Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

95 [czerwiec 2007]

Data publikacji: 2007-06-19
Cena: 25.00 PLN (netto)
Kongres UITP w Helsinkach, Transport publiczny w regionie Helsinek, Pozostawianie autobusów w międzyszczycie, Budowa wizerunku, Prezentacje
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Autor prezentuje swoje przemyślenia nt. komunikacji miejskiej w wielu jej aspektach istnienia i działania. Są one odzwierciedleniem aktualnego sposobu myślenia o komunikacji miejskiej w Europie, który charakteryzuje się eksponowaniem jej społecznego wymiaru. Tym bieżącym aspektom poświęcone są sesje i warsztaty tematyczne helsińskiego kongresu UITP, który odbył się w dniach 20-24 maja br. Opis problematyki najciekawszych zdaniem autora znajduje się w ramkach i stanowi nawiązanie do tekstu głównego.
str. 4
Polskim akcentem 57. Światowego Kongresu UITP w Helsinkach był referat wygłoszony przez Zbigniewa Palenicę, prezentujący polską, trudną drogę transformacji ustrojowej w komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Prezentujemy polskie tłumaczenie referatu wygłoszonego w języku niemieckim
str. 8
Plany systemu transportowego regionu Helsinek obejmujące wszystkie środki transportu były sporządzane od kilku dziesięcioleci. Są one oparte na przeprowadzanych na dużą skalę badaniach ruchu oraz prognozach dotyczących ruchu. Mają w rzeczywistości na celu sterowanie polityką transportu regionalnego oraz naszkicowanie programu rozwoju systemu transportowego
str. 12
System transportu miejskiego w Helsinkach przez wielu wskazywany jest za wzorcowo zorganizowany. Nieprzypadkowo kongres w Helsinkach tak głęboko nawiązuje do często nowatorskich rozwiązań tego miasta. W niniejszym materiale znajduje się skrócony opis działania systemu oraz krótka informacja o wielkości przewozów i kosztach funkcjonowania
str. 14
Helsiński związek komunalny YTV stosuje od połowy lat 90. przetargi nieograniczone celem zawierania kontraktów na usługi autobusowe. Usługi transportu szynowego są wciąż świadczone na podstawie kontraktów negocjowanych. Wyraźnie widać, że różne modele stosowanych zamówień mają wpływ na koszt, jakość, strukturę przedsiębiorstwa oraz rozwój trzech rodzajów transportu
str. 14
Jedynie w największych miastach w Finlandii usługi transportu publicznego znajdują się w gestii władz publicznych. Wszędzie indziej usługi tego rodzaju są świadczone przez prywatne przedsiębiorstwa i kontrolowane przez władze publiczne. Pomimo tego, że Finlandia jest krajem słabo zaludnionym, udało się jej utrzymać stosunkowo szeroką sieć usług transportu publicznego, a transport publiczny ma silną pozycję, szczególnie w regionie Helsinek
str. 16
Miasto Helsinki posiada jeden z lepiej rozwiązanych systemów informacji pasażerskiej na świecie i pod tym względem pozostaje niedoścignionym wzorem dla wielu miast europejskich. Pomimo doskonale zaprojektowanego i działającego zbioru usług informacyjnych dla pasażerów, władze HKL nieustannie dążą do udostępniania użytkownikom komunikacji miejskiej bardziej dokładnej, aktualnej użytecznej i wiarygodniej informacji o usługach transportowych w mieście. Autor dokonuje przeglądu najbardziej spektakularnych przykładów zastosowania nowych technologii w dziedzinie informacji pasażerskiej
str. 22
Autor przedstawia dwa wybrane projekty rozwoju infrastruktury komunikacji miejskiej Helsinek, które uważa za interesujące i możliwe do realizacji w naszym kraju. Podobny do pierwszego z nich - przebudowa wyskopodłogowych wagonów tramwajowych przez dodanie członu z obniżoną podłogą - był już przed laty realizowany w Poznaniu, jednak na większą skalę podobne konstrukcje pojawiły się dopiero ostatnio w MPK Wrocław, o czym pisaliśmy w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 93. Drugi projekt - szeroko opisywany w świecie helsiński dworzec Kamppi - w relacjach osób, które na nim były, budzi zazdrość, ale też i nutkę niedosytu. Niestety w Polsce wciąż brak odpowiednich przykładów choćby w części nawiązujących do takiego zintegrowanego terminala komunikacji publicznej
str. 26
Niniejszy artykuł jest zakończeniem cyklu rozpoczętego w "Biuletynie KM" nr 93, mającego na celu: omówienie systemów taryfowych w wybranych miastach europejskich, wyznaczenie wiodących trendów, zdefiniowanie najlepszych praktyk w kontekście rozwoju polskich systemów komunikacji miejskiej. W niniejszej części omówiono system taryfowy aglomeracji Helsinek, charakteryzujący się prostotą i przyjaznością dla pasażera, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, takich jak bilety SMS, czy elektroniczna portmonetka. Część końcowa zawiera generalne wnioski, dotyczące dominujących trendów w branży, takich jak integracja taryfowa, promowanie przesiadek, innowacje dystrybucyjne, czy nowe zasady różnicowania cen. Przywołane są także najciekawsze praktyki, specyficzne dla omawianych miast.
