Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

126 [listopad 2012]

Data publikacji: 2012-11-30
Cena: 27.62 PLN (netto)
Autobus na życzenie jako stymulator popytu na lokalny transport publiczny Alternatywne technologie napędu w autobusowym transporcie miejskim D-15 jako znak drogowy - w czyich kompetencjach? Rola mediów społecznościowych w promowaniu transportu miejskiego
WOKÓŁ XXXIV KRAJOWEGO ZJAZDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W dniach 11-12 września 2012 roku w Kazimierzu Dolnym odbył się kolejny XXXIV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej- najważniejsza impreza organizowana co dwa lata przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Zjazd odbywał się pod hasłem "Rekompensata i rozsądny zysk w systemie finansowania publicznego transportu zbiorowego" i miał na celu podjęcie próby oceny funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym pod kątem przepisów i wymogów ekonomiczno-finansowych, jakie stawiane są przed organizatorami i operatorami publicznego transportu zbiorowego.
str. 6
Polityka transportowa UE opiera się obecnie na dążeniu do zrównoważonego rozwoju transportu. Rodzi to daleko idące konsekwencje dla sektora transportu publicznego objawiające się m.in. w procesie regulacyjnym. Interwencjonizm w tym zakresie rodzi zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki, które związane są m.in. z efektywnością ekonomiczną sektora. Autor artykułu opisuje najważniejsze aspekty polityki UE w tym zakresie. Artykuł stanowi rozwinięcie referatu wygłoszonego na XXXIV Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
str. 9
Przedmiotem XXXIV Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej, który odbył się w Kazimierzu Dolnym było zagadnienie naliczania rekompensaty w transporcie publicznym. Jest to pojęcie stosunkowo nowe w naszym systemie prawno-organizacyjnym i wciąż brakuje klarownych przykładów jego stosowania. Tym większą wartość miała prezentacja opisująca praktyczny wymiar wyliczania stawki rekompensaty na przykładzie Lublina.
str. 14
WOKÓŁ KONFERENCJI IGKM W KIELCACH
Coroczna konferencja IGKM w Kielcach poświęcona była w tym roku możliwościom adaptacji ogłoszonej w 2009 roku przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego (UITP) strategii podwojenia udziału transportu publicznego w przewozach do roku 2025. Celem konferencji było poszukiwanie tych elementów strategii, które są możliwe do realizacji w warunkach europejskich, a w szczególności w naszym kraju. Konferencja połączona była z jubileuszową, X edycją Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego "Transexpo".
str. 18
Artykuł opisuje dostosowywaną do popytu ofertę usług komunikacyjnych PostAuto Schweiz AG oraz przedstawia doświadczenia tego przedsiębiorstwa z różnymi rodzajami produktów przewozowych. W załączonym studium przypadku na przykładzie systemu PubliCar autorzy wyjaśniają, na czym polegał sukces transportu autobusowego na życzenie w szwajcarskim mieście Delémont. Tego rodzaju usługi sprawdziły się również w roli instrumentu badania rynku, jak również jako dobra metoda stymulacji popytu. Odegrały też rolę prekursora nowej oferty transportu regularnego. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji przedstawionej na Konferencji IGKM w Kielcach w dniu 9 października 2012 r., bowiem uwarunkowania Delémont mają szerokie odniesienia do sytuacji polskich miast i gmin.
str. 24
TECHNIKA AUTOBUSOWA
W artykule przedstawiono systematykę paliw niekonwencjonalnych w stosunku do paliw ropopochodnych, możliwych do zasilania silników spalinowych do napędu autobusów. Ze względu na program popierania przez państwo rozwoju paliw odnawialnych ograniczono się w rozważaniach do paliw biologicznych. Szczegółowo rozpatrywano biopaliwa możliwe realnie do zastosowania obecnie i w najbliższej przyszłości, tzn. paliwo biogazowe, paliwo bioetanolowe oraz paliwa z udziałem estrów olejów roślinnych. Oceniono aspekty ekologiczne i eksploatacyjne zasilania silników spalinowych rozpatrywanymi paliwami niekonwencjonalnymi.
