Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

124 [maj 2012]

Data publikacji: 2012-05-15
Cena: 27.62 PLN (netto)
Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej Finansowanie projektów komunikacyjnych w okresie słabnącego dostępu do funduszy Publiczny transport zbiorowy w praktyce - czyli kilka uwag po roku obowiązywania przepisów ustawy Superkondensatory zamiast zasilania z sieci trakcyjnej w tramwajach Metro Centro w Sewilli Zmiana perspektywy - spojrzenie na informacje o transporcie publicznym z punktu widzenia pasażera
WOKÓŁ MIĘDZYNARODOWEGO SZCZYTU LOKALNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO UITP
Tylko na kontynencie europejskim metro, tramwaje oraz koleje lokalne przewożą około 28 mld pasażerów rocznie, którzy doceniają lokalny transport szynowy za jego prędkość, niezawodność i komfort jazdy. Pasażerowie oczekują ponadto, że bę-dzie on bezpieczny oraz odpowiednio zintegrowany i skomunikowany z innymi środkami transportu. Jak m.in. sprostać tym wymaganiom omawiano w Warszawie podczas tegorocznego Pierwszego Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego zorganizowanego przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP).
str. 4
Poniżej prezentujemy wywiad przeprowadzony z nowym Sekretarzem Generalnym UITP, Alainem Flauszem. Rozmowa odbyła się podczas Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego w Warszawie. Nasz rozmówca podkreśla dobre przygotowanie komunikacji lokalnej w stolicy Polski do obsłużenia Euro 2012. Jego uwagę zwrócił przede wszystkim postęp, który się dokonał w transporcie szynowym. Alain Flausch podkreśla wysoki poziom standaryzacji infrastruktury i taboru transportu szynowego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Chociaż jest to dziedzictwo przeszłości, to może być potraktowane jako zaleta, umożliwiająca np. zaplanowanie w przyszłości wspólnych dla kilku sieci zamówień taboru.
str. 6
"Nie ma miasta bez transportu publicznego?" takie słowa wypowiedziała Pani Minister Elżbieta Bieńkowska otwierając Pierwszy Międzynarodowy Szczyt Lokalnego Transportu Szynowego UITP w Warszawie. W swoim wystąpieniu zapowiedziała, że kierowane przez nią Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie dążyć do zwiększenia środków przeznaczonych na politykę miejską, a w tym na komunikację miejską.
str. 9
Ciekawym wystąpieniem umożliwiającym porównanie problemów z finansowaniem inwestycji, które znamy z rynku europejskiego z występującymi na terenie krajów Ameryki Łacińskiej, była prezentacja Jorge Rebel, konsultanta z Banku Światowego, wygłoszona podczas sesji otwierającej pierwszy Międzynarodowy Szczyt Transportu Lokalnego, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja br.
str. 10
Poniższy artykuł został napisany na podstawie referatów wygłoszonych podczas sesji 6. Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego UITP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja 2012. Uczestnicy tej sesji wymieniali się doświadczeniami z różnych sposobów finansowania inwestycji taborowych. Ciekawymi przykładami były rozwiązania zastosowane we Francji, polegające na ścisłej współpracy dwu lub więcej ośrodków miejskich przy planowaniu inwestycji, formułowaniu specyfikacji zamówienia SIWZ i opracowywaniu jednolitych rozwiązań, w efekcie których osiągnięto ogromne oszczędności finansowe. Kolejnymi przedstawionymi sposobami finansowania są: coraz bardziej popularne w Europie rozwiązanie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego PPP oraz modele oparte na wynajmie taboru.
str. 12
Wystąpienia prelegentów na ?Platformie przemysłowej dla lekkiej kolei? w trakcie Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego UITP były oparte na wnioskach wynikających z eksploatacji zarówno sieci jak i taboru: lekkiej kolei oraz tramwajów. Prelegenci przedstawili uczestnikom Szczytu najnowsze rozwiązania, które mają charakter nowatorski dla transportu szynowego.
str. 16
W sesji 2 poświęconej modernizacji istniejącej sieci lekkiej kolei oraz sieci tramwajowej interesujące wystąpienie miał Miroslav Penc ? Dyrektor Działu Tras Tramwajowych w firmie DPP w Pradze w Czechach, pt.:"Modernizacja infrastruktury oraz taboru w Pradze".