str. 28
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Permanentne kłopoty finansowe komunikacji miejskiej wymuszają szukanie coraz to nowych obszarów wdrażania działań oszczędnościowych. W kilku miastach dostrzeżono możliwość dokonania oszczędności w redukcji próżnych przebiegów autobusów szczytowych (zwanych lokalnie "dwurazówkami" i "dodatkami") do i z zajezdni. Z pozoru niewielkie koszty kilku kilometrów przejazdu autobusu na pusto - w skali całego roku przynoszą zauważalne w budżecie redukcje kosztów, niezależnie od różnego sposobu ich szacowania. W poniższym materiale prezentujemy kolejny dwugłos z Krakowa i Warszawy prezentujący bardzo zbliżone podejście problemowe, uwzględniające lokalne uwarunkowania infrastruktury. Mniejsza dostępność miejsc postojowych na terenie Warszawy sprawia jednak, że skala zjawiska jest tu dużo mniejsza niż w Krakowie.
str. 32
Autor artykułu prezentuje wybrane projekty realizowane przez olsztyńskie MPK. Z pozoru niepoważne akcje happeningowe w radykalny sposób zmieniają wizerunek firmy w mieście. Dzieje się tak dlatego, że autorzy projektów starają się podsuwać mediom pozytywne lub neutralne informacje, które zastępują utyskiwania i skargi na funkcjonowanie komunikacji. Prezentowane wyniki badań satysfakcji pasażerów zdają się w pełni potwierdzać efektywność tych działań
str. 35
W niniejszym materiale prezentujemy Muzeum Komunikacji Miejskiej powstałe przy MPK Poznań Sp. z o.o. Jest to druga tego typu inicjatywa - obok MPK Łódź - związana z przewoźnikiem miejskim. Po latach odwracania się od tradycji i wieloletniej historii, firmy zaczynają dostrzegać, że realizując takie pomysły, ugruntowują marketingowo swoją pozycję lidera na lokalnym rynku przewozów miejskich. Jak się okazuje po sukcesie poznańskiego autobusu na II Międzynarodowym Zlocie Autobusów RTO, spotyka się to z bardzo pozytywnym odbiorem i wymiernymi efektami
str. 41
W środę 30 maja 2007 roku w obecności Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasińskiego, Wojewody Śląskiego i przedstawicieli władz Samorządu Województwa Śląskiego podpisano umowę nieodpłatnego przeniesienia własności 100 % akcji Skarbu Państwa w spółce "Tramwaje Śląskie" S.A. w Katowicach na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przekazanie pakietu akcji ma kluczowe znaczenie dla zachowania oraz rozwoju komunikacji tramwajowej na terenie aglomeracji katowickiej i pozwoli na podjęcie działań restrukturyzacyjnych i odtworzeniowych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury liniowej.
