Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

96 [sierpień 2007]

Data publikacji: 2007-08-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Raport o prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej, System płac, Kobiety za kierownicą, Zatrudnianie obcokrajowców, Nie tylko kierowanie
PROWADZĄCY POJAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Autorzy prezentują opracowanie wyników specjalnej ankiety poświęconej prowadzącym pojazdy, na którą odpowiedziały niemal wszystkie polskie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Analiza wyników nadesłanych ankiet jest tłem do próby oceny rynku pracy prowadzących pojazdy w przyszłości.
str. 4
Celem artykułu są rozważania natury ogólnej nad zasadami wynagradzania oraz kryteriami, które powinny być brane pod uwagę przy kształtowaniu wynagrodzeń kierowców autobusów i motorniczych tramwajów w komunikacji miejskiej. Autorzy nie podają gotowych rozwiązań, ani też nie odnoszą się krytycznie do rozwiązań istniejących. Chcą jedynie zwrócić uwagę na warunki, jakie powinien spełniać dobry system wynagradzania oraz na niektóre dylematy decyzyjne. Temat jest trudny i niemożliwy do w pełni satysfakcjonującego rozwiązania w krótkim czasie w istniejących uwarunkowaniach. Warto jednak przyjąć tu jakąś strategię i próbować ją etapowo realizować. Do tego właśnie namawiają autorzy artykułu.
str. 8
Autor opisuje wieloletnie starania o wprowadzanie zmian w obowiązującym w MPK Częstochowa systemie płac. Choć już od dawna wiadomo, że obowiązujący system, którego korzenie mają już historyczny wymiar, utrudnia rynkowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, to jednak dopiero ostatnio sytuacja na rynku pracy w komunikacji miejskiej zaczyna przyczyniać się do zmiany postaw wszystkich stron decydujących o systemie płacowym.
str. 12
Autor artykułu zarysowuje tło powstawania programów pomocy psychologicznej w zakładach pracy, opisuje rolę psychologa oraz podaje praktyczne przykłady jego działań w stosunku do prowadzących pojazdy bazując na doświadczeniach z dużego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Okazuje się, że różnorakość zadań dla psychologa transportu daleko przekracza zakres działania psychologów znanych dotychczas w przedsiębiorstwach naszej branży, głównie z prowadzenia obowiązkowych badań psychotechnicznych.
str. 14
Coraz większe problemy z pozyskiwaniem pracowników do prowadzenia pojazdów komunikacji miejskiej sprawiają, że wiele przedsiębiorstw w całej Europie zaczyna wdrażać działania zachęcające kobiety do tej pracy. Liderem w tym zakresie staje się Francja. W Polsce, mimo, że prawie dziesięć lat temu zmieniono przepisy, kobieta prowadząca wielki autobus miejski wciąż wywołuje zdziwienie i sensację. Niniejszy artykuł porusza wiele aspektów tego zjawiska.
str. 18
Wanda Kędzierska od dziesięciu już lat prowadzi autobusy miejskie w ZKM Gdańsk. To właśnie ona była pierwszą kobietą, w Polsce, która - po zmianie przepisów - została kierowcą autobusu. Wtedy, przed laty, wywiady z panią Wandą zachęciły wiele innych kobiet do zrobienia prawa jazdy kategorii D. Teraz - z perspektywy lat - można uznać, że kobieta może być bardzo dobrym kierowcą autobusu miejskiego.
str. 21
Rafał Andziak jest doświadczonym instruktorem nauki jazdy, specjalizującym się w szkoleniu kierowców autobusów miejskich i od ponad pięciu lat pracuje w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie. Z pewnością wieloletnie doświadczenie na stanowisku pracy kierowcy autobusu miejskiego pozwala mu trafnie oceniać postępy swoich kursantów i odpowiednio prowadzić proces uczenia podczas kursu nauki jazdy.
str. 22
Jesteśmy właśnie świadkami procesów gospodarczo-społecznych będących skutkiem wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Konsekwencją gwałtownego obniżenia poziomu bezrobocia stał się narastający brak wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach. Aby uzupełniać braki, prawdopodobnie już niedługo stanie się powszechne - wzorem krajów Europy Zachodniej - zatrudnianie obcokrajowców. Autor poniższego tekstu analizuje stan prawy w tym zakresie.
str. 24
Abulcadir Gabeire jest pierwszym czarnoskórym kandydatem na kierowcę autobusu komunikacji miejskiej. W sierpniu rozpoczął kurs nauki jazdy na kategorię D w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. w Warszawie. Jego szkolenie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dramatyczne braki kierowców autobusowych na rynku sprawiają, że sięganie po obcokrajowców stanie się niedługo normą. Po raz pierwszy jednak mamy do czynienia z rdzennym Afrykaninem.
str. 26
Pomysłem na rozwój zawodowy prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej jest promowanie pracowników posiadających podwójne uprawnienia kierowcy autobusu i motorniczego. W dużej mierze pozwala to przedsiębiorstwom posiadającym dwa rodzaje trakcji, racjonalnie zrządzać posiadanymi zasobami personalnymi w miarę potrzeb, o ile oczywiście zadbano o właściwe zapisy w umowach o pracę. W Polsce - poza opisywanym przykładem Wrocławia, jedynie w Częstochowie funkcjonują dwuzawodowcy. Na Zachodzie takie rozwiązania są entuzjastycznie stosowane również z innego powodu: są sposobem na walkę z rutyną i znużeniem pracowników o długim stażu pracy. Powszechnie uważa się, że kompetencje motorniczego i kierowcy autobusu w pewnych aspektach się uzupełniają, dając nową, wyższą jakość.
str. 27
Jednym z elementów dialogu społecznego w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej jest zagadnienie odzieży zawodowej prowadzących pojazdy. Autorki niniejszego tekstu starają się przybliżyć bliżej zagadnienie doboru właściwych materiałów i wzornictwa do potrzeb kierowców i motorniczych.
str. 29
Niniejszy artykuł zawierający opis podstawowych aktów prawnych związanych z prowadzącymi pojazdy w komunikacji lokalnej został opracowany i wydany przez UITP w formie odrębnej broszury. Może być wykorzystany jako podręczne kompendium wiedzy o europejskich regulacjach prawnych w tym zakresie.
str. 36
Niniejszy artykuł opisuje niemieckie regulacje prawne wdrażające dyrektywę unijną 59/2003 w zakresie szkolenia kierowców zawodowych. Rozwiązania niemieckiej ustawy (BKrFQG) różnią się nieco od przyjętych w polskim odpowiedniku, czy w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - prawo o ruchu drogowym, którą opisaliśmy w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 92 z grudnia 2006 roku. Artykuł prezentuje też w tle na konkretnych przykładach niemieckie podejście do problematyki szkolenia zawodowego kierowców autobusów - zasadniczo odmienne od polskiego.
str. 40
Artykuł opisuje doświadczenia hamburskich przedsiębiorstw autobusowych, które wspólnie postanowiły zorganizować oryginalną kampanię wizerunkową, dotyczącą zawodu kierowcy autobusowego. Głównym celem było uświadomienie zarówno pasażerom, jak i personelowi, złożonego charakteru pracy za kierownicą oraz istotnej roli prowadzących pojazdy dla jakości usług. Bardzo ważne było także wsparcie komunikacji pomiędzy klientem i kierowcą, zwłaszcza w momentach trudnych. Do kompleksowego celu akcji dostosowano szerokie spektrum działań, obejmujące m.in. reklamę z wykorzystaniem mediów własnych i wynajętych, warsztaty oraz szkolenia, dni otwarte, konkursy, gadżety, a także specjalnie stworzony periodyk.
str. 43
Artykuł opisuje doświadczenia przedsiębiorstwa Hamburger Hochbahn, które w formie specjalnie zaprojektowanych warsztatów dla około 4000 pracowników, przekonało większość kadry do nowej, ekspansywnej strategii rozwoju. Dzięki temu nie tylko pozyskano przyzwolenie załogi dla realizacji celów, ale również zwiększono ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, w odpowiedni sposób ję ukierunkowując. Opisane doświadczenia są dobrym przykładem udanej komunikacji wewnętrznej w zakresie stosunkowo trudnego i złożonego tematu. Rozważaniom towarzyszą refleksje dotyczące roli kadry kierowniczej różnego szczebla.
str. 48
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jedną z najciekawszych prezentacji podczas ostatniego spotkania Komisji Ekonomicznej w Wałbrzychu było wystąpienie pani Heleny Kurcz, która opisywała zasady funkcjonowania kontraktów menedżerskich w MPK Kraków. Odpowiadając na wielkie zainteresowanie krakowskimi doświadczeniami, publikujemy artykuł, w którym autorka szerzej prezentuje tło i założenia wdrożonego z powodzeniem systemu wynagradzania menedżerów.
str. 52
Czy mała kradzież może przynieść duże szkody? Okazuje się, że tak. Komunikacja miejska jest właśnie taką gałęzią gospodarki szczególnie narażoną na straty spowodowane przez nieuczciwych klientów. Mowa o gapowiczach. Gdyby wszyscy pasażerowie uczciwie płacili za przejazd, to każdy miejski przewoźnik w Polsce mogłoby kupić rocznie od kilku do kilkunastu nowych pojazdów. Autor prezentuje efekty współpracy wybranych organizatorów komunikacji miejskiej z Krajowym Rejestrem Długów.
str. 56
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
10 maja 2007 r. Parlament Europejski w drugim czytaniu wniosku w sprawie usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego wprowadził poprawki, zatwierdził wspólne z Radą stanowisko i zobowiązał swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Radzie i Komisji Europejskiej. Niniejszy artykuł opisuje krótko najważniejsze postanowienia tego dokumentu.
str. 58
PREZENTACJE
W 2006 roku Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie Trybunalskim obchodził skromną uroczystość 50 - lecia swojego istnienia. W ramach przygotowań do obchodów okrągłej rocznicy pokuszono się o refleksje związane z "dobrymi" czasami, do których większość najstarszych, już emerytowanych pracowników wraca z sentymentem. Trudna teraźniejszość piotrkowskiej komunikacji miejskiej to między innymi nierówna walka ze szczególnie silną w tym mieście grupą tzw. "busikarzy" oraz odrabianie strat narosłych w poprzedniej dekadzie. Odpowiedzią MZK jest charakterystyczna polityka taborowa, szukanie efektywniejszych rozwiązań w organizacji firmy oraz dbanie o wpływy.
str. 61
INFORMACJE IZBY
Niniejszy materiał prezentuje odpowiedź Instytutu Szkła i Ceramiki w przedmiotowym zakresie.
str. 68
INFORMACJE PRAWNE
Niniejszy materiał zawiera odpowiedzi na pytania wystosowane przez jedno z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, związane z zagadnieniem urlopów na żądanie. Problem uznajemy za istotny, gdyż w przeszłości dochodziło nawet do prób wykorzystania tego prawa do przeprowadzenia strajku w firmie.
str. 69
W nawiązaniu do aktualnego stanu prawnego w zakresie ulg w przejazdach w komunikacją miejską (Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 94), zamieszczamy krótką informację o najnowszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
str. 69