Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

94 [kwiecień 2007]

Data publikacji: 2007-04-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Bilety komunikacji miejskiej, Kontrola biletów i windykacja, Przewóz rowerów, Google Transit, Zakład budżetowy czy spółka ?
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jeszcze niewiele ponad dwadzieścia lat temu w naszym kraju obowiązywał jeden wzór biletów komunikacji miejskiej. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś nośniki biletowe emitowane przez lokalnych przewoźników i organizatorów różnią się nie tylko ceną i wyglądem graficznym, ale również zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi. W niniejszym artykule dokonano przeglądu istniejących rozwiązań biletowych w Polsce, uzupełniając go o interesujące przykłady rozwiązań nie stosowanych jeszcze w naszym kraju
Bartosz Mazur
str. 4
IGKM od wielu lat drukuje i dostarcza przedsiębiorstwom bilety komunikacji miejskiej. Dzięki zbieraniu zamówień z wielu firm możliwe jest oferowanie biletów na specjalnie zabezpieczonym papierze uzupełnionym o dodatkowe zabezpieczenia np. hologramy. Poniżej prezentujemy wywiad z p. Małgorzatą Raczykiewicz, która koordynuje w Izbie sprawy związane z biletami.
Małgorzata Raczykiewicz
str. 8
Niniejszy tekst prezentuje rzadko uwzględniany, psychologiczny aspekt interakcji podczas kontroli biletów pomiędzy kontrolerem a pasażerem. Dla wielu przedsiębiorstw komunikacyjnych grupa zawodowa kontrolerów oraz problemy i skargi pasażerów są poważnym wyzwaniem. Szersze spojrzenie na zagadnienie kreowania wizerunku kontrolera biletów może dać impuls do pozytywnych zmian.
Jacek Michnowski
str. 10
Przedstawiony materiał dotyczy bardzo ważnego dla przedsiębiorstw komunikacyjnych zagadnienia opłat specjalnych za jazdę bez biletu i windykacji należności z tego tytułu. Problemy związane z stratami w tym zakresie mają bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe całej naszej branży. Autorka analizuje wyniki specjalnej ankiety przeprowadzonej przez IGKM w wybranych firmach w lutym 2007 roku. Celem ankiety było rozpoznanie obszarów do ewentualnych zmian legislacyjnych, pozwalających na zwiększenie efektywności kontroli biletów i windykacji kar.
Katarzyna Hebel
str. 12
Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu rozpoczętego w poprzednim numerze "Biuletynu KM", mającego na celu: omówienie systemów taryfowych w wybranych miastach europejskich, wyznaczenie wiodących trendów, zdefiniowanie najlepszych praktyk w kontekście rozwoju polskich systemów komunikacji miejskiej. W niniejszej części omówiono systemy taryfowe Pragi i Londynu. Pierwszy z nich to przykład udanego wdrożenia w stolicy państwa środkowoeuropejskiego wielu rozwiązań popularnych na Zachodzie, zaś nieobecnych lub rzadko spotykanych w Polsce, takich jak znaczna integracja taryfowa oraz powszechność biletów przesiadkowych. Studium przypadku Londynu pokazuje możliwości innowacyjnego wykorzystania techniki kart zbliżeniowych, m.in. w celu zaoferowania szerokiej gamy biletów jednorazowych, dostępnych dla klienta w sposób niewymagający większego wysiłku oraz zrozumienia całości taryfy.
Michał Wolański
str. 15
Nowe patrzenie na problemy komunikacji miejskiej sprawia, że polskie miasta coraz bardziej upodabniają się do miast Zachodniej Europy. Jednym z tego elementów jest wzrost znaczenia przewozów rowerowych. W poniższym materiale prezentujemy dwugłos z Krakowa i Warszawy prezentujący zupełnie inne podejście do zagadnienia przewozu rowerów pojazdami komunikacji miejskiej. Oba rozwiązania mają swoje wady oraz zalety i nie sposób jednoznacznie ocenić, która koncepcja jest lepsza. Warto jednak zauważyć, że takie rozważania jeszcze 10 lat temu byłyby zupełnie bezprzedmiotowe
Ryszard Wróbel, Marcin Żabicki
str. 21
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Poniższy artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcie firmy Google - planner podróży, połączony z mapą wybranego obszaru. Jest to godna uwagi alternatywa dla stosowanych obecnie w Polsce rozwiązań, nieposiadających często nawet możliwości wyszukiwania połączeń. Aplikacja Google Transit umożliwia nie tylko wyszukiwanie połączeń w ramach sieci transportowej, ale uwzględnia też połączenia piesze, oblicza całkowity czas podróży, a także wyświetla znalezioną trasę na tle mapy danej okolicy. Najważniejszą zaletą projektu jest jego otwartość i darmowość - każdy przewoźnik może dostarczyć dane o rozkładach jazdy i włączyć aplikację do swojej internetowej informacji pasażerskiej.