str. 43
PREZENTACJE
Dominujące obecnie spojrzenie menedżerów komunikacji na tabor zdeterminowane jest ekonomiką eksploatacji i serwisu. O tym, że kiedyś liczyły się głównie kryteria możliwości technicznych zakładowego zaplecza przypomina artykuł pana Józefa Rajwy - nestora pośród inżynierów eksploatacji taboru komunikacji miejskiej. Ten krótki przegląd techniczny uświadamia, jak ogromnego skoku techniczno-cywilizacyjnego doświadczają przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej"
str. 46
Przedmiotem artykułu jest analiza celowości wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w komunikacji miejskiej na przykładzie spółki PKM Gliwice. Autor wskazuje najistotniejsze elementy systemu i konsekwencje ich wprowadzenia. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej"
str. 50
Historia komunikacji miejskiej w Pile jest jednym z barwniejszych rozdziałów współczesnej historii tego miasta. W roku 2007 pilski Miejski Zakład Komunikacji obchodzi 50-lecie działalności. Autobusy MZK, kiedyś w kolorze czerwonym, z czasem zastąpione przez autobusy w barwach miejskich Piły, wpisują się w jej pejzaż już od półwiecza. Dziś nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania miasta bez sprawnie działającej komunikacji.
str. 55
INFORMACJE IZBY
Poniższy materiał dotyczy modułów szkoleniowych powstałych w europejskim projekcie "Prowadzący pojazdy miejskiej komunikacji zbiorowej w Europie: kompetencje i aktywność zawodowa - od kultury pracy do jakości usług" (CTUE). Artykuł opisuje genezę powstania, adaptację na polskie warunki przez IGKM, pilotażowe szkolenie w MPK Wrocław Sp. z o.o. i pierwsze korporacyjne wdrożenie w MZK Jelenia Góra jednego z modułów szkoleniowych, będących produktem programu CTUE. Choć projekt dotyczy bardzo fundamentalnego dla przedsiębiorstw komunikacji miejskiej problemu jakości pracy prowadzących pojazdy w aspekcie obsługi pasażerów, to w polskich warunkach ma charakter zupełnie nowatorski. Projekt CTUE szerzej opisywany był w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 70 z kwietnia 2003 roku
str. 60
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej podjęła prace nad przygotowaniem spójnego stanowiska dotyczącego zapisów prawnych regulujących funkcjonowanie naszego sektora. Specjalny zespół problemowy opracowuje projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz innych ustawach, którego zapisy mają wyrażać potrzeby środowiska transportu publicznego. W chwili obecnej ku końcowi dobiega proces tworzenia projektu, który wkrótce przedstawiony zostanie Członkom Izby do konsultacji. Niniejszy tekst sygnalizuje wybrane, najważniejsze aspekty prowadzonych prac
str. 67
IGKM wspólnie z firmą medialną AMS S.A., kontynuuje akcję promocji komunikacji miejskiej rozpoczętą podczas 6. edycji Galerii Plakatu AMS. Po wyłonieniu laureata nagrody specjalnej ufundowanej przez IGKM, Izba proponuje dalsze działania.
str. 68
INFORMACJE PRAWNE
W sejmie trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o prowadzących pojazdy. Celem tej propozycji legislacyjnej jest zgromadzenie zapisów dotyczących kierujących pojazdami w jednym zbiorczym akcie prawnym i jednocześnie usunięcie ich z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Niniejsza, krótka notatka przybliża ten projekt, który nie zawiera rewolucyjnych zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego.
str. 69
W poprzednim numerze Biuletynu przedstawiliśmy artykuł rozważający wady i zalety przedsiębiorstw komunikacji miejskiej posiadających status zakładów budżetowych. W Sejmie pojawił się właśnie projekt ustawy, który - jeśli zostanie przyjęty - doprowadzi do likwidacji zakładów budżetowych w przeciągu półtora roku. Oto krótkie omówienie tego projektu.
str. 69
Zwłoka w podpisaniu i opublikowaniu rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych sprawia, że w naszej branży pojawił się niepokój o przyszłość sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Niniejszy tekst stara się wyjść temu naprzeciw.
str. 70