Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

104 [grudzień 2008]

Data publikacji: 2008-12-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Nowa jakość, Pierwszy hybrydowiec, Google Earth Converter, Autobusy bez kierowcy, Przyjazne automaty, Taryfy ulgowe
NOWA JAKOŚĆ W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Komunikacja miejska stała się ostatnio ważnym elementem polityki społecznej mającej na celu zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców dużych miast. Zbyt duża kongestia, która paraliżuje transport, stała się jednym z najważniejszych czynników wpływających na dyskomfort życia na obszarach zurbanizowanych. Jedynym kierunkiem jest tu zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, którzy muszą zamienić swoje samochody na środki komunikacji publicznej. Aby tak się stało, oferta komunikacji miejskiej musi być na wysokim poziomie jakościowym. Autorka opisuje wybrane elementy jakości usług transportu miejskiego.
str. 4
Jednym z priorytetów polityki realizowanej przez Prezydenta Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i jej ekipę jest sprawna komunikacja publiczna. Charakterystyczny dla większości dużych miast europejskich totalny paraliż komunikacyjny stał się ostatnio w Warszawie nie do zniesienia. Jednakże od pewnego czasu w stołecznej komunikacji widać coraz intensywniejsze zmiany jakościowe. Polityka władz miasta, choć wciąż niezbyt śmiała, podąża konsekwentnie w kierunku wzmacniania komunikacji publicznej i mimowolnego ograniczania inwestycji drogowo-parkingowych stymulujących komunikację indywidualną. Wszystko to dostrzegają mieszkańcy miasta, dając - co wynika z sondaży - coraz większe przyzwolenie społeczne na uprzywilejowanie komunikacji miejskiej.
str. 11
Oddanie do użytku w końcu października 2008 roku ostatniego odcinka pierwszej linii warszawskiego metra związane było z uruchomieniem jednego z największych w Europie terminali komunikacji miejskiej. Nowy obiekt to zupełnie nowa jakość w transporcie miejskim - nastawiony jest na wygodę pasażerów, którzy mają mieć możliwość szybkiego i łatwego dojazdu metrem do Centrum miasta, korzystających wcześniej z innych skomunikowanych środków komunikacji miejskiej lub pozostawiających własny samochód na wielopoziomowym parkingu P+R. Pełne możliwości terminala zostaną wykorzystane po planowanym wybudowaniu Mostu Północnego z linią szybkiego tramwaju na Tarchomin.
str. 15
Po dwóch latach od premierowego pokazu hybrydowego Solarisa na Targach Transexpo w Kielcach wprowadzono właśnie do eksploatacji pierwszy egzemplarz hybrydowego autobusu. Okazją do zakupu tego nowoczesnego pojazdu przez poznańskie MPK jest Światowa Konferencja Klimatyczna odbywająca się w Poznaniu. Autor krótko opisuje okoliczności związane z tym wydarzeniem.
str. 16
W ostatnich latach obserwujemy rozwój dodatkowych narzędzi informujących o komunikacji miejskiej, które oparto na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. W ten sposób branża stara się dostosować do zmieniającego się stylu życia, które w dużo większym stopniu niż kiedyś, opiera się na wykorzystywaniu precyzyjnej informacji. Autor syntetycznie opisuje funkcjonujące w Polsce przykłady takich produktów branży IT.
str. 18
W ostatnim czasie na łamach Biuletynu Komunikacji Miejskiej ukazała się seria artykułów poświęconych możliwościom programu Google Transit, który może znaleźć wykorzystanie jako internetowy planner podróży. W numerze 94 i 95 Łukasz Krzaczkowski opisał sam program oraz jego zastosowanie na przykładzie Helsinek. W numerze 100 Konrad Brzozowski przedstawił propozycję wykorzystania sytemu w polskich warunkach, za wzór przyjmując Olsztyn. Publikacja tych artykułów zbiegła się w czasie z pracami inżynierów firmy Voith Turbo nad oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację danych eksploatacyjnych, zbieranych przez elektronikę sterującą pracą automatycznej skrzyni biegów DIWA, poprzez wykorzystanie jednego z narzędzi marki Google o nazwie Google Earth. Efektem tych starań stał się program o nazwie Google Earth Converter.
