Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

107 [czerwiec 2009]

Data publikacji: 2009-06-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Modernizacja zajezdni autobusowej, Nowoczesna zajezdnia tramwajowa, Wpływ kryzysu, Ocieplanie wizerunku, Światowy Kongres UITP
NOWOCZESNOŚĆ W ZAPLECZU TECHNICZNYM
Dzięki zakończonym w ubiegłym roku pracom, należący do MPK-Łódź Sp. z o.o. Zakład Eksploatacji Autobusów nr 2 przy ul. Nowe Sady zmienił się w jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Modernizacja zakładu została wymuszona koniecznością zwiększenia liczby obsługiwanych pojazdów oraz dostosowania do parametrów aktualnie eksploatowanego taboru.
str. 4
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie już ponad dziesięć lat temu rozpoczęło prace nad uruchomieniem narzędzia informatycznego, które pomogłoby zoptymalizować pracę zaplecza technicznego. Uruchomiony system działa już od 2001 roku, więc nie może być uznany za rozwiązanie innowacyjne. Mimo to pozostaje unikalny w skali kraju i niewątpliwie przyczynia się do osiągnięcia przez krakowskiego przewoźnika wysokiego poziomu efektywności ekonomicznej. Trwają przymiarki do radykalnego unowocześnienia sytemu, szczególnie w zakresie zmiany środowiska jego działania na bardziej "przyjazny" dla korzystających z niego pracowników.
str. 7
Przedsiębiorstwom transportu publicznego stawiane są coraz większe wymagania odnoszące się do ich zaplecza technicznego. Cztery europejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne uczestniczą w projekcie wymiany informacji na temat projektów nowoczesnych budynków zaplecza technicznego oraz całych zajezdni. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu Interreg, a oprócz czterech przedsiębiorstw komunikacyjnych bierze w nim udział - jako koordynator - niemiecki Fraunhofer - Institut für Materialfluss und Logistyk. Fraunhofer Institut wnosi również wkład merytoryczny oraz swoje doświadczenia z przeprowadzonych badań logistycznych. W dniu 16 grudnia 2008 roku w Dortmundzie odbyło się spotkanie z udziałem szerszej publiczności związane z tym projektem oraz towarzyszące mu seminaria.
str. 10
Stojąc u progu trzeciej rewolucji przemysłowej zadajemy pytanie, co praktycznie ona oznacza w projektowaniu i działaniu obiektów zaplecza komunikacji miejskiej. Szukając odpowiedzi na to pytanie, warto podpatrzeć w jaki sposób realizowane są najnowsze zajezdnie komunikacji miejskiej w Niemczech. Dobrym przykładem jest niedawno wybudowana zajezdnia tramwajowa w Karlsruhe.
str. 12
W latach 2001 - 2004 Tramwaje Rostockie AG wprowadzały system zarządzania zajezdnią (BMS). Poniżej publikujemy rozmowę z Udo Pappem, kierownikiem zajezdni tramwajowej na temat wspomaganego komputerowo systemu zarządzania i kontroli oraz wymuszonych jego wdrożeniem zmian. Rozmowa stanowi tłumaczenie publikacji z pisma TramNews nr 38/2006.
str. 14
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego opublikowała stanowisko, w którym nawołuje do integrowania planów urbanistycznych z planami rozwoju komunikacji publicznej. Uważa się, że w dobie obecnie zauważalnej dużej niewydolności systemów transportowych w miastach należy bezwzględnie rozwijać transport miejski. Aby osiągnąć zauważalną poprawę standardów życia w miastach, ten rozwój musi jednak być dokładnie przemyślany i ściśle wpisany w plany ich rozwoju. Autorzy stanowiska podają szereg przykładów takiego zrównoważonego rozwoju miast nie tylko w Europie, ale i na świecie.
str. 15
W dniach 7 - 11 czerwca 2009r. odbył się w Wiedniu 58 Kongres Światowy Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP). Kongresowi towarzyszyła wystawa "Mobilność & transport miejski". Hasło tegorocznego kongresu brzmiało: "Transport publiczny: dokonywanie właściwych wyborów w zakresie mobilności".
str. 20
W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie tematem potencjalnego wpływu obecnej sytuacji finansowej i ekonomicznej na popyt na transport publiczny oraz inwestycje w tym sektorze. Jeden punkt widzenia na tę kwestię zakłada, że taka sytuacja może być nieocenioną okazją do tego, aby zatrzymać błędne koło upadku transportu publicznego, ponieważ obawa przed spadającymi dochodami może zachęcić ludzi do zmiany zachowań komunikacyjnych. Przeciwny punkt widzenia opiera się na argumencie, że zmniejszenie aktywności ekonomicznej ograniczy podróżowanie wszystkimi środkami transportu, a przez to inwestowanie w transport publiczny stanie się mniej atrakcyjne przy jednoczesnym wysychaniu źródeł finansowania.
