Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

103 [październik 2008]

Data publikacji: 2008-10-25
Cena: 25.00 PLN (netto)
XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej, Umowy przewozowe, Dostępność dla niedowidzących, Integracja informacji, Autobusy używane
WOKÓŁ XXXII KZKM
W dniu 7 października 2008 roku w Kielcach obył się XXXII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - impreza branży komunikacji miejskiej, organizowana co dwa lata. Problematykę tegorocznego Zjazdu zdominowały zagadnienia kontraktowania usług przewozowych, wynikające z unijnego rozporządzenia 1370/2007. Zjazd połączony był z VI edycją Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo 2008" (8-10.10.2008r.). Obie te imprezy stanowią największe wydarzenie 2008 roku dla sektora komunikacji miejskiej w naszym kraju.
str. 4
Problemy i kontrowersje wynikające z wdrażania nowych sektorowych regulacji prawnych dotykają w zbliżonym stopniu wszystkich krajów Unii Europejskiej. Z tym większą uwagą śledzimy stanowisko UITP, która - jako organizacja międzynarodowa - stara się w miarę możliwości reprezentować interesy naszego sektora w Parlamencie Europejskim. Podczas Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej zapytaliśmy przedstawicielkę UITP o kilka bieżących spraw, które mają przecież dużo szerszy wymiar niż tylko krajowy.
str. 6
Prace nad zmianą systemu finansowania komunikacji miejskiej i dostosowaniem go do przepisów unijnych rozpoczęły się pod koniec 2003 roku. Miały one bezpośredni związek z przygotowywanym wówczas projektem 'Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I", współfinansowanym ze środków UE w ramach ZPORR 1.6. Efektem prowadzonych działań jest podpisana w lipcu 2006 roku wieloletnia umowa przewozowa, obowiązująca w zakresie usług autobusowych - 8 lat, usług tramwajowych - 14 lat i w zakresie usług wspomagających (m.in. sprzedaż biletów i nadzór ruchu) - 5 lat. Od 1 stycznia 2008 roku w następstwie podpisania przez miasto Kraków i gminy ościenne porozumienia o wspólnym organizowaniu transportu publicznego w aglomeracji krakowskiej przez jeden Zarząd Transportu (ZDiT) obejmuje ona Kraków i 13 gmin podmiejskich.
str. 8
Równolegle z kształtowaniem się rynku usług komunikacji zbiorowej, powstawały różne formy zlecania jej usług, często nie znajdujące odzwierciedlenia w normach prawnych. Początek lat 90. to zlecanie bezpośrednie tychże usług - przede wszystkim podmiotom utworzonym przez samorządy. Wprowadzenie ustawy o zamówieniach publicznych (później Prawo zamówień publicznych) oraz ustawy o gospodarce komunalnej zapoczątkowało zmianę tego stanu rzeczy. W pierwotnej interpretacji, szczególnie tej dokonanej przez Urząd Zamówień Publicznych wskazywano, że mimo utworzenia własnych spółek przez samorząd, procedury przetargowe powinny być przeprowadzane. W praktyce wyglądało to różnie - część gmin zlecała usługi po przeprowadzeniu procedur przetargowych, część występowała do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zgodę na zamówienie z wolnej ręki, a pozostałe zlecały bezpośrednio usługi, nie stosując obowiązującego prawa. Po czasie okazało się, że wspomniana powyżej interpretacja była błędna, ponieważ poprzez utworzenie spółki komunalnej w celu realizacji zadania własnego gminy (jakim jest transport zbiorowy), zadanie to może być realizowane przez ten podmiot bezprzetargowo - pod warunkiem, że między stronami nie jest zawarta umowa cywilno-prawna.
str. 14
Jednym z najbardziej komentowanych na XXXII KZKM wystąpień była prezentacja modelu funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Bardzo dobra współpraca władz miasta oraz kierownictwa MPK pozwoliła na wypracowanie rozwiązań niespotykanych w żadnym z polskich miast. Autor prezentuje istotę modelu oraz historię jego wypracowania.
