Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

100 [kwiecień 2008]

Data publikacji: 2008-04-30
Cena: 25.00 PLN (netto)
Buspasy, Śluzy autobusowe, Systemy BRT, Bilet przez telefon, Plannery podróży dla komunikacji miejskiej, Najlepszy kierowca
JUBILEUSZOWY BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 100
Przeglądając wszystkie dotychczas wydane Biuletyny postanowiliśmy wybrać z nich kilka fragmentów, które odnoszą się do kluczowych zagadnień transformacji komunikacji miejskiej w naszym kraju. Wiele z tych zagadnień pozostaje aktualnych po dzień dzisiejszy, choć oczywiście wybór tematów nie jest przypadkowy. Te kilka zasygnalizowanych problemów nie zawsze znalazło rozwiązanie zgodne z wizją projektowaną przez autorów wiele lat temu. Większość jednak wątków okazała się prorocza i jak łatwo zauważyć w znaczący sposób wpisuje się w dzisiejszą rzeczywistość komunikacyjną. I to nas bardzo cieszy, gdyż - już w pierwszym założeniu - Biuletyn miał być nośnikiem świeżej informacji pomocnej przy kształtowaniu nowego, lepszego oblicza naszej branży.
str. 4
TRENDY W INFRASTRUKTURZE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Tworzenie priorytetów dla środków publicznej komunikacji miejskiej jest jednym z elementów obecnie obowiązującej w Europie polityki zrównoważonego transportu. Ma prowadzić do takiej transformacji transportu miejskiego, aby zwiększony popyt na jej usługi pozwolił na zracjonalizowanie ruchu miejskiego. Autor omawia metody i środki możliwe do zastosowania, aby osiągnąć ten cel. Niniejszy artykuł stanowi zrąb prezentacji przedstawionej podczas spotkania Komisji Ruchu IGKM w Olsztynie w dniu 10 kwietnia br.
str. 10
Niniejszy artykuł opisuje szerokie spektrum działań stosowanych w Londynie w celu stworzenia konkurencyjnej i efektywnej komunikacji autobusowej. Obejmuje ono m.in. wydzielanie pasów ruchu, modernizację przystanków, zintegrowany system lokalizacji pojazdów, łączności, automatycznego sterowania ruchem i priorytetem w sygnalizacji świetlnej, dynamiczną informację pasażerską, szkolenie kierowców oraz wprowadzanie opłat za korzystanie z dróg w centrum miasta. Kompleksowość tych działań może być inspiracją dla miast, przygotowujących wnioski o fundusze ZPORR, chcących uwzględnić aspekt infrastrukturalny i osiągnąć nową jakość komunikacji autobusowej, a także obniżyć ponoszone koszty.
str. 17
Kraków jest jednym z najbardziej zaawansowanych miast w Polsce w zakresie infrastrukturalnych rozwiązań dających priorytet komunikacji miejskiej. Wspólne torowiska tramwajowo?autobusowe, wspólne przystanki zbudowane z zachowaniem odpowiedniej skrajni, wydzielone buspasy, odpowiednia sygnalizacja świetlna i organizacja ruchu - to wszystko służy zwiększeniu efektywności krakowskiej komunikacji miejskiej. Jest jednocześnie przeciwwagą dla niewydolności systemu transportowego objawiającego się korkującymi się ulicami miasta w szczycie.
str. 22
Trudna sytuacja ruchowa w Warszawie sprawiła, że na poważnie zaczęto podchodzić do sprawy realizacji polityki transportowej miasta polegającej na udzielaniu priorytetów dla komunikacji miejskiej. Kilkumiesięczny remont torowiska tramwajowego na moście Poniatowskiego stał się okazją do reorganizacji ruchu na moście Śląsko-Dąbrowskim w postaci wydzielenia pasa ruchu wyłącznie dla tramwajów. Efekty tego niskobudżetowego działania są spektakularne: czas przejazdu tramwaju w szczycie spadł z 17 do 7 minut, upłynnieniu uległ również ruch pojazdów indywidualnych. Działaniom tym towarzyszy stosunkowo wysoki poziom akceptacji społecznej. Władze miasta planują w kolejnym kroku budowę wspólnej infrastruktury przystankowej dla tramwajów i autobusów.
str. 26
Takie metody jak tworzenie ulic jednokierunkowych, stref ruchu pieszego lub inne regulacje ruchu należą do szerokiego wachlarza środków stosowanych w miastach całej Europy celem uwolnienia poszczególnych ulic, a nawet całych stref miasta od ruchu samochodów osobowych. Autobus miejski musi (tak samo jak samochody należące do mieszkańców oraz pojazdy dostawcze) wjechać do centrum miasta, aby najkrótszą drogą dostarczyć względnie odebrać swoich pasażerów tam, gdzie znajdują się ich początek i cel podróży. Niniejszy tekst prezentuje najbardziej spektakularne przykłady rozwiązań technicznych prowadzących do uprzywilejowania ruchu autobusów miejskich.
str. 32
Narastające zatłoczenie dublińskich ulic w połowie lat 90. doprowadziło do podjęcia decyzji o wydzieleniu specjalnych korytarzy autobusowych. Dublin nie posiada sieci metra oraz rozwiniętej sieci tramwajowej. Aby więc komunikacja miejska działała efektywnie, autobusy muszą stać się uprzywilejowanym środkiem transportu. Autor opisuje przyjęte w tym zakresie rozwiązanie systemowe nazwane skrótowo QBC (Quality Bus Corridors). Warto podkreślić, że udzielenie w Dublinie priorytetu dla autobusów - paradoksalnie - uporządkowało i usprawniło ruch pojazdów indywidualnych.
