Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Warunki przystąpienia do IGKM

 1. Członkami Izby mogą być przewoźnicy i organizatorzy komunikacji miejskiej a także przedsiębiorcy z otoczenia systemowego komunikacji miejskiej.
 2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i samorządności członków Izby.
 3. Członkowie Izby mają prawo do:
  • czynnego i biernego prawa wyboru do wszystkich władz Izby,
  • brania udziału osobiście lub przez swych przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby i w wyborach organów Izby z prawem 1 głosu,
  • współdecydowania o programie działania Izby w drodze podejmowanych w tym zakresie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
  • korzystania z pomocy i doradztwa Izby w granicach jej statutowej działalności oraz z innych usług prowadzonych przez Izbę.
 4. Członkowie Izby są obowiązani:
  • przestrzegać Statutu Izby,
  • wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby o ile uchwały te nie ograniczają samodzielności członków Izby,
  • brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
  • terminowo wpłacać ustalone składki.
Aby przystąpić do IGKM należy:

Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Izby po otrzymaniu oświadczenia i potwierdzenia wpłaty składki na konto Izby. O decyzji Zarząd informuje pisemnie.
Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie (+48 22 848-21-01) lub pocztą elektroniczną igkm.gif
pdf.gif Wszystkie dokumenty dostępne są w formacie PDF. Do ich odczytu niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader który można pobrać bezpłatnie z witryny producenta: http://www.adobe.com