str. 30
Gwałtowny postęp techniczny odciska swoje piętno również na przemyśle autobusowym. W trakcie ostatnich dwóch dekad autobusy miejskie przeszły długą drogę, między innymi związaną z wprowadzeniem standardu niskiej podłogi. W ostatnich latach najważniejsze zmiany dotyczą wdrażania nowoczesnych, ekologicznych napędów autobusów. Firma Solaris Bus & Coach S.A. stała się liderem na rynku w zakresie autobusów elektrycznych, hybrydowych i trolejbusów. Autorzy artykułu opisują historię osiągnięć w tym zakresie i prezentują najnowsze, alternatywne rozwiązania doładowywania akumulatorów w autobusach elektrycznych. Aktualnym pytaniem staje się w tej chwili czy bezwzględnie należy dążyć do uzyskania zwiększenia zasięgu autobusu elektrycznego bez stosowania dodatkowej infrastruktury doładowania na linii, czy warto poszukiwać alternatywnych (ekonomicznie i logistycznie) sposobów zwiększenia sumarycznej liczby możliwych do wykonania liczby wozokilometrów podczas dnia pracy pojazdu.
str. 35
Jak powszechnie wiadomo, zużycie paliwa oraz opon zależy bezpośrednio od ciśnienia w ogumieniu. Innym istotnym czynnikiem oszczędzania paliwa jest dbanie o właściwą regulację geometrii kół osi. Jak wykazują badania skandynawskie, sumaryczne straty wynikające z tych zaniedbań mogą wynieść 14 % zużycia paliwa. W eliminowaniu strat użyteczne okazują się nowoczesne urządzenia pomiaru geometrii pojazdów.
str. 40
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Nowoczesna technologia wkracza właśnie w kolejne obszary funkcjonowania komunikacji miejskiej oferując funkcjonalności, które jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Mobilne terminale przeznaczone dla kontrolerów biletów pozwalają m.in. na weryfikację danych spisywanych pasażerów, którzy nie okazali dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. Nowe rozwiązania przede wszystkim digitalizują i upraszczają cały proces windykacji należności za nieopłacone przejazdy środkami komunikacji zbiorowej. System taki wprowadzono już we Wrocławiu, a kolejne miasta są w fazie jego testowania.
str. 44
Pod hasłem ?Lubię dzień bez samochodu? przebiegła tegoroczna akcja plakatowa w czasie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września 2012), którą tradycyjnie wieńczy Dzień bez Samochodu (22 września). Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, a koncepcja merytoryczna powstała podczas spotkania Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM. Projekt plakatu, hasło oraz kampanię na własnych nośnikach reklamowych przygotowała firma AMS S.A., a usługę druku reklam na taborze komunikacji miejskiej wykonała firma Andy sj. 22 września wielu operatorów otworzyło podwoje swoich zajezdni. Ci którzy to zrobili podkreślają, że dzięki temu osiągnęli duży efekt wizerunkowy przy stosunkowo niewielkim koszcie. W artykule zamieszczamy krótkie relacje z przeciwległych krańców Polski.
str. 48
Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju regulacjami prawnymi oznakowanie przystanków, podobnie jak większość znaków drogowych, winny być umieszczane i utrzymywane na własny koszt przez zarządcę drogi. W praktyce jednak rezygnacja przez organizatorów i operatorów transportu publicznego z wpływu na zarządzanie słupkiem przystankowym bardzo często przekłada się na wyraźne obniżenie jakości informacji pasażerskiej i w konsekwencji na dewaluację całej usługi przewozowej. Dlatego część organizatorów i operatorów poszukuje nowych rozwiązań formalno-prawnych w dziedzinie zarządzania oznakowaniem przystanków. Autor opisuje precedensowe porozumienie pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a warszawskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w wyniku którego powstał nowy wzór tablicy przystankowej.
str. 50
16 października 2012 r. rozpoczęła się IV edycja kampanii społecznej "Bądźmy Razem Bezpieczni", mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków. Na warszawskiej Woli odbyły się widowiskowa symulacja zderzenia z samochodu z tramwajem oraz II ogólnopolskie seminarium na temat roli prawa, techniki oraz edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas której przedstawiciele parlamentu, województwa mazowieckiego, m.st. Warszawy oraz firm komunikacyjnych z całej Polski przedstawili działania w tym zakresie.
str. 52
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Światowa organizacja transportu publicznego (UITP) poświęca jeden z tegorocznych, oficjalnych dokumentów problematyce roli mediów społecznościowych w promowaniu transportu publicznego. Tradycyjnie ważna pozycja marketingu w przedsiębiorstwach komunikacyjnych Zachodniej Europy jeszcze bardziej wzrosła po ogłoszeniu strategii "2025 = PT x 2". Operatorzy i organizatorzy transportu publicznego chętnie sięgają po nowatorskie rozwiązania w tym zakresie. Dokument przygotowany przez Komisję Marketingu i Rozwoju Produktu UITP systematyzuje to zagadnienie i wydaje się dobrym materiałem do przemyśleń nad rolą mediów społecznościowych w promowaniu transportu publicznego w naszym kraju.
str. 54
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE