Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

97 [październik 2007]

Data publikacji: 2007-10-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Innowacje, Zamień wóz na bus, Polityka informacyjna, Produkty specjalne, Opłaty za kongestię, Polisy OC, Prezentacje
SEMINARIA TECHNICZNE W KIELCACH
W dniu 18 września 2007 roku Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zorganizowała w Kielcach międzynarodową konferencję poświęconą komunikacji miejskiej pt. "Techniki innowacyjne w zarządzaniu komunikacją miejską". Konferencja połączona była z V edycją Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo 2007" (19-21.09.2007r.). Te dwie zintegrowane imprezy stanowią największe wydarzenie branżowe tego roku w naszym kraju.
str. 4
Funkcjonowanie lokalnego i regionalnego transportu publicznego w Polsce wymaga uporządkowania. Konieczne jest zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju tych rodzajów transportu pasażerskiego. Kształtując rozwój lokalnego i regionalnego transportu publicznego w naszym kraju w oparciu o wspólnotową politykę transportową należy: - precyzyjnie określić rolę administracji rządowej i samorządowej w kształtowaniu tego rozwoju; - przyjąć politykę otwartego rynku z konkurencją regulowaną; - w większym stopniu poddać regulacji funkcjonowanie transportu lokalnego niż regionalnego; - zapewnić określony zakres usług wykonywanych na zlecenie władzy publicznej, przy czym w transporcie lokalnym powinien on być dominujący lub nawet wyłączny, przy zachowaniu jednak możliwości dostępu do rynku przewoźników funkcjonujących niezależnie od samorządowego organizatora transportu. Kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego transportu publicznego wymaga uchwalenia ustawy o transporcie publicznym zawierającej odpowiednie unormowania prawne. W ustawie tej należy wyraźnie oddzielić kompetencje trzech szczebli kształtowania rozwoju transportu lokalnego i regionalnego, a mianowicie polityczno - regulacyjnego, organizacyjno - zarządczego i wykonawczego.
str. 6
Innowacje zmieniają rynek, konkurencję i sposób zarządzania przedsiębiorstwami. Niski poziom wdrożeń innowacji wynika z niezrozumienia zmian dokonujących się na rynku, w metodach konkurowania i zarządzaniu firmami. Ogół ważnych interesariuszy nie rozumie tych nowych mechanizmów, a duża zależność firm komunikacyjnych od nich powoduje, że skuteczność wdrażania innowacji jest niska. A jak są one ważne, niech podpowie zdanie manifestu jednej z firm: "Epoka kamienia łupanego dobiegła końca nie dlatego, że zabrakło kamieni ale dlatego, że wymyślono nowe rozwiązania".
str. 12
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jak co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT) oraz Europejski Dzień bez Samochodu (EDBS) były doskonałą okazją do promocji komunikacji miejskiej. W całej Unii Europejskiej prowadzone są działania zmierzające do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast. Ich celem jest zmniejszenie ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej, pozwalając przede wszystkim na zmniejszenie uciążliwości ekologicznej transportu samochodowego oraz na zachowanie swobody i płynności poruszania się po miastach w obliczu rosnącej niewydolności systemów drogowych. Jak widać z nadesłanych relacji z poszczególnych miast, w tym roku lokalne działania promujące komunikację miejską były bardzo rozbudowane, ale niestety miały jedynie lokalny charakter. Aby nadać im szerszy wydźwięk, IGKM zaproponowała akcję "Zamień wóz na bus". Do akcji przyłączyło się wiele miast, podejmując ciekawe i nowatorskie działania. Mamy nadzieję, że w następnych latach ETZT i EDBS staną się jeszcze mocniejszym elementem promocji komunikacji miejskiej.
str. 20
Autor artykułu dzieli się swoimi przemyśleniami na temat najbardziej naturalnych kierunków i sposobów promowania komunikacji miejskiej. Nawiązuje do publikowanego w Biuletynie nr 95 materiału na temat budowania pozytywnego wizerunku MPK w Olsztynie. Polityka wizerunkowa olsztyńskiego przewoźnika stanowi jeden z najbardziej efektywnych programów tego rodzaju w naszym kraju.
str. 26
W kultowym filmie "Miś" Stanisława Barei, przewoźnik organizuje Dzień Pieszego Pasażera. Ma on zrekompensować problemy komunikacyjne. Mieliśmy wówczas inne czasy. Ludzie byli skazani na łaskę i niełaskę MPK-ów, media wszystkie wpadki przekuwały w sukces, a władza chcąc je zatuszować serwowała siermiężne pokazówki. Teraz przewoźnik dbający o wizerunek naprawdę musi zabiegać o względy pasażera. Nie tylko dlatego, że autobusy i tramwaje wciąż mają manierę psucia się. Ruch na ulicach jest coraz większy. Samochody blokują przejazd. Autobusy i tramwaje stoją w korkach. Kolejni niezadowoleni pasażerowie kupują relatywnie coraz tańsze samochody i korki rosną do gigantycznych rozmiarów. Przewoźnik i pasażer oddalają się od siebie. Wydaje się, że sytuacji nie uratuje nawet Wesoły Romek. Więc co?
