Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

98 [grudzień 2007]

Data publikacji: 2007-12-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Koleje miejskie, Metro, ŁTR, Torowiska, Tramwaj "Made in Germany", Dzień życzliwości, Polityka Sarkozy'ego, Automaty biletowe
WOKÓŁ SEMINARIUM IGKM W GDAŃSKU
Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wspólnie z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. zorganizowała w dniu 9 października 2007 roku Seminarium Techniczne pt. "Dostosowanie komunikacji tramwajowej do współczesnych oczekiwań pasażerów". Organizując po raz pierwszy w Gdańsku, właśnie w dniu poprzedzającym Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, spotkanie dla specjalistów z trakcji tramwajowej, oczekiwaliśmy, że zachęci to producentów do prezentacji swych wyrobów dedykowanych odbiorcom trakcji tramwajowej, a użytkowników do uczestniczenia w targach i spotkaniach branżowych. Wszystkich zaś zaprosi do dyskusji na temat przyszłości i rozwoju trakcji elektrycznej w Polsce. Wydaje się, że to zadanie się powiodło.
str. 4
Wspólna inicjatywa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej i Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. dotycząca wyeksponowania problematyki tramwajowej podczas targów TRAKO 2007 zaowocowała sporym zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i użytkowników. Znaczenie tej współpracy omawia prezes MTG S.A. Jerzy Spiker.
str. 7
Autor na łamach Biuletynu Komunikacji Miejskiej niejednokrotnie zajmował się przedstawianiem możliwości wsparcia rozwoju komunikacji miejskiej ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Dotychczas informacje te dotyczyły lat 2004-2006 oraz proponowanych rozwiązań na lata 2007-2013. Od bieżącego roku formalnie pojawiły się nowe możliwości wsparcia rozwoju projektów transportu publicznego z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Jak się one prezentują na tle rozwiązań lat 2004-2006
str. 8
Odbywające się po raz kolejny Targi 'TRAKO" i zbliżający się jubileusz 135-lecia miejskiej komunikacji szynowej stały się znakomitą okazją do przedstawienia krótkiej historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju tramwaju w Gdańsku. Autor szeroko opisuje różne warianty rozwoju sieci tramwajowej i osadza je w realiach obecnego systemu komunikacyjnego aglomeracji trójmiejskiej.
str. 12
ROLA TRANSPORTU SZYNOWEGO W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Artykuł stanowi wstęp do problemu kształtowania nowoczesnych i konkurencyjnych systemów komunikacyjnych, w oparciu o zoptymalizowany rozwój różnych środków transportu. Autor omawia systemy kolei miejskiej w Polsce, a następnie - przytaczając przykłady z Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii - wskazuje na komplementarność takich produktów, jak kolej aglomeracyjna (S-Bahn), metro, różnego rodzaju tramwaje (w tym Stadtbahn) i autobusy. Omówione są również wybrane rozwiązania hybrydowe oraz nietypowe, związane ze specyfiką położenia różnych miast. Podkreślona jest konieczność porównywania oddziaływania ekonomiczno - społecznego na etapie hierarchizacji projektów inwestycyjnych w różnych gałęziach transportu.
str. 16
Autorzy oceniają dostosowanie sieci kolejowej do prowadzenia przewozów komunikacji miejskiej. Pokazują przy tym mocne i słabe strony istniejących systemów oraz dokonują zestawienia parametrów je opisujących.
str. 20
Systemem kolei miejskiej, który ma w Polsce największą tradycję jest Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Przez wiele lat kolej miejska w Trójmieście funkcjonowała niezależnie od systemów komunikacji miejskiej opartych na tramwajach, autobusach i trolejbusach. Wobec stworzenia nowego Metropolitalnego Związku Komunikacji Zatoki Gdańskiej, możliwość pełnego zintegrowania systemu transportowego Trójmiasta zaczyna być realna. Pierwszym krokiem ku tej integracji ma być wspólny system taryfowy.
