Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

113 [czerwiec 2010]

Data publikacji: 2010-06-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Wokół XXXIII KZKM, Lokalny transport zbiorowy w świetle projektowanych przepisów, Podmiot wewnętrzny, Rekompensata, Linie turystyczne
WOKÓŁ XXXIII KZKM
W dniach 27-28 czerwca 2010 roku w Słupsku odbył się kolejny, XXXIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej. Temat Zjazdu "Rynek przewozów pasażerskich w Polsce w nowych uwarunkowaniach prawnych" nawiązywał do najbardziej aktualnych wyzwań w naszym sektorze związanych z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia 1370/2007 oraz będącą wciąż na etapie projektu polską ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
str. 4
Autorzy projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym reprezentujący Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury omawiają niektóre z jego przepisów. Komentują przy tym wiele istotnych wątków i wyjaśniają powstałe wcześniej wątpliwości, wskazują również niejasności rozporządzenia 1370/2007. Niniejszy artykuł stanowi unikalny materiał źródłowy na temat planowanej polityki dotyczącej komunikacji miejskiej.
str. 6
Autor poniższego artykułu dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zarządzania sektorem komunikacji miejskiej w warunkach transformacji gospodarczej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Opisuje przy tym przykłady miast, gdzie w zarządzaniu transportem publicznym sięgnięto po unijne programy tematyczne SPUTNIC i CIVITAS. Wzrost efektywności zarządzania sektora zdecyduje, czy transport publiczny poprawi swoją wciąż słabą pozycję ekonomiczną.
str. 12
Autor artykułu omawia pojęcie podmiotu wewnętrznego zapisane w Rozporządzeniu 1370/2007. Dzięki tej formule pojawia się możliwość bezprzetargowego zlecania usług publicznych, jest ona jednak obwarowana określonymi warunkami. Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie wystąpienia na XXXIII Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Słupsku.
str. 20
Autorzy artykułu omawiają zagadnienie rekompensaty zapisanej w Rozporządzeniu 1370/2007. Zapis ten umożliwia lokalnym władzom publicznym, pod pewnymi warunkami, udzielanie rekompensaty celem pokrycia kosztów wynikających z wykonywania zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług publicznych. Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie wystąpienia na XXXIII Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Słupsku i nawiązuje do artykułu zamieszczonego w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 109, poświęconego zagadnieniu pomocy publicznej.
str. 24
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie bardzo intensywnie rozwija transport publiczny nie tylko w granicach Warszawy, ale również na szerszym obszarze obejmującym okoliczne miejscowości. Ta strategia przynosi spektakularny przyrost liczby przewiezionych pasażerów. Po okresie kilkunastoletniej zapaści na kolei, mieszkańcy stolicy oraz wielu sąsiednich gmin, z powrotem obdarzyli zaufaniem ten środek transportu publicznego. Nie stałoby się tak bez starań ZTM o integrację transportu aglomeracyjnego.
str. 28
Blisko sto lat temu, 3 września 1910 roku, w rocznicę 600-lecia nadania miastu praw miejskich uruchomiono uroczyście pierwszy tramwaj. Stulecie słupskiej komunikacji miejskiej jest okazją do krótkiego opisania jej historii, ale przede wszystkim do podsumowania jej obecnego stanu w blisko dwa lata po powołaniu organizatora.
str. 39
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
W dniu 7 czerwca 2010 r. UITP we współpracy z francuską Unią Transportu Publicznego (UTP) zorganizowało w Paryżu konferencję poświęconą podsumowaniu sześciomiesięcznego procesu adaptacyjnego, jaki rozpoczął się od momentu obowiązywania w Unii Europejskiej Rozporządzenia 1370/2007.
str. 42
W dniu 7 czerwca pod auspicjami UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego) odbyła się Konferencja "Doświadczenia po sześciu miesiącach od wejścia w życie Rozporządzenia 1370/2007". Polski przedstawiciel - Robert Mączyński, zaprezentował postęp prac nad projektem polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
str. 43
Niniejszy dokument został opublikowany w dniu 26 lutego 2010 r. przez Komitet UE UITP. O ile pierwsze wersje wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia były przyjmowane przez Komitet UE UITP dosyć krytycznie (por. komentarz Ulricha Webera w BKM nr 106) jako niedostosowane do lokalnych usług transportu publicznego, to tym razem Komitet UE uważa, że miejskie i regionalne usługi autobusowe nie powinny być wyłączone z zakresu tego rozporządzenia.
str. 45
Komitet Unii Europejskiej opublikował właśnie propozycję pisma dotyczącego inteligentnych systemów transportowych (ITS). ITS stanowią jeden z filarów rozwoju nowoczesnych miast. Zainteresowanie rozwojem takich systemów pokazuje też w jakim kierunku będą ewoluować projekty finansowane ze środków strukturalnych UE. Już teraz jest trudno sobie wyobrazić ich przyznawanie na projekty o charakterze ściśle odtworzeniowym.