str. 28
Niniejszy artykuł jest próbą rozpoczęcia dyskusji o kreatywnych rozwiązaniach, stosowanych w nowoczesnej i przyjaznej pasażerowi komunikacji miejskiej - w tym przypadku w zakresie informacji pasażerskiej. Autor przedstawia szereg pomysłów stosowanych w różnych miastach, podkreślając potrzebę ich stosowania w Polsce - zwłaszcza w kontekście pozyskiwania nowych pasażerów w myśl hasła "Zamień wóz na bus" oraz obsługi ruchu turystycznego, m.in. związanego z organizacją Euro 2012.
str. 30
Prezentując poglądowe propozycje do polskiej edycji katalogu najlepszych praktyk w komunikacji miejskiej, IGKM nominowała politykę informacji pasażerskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Czytelna i przejrzysta informacja jest bowiem ważnym elementem zachęty do korzystania z transportu publicznego. Informację pasażerską stosowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie można podzielić na cztery części, w zależności od formy przekazu: bezpośrednią (informacja w pojazdach oraz na przystankach), drukowaną (ulotki, mapy, plakaty), elektroniczną (internet) oraz ustną (punkty informacji oraz infolinia). Autor prezentuje szczegółowo poszczególne cześci.
str. 34
Artykuł poświęcony jest produktom i taryfom specjalnym w komunikacji miejskiej, jako narzędziu efektywniejszego pozyskiwania konkretnych grup klientów i dostosowywania usług do ich potrzeb. Działania takie są wymogiem współczesnego rynku, na którym produkty masowe radzą sobie coraz gorzej. W tekście zaprezentowanych jest sześć różnorodnych studiów przypadków z całej Europy, będących przykładem skutecznego stworzenia ciekawych i dopasowanych do konkretnych potrzeb produktów - skierowanych zarówno do szerszych, jak i węższych grup docelowych.
str. 40
Sukcesywnie rozwija się w Polsce kolekcjonowanie dawnych pojazdów komunikacji miejskiej. Stary autobus, trolejbus czy tramwaj zyskują miano obiektów historycznych i liczne grono opiekunów, którzy dbając o nie starają się przywrócić im dawną świetność. Z uwagi na rozmiary oraz trudności w uruchomieniu i utrzymaniu tak niezwykłych pojazdów potrzebujących często odpowiedniej infrastruktury, niezbędne jest rozwijanie stosownego mecenatu. Dla firm komunikacyjnych, będących niegdyś użytkownikami owych pojazdów takie postępowanie jest bardzo dobrym sposobem poprawiającym wizerunek firmy.
str. 44
Kongestia utrudnia mobilność ludzi i towarów oraz coraz bardziej obniża standardy życia w naszych miastach pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Stają się one miejscami mniej przyjaznymi do zamieszkania, pracy i spędzania wolnego czasu, przy jednocześnie coraz wyższych kosztach. Poprzedni Focus UITP pt. "Opłaty a mobilność w miastach" (marzec 2001 r.) przedstawiał zalecenia dotyczące taryf i opłat, które powinny być pobierane za korzystanie ze środków transportu publicznego, parkowanie, udostępnianie samochodów służbowych oraz wykorzystanie przestrzeni ulicznej. Zajmował się również zasadami, które rządzą inwestycjami w transporcie publicznym oraz finansowaniem. W szczególności opisywał, dlaczego taryfy i opłaty - służące maksymalizacji ogólnego dobrobytu - powinny być kalkulowane na podstawie marginalnych kosztów społecznych. Ta zasada została zaproponowana w Białej Księdze Komisji Europejskiej z 1998 roku oraz zarekomendowana w Rezolucji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu nr 2000/3. Niniejszy Focus poszerza tę analizę poprzez szczegółowe dociekanie, kiedy pobieranie opłat za kongestię w przestrzeni ulicznej jest bardziej wskazane niż inne narzędzia fiskalizacyjne (takie jak np. polityka parkingowa) lub inne elementy szerzej rozumianej polityki transportowej. Analizuje on także, czego potrzebują decydenci oraz osoby zajmujące się zawodowo transportem, aby uczynić taką politykę możliwą do zaakceptowania przez społeczeństwo.
