Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

110 [grudzień 2009]

Data publikacji: 2009-12-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Dyrektywa 1370/07 Przetargi Program YOUTH Optymalizacja sieci MZK Żagań Zmiany PZP
IMPLEMENTACJA PRAWA UNIJNEGO DO PRAWA POLSKIEGO
W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnym publikujemy poniżej tłumaczenie sygnowanego przez UITP Raportu nr 647 dotyczącego Rozporządzenia 1370/07 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Autorzy dokonują podsumowania stanu prawnego obowiązującego w Unii Europejskiej w zakresie transportu miejskiego.
str. 4
Prezentujemy poniżej zalecenia UITP w zakresie struktury przetargów na autobusy oraz usługi powiązane. Jest to nowa edycja dokumentu uwzględniająca dyrektywę 2009/33/WE. Pełen tekst poprzedniej wersji tego dokumentu opublikowaliśmy w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 83 z czerwca 2005 roku. Autorka opisuje istotne zmiany, jakich UITP dokonała w tym roku.
str. 8
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W dniach 24-25 września br. w Gnieźnie odbył się VII Kongres Związku Miast Polskich, którego motywem przewodnim była szeroko pojęta jakość usług komunalnych. Uczestniczyłem w nim jako przedstawiciel IGKM, biorąc aktywny udział w panelu poświęconym transportowi publicznemu, w którym ekspert ZMP, p. prof. Franciszek Zych zaprezentował wyniki badań dotyczących transportu w miastach.
str. 11
Trolejbusy są pojazdami na miarę XXI wieku, mówił jesienią w Lublinie sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) Hans Rat. Jego zdaniem przemawiają za tym ich walory ekologiczne, a także ekonomiczne: nie emitują spalin, przez co są przyjazne dla środowiska naturalnego i architektonicznego; najnowsze zaś rozwiązania techniczne sprawiają, że pojazdy te są energooszczędne, a w razie potrzeby niezależne od bieżącego zasilania sieciowego. Opinię tę wygłosił sekretarz generalny przy okazji XI posiedzenia Trolejbusowej Grupy Roboczej, jakie w październiku 2009 r. odbyło się w Lublinie. Jego gospodarzem było, obchodzące w tym roku 80-lecie funkcjonowania w tym mieście komunikacji publicznej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ? Lublin Sp. z o.o.
str. 12
Prezentujemy poniżej krótkie omówienie imprez o charakterze naukowym, związanych tematycznie z komunikacją miejską, które organizowało środowisko krakowskie związane z SITK i z Politechniką Krakowską.
str. 17
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu edukacją komunikacyjną dzieci i młodzieży, prezentujemy omówienie doświadczeń gdyńskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej w zakresie realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego YOUTH (Youngsters Overhaul today?s Urban Transport Habits). Omawiany projekt jest jedynie jednym z wielu działań, które ZKM od wielu lat prowadzi w tym obszarze.
str. 18
Nawiązując do materiału opisującego realizację projektu YOUTH postanowiliśmy zapytać o efektywność działań w zakresie wychowania komunikacyjnego młodzieży oraz promocji komunikacji miejskiej. Autorytetem w tych kwestiach jest dla nas Pani dr Katarzyna Hebel, która zna zagadnienie nie tylko z racji doświadczeń gdyńskiego ZKM, ale również z racji swojej naukowej działalności w Katedrze Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. W odpowiedziach na pytania podkreśla ona, że trudno oczekiwać szybkiej efektywności działań tego typu, gdyż problemami komunikacji publicznej interesuje się w naszym kraju ? póki co ? jedynie bardzo wąska grupa entuzjastów.
str. 23
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Obecny kryzys ekonomiczny sprawił, że wiele spraw widzimy wyraźniej, w jaskrawszym świetle. Nasze otoczenie zmienia się w coraz szybszym tempie. Sygnały o potrzebie zmian w sposobie mobilności mieszkańców miast pojawiały się już dłuższego czasu. Nie możemy dalej ich ignorować. To jest właśnie czas, aby postawić diagnozę i podjąć działania. Jeśli okaże się, że jesteśmy co do niej zgodni, szybko przyjdzie czas na wdrożenie nowych rozwiązań. Autor prezentuje swoje przemyślenia w tym zakresie z socjologicznego punktu widzenia. Jedno z nich ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jego zdaniem jesteśmy bowiem właśnie w trakcie procesu przechodzenia od kształtowania mobilności miasta przez tradycyjnie rozumiane zarządzanie jednostkami do tego powołanymi - organizatorami i operatorami - na rzecz wpływania na indywidualne decyzje użytkowników wybierających te czy inne środki transportu. W tym nowym modelu kluczowe znaczenie odgrywać zaczyna m.in. szeroko rozumiana komunikacja społeczna. Postęp technologiczny może oznaczać też inną pozycję transportu miejskiego ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na mobilność.
