Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

115 [październik 2010]

Data publikacji: 2010-10-20
Cena: 25.00 PLN (netto)
Wokół seminarium "Autobus Przyszłości" i Transexpo 2010 Zaplecze techniczne w zajezdniach autobusowych Ubezpieczenia w komunikacji miejskiej
SEMINARIA TECHNICZNE W KIELCACH
W dniu 5 października 2010 roku obyło się seminarium techniczne pt. "Autobus przyszłości". Postęp techniczny sprawia, że współczesne autobusy stają się coraz mniej podobne do tych, jakie znamy sprzed lat. Prelegenci przedstawili swoje wizje kierunków w jakich podążą przyszłe konstrukcje. Z wielu, co wymaga podkreślić, bardzo ciekawych prezentacji wyłania się obraz autobusu z napędem hybrydowym bądź całkiem elektrycznym. Jak co roku to branżowe spotkanie połączone było z VIII edycją Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego "TRANSEXPO 2010" (6-8.10.2010 r.).
str. 4
Europejski System Autobusowy Przyszłości (European Bus System of the Future - EBSF), ma na celu zwiększenie atrakcyjności oraz poprawę wizerunku systemów autobusowych w miastach oraz na obszarach podmiejskich poprzez rozwój nowych technologii związanych z pojazdami oraz infrastruktur. W ramach projektu pokazywane są także najlepsze praktyki eksploatacyjne. Na ten temat pisaliśmy już w 103 numerze BKM (październik 2008 r.).
str. 6
Występujący w tytule artykułu wyraz - "ewolucja" - wskazuje na zamiar pokazania ścieżki i mechanizmów rozwoju układów napędowych autobusu miejskiego. Pożytkiem z tych rozważań ma być pokazanie przyszłych liderów spośród tych rozwiązań, które dziś są technicznie, ekonomicznie i politycznie możliwe. Niniejszy artykuł jest zapisem bardzo interesującego wystąpienia wygłoszonego podczas Seminarium Technicznego "Autobus przyszłości", w dniu 5 października w Kielcach.
str. 11
Krzysztof Olszewski - twórca firmy Solaris Bus & Coach dzieli się swoimi przemyśleniami na temat autobusu przyszłości. W jego opinii przyszłość należy do pojazdów z napędem elektrycznym. Jednak ograniczenia techniczne we wdrażaniu do produkcji autobusu napędzanego jedynie silnikiem elektrycznym stwarzają poważne przeszkody: wciąż za duża jest masa magazynów gromadzących energię. Zdaniem autora najbliższa przyszłość należy do napędów hybrydowych, które wykorzystując rekuperację energii i możliwość ładowania akumulatorów w czasie postoju (plug in) prowadzą w efekcie do uzyskania lepszego bilansu energetycznego. Niniejszy artykuł jest zapisem bardzo interesującego wystąpienia wygłoszonego podczas seminarium technicznego "Autobus przyszłości" w dniu 5 października w Kielcach.
str. 15
Niniejszy artykuł jest zapisem wystąpienia Enrique Luque Alemana z firmy Vossloh Kiepe GmbH wygłoszonego podczas seminarium w Kielcach w dniu 5 października 2010 roku. Tekst stanowi niejako nawiązanie do artykułu Krzysztofa Olszewskiego z firmy Solaris. Firmy te wspólnie skonstruowały autobus hybrydowy z napędem szeregowym, który był prezentowany na tegorocznych Targach TRANSEXPO w Kielcach.
str. 18
Jedną z ciekawostek tegorocznych targów TRANSEXPO była premiera autobusu przegubowego z Sanoka. Pojazd otrzymał wyróżnienie w kategorii "autobusy". To powrót na rynek fabryki Autosan z pełną ofertą autobusów miejskich. Przez ostatnie 10 lat ten segment w ramach spółki Polskie Autobusy był zarezerwowany dla jelczańskiej fabryki. Autor opisuje całą rodzinę autobusów miejskich SANCITY.
str. 21
Voith Turbo jest od 45 lat jednym z wiodących dostawców hydrodynamicznych retarderów. Magnetarder to kompletnie nowy hamulec działający na zasadzie prądów wirowych, niewymagający przy tym dodatkowego źródła energii. Produkt ten otrzymał wyróżnienie na tegorocznych targach TRANSEXPO w kategorii "części i wyposażenie autobusów".