str. 20
Choć trudno to sobie wyobrazić, specjalna linia tramwaju ekspresowego z centrum Lyonu do miejscowego lotniska korzysta w większości z tej samej infrastruktury co zwykły miejski tramwaj. Krótki czas przejazdu jest jednym z głównych atutów tramwajów RhonExpress. Ogólnie wysoki poziom usługi zachęca wielu pasażerów do korzystania z tej linii. Jednocześnie dzięki wysokim cenom biletów ten komercyjny projekt realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) przynosi partnerom zyski. Specyfika aspektów technicznych i finansowo-organizacyjnych sprawia, że warto poznać szczegóły funkcjonowania projektu. Artykuł powstał na podstawie interesującej prezentacji Michela Quidorta wygłaszanej podczas sesji zatytułowanej "Otwarcie rynku na konkurencję" podczas Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego UITP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja 2012.
str. 21
Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom jest jednym z najważniejszych wyzwań dla komunikacji miejskiej. O tej problematyce pisaliśmy na łamach "Biuletynu Komunikacji Miejskiej" nr 120. Jak się okazuje, wielu operatorów i organizatorów ma swoje unikalne doświadczenia i metody w tym zakresie. Poniżej prezentujemy cztery zupełnie różne wizje systemowych rozwiązań z Barcelony, Jerozolimy, Nowego Jorku oraz z francuskiej firmy Keolis. Każda z prezentowanych metod przynosi efekty, z każdej można wykorzystać też jakieś elementy, które mogą być przydatne w polskich warunkach. Artykuł powstał na podstawie referatów wygłaszanych podczas sesji zatytułowanej "Bezpieczeństwo" w trakcie Międzynarodowego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego UITP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja 2012.
str. 24
Świadczenie usług transportowych o wysokiej jakości stało się ważnym wyzwaniem zarówno dla operatorów, jak i organiza-torów transportu miejskiego. Poniżej prezentujemy cztery przykłady podejścia do tej problematyki w takich miastach jak Brukse-la, Tokyo, Dublin oraz Kopenhaga. Artykuł powstał na podstawie referatów wygłaszanych podczas sesji zatytułowanej "Jakość usług" w trakcie Międzynarodo-wego Szczytu Lokalnego Transportu Szynowego UITP, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 maja 2012.
str. 28
Ciekawą sesją podczas I Szczytu Lokalnego Transportu szynowego UITP był blok tematyczny poświęcony sposobom budowania nowych systemów w czasach słabnącego finansowania. Uczestnicy mieli możliwość porównania dość odległych od siebie regionów i pod względem geograficznym i gospodarczym, jak i społecznym i kulturowym. Coraz bardziej propagowana w Unii Europejskiej idea partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Seulu w zestawieniu z wciąż niezbędną interwencją państwa na przykładzie miasta Sofii pokazują, jak różnymi sposobami organizatorzy i operatorzy komunikacji miejskiej radzą sobie z trudnościami finansowo-prawnymi w rozwijaniu publicznego transportu zbiorowego.
str. 31
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Na bardzo rozległych skrzyżowaniach z dużą liczbą krzyżownic prowadzący tramwaj nie powinien przekraczać prędkości 10 km/h. Niestety niemal regułą w polskim miastach stało się, że zbyt krótkie cykle sygnalizacji nie pozwalają na opuszczenie skrzyżowania w przeznaczonym dla tramwaju okresie przy zachowaniu bezpiecznej prędkości poruszania się. Obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie ministra infrastruktury [7] nie rozstrzyga również wielu istotnych aspektów problemu. Autor przedstawia uwagi do obowiązującej obecnie instrukcji projektowania sygnalizacji świetlnej wskazując konieczność zmian.
str. 34
Intensywny rozwój urządzeń elektronicznych doprowadził do znacznego rozszerzenia wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej w systemy, których zastosowania jeszcze niedawno nikt się nie spodziewał. Zaawansowanie technologiczne tych produktów rodzi określone trudności. Stąd pojawiła się inicjatywa poświęcenia specjalnego posiedzenia połączonej Komisji Autobusowej IGKM i Komisji Zarządów IGKM problematyce standaryzacji wyposażenia autobusów w pokładowe urządzenia elektroniczne. Niniejszy artykuł stanowi ogólne wprowadzenie do powyższego tematu.