str. 38
Władze metropolitalne francuskiego Nantes (Nantes Métropole) podeszły do mobilności z perspektywy całościowej, traktując ją jako element integracji miasta. W listopadzie 2006 r., rozszerzając sieć transportu publicznego opierającą się głównie na linach tramwajowych, uruchomiono w tym mieście przypominającą linię tramwajową, ekspresową linię autobusową nr 4 znaną jako "Busway". Opisywane rozwiązanie jest jednym z wielu powstających na świecie systemów znanych pod nazwą BRT (Bus Rapid Transport) - Szybki Transport Autobusowy. Systemy te charakteryzują się zwiększoną prędkością komunikacyjną, większymi zdolnościami przewozowymi i rozbudowaną infrastrukturą w stosunku do tradycyjnych autobusów.
str. 40
Model transportu publicznego funkcjonujący w Kurytybie jest rozpoznawalny na całym świecie. Długofalowe planowanie rozwoju miasta oraz zastosowanie kilku innowacyjnych rozwiązań zapewniły mieszkańcom bardzo efektywny system, który daje priorytet publicznemu, a nie indywidualnemu transportowi publicznemu. Kluczem sukcesu tego systemu było założenie zminimalizowania potrzeby przemieszczania się ludności już na etapie planowania przestrzennego. Dla wielu zaskoczeniem jest, że najbardziej rozwinięte zastosowania nowoczesnych systemów BRT spotykamy właśnie w Ameryce Południowej.
str. 42
Poniższy artykuł opisuje cieszący się wysokim uznaniem system szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit - BRT) w Brisbane, który został zaprezentowany w ramach 4. Kongresu Azja-Pacyfik oraz Konferencji Autobusowej, jak również w trakcie Dorocznej Konferencji Australijskiej Konfederacji Sektora Autobusowego, które odbyły się w dniach 24 - 29 października 2004r.
str. 46
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Internet coraz częściej staje się częścią życia Polaków. Coraz częściej sięgamy do internetu po informacje czytając gazety, informacje branżowe czy chociażby szukając relaksu. Według badań CBOS z początku tego roku, już 48% Polaków ma w domu dostęp do Internetu. To jak szybko ktoś znajdzie informacje zależy głównie od tego jakie narzędzia ma do dyspozycji. Poniższy artykuł przedstawia możliwości projektu Google Transit, na przykładzie polskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, który służy do planowania podróży publicznymi środkami transportu w przyjazny sposób.
str. 48
moBILET jest nową mobilną usługą, dostępną od 25 lutego 2008 roku dla pasażerów MPK w Poznaniu. System pozwala na otrzymywanie i kasowanie elektronicznych biletów czasowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, przy pomocy telefonu komórkowego. Dzięki tej usłudze bilety MPK będą dostępne 24 godziny na dobę, w każdym miejscu. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, w którym system moBILET został wdrożony jako projekt pilotażowy dla komunikacji miejskiej. Identyczne rozwiązanie działa z powodzeniem w Monachium i Frankfurcie nad Menem.
str. 52
PREZENTACJE
26 marca 1908 r. to dzień, który złotymi głoskami zapisał się w historii komunikacji szynowej - tego dnia na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny, budząc podziw i zachwyt wśród pasażerów. Otwarta tego dnia linia tramwajowa nr 3 na trasie: Plac Krasińskich - Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Marszałkowska - Plac Unii Lubelskiej dała początek stuletniej już historii tramwajów elektrycznych w naszej stolicy. Autorka opisuje historię Tramwajów Warszawskich zamieszczając na końcu opis stanu dzisiejszego.
str. 56
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. są kolejnym przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, które posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001. Autorka artykułu opisuje motywy wprowadzenia oraz przebieg wdrożenia systemu, przedstawia jednocześnie próbę pierwszego podsumowania w pół roku po otrzymaniu certyfikatu.
str. 61
INFORMACJE IZBY
Niniejszy materiał stanowi streszczenie stanowiska Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, przedstawionego na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 22 kwietnia 2008 r. Prezentacji głównych problemów komunikacji miejskiej dokonali Jerzy Chudzicki - Prezes IGKM i Wojciech Tulibacki - Prezes MPK w Poznaniu i jednocześnie przewodniczący Rady Nadzorczej IGKM. W dyskusji głos zabrali między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Tadeusz Jarmuziewicz i posłowie Krzysztof Gadowski i Janusz Piechociński. W drugiej części spotkania omawiano problemy środowiska PKS. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.igkm.pl.
str. 66
W związku z jubileuszem obchodzonym w tym roku przez Tramwaje Warszawskie przedstawiciele IGKM uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej na temat umów o świadczenie usług publicznych, podczas której Izba została uhonorowana medalem pamiątkowym w podziękowaniu za wieloletnią, udaną współpracę na polu rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie. Była to również okazja do podpisana umowy o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej a Międzynarodową Unią Transportu Publicznego (UITP).
str. 69
Konkurs, który odbył się w dniach 25-26 kwietnia br. we Wrocławiu, wyłonił dziesięciu najlepszych kierowców komunikacji miejskiej w Polsce. Ocenie podlegała znajomość przepisów kodeksu drogowego, praktyczne umiejętności prowadzenia autobusu, właściwa obsługa pasażerów oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczególnie te dwie ostatnie konkurencje wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów ogólnopolskich. Oceniano zachowanie kierowców w typowych sytuacjach kontaktu z pasażerami, w których rolę z powodzeniem wcielili się aktorzy Wrocławskiego Teatru Komedia.
str. 72