str. 18
Tramwaje Warszawskie, jako jednoosobowa spółka komunalna m. st. Warszawy, możliwość swojego rozwoju, a tym samym unowocześnienia taboru i infrastruktury, podniesienia poziomu usług oraz rozszerzenia sieci tras tramwajowych, zawdzięczać będzie podpisanej w dniu 6 sierpnia br. długoletniej Umowie Wykonawczej z m.st. Warszawa na świadczenie usług przewozowych w okresie 20 lat (od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2027 r.). Ponieważ plany rozwojowe Spółki są bardzo duże i kosztowne, wymagające zaangażowania przeszło 2 mld. zł, umowa ta umożliwiła jej uzyskanie zdolności kredytowej i sięgnięcie po środki zapewniające realizację ambitnych planów. Zarówno Uchwała Rady Warszawy w sprawie umowy przekraczającej rok budżetowy jak i sama umowa wykonawcza do uchwały powstawały w okresie niemal 3 lat, w panującej zresztą do dziś niepewności prawnej samorządów gminnych. Z tego względu przedmiotem opracowania jest przede wszystkim bliższe omówienie okoliczności i przeszkód prawnych na które napotykaliśmy. Sam kontrakt zostanie omówiony bez wnikania w szczegóły handlowe, ekonomiczne i organizacyjne z uwagi na objęcie go w całości tajemnicą przedsiębiorcy.
str. 24
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jak co roku Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Europejski Dzień Bez Samochodu były okazją do promowania komunikacji miejskiej. W wielu miastach zorganizowano dni otwarte zajezdni i inne imprezy plenerowe oraz umożliwiano bezpłatny przejazd komunikacją miejską osobom rezygnującym z podróży własnym samochodem. W wybranych ośrodkach odbyły się lokalne debaty związane z komunikacją miejską, a kilka tysięcy pojazdów oklejono okolicznościowymi plakatami "Zamień Wóz na Bus". Choć trudno mówić o spektakularnych sukcesach w promowaniu komunikacji miejskiej, nadzieją napawa fakt, że środki masowego przekazu zauważyły wreszcie, że zatłoczenie ulic w miastach naszego kraju dawno przekroczyło dopuszczalne granice i warto to zmieniać.
str. 28
Niniejszy tekst to obszerne fragmenty wypowiedzi Wiceministra Środowiska podczas okolicznościowej konferencji prasowej w Europejskim Dniu Bez Samochodu (22.09.2008r.), zorganizowanej przez IGKM pod hasłem "Komunikacja miejska szansą na czyste powietrze dla wszystkich". Ministerstwo Środowiska koordynuje krajowe działania podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i udostępniło nam swoją salę konferencyjną.
str. 31
Tragiczny wypadek niewidomego studenta w warszawskim metrze, który miał miejsce we wrześniu br., uświadomił wielu ludziom trudności osób z dysfunkcją wzroku, jakie napotykają podczas codziennych podróży po mieście. Paradoksalnie uświadomił też, że niewidomi i słabowidzący to często ludzie prowadzący równie aktywne życie, co osoby pełnosprawne. Autor artykułu wskazuje rozwiązania techniczne w taborze oraz infrastrukturze komunikacji miejskiej, które - na pozór nieistotne dla osób dobrze widzących - są bardzo ważne zarówno dla niewidomych, jak i osób słabowidzących. W wielu przypadkach wzięcie pod uwagę tych zagadnień przy opracowywaniu SIWZ-ów nie przynosi żadnych dodatkowych kosztów, a może zapobiec kolejnym tragediom.
str. 32
Zwykle korzystanie z unijnych środków pomocowych obwarowane jest koniecznością przeprowadzenia kampanii informacyjnej o źródle dofinansowania. Krakowski przewoźnik przeprowadził taką obligatoryjną akcję informacyjną w połączeniu ze specjalną kampanią. Kampania promocyjna ukazuje ludzką twarz MPK S.A. w Krakowie i informuje o zrealizowanych przez krakowskiego przewoźnika unijnych projektach, wartych 300 mln zł. To unikalny i wart naśladowania przykład czerpania dodatkowych korzyści z strukturalnych środków pomocowych Unii Europejskiej.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Zmiany demograficzne wpływają nie tylko na lokalny transport pasażerski i przedsiębiorstwa działające w tej branży, ale również na inne sektory gospodarki. Ten proces społeczny oraz jego skutki stawiają różne wymagania w stosunku do organizacji oraz usług lokalnego transportu pasażerskiego. Nie oznacza to całkiem nowych wymagań, ale raczej szansę na bardziej konsekwentne realizowanie już wprowadzanych zmian. Niniejszy artykuł porusza kwestię wpływu spadku liczby ludności oraz zmian strukturalnych na strategiczne pozycjonowanie przedsiębiorstw działających na rynku lokalnego transportu pasażerskiego. Autor tekstu wielokrotnie przywołuje fragmenty niemieckich publikacji. Ze względu na brak ich dostępności w języku polskim zrezygnowano z opisywania ich źródła przypisami.
