikacji miejskiej.
Obsługa komunikacją zbiorową centrów handlowych - przykłady rozwiązań w miastach polskich oraz za granicą. Bezpieczna podróż....

Więcej»

13.09.2001   Komisja Autobusowa 

Ewolucja konstrukcji autobusów niskopodłogowych drogą do poprawy komfortu podróżowania (na podstawie wybranych rozwiązań)
Ewolucja autobusów miejskich dla usprawnienia obsług i napraw (na wybranych przykładach)...

Więcej»

3.09.2001   VI Wystawa Komunikacji Miejskiej i V Konferencja "Komunikacja Miejska"  

NOWOCZESNE SYSTEMY OPŁAT W ZINTEGROWANYM MIEJSKIM I REGIONALNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM....

Więcej»

31.05.2001   Komisja Ekonomiczna 

...

Więcej»

16.05.2001   Komisja Torowa 

...

Więcej»

8-9.05.2001   Konferencja polsko-niemiecka IGKM-VDV, Poznań  

Temat Konferencji: "Funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w Niemczech i Polsce - aspekty organizacyjne, ekonomiczne i prawne"

W dniach 08-09 maja 2014 r. w Poznaniu Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wraz ze Związkiem Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV), we współpracy z MPK w Poznaniu Sp. z o.o. organizują konferencję, której celem jest przedstawienie i porównanie różnych aspektów funkcjonowania lokalnego transportu publicznego w Polsce i w Niemczech. W czterech blokach tematycznych, zostaną przedstawione i omówione różne aspekty funkcjonowania transportu miejskiego w Polsce i w Niemczech: organizacyjny, ekonomiczny, integracji taryfowo-biletowej oraz prawny. Konferencja będzie również obejmowała panele dyskusyjne, w których wezmą udział zaproszeni specjal...

Więcej»


Kalendarz imprez

iCal

Marzec 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031