Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

101 [czerwiec 2008]

Data publikacji: 2008-06-25
Cena: 25.00 PLN (netto)
Terminale komunikacji miejskiej, Dynamiczna informacja pasażerska, Przesiadki mutlimodalne, Automatyzacja w metrze, Kontrolerzy biletów
TERMINALE I PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Autor dokonuje przeglądu zagadnienia zestawiając opisy wszystkich możliwych rodzajów punktów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Tworzenie efektywnych i wygodnych możliwości przesiadania się dla pasażerów komunikacji miejskiej staje się jednym z istotnych elementów promocji transportu publicznego. Coraz ważniejsze stają się też terminale, na których mieszkańcy miast pozostawiają swoje samochody czy rowery, kontynuując podróż środkami komunikacji miejskiej.
str. 4
Opisując problematykę terminali przesiadkowych w komunikacji miejskiej trudno nie sięgnąć po przykład Poznania. W mieście tym od lat konsekwentnie rozwijana jest koncepcja uporządkowania komunikacji miejskiej między innymi w oparciu o tworzenie terminali przesiadkowych. Na trzech z nich wybudowano specjalne obiekty nazwane dworcami. Autor opisuje politykę transportową Poznania w tym zakresie i krótko charakteryzuje każdy z terminali.
str. 12
Większość przystanków autobusowych jest usytuowana w pasie drogowym. Stanowią one część składową transportu drogowego oraz kształtują wizerunek miasta. Mają również wpływ na wizerunek miejskiego transportu publicznego, są nośnikiem informacji pasażerskiej oraz wyznaczają komfort korzystania z komunikacji miejskiej, powinny być przyjazne dla pasażerów, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Autorzy podkreślają anachroniczność przystanków zatokowych wypieranych powszechnie przez przystanki przylądkowe. Poniższy materiał stanowi próbę zdefiniowania kompleksowych wymagań w stosunku do najważniejszej grupy przystanków, jakimi są przystanki węzłowe. Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV), będący odpowiednikiem IGKM, wskazuje i analizuje najlepsze praktyki w tym zakresie.
str. 22
Za utrzymanie przystanków na terenie m. st. Warszawy jest odpowiedzialny Zarząd Transportu Miejskiego ? pozbawiona osobowości prawnej jednostka budżetowa, działająca w imieniu i na rzecz miasta. ZTM jako zarządca udostępnia przystanki innym przewoźnikom, w tym wykonującym przewozy międzymiastowe. Autorzy opisują zakres działań ZTM związanych i utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej.
str. 32
AMS jest jedną z większych firm działających na rynku reklamy eksponowanej w oparciu między innymi o własne wiaty przystankowe. Autor prezentuje punkt widzenia operatora wiat przystankowych na problemy ich eksploatacji.
str. 35
Autorzy przedstawiają podstawowe informacje na temat przystanków w komunikacji miejskiej. Uzupełnieniem jest przegląd aktualnie obowiązujących aktów prawnych z przytoczeniem zapisów odnoszących się do przystanków.
str. 36
Połowa przemieszczeń realizowanych pojazdami silnikowymi w Regionie Paryskim zaczyna się lub kończy na jednym z 30 dużych punktów przesiadkowych (dworzec SNCF, końcowe stacje metra, główny dworzec sieci ekspresowej RER itd.). W centrum przesiadkowym Châtelet-les-Halles przesiada się codziennie 670 000 pasażerów, w Gare du Nord liczba przesiadek wynosi 500 000, w Gare Saint-Lazare - 460 000, w Gare de Lyon - 380 000, a w La Défense - 50 000. Autor opisuje zasady integracji zarządzania tymi obszarami przesiadkowymi. Mimo, że tekst powstał niemal 10 lat temu, ukazuje on model zarządzania węzłami przesiadkowymi, który mógłby stanowić rozwiązanie dla dworców polskich obsługujących komunikację miejską, regionalną i/lub międzymiastową, którym tak bardzo brakuje tej integracji.
str. 38
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Rozwój technologiczny przełomu wieków sprawia, że również w infrastrukturze komunikacji miejskiej spotykamy rozwiązania, które jeszcze niedawno wydawały się być czystą futurologią. Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów tego postępu jest stosowanie automatyzacji w paryskim metrze. Choć oczywiście trudno sobie wyobrazić zastosowanie automatyzacji prowadzenia pojazdów w polskiej komunikacji miejskiej, to opisywane rozwiązania dają spojrzenie na kierunek i genezę zmian technologicznych w komunikacji miejskiej na świecie.
str. 42
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
17 maja 2008 r. odbyła się kolejna edycja Nocy Muzeów, wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz warszawskich imprez kulturalnych. Powodzenie imprezy w latach ubiegłych sprawiło, że w tym roku uruchomiono specjalnie w sumie 60 dodatkowych pojazdów, które ? poza zapewnieniem transportu pomiędzy placówkami ? po części same w sobie budziły przeogromne zainteresowanie publiczności. Ogólnym organizatorem całego przedsięwzięcia było Biuro Promocji Miasto Stołecznego Warszawy, a organizacji części komunikacyjnej podjęli się wolontariusze z warszawskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej wspierani przez miłośników z innych miast. Autor opisuje kulisy organizacyjne tej wielkiej imprezy.
str. 44
W artykule przedstawione zostały elementy systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym. Pokazane zostały przykłady tablic przystankowych oraz kluczowych dla ich działania parametrów. Jako przykłady systemów zarządzania informacją pasażerską pokazane zostały systemy Municom oraz Seasam. Autor dokonuje przeglądu najważniejszych jego zdaniem systemów tego typu działających w naszym kraju w naszym kraju.
str. 48
Uśmiechnięte twarze przystojnych kontrolerów witają od miesiąca pasażerów na przystankach w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Przystankowe city light'y z hasłem "Spotkajmy się w autobusie, spotkajmy się w tramwaju", i dopiskiem "Tomek (Arek, Mariusz) jest kontrolerem biletów KZK GOP" to pomysł Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na promocję komunikacji publicznej, ale i na przypomnienie o konieczności posiadania ważnego biletu. W swoim założeniu projekt miał spełnić trzy zasadnicze cele - zachęcić do korzystania z komunikacji zbiorowej, przypomnieć o opłacie za przejazd, ale i poprawić wizerunek kontrolera, częściej nazywanego ?kanarem?, a na Śląsku także ?kobuchem?.
str. 52
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Autorka krótko przedstawia stanowisko dotyczące interpretacji przepisu art. 4a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 ze zm.), który ustala, że przepisy Ustawy stosuje się odpowiednio do motorniczych tramwajów.
str. 59
Kwestia opłat manipulacyjnych za sprzedaż biletów przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej budzi kontrowersje. Autorka pokrótce analizuje problem w świetle orzecznictwa NSA i decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
str. 60