str. 26
Autor analizuje obecną sytuację i perspektywy rozwoju kolei miejskich w Warszawie. Niemal zupełnie niewykorzystany potencjał kolei miejskiej został dostrzeżony zaledwie przed trzema laty, kiedy to powołano spółkę Szybka Kolej Miejska w Warszawie. Obecne władze stolicy mają ambitne plany rozwoju tej trakcji i właśnie jesteśmy świadkami tworzenia jej zupełnie nowej pozycji w komunikacji miejskiej.
str. 30
Warszawska Kolej Dojazdowa jest pierwszą (oprócz SKM w Warszawie) koleją aglomeracyjną w naszym kraju, która działa praktycznie niezależnie od PKP. WKD pełni ogromną rolę w dowozie dużej grupy mieszkańców miejscowości znajdujących się w południowo-zachodniej części warszawskiej aglomeracji. Obecne zainteresowanie, zarówno władz samorządowych Mazowsza, jak i władz Warszawy, być może sprawi, że WKD wpisze się w system transportu aglomeracyjnego Warszawy równie doskonale, jak znamy to z analogicznych rozwiązań niemieckich.
str. 34
Metro Warszawskie jeszcze długo pozostanie jedynym w swoim rodzaju przewoźnikiem w Polsce. Dlatego też wszystkie zagadnienia związane z tą podziemną trakcją wydają się być dla wielu jakby odrębne od pozostałych środków komunikacji miejskiej. Autor artykułu porusza kilka wybranych aspektów funkcjonowania warszawskiego metra, analizując jego rolę i potencjał rozwojowy.
str. 40
Nie tak dawno jedna z ogólnopolskich gazet opublikowała artykuł "Zielone tramwaje usprawniły ruch". Opisano tam głęboką restrukturyzację sieci tramwajowej Elbląga, stawiając ją za wzór projektów tego typu. Elbląski Zintegrowany Program Transportu Publicznego to faktycznie udany przykład trafnego korzystania z unijnych środków infrastrukturalnych w transporcie miejskim.
str. 43
Autorzy artykułu wyczerpująco opisują największą inwestycję tramwajową w kraju jaką jest Łódzki Tramwaj Regionalny (ŁTR). Projekt ten znacząco ma zmienić jakość podróżowania po aglomeracji łódzkiej, wykraczając poza granice miasta Łódź - na teren Zgierza, Pabianic i Ozorkowa. Spora część inwestycji zostanie sfinansowana ze środków ZPORR.
str. 47
Autor artykułu dokonuje przeglądu działań związanych z rewitalizacją taboru tramwajowego opartego konstrukcyjnie o typ 105Na. Przedsiębiorstwa komunikacyjne - w zależności od swoich strategii taborowych dokonują modernizacji posiadanego taboru w różnym zakresie. Niezależnie od tego produkowane są również od podstaw nowe wagony. Takie działanie stanowi alternatywę wobec zakupu nowoczesnych, ale bardzo drogich przegubowych wozów niskopodłogowych nowej generacji oraz wobec zakupu pojazdów używanych na Zachodzie.
str. 55
Aktualne oczekiwania w stosunku do nowoczesnej trakcji tramwajowej dotyczą nie tylko parametrów związanych z taborem tramwajowym, ale również z infrastrukturą torową. Od torowisk oczekuje się, aby sprzyjały cichemu biegowi wagonów, były w pełni bezpieczne i przy tym estetycznie oraz funkcjonalnie wpisywały się w krajobraz miasta. Autorka opisuje najnowsze trendy w tym zakresie.
str. 58
Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku koleje hiszpańskie znajdowały się w fatalnym stanie. Zamknięcie mniej uczęszczanych linii w roku 1984 było finalnym symptomem trendu spadkowego, który odzwierciedlił się w utracie udziałów w rynku przez Renfe (Hiszpańskie Koleje Państwowe), zarówno w odniesieniu do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Sytuacja społeczno-demograficzna jeszcze bardziej komplikowała ten scenariusz: powstanie dwóch największych obszarów metropolitalnych Madrytu i Barcelony generowało silne zapotrzebowanie na połączenia transportowe. Dobrym przykładem jest obszar znajdujący się na południowy zachód od Madrytu, gdzie pięć miejscowości stanowiących sypialnie Madrytu, posiadających wówczas 150 tys. mieszkańców, nie miało prawie żadnego połączenia komunikacyjnego z centrum miasta. Niezadowolenie społeczne w związku z tą sytuacją było bardzo widoczne.
