Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

122 [grudzień 2011]

Data publikacji: 2011-12-15
Cena: 25.00 PLN (netto)
Różnice w preferencjach i zachowaniach komunikacyjnych miast i gmin tworzących obszar aglomeracyjny, Efektywna komunikacja wewnętrzna i polityka HR a satysfakcja klienta, Uzyteczność serwisów www przewoźników miejskich, RATP: interaktywne zarządzanie mobilnością załogi, Europejska konferencja na temat wdrozenia rozporządzenia 1370/2007
WOKÓŁ SEMINARIUM I TARGÓW TRAKO
W dniu 10 października 2011 roku odbyło się seminarium techniczne IGKM pt.: ?Krajowe i unijne przepisy, normy i wymagania dla nowoczesnej komunikacji tramwajowej?. Seminarium zorganizowane zostało już po raz trzeci, a odbyło się w dniu poprzedzającym Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO (11-14.10.2011 r.). W obradach seminarium udział wzięło ponad 160 osób z 59 firm, reprezentujących organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej, instytucji naukowo-badawczych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z przemysłem torowo-taborowym
str. 4
Tematem poniższego artykułu są procedury związane z normalizacją miejskiego transportu szynowego w UE. Na wstępie autor przedstawia w skrócie status quo w zakresie harmonizacji technicznej w miejskim transporcie szynowym. Następnie omawia szerzej zagadnienie harmonizacji, czym ona jest, jakie są sposoby dochodzenia do niej, jakie czerpiemy z niej korzyści. W dalszej części artykułu autor omawia aktualną sytuację związaną z aktami prawnymi dotyczącymi transportu szynowego. Na koniec przedstawia zasady sterujące harmonizacją techniczną w systemach miejskiego transportu szynowego. Artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego podczas seminarium technicznego IGKM w dniu 9.10.2011 r.
str. 6
Po wielu latach intensywnej pracy nad stworzeniem rozporządzeń udało się wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury wydać w tym roku trzy rozporządzenia dotyczące taboru tramwajowego: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać tramwaje i zakres ich wyposażenia, rozporządzenie w sprawie homologacji typu tramwaju oraz rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i terminu przeglądów badań technicznych tramwajów.
str. 11
Normy były zawsze swego rodzaju elementem upewnienia się konstruktora i producenta w słuszności obranego sposobu rozwiązania zadania, jakie miał do zrobienia. Są w dalszym ciągu płaszczyzną porozumienia się użytkownika z producentem, są też w mniemaniu wielu ludzi czynnikiem sprawczym jakości. Polski Komitet Normalizacyjny przystąpił do weryfikacji ogólnych norm dotyczących tramwajów i reaktywował zespół pracowników branży, którzy zajmowali się nimi w przeszłości. Autor opisuje stan obecny i kierunki niezbędnych zmian oraz wnioski zespołu.
str. 14
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Poznańskie MPK w trosce o jakość świadczonych usług zamówiło specjalne badania dotyczące wizerunku firmy w oczach mieszkańców. W niniejszym artykule znajduje się krótkie omówienie najważniejszych elementów raportu z badań. Autorka artykułu jest socjologiem, specjalistą ds. badań społecznych w firmie Centrum Badań Stosowanych Ultex, ankieterką, kierownikiem badań realizowanych na zlecenie MPK, autorką wszystkich raportów z ww. badań. Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia na posiedzeniu Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Poznaniu w dniu 17.11.2011 r.
str. 18
W badaniach marketingowych transportu miejskiego zaleca się segmentowanie rynku wg kryterium geograficznego, statusu motoryzacyjnego, społeczno-zawodowego czy sposobu realizacji podróży miejskich. Kryterium geograficzne pozwala scharakteryzować preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców w różnych obszarach aglomeracji. Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań marketingowych preferencji i zachowań komunikacyjnych w dwóch miastach i jednej gminie wiejskiej aglomeracji trójmiejskiej na przykładzie Gdyni, Pruszcza Gdańskiego i Gminy Pruszcz Gdański.
str. 21
Jednym z najważniejszych zasobów w przedsiębiorstwach są ich pracownicy. Dotyczy to w szczególności firm komunikacyjnych, gdyż kierowcy autobusów i motorniczowie to ograniczona na rynku grupa specjalistów posiadających określone kwalifikacje, których zdobycie stało się w ostatnich latach trudniejsze z powodu zwiększonych barier wejścia do zawodu, związanych z ustawodawstwem europejskim. Jednocześnie jest to grupa zawodowa działająca na styku pomiędzy przedsiębiorstwem komunikacyjnym a grupą kliencką czyli pasażerami. W dużej mierze zadowolenie pasażerów z usługi przewozowej wynika wprost z zachowań prowadzących pojazdy. Chcąc osiągnąć wysoki poziom satysfakcji klientów, siłą rzeczy należy szczególnie dbać o ten zasób, którym są prowadzący pojazdy komunikacji miejskiej. Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia z posiedzenia Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Poznaniu w dniu 17.11.2011 r.