str. 22
Jednym z produktów nagrodzonych podczas Targów TRANSEXPO jest System Nadzoru Ruchu Pojazdów (SNPZ) w zajezdni. Jest to system pozwalający na śledzenie pojazdów na określonym terenie, który przyczynia się do polepszenia organizacji pracy na zapleczu. System taki działa już m.in. w jednej z zajezdni autobusowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu.
str. 24
NOWOCZESNOŚĆ W ZAPLECZU TECHNICZNYM
Przodujące firmy komunikacyjne przywiązują dużą wagę do dobrej organizacji zaplecza technicznego. Z jednej strony sprawna organizacja OC zmniejsza stałe koszty firmy, z drugiej efektywne serwisowanie taboru pozwala na osiągnięcie lepszych wskaźników niezawodności eksploatowanego taboru. Autor opisuje zarówno organizację cyklu obsługi codziennej, jak i wymienia specjalistyczne oprzyrządowanie, które MPK pozyskało w ostatnim okresie dla zaplecza autobusowego. Artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji wygłoszonej podczas Komisji Autobusowej w Zamościu w dniach 2-3 września br.
str. 28
Autorzy prezentują system zdalnej diagnostyki pokładowej, która pozwala na wieloaspektowe badanie paramentów pracy silnika. Otrzymane wyniki pozwalają na analizę nie tylko stanu technicznego i ewentualnych usterek pojazdu, ale też na uzyskanie informacji o emisyjności spalin czy nawet badania komfortu jazdy z wykorzystaniem rejestratora parametrów ruchu. Artykuł pokazuje nowe możliwości zdalnej diagnostyki i jest rozwinięciem ciekawego wystąpienia podczas Komisji Autobusowej IGKM w Zamościu w dniach 2-3 września br.
str. 31
Wypadki drogowe powodowane przez osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu są prawdziwą plagą w naszym kraju. Takie zdarzenia to szczególnie niepożądane zjawisko w komunikacji miejskiej, bowiem - mimo, że są tu bardzo rzadkie - powodują ogromne straty wizerunkowe przewoźników. Interlock XT jest technologią pozwalającą na zautomatyzowaną weryfikację stanu trzeźwości prowadzących pojazdy. Artykuł nawiązuje do interesującej prezentacji systemu podczas Komisji Autobusowej IGKM w Zamościu w dniach 2-3 września br.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych poniósł w 2009 r. stratę około 1 mld zł. Od 1 listopada 2010 r. PZU S.A. zamierza podnieść stawki w segmencie korporacyjnych ubezpieczeń komunikacyjnych o 100%. W przypadku STU Ergo Hestia S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Generali TU S.A., czy TU Compensa S.A. podwyżka dla najbardziej szkodowych klientów korporacyjnych ma wynieść 200-300%. Jak skutecznie próbować bronić się przed wzrostem stawek ubezpieczeniowych? Czy biorąc pod uwagę konieczność stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 233, poz. 1655 ze zmianami) jest to w ogóle możliwe? Jest kilka narzędzi, które mogą w tym pomóc.
str. 38
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Autorka opisuje prawne aspekty Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 lipca 2010 roku dotyczącego kas rejestrujących (fiskalnych) po 1 stycznia 2011 roku. Przypomina warunki zwolnienia komunikacji miejskiej ze stosowania kas.
str. 47
Publikujemy poniżej wystąpienie Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej z dnia 27 września br. do Pana Andrzeja Kraszewskiego, Ministra Środowiska, przedstawiające propozycje zmian zapisów prawnych dotyczących problemu emisji hałasu tras, zajezdni i pętli tramwajowych, z prośbą o analizę stanu rzeczy i podjecie działań legislacyjnych.
str. 48
W dwóch numerach Biuletynu Komunikacji Miejskiej, z kwietnia i czerwca 2010 roku, informowaliśmy o podjętych przez Izbę działaniach, mających na celu uczynienie kontroli biletowej w komunikacji komunalnej skuteczną poprzez rozszerzenie uprawnień kontrolerów. Adresatem tych działań było Ministerstwo Infrastruktury, jako resort merytorycznie właściwy w tej sprawie. Okazuje się, że działania IGKM przyniosły pożądany skutek w postaci projektu zmiany prawodawstwa.
str. 49