Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Rozporządzenia UE

Rozporządzenie (WE) nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące uslug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Data publikacji: 2007-12-06
Język:
PDF:   (118 KB)