Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Rozporządzenia UE

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1893/91z dnia 20 czerwca 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 w sprawie działania Państw Członkowskich dotyczącego zobowiązań związanych z pojęciem usługi publicznej w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.

Data publikacji: 1991-06-20