str. 24
Prezentujemy poniżej tłumaczenie rozmowy, jaka ukazała się w Public Transport International nr 3/2009 jako uzupełnienie do tekstu Pedro Abrantesa o wpływie kryzysu na kondycję sektora transportu publicznego (patrz poprzedni artykuł). Rudi Kuchta - jeden z szefów koncernu MAN analizuje globalny rynek sprzedaży autobusów w obliczu kryzysu gospodarczego.
str. 26
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Proces integracji transportu miejskiego w ramach szeroko rozumianej aglomeracji trójmiejskiej został zapoczątkowany w 2007 r. Powołano komunalny związek gmin - Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, a w jego statucie założono etapową realizację zadań. Przekazanie wszystkich zadań do MZKZG spowoduje, że będzie on pełnił funkcję metropolitalnego zarządu transportu. Pierwszym zadaniem określonym w statucie, które miał zrealizować Związek, była integracja taryfowo-biletowa polegająca na wprowadzeniu, uchwaleniu cen i rozliczaniu przychodów z biletów metropolitalnych. Zadanie to zostało zrealizowane. 1 stycznia 2008 r. wprowadzone zostały emitowane przez Związek bilety metropolitalne i dzięki temu po raz pierwszy na obszarze działania MZKZG doszło do integracji taryfowo-biletowej komunikacji komunalnej i kolejowej (organizowanej i realizowanej przez PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście Sp. z o.o.).
str. 27
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Wzajemne relacje kierowców komunikacji miejskiej i ich pasażerów często nie są najlepsze. Faktyczna bariera istniejąca pomiędzy nimi bywa znacznie grubsza niż szyba oddzielająca kabinę kierowcy od reszty autobusu. Tworzą ją głównie stereotypy oraz codzienne ludzkie emocje będące nierozłącznym elementem tej pracy. Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku postanowiło zmierzyć się z tym problemem i rozpoczęło kampanię: "Kierowcy KPK - codziennie do Twojej dyspozycji". Zrealizowana kampania nawiązuje do elitarnych projektów europejskich, w tym do głośnej kampanii wizerunkowej z Hamburga opisanej w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 96.
str. 32
W okolicznościowym konkursie wybrano najlepszą fotografię obrazującą istotę dobrych relacji klienckich w transporcie miejskim. Zwycięskie zdjęcie należące do firmy KEOLIS doskonale obrazuje ogrom pracy wykonywanej przez firmy przewozowe. Pracy, której celem jest zachęcanie do korzystania z usług transportu publicznego i jednocześnie trwałe ukształtowanie postaw proklienckich wśród pracowników sektora.
str. 34
Kampania reklamowa "z MZK możesz TANIEJ" jest odpowiedzią na spadek przychodów ze sprzedaży biletów w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim. Autorzy opisują założenia akcji, której celem jest pokazanie ekonomicznych korzyści z podróżowania komunikacją miejską. Kampania wykorzystuje wizerunek niezwykle popularnych w Gorzowie Wielkopolskim zawodniczek lokalnej drużyny koszykarskiej.
str. 35
Jedna z białostockich spółek komunikacyjnych - Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. wykazuje się wartą zauważenia aktywnością w zakresie realizacji ciekawych projektów wizerunkowych. Poniżej prezentujemy opis działań, które początkowo dotyczyły popularnego niegdyś w naszej branży ruchu honorowych krwiodawców, a obecnie dotknęły bardzo ważnego tematu transplantologii.
str. 38
PREZENTACJE
21 czerwca br. odbyły się uroczystości 50-lecia komunikacji miejskiej w Chojnicach. Chojnice to niespełna 40 tysięczne miasto położone w Borach Tucholskich. Autor opisuję trudną drogę budowania komunikacji miejskiej w mieście. Przedstawia również bieżące uwarunkowania działalności firmy, która charakteryzuje się niskim stopniem wpływów ze sprzedaży biletów i jednocześnie niską dopłatą budżetu miasta. To sprawia, że konieczne stało się dywersyfkowanie działalności spółki.
str. 40
INFORMACJE IZBY
Kolejna, VII edycja Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO zbliża się wielkimi krokami. W tym roku Targi Kielce zapraszają w dniach 16 - 18 września. Targom TRANSEXPO towarzyszyć będą konferencja IGKM pt. "Publiczny transport zbiorowy w świetle prawa krajowego i unijnego" w dniu 15 września oraz Ogólnopolski Konkurs Kierowców Komunikacji Miejskiej.
str. 43
INFORMACJE PRAWNE
Zamieszczoną poniżej interpretację Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, podlegającego Izbie Skarbowej w Warszawie otrzymał Zarząd Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w odpowiedzi na wystosowaną prośbę o wyjaśnienie obowiązujących przepisów dotyczących nieodpłatnego korzystania z majątku komunalnego.
str. 46