str. 39
W dniu 4 września w Rzymie, w obecności Antonio Tajaniego, Komisarza ds. Transportu Komisji Europejskiej, odbyła się uroczysta inauguracja projektu "Europejski system autobusowy przyszłości" (The European Bus System of the Future - EBSF). Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) została koordynatorem tego projektu, który będzie realizowany przez cztery lata w ramach 7 Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (FP7). Projekt dysponuje łącznym budżetem w wysokości 26 mln euro. Jego głównym celem będzie promowanie systemów autobusowych w miastach europejskich poprzez: * opracowanie koncepcji oraz rozwinięcie innowacyjnego systemu autobusowego wysokiej jakości, który będzie demonstrował całkowity potencjał sieci autobusu miejskiego nowej generacji, * stworzenie przełomowego design`u pojazdów, infrastruktury oraz eksploatacji, * utrzymanie oraz poprawienie konkurencyjnej pozycji europejskich producentów autobusów oraz operatorów poprzez promowanie nowej koncepcji pod marką "Europejski System Autobusowy".
str. 44
Wprowadzenie systemów informacji pasażerskiej opartych na danych rzeczywistych (a nie rozkładowych), integrujących różnych przewoźników, a także różne środki transportu, zwiększy atrakcyjność komunikacji miejskiej oraz spełni aktualne oczekiwania pasażerów. RIMOS - system przekazywania danych - opracowany przez Funkwerk IT łączy bazy danych różnych przewoźników działających w danym regionie (autobusy, tramwaje, metro, kolej), oraz nadzoruje przepływ informacji pomiędzy nimi. System ten generuje także jednolitą informację dla pasażerów o rzeczywistym (a nie rozkładowym) ruchu pojazdów wszystkich przewoźników regionu. Informacja taka ma kluczowe znaczenie dla pasażerów czekających na przesiadkę w węzłowych punktach sieci transportowych oraz w miejscach styku różnych środków komunikacji miejskiej. Dzięki systemowi RIMOS pasażer oczekujący na pojazd dysponuje rzeczywistą informacją i może na bieżąco decydować o przebiegu dalszej podróży. Może zatem wybrać taki środek transportu, który w danym momencie oferuje najbardziej dogodne połączenie.
str. 44
PREZENTACJE
Nadanie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej odznaki "Zasłużony dla komunikacji miejskiej" Marianowi Koteckiemu, właścicielowi firmy Przewozy Autobusowe "Gryf", stało się doskonałym pretekstem dla zaprezentowania punktu widzenia tego operatora na kwestię zakupu i dalszej eksploatacji w kraju autobusów używanych, sprowadzanych z Europy Zachodniej. Prowadzona przez Mariana Koteckiego firma już od kilku lat importuje i odsprzedaje polskim operatorom ponad 250 autobusów rocznie, a więc nabyła w tej kwestii sporego doświadczenia, którym chce się podzielić. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki "Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej".
str. 50
INFORMACJE IZBY
W dniu 3 września 2008r. Komitet Unii Europejskiej UITP skierował do swoich członków raport nt. bezpiecznych i ergonomicznych systemów informacyjnych oraz systemów łączności, oparty na zaleceniu Komisji Europejskiej. Zalecenie stanowi prośbę do branżowych organizacji związanych z transportem o stosowanie się do Europejskiego Zbioru Zasad dotyczących interakcji człowieka z urządzeniami.
str. 56
INFORMACJE PRAWNE