Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

112 [kwiecień 2010]

Data publikacji: 2010-04-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Transport publiczny - sprawą państwową, rola designu w projektowaniu autobusów, Design pojazdów i stacji w Hanowerze, Nowe oblicze Krakowski przystanków MPK
DESIGN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Czy istnieje polska szkoła designu przemysłowego w produktach przeznaczonych dla komunikacji miejskiej? Mimo, ze Polska jest jednym z wiodących krajów w produkcji autobusów, okazuje się, że brakuje świadomego, kompleksowego rozwoju rodzimego zaplecza designerskiego w tej dziedzinie. Zdaniem autora jest to przyczyną odstawania polskiego wizerunku komunikacji publicznej od wysoko postawionych standardów Zachodniej Europy, brakuje bowiem zintegrowanego podejścia do designu do komunikacji publicznej jako całości.
str. 5
Tabor i infrastruktura komunikacji miejskiej jest istotnym i zauważalnym elementem krajobrazu polskich miast. Przeważnie władze miejskie oraz organizatorzy i przewoźnicy bardzo dbają o to, by ten wizerunkowy element miasta był jak najbardziej atrakcyjny i jednocześnie aby podkreślał lokalną tożsamość miasta czy gminy. Autorzy opisują krótko genezę wzornictwa oraz jego stan obecny.
str. 10
MZK Wejherowo należy do stosunkowo niewielkich firm, które przywiązują dużą wagę do jednolitości schematu malowania taboru. Przed dopuszczeniem do ruchu na liniach miejskich przemalowaniu podlegają również autobusy używane. Jest to o tyle proste, że część przewozów w Wejherowie zlecana jest podwykonawcom, którzy muszą stosować się do zapisów umowy. O roli kolorystyki taboru w polityce firmy opowiada jej prezes - Czesław Kordel.
str. 16
Tworzenie designu autobusów jest elementem procesu projektowo-konstrukcyjnego w wysokim stopniu zintegrowanym z resztą działań. Jednym z producentów, którzy przywiązują szczególną wagę do niepowtarzalnego designu produkowanych autobusów jest przedsiębiorstwo Solaris Bus & Coach. Kluczowe decyzje w tym zakresie podejmowane są bezpośrednio w Dziale Badań i Rozwoju firmy. Daje to producentowi możliwość samodzielnej realizacji wszystkich działań, związanych z wyglądem pojazdu, począwszy od wstępnej analizy oczekiwań odbiorców do kontroli wdrożenia produkcji. W celu osiągnięcia bardziej spektakularnych efektów możliwa jest jednak współpraca z zewnętrznymi projektantami. Niniejszy artykuł stanowi tłumaczenie materiału opublikowanego w niemieckim piśmie branżowym "Der Nahverkehr".
str. 18
Zapoczątkowany w obszarze dóbr konsumpcyjnych kierunek, polegający na angażowaniu klientów w rozwój produktu oraz jego design, jest obecnie coraz bardziej popularny w sektorze usługowym, między innymi w transporcie publicznym. Po raz pierwszy nowa generacja wagonów tramwajowych w Berlinie otrzymała nowy design, którego współtwórcami byli pasażerowie. Zorganizowany niedawno przez Transport for London konkurs designerski odbywał się pod hasłem "Nowy autobus dla Londynu". Konkurs ten stanowił dość niezwykłe podejście do projektowania nowych pojazdów i w związku z tym spotkał się z dużym rozgłosem w mediach. Co może być bardziej atrakcyjne dla osób korzystających z systemu transportu publicznego niż wzięcie udziału w rzeczywistym procesie jego kształtowania?
str. 21
Pokazywanie sztuki w miejscach publicznych w Hanowerze jest praktykowane od wielu lat, między innymi przez przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej üstra. Üstra wychodzi bowiem z założenia, że lokalny transport publiczny, aby móc konkurować z samochodem osobowym, musi być nie tylko punktualny i niezawodny, ale również atrakcyjny pod względem wizualnym. Design stacji metra, awangardowe przystanki autobusowe, design autobusów oraz przystanków otrzymują liczne nagrody architektoniczne oraz sprawiają, że oczekiwanie na przyjazd pojazdu komunikacji miejskiej staje się prawdziwym przeżyciem. I kto widział komunikację miejską w Hanowerze - może potwierdzić tę niezwykłość.
str. 24
Poniżej prezentujemy drugi - po Neapolu - przykład nowoczesnego podejścia do koncepcji stacji metra w Lizbonie. O ile włoska koncepcja, obejmująca stacje wzdłuż dwóch linii metra, jest zupełnie nowym podejściem, ponieważ dzieła sztuki zostały od początku wkomponowane w architekturę stacji, z którą stanowią jedną całość, w Lizbonie sztuka odgrywa bardziej rolę wzbogacającą, zapełniającą puste przestrzenie. Podstawą nowoczesnego designu stały się natomiast informacja i znakowanie określone w specjalnym layoucie charakterystycznym dla przewoźnika. Okazją do zmiany estetyki istniejącej infrastruktury transportu publicznego były inwestycje poczynione z unijnych funduszy strukturalnych w latach 90. XX wieku.