str. 39
Autorzy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w rok po rozpoczęciu jej obowiązywania dokonują podsumowania wdrożenia. Wskazują kilka punktów, w których pojawiły się wątpliwości interpretacyjne. Artykuł jest kontynuacją zagadnień opisanych w wydanej przez IGKM publikacji "Publiczny transport zbiorowy ? wybrane zagadnienia w pytaniach i odpowiedziach".
str. 42
W ubiegłym roku doszło do podpisania kilkuletniej umowy o świadczeniu usług w zakresie utrzymania przystanków komunikacyjnych i dworców pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Autor omawia zapisy i efekty umowy.
str. 46
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Technologie umożliwiające eksploatację tramwaju bez sieci trakcyjnej coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Po zasilaniu w systemie z tzw. trzeciej szyny w Bordeaux, Reims oraz Anger oraz wykorzystaniu akumulatorów w Nicei, w hiszpańskiej Sewilli zastosowano najnowsze rozwiązanie ? nadające się do wielokrotnego, a przy tym szybkiego ładowania superkondensatory (ang. supercaps). Wykorzystywane zamiast przewodów napowietrznych, umożliwiają one tramwajom przejazd 500-metrowego odcinka znajdującego się przed słynną katedrą sewilską.
str. 48
Zarząd Transportu Miejskiego kontynuuje inicjatywę aktywnej współpracy międzynarodowej w celu poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych doświadczeń w zakresie efektywnego zarządzania komunikacją miejską i jej wizerunkiem. Udział pracowników ZTM w europejskich projektach ma istotny wpływ na poprawę jakości usług w aglomeracji warszawskiej, a tym samym na zatrzymanie procesu odpływu pasażerów na rzecz samochodów osobowych. Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu analizy planowanych inwestycji komunikacyjnych pod kątem bilansowania kosztów i korzyści (w tym pozamaterialnych) realizacji rozważanych wariantów inwestycyjnych.
str. 53
Wielu operatorów bardzo szczegółowo specyfikuje wyposażenie zamawianych przez siebie pojazdów komunikacji miejskiej. Dotyczy to również stosowania odpowiednich materiałów wykończeniowych. Jednym z nich są wykładziny podłogowe i dodatki do nich w postaci sznurów spawalniczych, profili krawędziowych oraz stosowanie tzw. serwisu logo. Autor opisuje obecne możliwości w zakresie zastosowania rozwiązań materiałowych w podłogach pojazdów komunikacji miejskiej. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji wygłoszonej podczas spotkania Komisji Autobusowej IGKM w Ożarowie Mazowieckim w dniu 23 marca br.
str. 60
W ramach projektu badawczo-normalizacyjnego IP-KOM-ÖV realizowanego pod kierownictwem Uniwersytetu Technicznego w Ilmenau, o którym pisaliśmy w nr. 121 naszego Biuletynu, zastosowano specjalną metodę "Persona" mającą gwarantować, że projekt będzie przez cały czas zorientowany na pasażera. Opracowano charakterystykę siedmiu "person" reprezentujących typowych pasażerów transportu publicznego. Metoda ta umożliwia szybki i wszechstronny przegląd pasażerów, zrozumienie ich potrzeb i wymagań oraz uwzględnienie punktu widzenia pasażera przed każdą decyzją dotyczącą usług transportu publicznego.
str. 64
INFORMACJE IZBY
180 rocznicy powstania sanockiej fabryki towarzyszyła konferencja techniczno-handlowa dla klientów AUTOSAN S.A. Najstarsza na ziemiach polskich fabryka tego typu najbardziej znana jest z autobusów produkowanych dotychczas na potrzeby przedsiębiorstw PKS. Ze względu na bardzo trudną sytuację na rynku przewozów PKS i ograniczone zakupy nowych pojazdów w tym segmencie, Autosan przygotował rodzinę autobusów SANCITY przeznaczonych dla komunikacji miejskiej. Dopełnieniem oferty są autobusy dla ośrodków nauki jazdy. Wszystkie te pojazdy zaprezentowano podczas konferencji.
str. 71