str. 46
Podczas ostatniego spotkania Komisji Szkolenia Zawodowego, które odbyło się w siedzibie MPK Kraków w dniach 13-14 maja br., omawiano między innymi zagadnienia nowoczesnego szkolenia prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej na symulatorach transportowych. Na zaproszenie władz krakowskiego MPK francuska firma CORYS TESS zaprezentowała korzyści stosowania i techniczne możliwości symulatorów szkoleniowych wysokiej klasy.
str. 48
Zachowania komunikacyjne turystów w lokalnym transporcie pasażerskim właściwie nie były jak dotychczas badane. Jednakże nie powinniśmy zapominać o popycie generowanym przez to środowisko, szczególnie w dużych miastach. Popyt ten zazwyczaj nie dotyczy godzin szczytu komunikacyjnego, a zatem dla przedsiębiorstw lokalnego transportu publicznego stanowi dużą korzyść, ponieważ mogą one w ten sposób lepiej wykorzystać swoje zdolności przewozowe. W celu określenia potencjału popytu generowanego przez turystów, dwa przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej z Monachium przeprowadziły w roku 2008 zakrojone na dużą skalę badania marketingowe. Jedno z nich, mające na celu określenie zapotrzebowania turystów na informację, zostało przeprowadzone w hotelach. W poniższym artykule zaprezentowano główne wyniki tych badań.
str. 51
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Tuż przed wakacjami prezentujemy przegląd wybranych linii turystycznych organizowanych przez operatorów i organizatorów zrzeszonych w IGKM. Jeszcze kilkanaście lat temu pojęcie regularnej komunikacji turystycznej nie było powszechnie znane. Dziś w kilku miastach są stałym elementem oferty przewozowej.
str. 55
Krakowski przewoźnik realizuje dość rozbudowany program rewitalizacji komunikacji tramwajowej. Prowadzone inwestycje opierają się w dużej mierze na funduszach infrastrukturalnych. Autor opisuje m.in. strategię odnowy taboru tramwajowego. Ze względu na coraz wyższe wymagania w zakresie komfortu podróży, rozpoczęto intensywne działania nad odnowieniem taboru. Oprócz zakupu nowych tramwajów Bombardiera, przewidziano modernizację wagonów GT8S polegającą na montażu dodatkowego członu środkowego, który będzie posiadał standard niskiej podłogi.
str. 64
19 maja br. podczas III Polskiego Kongresu ITS 2010 zostały wręczone nagrody w pierwszej edycji konkursu o tytuł "LIDER ITS 2010". W kategorii SAMORZĄDY nagrodę odebrała Pani Barbara Langner reprezentująca Miejski Zakład Komunikacji z Zielonej Góry. Mimo, że pisaliśmy już na łamach Biuletynu o pionierskim systemie informacji pasażerskiej (BKM nr 93) oraz o automatach biletowych we wszystkich zielonogórskich autobusach (BKM nr 98), z przyjemnością opisujemy jeszcze raz zintegrowany system informacji pasażerskiej MZK, który w ostatnim czasie wzbogacił się o kolejne elementy.
str. 67
Autor prezentuje ocenę obciążenia fizycznego i umysłowego kierowców autobusowych komunikacji miejskiej pracujących w godzinach nocnych w oparciu o specjalnie powstały raport z badań wrocławskiego Ośrodka Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii. Badanie przeprowadzono w odpowiedzi na wystąpienie przedstawicieli PIP.
str. 69
Autor prezentuje najważniejsze elementy zmian prawnych związanych ze szkoleniem kierowców zawodowych. Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w tym zakresie zaczęły obowiązywać od 3 kwietnia tego roku.
str. 71
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
W Biuletynie Komunikacji Miejskiej z kwietnia br (nr 112, str. 49) opublikowaliśmy wystąpienie Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej do Pana Andrzeja Bogdanowicza, Dyrektora Departamentu Transportu i Drogownictwa Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiające problem związany ze zbyt wąskimi uprawnieniami kontrolerów w pojazdach ko0munikacji miejskiej z prośbą o analizę stanu rzeczy i podjecie skutecznych działań legislacyjnych. W odpowiedzi z 20 maja 2010 roku Ministerstwo zasugerowało, aby Izba przedstawiła swoją propozycję rozwiązania problemu, co też uczyniono w piśmie z 21 maja do Pani Danuty Tyszkiewicz - Dyrektora Departamentu Prawnego MI. Poniżej zamieszczamy treść pisma.
str. 76
Jako pewne ułatwienie w trudnej walce o zmniejszanie liczby przejazdów bez ważnego biletu można uznać wejście nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Nowa ustawa pomoże przede wszystkim zakładom budżetowym, które dotychczas miały ograniczone możliwości walki z dłużnikami.
str. 77