str. 22
Hanowerskie przedsiębiorstwo transportu publicznego (Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG) obrało nowy kierunek w rozwoju przyszłych automatów służących do sprzedaży biletów poprzez włączenie w ten proces swoich klientów. Przeprowadzono porównawcze, wieloetapowe badanie rynkowe obejmujące standardowe wywiady z klientami oraz warsztaty, a następnie testowanie prototypów urządzeń. Począwszy od jesieni 2008r. ponad 300 nowych, przyjaznych dla użytkownika automatów będzie instalowanych na obszarze obsługiwanym przez Üstra.
str. 26
Autobus z podwójnym przegubem ze Szwajcarii rozpoczął w przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Dreźnie kolejny etap eksperymentu z autobusem hybrydowym. DVB AG było jednym z pierwszych odbiorców hybrydowego modelu Solarisa. Mimo, że w ofercie producenta znajdują się już bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy, pozytywne doświadczenia eksploatacyjne sprawiają, że DVB AG przymierza się do zakupu większej partii kolejnych pojazdów hybrydowych.
str. 32
W Holandii wchodzi do eksploatacji w pełni zautomatyzowany autobus komunikacji wahadłowej Park-Shuttle. Park-Shuttle funkcjonujący w Utrechcie jest to system minibusów sterowanych całkowicie automatycznie z elektroniczną trajektorią. Właściwa trasa musi być zaprogramowana na komputerowym systemie pokładowym w obrazach stereoskopowych, a pozycja pojazdu jest wykrywana przez liczbę obrotów koła oraz ruchy układu sterowniczego. Każde odchylenie jest korygowane przez małe solenoidy na linii toru. Na 1800-metrowej trajektorii o pojedynczym pasie system komunikacyjny Park-Shuttle łączy się ze stacją metra Kralingse Zoom oraz parkiem biznesowym Rivium.
str. 32
Niższe taryfy dla określonych grup społecznych wydają się być uniwersalną cechą miejskiego transportu publicznego w Europie. W studium obejmującym 66 dużych miast1 z dziewięciu państw, odnoszącym się do roku 2004, wszystkie miasta poza jednym oferowały ulgi dla dzieci na przejazdy w systemie miejskiego transportu publicznego; większość z nich (z wyjątkiem dziesięciu) oferowała ulgi dla studentów/młodzieży; większość (z wyjątkiem dziesięciu) oferowała także zniżki dla ludzi starszych. Niniejszy artykuł stanowi przegląd oferowanych zniżek oraz jest próbą oceny roli, jaką odgrywają one rolę w strategiach społecznych i ekonomicznych dla miejskiego transportu publicznego.
str. 38
Wyżynny obszar Sauerland, znajdujący się na terytorium niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna - Westfalia, jest najczęściej odwiedzanym rejonem wypoczynkowym w tym landzie. W roku 1997 kilka miast postanowiło połączyć swoje wysiłki celem zaoferowania osobom odwiedzającym ten obszar tzw. Sauerland-Card. Turyści otrzymywali taką kartę po zapłaceniu podatku turystycznego. Uprawniała ona do kilku rodzajów zniżek w opłatach dotyczących oferty spędzania wolnego czasu. Nowym pomysłem było jednak to, aby karta umożliwiała także swobodny dostęp do linii komunikacji miejskiej. To co na początku było jedynie eksperymentem, przetrwało do dnia dzisiejszego. Poza tym dodano bezpłatne korzystanie z pociągów na krótkie dystanse. W międzyczasie do projektu przyłączyło się jeszcze kilka miast. Generalnie, jest to przykład bardzo udanego modelu "zielonej" turystyki.
str. 40
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Celem dyrektywy jest promowanie wprowadzania na rynek ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów i przyczynienie się w ten sposób do efektywności energetycznej transportu poprzez ograniczenie zużycia paliwa, oraz do ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2, a także do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń. Jest to szczególnie istotne dla aglomeracji i obszarów mających trudności ze spełnianiem wymogów dyrektyw o jakości powietrza (dyrektywa 96/62/WE w sprawie jakości powietrza oraz dyrektywa 1999/30/WE w sprawie dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu).
str. 43
INFORMACJE PRAWNE
Temu tematowi poświęcona była konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 2 grudnia 2008 roku. Autorka w syntetyczny sposób przestawia poruszone tematy oraz zgłoszone wnioski podczas konferencji.
str. 44