str. 24
Poniższy artykuł prezentuje stanowisko operatora nośników reklamowych w miastach. Środki transportu miejskiego wydają się być bardzo dobrym nośnikiem dla kampanii reklamowych. Ma to jednak swoje dobre i złe strony, czego dowodzą kontrowersje w różnych miastach związane z reklamą tranzytową. Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia na posiedzeniu Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Poznaniu w dniu 17.11.2011 r.
str. 29
Autor artykułu analizuje użyteczność stron internetowych w komunikacji miejskiej dla pasażerów. Jedną z najważniejszych funkcjonalności jest obecnie możliwość sprawdzania rozkładu jazdy na stronach organizatora lub operatora transportu publicznego. Możliwość łatwego sprawdzenia godzin odjazdów zachęca pasażerów do skorzystania z oferty transportu miejskiego, decyduje również o budowaniu jego pozytywnego wizerunku.
str. 32
Tak, chcemy dbać o dobro naszych klientów i zapewniać im jak największy komfort podróży. Jestem pewna, że tego typu deklaracja mogłaby być złożona przez większość osób/zespołów zarządzających przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej. Wierzę również w szczerość tych intencji, tym bardziej, że doświadczam różnych ulepszeń w tej przestrzeni w polskich miastach. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na kilka ważnych aspektów przy temacie wprowadzania automatów samoobsługowych MPK. Wskazówki i sugestie zebrałam na podstawie wywiadów z użytkownikami, samodzielnych obserwacjach oraz konsultacjach z innymi projektantami. Oczywiście każda inicjatywa wprowadzania nowych rozwiązań kosztuje i nie ulega wątpliwości, że są to duże przedsięwzięcia. Pisząc ten tekst chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na potrzeby podróżujących środkami komunikacji miejskiej.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
W jaki sposób można ?odnowić? przedsiębiorstwo zachowując jednocześnie cenne doświadczenie oraz know-how? Te ostatnie elementy charakteryzują często ?starą? załogę, która wcale niekoniecznie akceptuje kwestionowanie jej kulturowego modelu, zwłaszcza dlatego, iż wiele z tych osób zbliża się do końca swojej kariery zawodowej. W jaki sposób zatem można ich zastąpić? Czy w rzeczywistości konieczna jest zmiana wszystkiego: zarówno tego co dotyczy załogi, jak również metod pracy?
str. 38
W 1998 roku dział autobusowy RATP zaczął rozważać szereg możliwości wykorzystania nowych technik informacyjnych oraz komunikacyjnych (NICT). W roku 2001 utworzono na próbę kilka stron intranetowych dla załogi w poszczególnych zajezdniach, a w szczególności dla kierowców. Możliwość oferowania kierowcom dostępu do spersonalizowanej informacji, odnoszącej się do wykonywanej przez nich pracy, gdziekolwiek by się znajdowali, była rzeczywistym krokiem do przodu.
str. 41
W dniu 14 listopada 2011 r. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli w Albert Borschette Center konferencję poświęconą postępowi wdrożenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej Rozporządzenia 1370/2007. Pomimo, iż od daty obowiązywania przepisów upłynęły dwa lata (Rozporządzenie weszło w życie 3 grudnia 2009 r.) pozostało wiele niejasności, kontrowersji i rozbieżności w jego implementacji na grunt prawa krajowego w poszczególnych państwach. Wdrożenie Rozporządzenia 1370 okazało się naprawdę złożona kwestią i dlatego KE postanowiła posłuchać przedstawicieli rynku europejskiego, zapoznać się z ich punktem widzenia i wykorzystać ich doświadczenia na tym polu, aby ocenić, jakie dodatkowe działania należy podjąć zarówno z poziomu KE, jak i krajów członkowskich.
str. 44
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Autor analizuje możliwości łagodzenia skutków wzrostu cen ubezpieczeń dla specjalnego rodzaju klientów flotowych, jakimi są przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Jednym z postulowanych kierunków działania są szkolenia dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej, które mogą obniżyć poziom szkodowości, a co za tym idzie ? dać możliwość uzyskania atrakcyjniejszej oferty od ubezpieczyciela.
str. 50
Uchwalona w ubiegłym roku zmiana ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) zawiera możliwość dofinansowania m.in. transportu publicznego działającego w aglomeracjach miejskich w zakresie promowania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych. Minister Finansów zgodził się na przeznaczenie 1,5% wpływów z akcyzy od paliw na promocję pod warunkiem opracowania stosownego rozporządzenia w tym zakresie przez Ministerstwo Gospodarki. W dniu 7 grudnia odbyło się robocze spotkanie mające na celu analizę możliwych do zaproponowania rozwiązań.
str. 53
INFORMACJE IZBY
Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku odbył się pierwszy Konkursu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o nagrodę im. Prof. Jana Podoskiego, skierowany specjalnie do wystawców tych właśnie targów.
str. 56
W dniach 7-9 maja 2012 r. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) organizuje w Warszawie swój pierwszy Międzynarodowy Szczyt Miejskich Systemów Szynowych. Gospodarzami konferencji są: Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., a Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej jest partnerem krajowym Szczytu.
str. 60