str. 48
Artykuł pokazuje doświadczenia pierwszych czterech lat pobierania opłat za wjazd do centrum Londynu (Congestion Charge): dlaczego zastosowano ten system, jak on działa oraz jego wpływ na użytkowników transportu publicznego, kierowców samochodów osobowych, transport towarów, pieszych, rowerzystów oraz Londyn jako całość. Przedstawiono szczegóły dotyczące rozszerzenia systemu o kilka dzielnic usytuowanych na zachód od pierwszej strefy. Artykuł kończy się spojrzeniem na, możliwe w przyszłości, rozszerzenie systemu opłat w Londynie oraz w innych miejscach Wielkiej Brytanii.
str. 51
Artykuł przedstawia doświadczenia barcelońskiego przedsiębiorstwa TMB w zakresie zarządzania marką. W pierwszym etapie reform firma postanowiła osiągnąć orientację rynkową, zmieniając pojęcie "użytkownika" na "klienta", którego lojalność jest podstawą długoterminowej polityki handlowej. W momencie osiągnięcia bariery wzrostu, zorientowano się, że TMB - mimo rosnącej jakości usług - wciąż nie jest marką, która daje klientom satysfakcję emocjonalną. W związku z tym zdecydowano się na radykalne działania, mające zmienić postrzeganie komunikacji miejskiej oraz sprawić, żeby jej klienci przestali wstydzić się, że podróżują autobusami i metrem.
str. 54
Artykuł przedstawia doświadczenia przedsiębiorstwa Wiener Linien w zakresie zarządzania marką, począwszy od roku 1992. Autorzy zwracają uwagę na konieczność dbałości o markę w kontekście konieczności pozyskiwania dodatkowych pasażerów oraz malejących środków publicznych. Podejmowane działania przedstawione są w sposób kompleksowy - począwszy od poprawy oferty przewozowej, poprzez strategie reklamy oraz indywidualnej komunikacji ze stałymi klientami, a skończywszy na indywidualnych spotkaniach z potencjalnymi klientami. Ważnym wnioskiem jest zastosowany w ostatnich latach "emocjonalny" przekaz reklam, pozwalający tworzyć nowoczesną markę, powiązaną z wartościami.
str. 57
Jesteśmy świadkami tworzenia się właśnie jednego z największych organizatorów transportu miejskiego w Polsce, jakim będzie Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej. Prace nad integracją systemów komunikacyjnych kilkunastu miast i gmin ościennych trwają już kilka lat i napotykają na pewne trudności wynikające ze zróżnicowania działających obecnie organizacji i rozwiązań technicznych. Zupełną nowością będzie pełne zintegrowanie przewoźnika kolejowego (SKM) w systemie komunikacji miejskiej.
str. 60
Wyniki badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców stanowią ważny wyznacznik kształtowania oferty przewozowej. Jednocześnie wspomagają podejmowanie decyzji związanych z polityką transportową. Intensywność i złożoność życia w miastach wpływają na zmiany preferencji i zachowań komunikacyjnych w czasie. Cykliczne prowadzenie badań pozwala na dokonywanie analiz zmian preferencji i zachowań w czasie, przy czym warunkiem uzyskania danych użytecznych i wiarygodnych jest zachowanie tej samej metodologii badań w poszczególnych latach, a także tego samego instrumentarium badawczego (niezmiennej formy pytań i kategorii odpowiedzi w przypadku pytań zamkniętych). Badania gdyńskie prowadzone są w takim wymiarze od 1996 roku co dwa lata. Opisywane badania zostały przeprowadzone w 2006 roku. Są one porównywalne w analogicznymi badaniami, opisanymi w Biuletynie nr 84 z sierpnia 2005, a opisującymi rok 2004.
str. 66
PREZENTACJE
Historia komunikacji miejskiej w Gnieźnie ma już pięćdziesiąt lat. Obchody tej okrągłej rocznicy połączono ze spotkaniem Komisji Autobusowej IGKM, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2007 roku. Ważnym elementem strategii działania spółki jest efektywna polityka taborowa. Gnieźnieńskie przedsiębiorstwo może wykazać się tu pewnymi osiągnięciami.
str. 70
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Duża liczba pytań, które zrodziły się na tle stosowania znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców, adresowanych zarówno do Izby jak i Ministerstwa Transportu, była powodem do zorganizowania przez IGKM w dniu 18 czerwca br. seminarium w tym zakresie z udziałem przedstawicieli Departamentu Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu. Ponieważ pozostało jeszcze wiele wątpliwości interpretacyjnych na tle stosowania ustawy, wszystkie pytania, w sumie około 100, przekazano do ww. departamentu, który w sierpniu br. zorganizował wielostronne spotkanie (MT, GIP, GITD, IGKM), na którym przyjęto interpretację w czterech najczęściej zgłaszanych problemach.
str. 73
Od 1 października 2007 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie polis OC zwane popularnie podatkiem Religi. Autor artykułu zbiera i analizuje wypowiedzi przedstawicieli sektora ubezpieczeniowego na temat ewentualnego wpływu tych regulacji na wysokość składek ubezpieczenia OC w naszym kraju
str. 75