Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

114 [sierpień 2010]

Data publikacji: 2010-08-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Efektywność narzędzi marketingowych w komunikacji miejskiej. Jak pozyskać polityków dla lokalnego transportu publicznego? Marketing wewnętrzeny, czyli szef życzy miłego dnia! Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw komunikacji miejskiej.
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Usługa przewozowa w ramach publicznego transportu miejskiego jest produktem podlegającym ogólnie przyjętym i opisanym zasadom działania rynku. Autor definiuje w poniższym artykule charakterystyczne dla komunikacji miejskiej cechy tego produktu. Walka o miejsce na rynku dla transportu publicznego jest bardzo trudna, bo jego przeciwnikiem są samochody osobowe.
str. 4
Marketing w sektorze lokalnego transportu publicznego jest w państwach rozwiniętych sztuką zachowania, przy coraz bardziej okrojonych budżetach, przynajmniej obecnego status quo, nie mówiąc już o rozszerzeniu systemów. Niemniej jednak nawet przy tak ograniczonym celu należy prowadzić działania z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów marketingowych, aby możliwie jak najlepiej uplasować tego rodzaju usługę na rynku. W tym celu sektor transportu publicznego powinien uczyć się i przejmować skuteczne strategie marketingowe od sektorów, które są już dużo bardziej zaawansowane pod tym względem, szczególnie od sektora samochodowego. Znaczenie marketingu w tym sektorze wyraża się zarówno w wysokim uplasowaniu działów marketingowych oraz działów dystrybucji w strukturze firm, jak również w rzeczywiście prowadzonych przez nie działaniach.
str. 12
Choć wykorzystanie technik marketingowych w naszym kraju z oczywistych powodów nie ma długiej historii, to jednak 20 lat po przełomie transformacyjnym możemy odnaleźć w działaniach polskich organizatorów i operatorów wiele ciekawych, dobrych projektów. Wciąż niestety borykamy się z niedoborem środków finansowych, co w dużej mierze uniemożliwia korzystanie z usług profesjonalnych agencji reklamowych. Ale to nie znaczy, że brak w naszej branży dobrych pomysłów. W artykule prezentujemy najlepsze z nich, mogące być wzorem i inspiracją dla innych.
str. 18
Prezentowany poniżej artykuł zawiera przemyślenia na temat roli i formy działań marketingowych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Białostockie KPK należy do najbardziej skutecznych w tej materii firm w naszym kraju. Właśnie w Białymstoku realizowane są jedne z najbardziej spektakularnych akcji promocyjnych, podobne do najlepszych światowych przykładów, takie jak np. kampania wizerunkowa prowadzących pojazdy. Autor opisuje filozofię podejścia firmy do marketingu.
str. 25
W poniższym artykule Niemiecki Związek Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) dokonuje bilansu prowadzonej od 5 lat kampanii "Aby Niemcy pozostały mobilne. Inicjatywa na rzecz autobusów i pojazdów szynowych" (Damit Deutschland mobil bleibt. Initiative für Busse & Bahnen). W tekście wspomina się również o wcześniejszych działaniach promujących transport publiczny, prowadzonych przez Związek od 37 lat w imieniu swoich członków, z wykorzystaniem w tym celu różnych sposobów komunikacji z otoczeniem - public relations, obecności w mediach, a w ostatnich latach angażowania w kampanię osób ze świata polityki. Artykuł pokazuje - między innymi - strategie oraz sposoby komunikowania się z rynkiem w kampanii VDV, jak również informację o jej wynikach ilościowych i jakościowych.
str. 28
Zajmując się marketingiem w komunikacji miejskiej zadajemy sobie pytanie jak zachęcić mieszkańców miast do powszechnego korzystania z komunikacji miejskiej. Od dawna wiadomo, że podaż usług na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym i ilościowym może efektywnie kreować popyt. Koronnym tego dowodem w transporcie publicznym była choćby elektryfikacja linii kolejowej z Warszawy do Otwocka w 1936 roku, która skokowo aż trzykrotnie zwiększyła potoki pasażerskie. Dziś takim narzędziem nowoczesności przy umiarkowanym koszcie inwestycyjnym jawią się autobusowe systemy BRT i coraz częstej spotykane w Europie tzw. Metro Busy.
str. 34
Poniższy artykuł jest propozycją całościowego spojrzenia na zagadnienie tzw. marketingu wewnętrznego, czyli wszystkich działań o charakterze marketingowym, które skierowane są do wewnątrz firmy. Autor próbuje przedstawić zarządzanie jako proces przepływu różnego rodzaju dóbr - głównie niematerialnych - którymi dysponują zarządzający, pracownicy oraz poszczególne działy firmy.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Prezentowany artykuł ma charakter dyskusyjny, wyrażający poglądy autora w zakresie interpretacji regulacji prawnych dotyczących operatorów wewnętrznych pracujących dla komunikacyjnych związków międzygminnych.
str. 42
Autor omawia zagadnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. W lipcu br. weszła w życie nowa ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowa legislacja może prowadzić do zmiany dotychczasowych praktyk w ubezpieczeniach OC.
str. 44
Poznański przewoźnik zadecydował o zorganizowaniu na terenie zaplecza technicznego systemu zapewnienia pierwszej pomocy przedmedycznej na okoliczność wypadków przy pracy. Zrewidowano dotychczasowe rozmieszczenie apteczek pierwszej pomocy i zdecydowano o utworzeniu na każdym obiekcie punktu pierwszej pomocy wyposażonego w specjalne zestawy udzielania pomocy przedmedycznej. Zadbano również o specjalnie dobrane tabliczki z instrukcjami udzielania pomocy. Najważniejszym działaniem było jednak wytypowanie i przeszkolenie odpowiedniej grupy pracowników w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
str. 50
W tym roku w niemal równoległym czasie swoje okrągłe rocznice świętowali przewoźnicy aż w czterech dużych miastach. Swoje święto miały Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu.
str. 52
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Poniżej publikujemy korespondencję pomiędzy IGKM oraz Głównym Inspektorem Pracy w sprawie rekompensaty za pracę prowadzących pojazdy w godzinach nadliczbowych w zakładach budżetowych.
str. 56