str. 29
Artystyczne stacje na dwóch liniach metra w Neapolu: nr 1 i 6 są wyrazem nowego podejścia do infrastruktury związanej z transportem publicznym, opartego na koncepcji specjalnie przemyślanych obszarów transportowych, nie tylko pod kątem architektonicznym, ale również wzbogacenia tych obszarów o dzieła sztuki. Poniżej opisujemy koncepcję aranżacji stacji metra, które zostały wykonane w ramach projektu zainicjowanego przez władze samorządowe w Neapolu. Wiele podobnych rozwiązań kształtujących estetykę infrastruktury komunikacji publicznej - choć na mniejszą skalę - znajdziemy w innych miastach, w tym w warszawskim metrze, które posiada specjalne miejsca ekspozycji sztuki.
str. 31
W Krakowie rozpoczęto wymianę gablot informacyjnych w wiatach przystankowych. Zdecydowano się na zmianę materiałów, z których są one wykonane oraz na zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie instalacji oświetleniowej. Dodatkowo w 2009 roku zainstalowano pierwsze baterie słoneczne na dwóch wiatach przystankowych. Te działania radykalnie zmieniają wygląd krakowskich przystanków komunikacji miejskiej nocą. Aspekt ten jest szczególnie ważny w mieście, w którym obserwuje się duży ruch turystyczny.
str. 36
Komunikacja publiczna nie ogranicza się jedynie do środków transportu. Ważna jest również pozostała infrastruktura. Nowoczesne podejście do komunikacji miejskiej wymusza dbałość o dobrą organizację węzłów przesiadkowych, właściwe standardy informacji pasażerskiej oraz atrakcyjny design ?mebli? komunikacyjnych jakimi są wiata przystankowa, słupek z tablicą rozkładu jazdy czy nawet przystankowy śmietnik. O designie tych elementów piszą architekci ze znanej spółki Budotechnika oferującej wyposażenie przystankowe.
str. 38
Od prawie 30 lat firma Team Tejbrant należy do czołowych producentów mebli ulicznych i jest jednym z niewielu, którzy działają na szeroką skalę na wielu rynkach europejskich równocześnie. Sukces firmy oparty jest w dużym stopniu na uważnej obserwacji zmian zachodzących na poszczególnych rynkach i umiejętności dostosowania się do nich.
str. 40
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację prezentacji wyników badania doktorskiego Michała Wolańskiego, które zostało przeprowadzone przy wsparciu organizacyjnym IGKM. W tej części autor zajmuje się porównaniem efektywności ekonomicznej rozwiązań przetargowych, związanych z wielkością zadań przetargowych, czasem trwania umowy, sposobami waloryzacji stawki oraz określenia zadań przewozowych oraz liczbą umów zawartych przez danego organizatora.
str. 42
Zmiany w systemie szkolenia zawodowych kierowców wynikające z wdrożenia unijnej dyrektywy 2003/59/WE wciąż są gorącym tematem. Okazuje się jednak, że nie zawsze dodatkowe szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna są wystarczające do osiągnięcia zadawalającego poziomu jakości usług przewozowych w firmach komunikacyjnych. Przedsiębiorstwa wyjątkowo dbające o poziom wyszkolenia załogi, organizują specjalnie sprofilowane dodatkowe kursy we własnym zakresie. W poprzednim Biuletynie opisywaliśmy zagraniczne przykłady takich działań, poniżej prezentujemy krajowy przypadek specjalnego szkolenia prowadzonego dla własnych kierowców przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku.
str. 45
Motorniczy krakowskiego tramwaju zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale mimo to zareagował i ruszył w pogoń za chuliganem, który rozbił czołową szybę tramwaju. "Nie możemy dać się zastraszyć" - tłumaczył potem swoją odważną decyzję. Autor krótko opisuje kulisy wydarzenia, w którym doskonale zadziałał system alarmowego ostrzegania o niebezpieczeństwie.
str. 46
Zaostrzone kontrole biletów i skuteczna windykacja kar przynosi we Wrocławiu bardzo wymierne efekty. Dzięki pracy wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do kasy gminy ze sprzedanych biletów trafia miesięcznie o milion złotych więcej niż kiedyś. Tylko, czy taka współpraca przynosi dodatkowy zysk przewoźnikowi? Autor przedstawia poniżej opinie na ten temat i prezentuje bardzo interesujące, zróżnicowane działania wrocławskiego przewoźnika w kierunku zmniejszenia skali przejazdów bezbiletowych.
str. 47
INFORMACJE IZBY
W dniu 22 marca 2010 roku Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wystosowała do Pana Andrzeja Bogdanowicza, Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury pismo w sprawie uprawnień kontrolerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Nawiązuje ono do nagłośnionego w ostatnim czasie problemu udaremniania opuszczenia pojazdu przez pasażerów bez ważnego biletu do czasu przybycia służb upoważnionych do legitymowania obywateli. Wystąpienie poprzedzono konsultacjami z wybranymi organizatorami, podczas których zastanawiano się nad ewentualnymi możliwościami prawnej regulacji luki prawnej w tym zakresie.
str. 49