Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

116 [grudzień 2010]

Data publikacji: 2010-12-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Definicje i uwarunkowania prawne przystanków komunikacji miejskiej Zasady projektowania przystanków w ukladach drogowych Przystanki autobusowe bez barie System peronów w szczególnie wrażliwych obszarach miejskich
PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W pierwszej części artykułu autor dokonuje przeglądu terminologii i opisu poszczególnych rodzajów przystanków, a następnie wskazuje regulacje prawne dotyczące oznakowania przystanków. Znaki D-15, D-16 i D-17, którymi w Polsce należy oznaczać przystanki komunikacji publicznej to znaki drogowe, których rozmieszczanie usankcjonowane jest określonymi w stosownym rozporządzeniu wymaganiami. Do końca 2010 roku należy - zgodnie z obowiązującym prawem - zastąpić stare tarcze przystankowe. W końcowej części artykułu autor dokonuje zebrania wszystkich aktów prawnych związanych z przystankami komunikacji publicznej. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji przedstawionej na Komisji Ruchu IGKM.
str. 4
Autor opisuje zalecenia do projektowania przystanków komunikacyjnych. Wykorzystuje przy tym analizę prowadzonych w kilku miastach badań czasu oczekiwania na możliwość odjazdu pojazdu po zakończeniu wymiany pasażerów. Potwierdzają one fakt, że straty czasu związane z chwilowym brakiem możliwości opuszczenia przystanku mają związek z jego umiejscowieniem w układzie drogowym. Autor opisuje również zagadnienie liczby stanowisk i doboru optymalnej długości przystanków komunikacji miejskiej. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji przedstawionej na Komisji Ruchu IGKM.
str. 12
Wiaty przystankowe stanowią najdroższe i najważniejsze wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej. Autor prezentuje zasady zarządzania wiatami w Warszawie od początku ich eksploatacji. Prezentuje również najnowocześniejsze wiaty, które maja być ustawione w reprezentacyjnych miejscach w stolicy.
str. 20
Autor prezentuje wybrane dane liczbowe oraz zakres prac związanych z utrzymaniem przystanków, za które odpowiedzialny jest krakowski przewoźnik. Artykuł jest rozwinięciem jednej z najciekawszych prezentacji, które miały miejsce w trakcie spotkania Komisji Ruchu IGKM w dniach 21-22 października br. w Kazimierzu Dolnym.
str. 24
Aby zinwentaryzować obecny stan w zakresie przystanków komunikacji miejskiej w naszym kraju, IGKM zdecydowała się na przeprowadzenie ankiety dotyczącej wybranych aspektów liczbowych i jakościowych. Na podstawie analizy ponad 30 nadesłanych odpowiedzi pojawia się pewien obraz zagadnień związanych z przystankami w naszym kraju.
str. 28
Autorzy opisują nowoczesne technologie wykonywania infrastruktury przystankowej w zakresie nawierzchni przystanków autobusowych. Prezentują zarówno profilowane krawężniki oraz płytki chodnikowe o specjalnych właściwościach z wzorcowymi schematami ich stosowania. To niemal zupełnie nowa technologia w naszym kraju, która wyznacza nowoczesne standardy projektowania infrastruktury przystankowej. Artykuł nawiązuje do prezentacji z Komisji Ruchu IGKM w Kazimierzu Dolnym.
str. 30
Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) oddało w 2006 roku nowy odcinek linii tramwajowej wzdłuż istniejącej linii kolejowej. Opracowano nowy system peronów, który miał połączyć design z funkcjonalnością, oprócz tego celem było zachowanie większości cennego starego drzewostanu. System został oparty na podstawie słupowej w zależności od umiejscowienia korzeni. Betonowa kratownica dźwiga prefabrykowane płyty ze specjalnym designem nawierzchni. Rozwiązanie to zostało wdrożone z korzyścią dla wszystkich stron i środowiska.
str. 34
Publiczne środki transportu powinny dzisiaj być użyteczne dla wszystkich grup społecznych. Wolne od barier wejście na wszystkich przystankach jest warunkiem, aby także osoby z ograniczeniami ruchowymi, z małymi dziećmi lub większym baga-żem mogły korzystać bez problemów z komunikacji publicznej. W miastach, w których funkcjonuje naziemna kolej miejska z pojazdami wysokopodłogowymi, wysokie perony muszą zatem być zintegrowane z istniejącą infrastrukturą. Wobec wysokości oraz wydłużenia urządzeń peronowych na wąskich ulicach może to być trudne zadanie. We Frankfurcie nad Menem do rozwiązania tego zadania postanowiono przeprowadzić konkurs na projekt ukształtowania dwóch stacji szybkiej kolei miejskiej, w którym wzięło udział dwanaście biur architektonicznych.
str. 38
TENSOREX?C+ to innowacyjne, automatyczne urządzenie naprężające dla sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Może służyć do kompensacji sieci trakcyjnej w miejscach, gdzie z różnych powodów nie jest możliwe tradycyjne rozwiązanie z ciężarkami. Taka sytuacja występuje w centrach miast z zabytkową zabudową, gdzie miejski architekt lub konserwator zabytków wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań. Również kwestia bezpieczeństwa w pobliżu ruchliwych przystanków może wymuszać takie rozwiązania. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującego wystąpienia podczas Komisji Zasilania IGKM w Licheniu Starym.
str. 42
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jedną z podkreślanych zalet napędów elektrycznych jest zdolność do odzyskiwania energii w trakcie hamowania pojazdu. To powód dla którego często słyszymy o przyszłości napędów elektrycznych w komunikacji miejskiej. Pojęcie rekuperacji pojawia się zarówno w kontekście nowoczesnych konstrukcji tramwajowych i trolejbusowych, jak również przy najnowszych autobusach hybrydowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na zamieszczenie niniejszego tekstu, który przybliża pokrótce zalety i wady rekuperacji w tramwajach. Materiał jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej na Komisji Zasilania IGKM, która odbyła się w Licheniu Starym w dniu 4 listopada 2010 roku.
str. 44
W piątek 26 listopada firma Solaris zaprezentowała nową halę i linię produkcyjną konstrukcji stalowych tramwajów. W fabryce zlokalizowanej w Środzie Wlkp. powstają pierwsze Solarisy Tramino z realizowanego zamówienia na 40 sztuk dla MPK Poznań.
str. 50
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wdrożył system płatności CallPay. Taka forma płatności umożliwiająca zakup biletu za pomocą telefonu komórkowego została udostępniona bardzo niedawno, bo w październiku 2010 roku. Autor krótko opisuje cechy systemu, wskazując różnice w stosunku do innych tego typu systemów. Przypomnijmy, że analogiczny system funkcjonujący w Poznaniu szeroko opisywaliśmy w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 100.
str. 51
Dodatkowa funkcjonalność kart płatniczych dla klientów banku oraz większa dostępność nośników biletów i rabaty na bilety długookresowe dla pasażerów komunikacji miejskiej ? to korzyści, jakie przynosi współpraca Banku Citi Handlowy i Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
str. 52
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Autor opisuje najistotniejsze założenia nowej ustawy o kierujących pojazdami. Ustawa ta została przyjęta w ostatnich dniach listopada na posiedzeniu Sejmu. Zawiera ona zebrane zapisy znajdujące się dotychczas w innych aktach prawnych. Najważniejsze zmiany stanu prawnego dotyczą zagadnień związanych ze szkoleniem kierowców i organizacji pracy Ośrodków Szkolenia Kierowców. Mają one przeciwdziałać patologiom procesu szkolenia, opisanym dość ostrymi słowami w uzasadnieniu projektu ustawy.
str. 56