Łukasz Krzaczkowski
str. 24
Opracowanie to jest uzupełnieniem artykułu pt. "Ustawa o transporcie pasażerskim" w Holandii z 2000 r., który został opublikowany w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 87 (luty 2006 r.). Z tego powodu we wstępie krótko przypomniano podstawowe informacje zawarte w tamtym artykule, dotyczące genezy i podstawowych założeń "Ustawy o transporcie pasażerskim", przekazując następnie aktualne informacje na ten temat. Niniejszy artykuł zawiera także informacje na temat funkcjonowania transportu zbiorowego w Holandii, m. in. na przykładzie wybranych regionów. Informacje te pochodzą z polsko - holenderskiego seminarium poświęconego transportowi zbiorowemu pt.: "Kierunki i zasady rozwoju transportu zbiorowego w Holandii", zorganizowanego przez Ministerstwo Transportu (ówczesne Ministerstwo Transportu i Budownictwa) w dniu 17 lutego 2006 r. w Warszawie.
Jacek Charon
str. 28
Aby zwiększyć wpływy i zyski transportu publicznego, należy przywiązywać pasażerów, szczególnie okazjonalnych do usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. "Mała karta", która służy właśnie takiemu przywiązywaniu pasażerów (Kleinekundenbindungskarte) jest w poniższym artykule proponowana jako wypełnienie luki, która się tworzy pomiędzy biletami gotówkowymi a biletami miesięcznymi czy rocznymi. "Małą kartę" należy jednak odpowiednio uplasować w ogólne ofercie biletowej. Sprawdzonym instrumentem służącym określeniu tego korytarza jest analiza conjoint (pomiar łącznego oddziaływania zmiennych), która dokładnie definiuje, jaka jest gotowość pasażerów do zapłaty za dany rodzaj biletu.
Wolfgang M. AngermüllerPełny tekst artykułu 
str. 31
PREZENTACJE
W poniższym artykule przedstawiono rozważania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w ramach dwóch form organizacyjnych: zakładu budżetowego i spółki. Zasygnalizowano powstanie nowej, zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów RP, formy organizacyjno - prawnej, w ramach której możliwym byłoby funkcjonowanie firm obsługujących rynek transportu miejskiego. Rozważania te są prowadzone w aspekcie identyfikowania się wymienionych form z warunkami konkurencji o/na rynku usług przewozowych zbiorowego transportu publicznego. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej".
str. 34
Wejherowo jest jednym z nielicznych polskich miast, gdzie wdrożono elektroniczny bilet komunikacji miejskiej. Autor prezentuje genezę podjęcia decyzji o realizacji systemu i dokonuje oceny zasadności wdrożenia. Artykuł stanowi przyczynek do kompleksowego spojrzenia na temat nośników biletowych w naszych miastach. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej".
str. 38
Olsztyńska komunikacja miejska wkrótce będzie liczyła 100 lat. To dobra okazja, aby zaprezentować Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Olszynie. Ciekawa historia firmy eksploatującej niegdyś aż trzy rodzaje trakcji jednocześnie: tramwajową, trolejbusową i autobusową, jest nietypowa dla polskich przedsiębiorstw. Na uwagę zasługują jednak przede wszystkim obecnie realizowane projekty Spółki. MPK jako pierwsze w kraju wprowadziło do eksploatacji autobusy z silnikami spełniającymi normy EURO 5 korzystając w ich zakupie ze strukturalnych środków pomocowych UE. System zarządzania ruchem pojazdów GPS oraz optymalizacja sieci i rozkładów jazdy to kolejne interesujące wdrożenia Spółki.
Małgorzata Królikowska
str. 40
TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Poznański Szybki Tramwaj to pierwsza w Polsce nowoczesna bezkolizyjna trasa szybkiej komunikacji miejskiej. Od początków swojego istnienia zaskarbiła sobie tak wielką sympatię mieszkańców Poznania, że zdrobniale nazwali ją PeSTką. I trudno się dziwić, skoro dzięki niej około 100 tysięcy mieszkańców odległych dzielnic miasta przemieszcza się do centrum w kwadrans. PeSTka stała się stymulatorem rozwoju całej północnej części miasta. Dzięki niej wyrosły tam centra handlowe, usługowe i kina. Bez niej trudno dziś wyobrazić sobie sprawną komunikację warunkującą normalne życie miasta.
Iwona Gajdzińska
str. 47
Standardem stało się już wyposażanie autobusów miejskich w automatyczne skrzynie biegów. Choć pierwsze w Polsce serie autobusów z w pełni automatyczną skrzynią biegów zaczęły się pojawiać dopiero w końcu lat 80., to historia tej konstrukcji sięga o wiele dalej. Autor tekstu krótko opisuje początki i historię automatycznych skrzyń biegów Voith w pojazdach użytkowych i podaje informację o zakładowym muzeum polskiego oddziału tej firmy.
Marek Gajdowicz
str. 49
INFORMACJE IZBY
Robert Mączyński
str. 53
Grażyna Alicja Błaszczak
str. 55
INFORMACJE PRAWNE