str. 62
Niemcy są jednym z nielicznych krajów Europy Zachodniej, które nie zlikwidowały swoich systemów tramwajowych w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Przeciwnie, wdrażały one spójną politykę modernizacji tramwajów i przekształcania ich w nowoczesne usługi szybkiego tramwaju. Intensywność obecnego wykorzystania tych systemów jest potwierdzeniem trafności tej dalekowzrocznej i odważnej polityki. Przedstawione poniżej miasta: Drezno, Stuttgart, Saarbrücken, Kolonia oraz Erfurt zaczęły całkiem niedawno modernizować swoje systemy w całkowicie różnym kontekście ekonomicznym. Poniższe przykłady pokazują elastyczność działania w różnych warunkach wynikających z położenia geograficznego, historii, warunków ekonomicznych, jak również dopasowywanie się do potrzeb różnych pasażerów oraz współdziałanie z innymi środkami komunikacji publicznej.
str. 64
Pierwszeństwo transportu szynowego nad transportem drogowym, wstrzymanie rozbudowy lotnisk i autostrad to decyzje francuskiego Ministra Ochrony Środowiska - Jeana-Luisa Barloo. Mogą się one wydawać nieco dziwne w świecie zachodniej cywilizacji, w którym poprawa stanu dróg staje się regularnie tematem kampanii wyborczych, tak samo w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. A jednak wielu polityków zaczyna zmieniać zdanie. Szef francuskiego rządu, przy poparciu prezydenta Sarkozy`ego proponuje zamiast tego m.in. rozbudowę sieci szybkich kolei TGV oraz zwiększenie o 1500 km sieci tramwajowej w 30 francuskich miastach. Wszystko po to, by pomóc zredukować emisję dwutlenku węgla o planowane 100 mln ton.
str. 68
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W październiku br. firma konsultingowa Ernst & Young zakończyła prace nad dokumentem opisującym diagnozę i proponowany plan rozwoju komunikacji miejskiej na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W opracowaniu zwraca się uwagę na zagrożenie wynikające z niedoinwestowania komunikacji miejskiej na Śląsku oraz brak zintegrowania komunikacji kolejowej z tramwajami i autobusami.
str. 70
MZK Zielona Góra jest pierwszym i jedynym miejskim przewoźnikiem w Polsce, który stworzył własną sieć dystrybucji biletów i doprowadził do pełnej automatyzacji sprzedaży w pojazdach i na przystankach. Autorka artykułu a zarazem pomysłu na działanie systemu dystrybucji opisuje dziesięcioletnią drogę przedsiębiorstwa do pełnego wdrożenia systemu. Niniejszy artykuł stanowi niejako uzupełnienie artykułów poświęconych nośnikom biletowym w komunikacji miejskiej, zamieszczonych w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 93 z lutego br.
str. 72
Wrocławskie MPK włączyło się w obchody Dnia Życzliwości. Głównym celem jest poprawa poziomu zadowolenia pasażerów MPK poprzez unikanie sytuacji konfliktowych związanych z interakcjami między pasażerami. Cała akcja doskonale wpisuje się w strategię podnoszenia jakości usług wrocławskiego przewoźnika, której innym elementem były opisywane w Biuletynie nr 95 specjalne szkolenia w zakresie kontaktu interpersonalnego z pasażerami.
str. 74
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Autorka odnosi się do stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego interpretacji związanych z organizowaniem i finansowaniem działalności przewozowej przez gminy. W rozważaniach nawiązuje do najnowszych aktów prawnych Unii Europejskiej, które poddają w wątpliwość trafność rozumowana NSA.
str. 77