str. 25
Zamieszczamy poniżej tłumaczenie listu władz UITP do członków tej organizacji, który nawiązuje do ?Drugiej konferencji na wysokim szczeblu?, która odbyła się w Brukseli 20 listopada 2009 r. Konferencja dotyczyła prac nad nową edycją Białej Księgi dotyczącej transportu publicznego. List opublikowano w formie raportu o numerze porządkowym 649.
str. 27
W niniejszym artykule opisano procesy przygotowania oraz wdrażania planu transportowego dla miasta średniej wielkości, współpracującego z przewoźnikiem mającym formę spółki międzygminnej oraz ze związkiem taryfowym - na przykładzie miasta Bottrop w Zagłębiu Ruhry. Procesy te cechuje spójne planowanie strategiczne, uzgodnienia prowadzone na szczeblu politycznym, uwzględnianie oraz kształtowanie opinii publicznej, jak również konsekwentna realizacja założonych zmian. W efekcie udało się wykreować nowoczesną, zorientowaną na klienta ofertę lokalnego transportu pasażerskiego.
str. 29
System transportowy w Pekinie został w ciągu siedmiu lat przed Igrzyskami Olimpijskimi znacząco usprawniony. Ze wszystkich miast ? gospodarzy Olimpiad, wprowadził on najbardziej innowacyjne środki zarządzania transportem w celu zapewnienia niezawodnych usług transportowych podczas Olimpiad, przy jednoczesnym ?utrzymaniu miasta w ruchu? oraz poprawie środowiska. Niniejszy artykuł wyjaśnia, w jaki sposób udało się planistom zajmującym się transportem w Pekinie, policyjnym służbom drogowym oraz operatorom transportu publicznego zapewnić odpowiednie usługi transportowe na Olimpiadę w 2008r. Ostatnie Igrzyska Olimpijskie (patrz tabela 1) skorzystały na transferze wiedzy dotyczącej planowania transportu oraz zarządzania ruchem od czasu Olimpiady w Sydney w 2000 roku oraz w Atenach w 2005 roku, kiedy to rola transportu publicznego w obsłudze komunikacyjnej stała się wiodąca. W niniejszym artykule zostały one w skrócie zaprezentowane celem zilustrowania postępu, który się dokonał w zakresie dziedzictwa transportu oraz zrównoważenia transportu.
str. 35
PREZENTACJE
Historia Miejskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Żaganiu to opowieść o bardzo skutecznej walce o przetrwanie miejskiego przewoźnika w otoczeniu, które zdawało się nie dawać na to szans. Śmiała wizja rozwoju siatki połączeń komunikacyjnych ze szczególnym naciskiem na linie podmiejskie oraz konsekwentna polityka taborowa pozwoliły na uzyskanie dobrych wyników. Dzięki zdywersyfikowaniu źródeł finansowania spółka w obecnej chwili ma stabilną pozycję na rynku. Poniższy tekst należy do cyklu materiałów prezentujących laureatów odznaki ?Zasłużony Dla Komunikacji Miejskiej?.
str. 39
INFORMACJE PRAWNE
Autor zwięźle opisuje najważniejsze zmiany, jakie niedługo nastąpią w przepisach regulujących szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy. Stosowna nowelizacja ustawy o transporcie drogowym znajduje się już w zaawansowanym stadium prac legislacyjnych. Jednym z długo oczekiwanych jej elementów jest wprowadzenie skróconego trybu tzw. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, co - miejmy nadzieję - przełoży się na zwiększenie liczby nowych kierowców autobusowych na rynku pracy.
str. 44
Poniżej publikujemy aktualnie obowiązujący wykaz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej opatrzony krótkim komentarzem.
str. 46
Autorka sygnalizuje wybrane z szeregu planowanych zmian w Prawie zamówień publicznych. Zmiany te mają związek z tzw. dyrektywą odwoławczą, której termin wdrożenia upływa w grudniu 2009 roku.
str. 48
INFORMACJE IZBY