Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

128 [maj 2013]

Data publikacji: 2013-05-15
Cena: 27.62 PLN (netto)
Obliczanie dopłaty do komunikacji miejskiej w gminach podmiejskich w warunkach funkcjonowania porozumień międzygminnych, Czy utrzymać obsługę komunikacyjną w małym mieście w święta - przykład Bolesławca, Nazwy przystanków komunikacyjnych oraz zamieszczanie i ogłaszanie rozkładów jazdy, Serwis kiedyprzyjedzie.pl - tania alternatywa dla informacji pasażerskiej online
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Stosowanie dopłat do komunikacji miejskiej wynika z jej funkcjonowania na obszarach charakteryzujących się trwałą deficytowością. Niedostosowanie wysokości dopłaty budżetowej do rzeczywistych kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej i przychodów z biletów może ograniczać możliwości jej rozwoju na danym obszarze i być przyczyną realizowania, nieuzasadnionych względami eksploatacyjnymi i ekonomicznymi, płatności jednej gminy na rzecz innej. Wysokość dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej płaconej przez gminy w ramach w ramach porozumień międzygminnych, jest różnicą pomiędzy kosztami obsługi komunikacyjnej a przychodami ze sprzedaży biletów. Niniejszy artykuł przedstawia zasady i metody obliczania dwóch podstawowych parametrów dopłat budżetowych - kosztów i przychodów z biletów. Przy obliczaniu kosztów obsługi komunikacyjnej w gminach podmiejskich wskazane jest wykorzystywanie rachunku kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym i obliczanie kosztów krańcowych. Obliczając przychody ze sprzedaży biletów i przypisując je danej gminie, należy uwzględnić specyfikę taryfy, mechanizm powstawania kosztów wytworzonych usług przewozowych i konieczność pokrywania ich w określonym stopniu przychodami ze sprzedaży. Te ostatnie można obliczać z różną dokładnością - wykorzystując dane ze sprzedaży i określone klucze przypisywania przychodów do konkretnej gminy - lub bazując na wynikach badań marketingowych.
str. 6
Konieczność poszukiwania oszczędności kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, szczególnie ważna w miastach małych i średnich, spowodowała w wielu z nich podjęcie decyzji o całkowitej rezygnacji z obsługi komunikacyjnej w dni o najmniejszym popycie, za które uznano pierwszy dzień Świat Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz Nowy Rok. Ustawowo ograniczone funkcjonowanie dużych placówek handlowych oraz brak nauki w szkołach i wyższych uczelniach, spowodowało w niektórych miastach wątpliwości, czy w pozostałe święta kalendarzowe - ze względu na znikomy popyt - warto utrzymywać funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
str. 13
Obowiązujące od 10 maja 2012 r. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 451), (dalej jako "Rozporządzenie w sprawie rozkładów jazdy") w związku z przygotowywaniem przez wiele samorządów tzw. planów transportowych oraz tzw. uchwał przystankowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (UPTZ), nastręcza samorządom szeregu problemów związanych z nieprecyzyjną redakcją samego rozporządzenia. W ramach niniejszego tekstu omówione zostaną najważniejsze problemy związane z kwestią określania nazw przystanków komunikacyjnych oraz trybu zamieszczania i ogłaszania rozkładów jazdy.
str. 18
Oprogramowanie dostępne przez internet, brak konieczności zakupu i instalacji urządzeń pokładowych, duża elastyczność - to najważniejsze wyróżniki nowego produktu kiedyprzyjedzie.pl. Twórcy debiutującego na rynku serwisu rzucają tym samym rękawicę wielkim dostawcom systemów zarządzania flotą oraz dynamicznej informacji pasażerskiej, próbując udowodnić, że - bez utraty jakości - systemy takie wcale nie muszą kosztować dziesiątki tysięcy złotych.
str. 20
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
W dniach 3-4 kwietnia br. w austriackim mieście Graz odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach europejskiego projektu szkoleniowego "Learning transport". Ich celem było przedstawienie architektury systemu transportowego miasta jako zintegrowanego sposobu myślenia o wygodnym dla mieszkańców sposobie przemieszczania się różnymi środkami transportu. Graz posiada bardzo efektywny system transportowy. Charakteryzuje się on wysokim stopniem niezawodności, bezpieczeństwa i zintegrowania poszczególnych jego składowych, takich jak obowiązujący w całym kraju związkowym jednolity system taryfowy. Na uwagę zasługuje wysoki stopień wzajemnego dostosowania infrastruktury drogowej i transportu publicznego widziany m.in. w rozwiązaniach o nazwie "shared space". Nieco inna - w stosunku do spotykanej w polskich miastach - jest rola lokalnego organizatora transportu.
str. 23
PTV Group przeprowadziła badanie branżowe na temat perspektyw rozwoju transportu publicznego. W badaniu tym wzięło udział ponad 200 podmiotów związków transportowych, operatorów i władz, jak również firm konsultingowych oraz biur inżynierskich z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Udzielone odpowiedzi można podsumować następująco: Kurczenie się zasobów naturalnych oraz zmiany demograficzne są najważniejszymi problemami, z którymi trzeba będzie sobie radzić w przyszłości. W poniższym artykule streszczono wyniki tego badania.
str. 28
W całych Niemczech kursuje obecnie około 200 regularnych autobusów obywatelskich obsługiwanych przez kierowców-wolontariuszy. Na podstawie danych demograficznych i ograniczeń wprowadzanych w budżetach publicznych prognozuje się, że liczba ta wzrośnie jeszcze w ciągu kolejnych kilku lat. Chociaż rozwiązanie to wprowadza się przede wszystkim na obszarach wiejskich, na których możliwości rozwoju transportu publicznego są bardzo słabe, to autobusy obywatelskie kursują także w dużych miastach. Obecnie w Niemczech każda osoba w wieku 21-70 lat, posiadająca prawo jazdy kategorii B, może kierować takim autobusem. Choć pojazdy przystosowane do przewozu 8 osób z kierowcą formalnie nie są autobusami, pozostawiamy jednak w artykule pojęcie "autobusu obywatelskiego", gdyż świadczone usługi mają zdecydowanie charakter publicznego transportu zbiorowego. Jest to bardzo ciekawy i jednocześnie zupełnie nieznany w Polsce przykład zorganizowania usługi przewozowej.
str. 32
Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) jest zdania, że szkolenia motorniczych tramwajowych są jednym z najważniejszych elementów profilaktyki bezpieczeństwa. Przeprowadzone badanie porównawcze sposobów szkolenia w firmach tramwajowych z różnych części świata pokazuje, że wypracowano już pewien zbliżony standard. Niestety, obowiązujące w Polsce przepisy (m.in. brak obowiązku prowadzenia kwalifikacji wstępnej i okresowej - analogicznej do obowiązkowych szkoleń dla kierowców autobusów oraz niedawne włączenie egzaminów dla kandydatów na motorniczych w obowiązki WORD-ów) nie przystają do światowych trendów w zakresie szkolenia motorniczych.
str. 38
Poniższy artykuł przedstawia wnioski płynące z drugiego raportu UITP pt. "Observatory of Employment in Public Transport" 1, w którym przedstawiono pierwsze spostrzeżenia na temat miejsc pracy kierowców i motorniczych w europejskim transporcie publicznym. Badaniu poddano m.in. poziom atrakcyjności miejsc pracy w sektorze transportu publicznego, gdyż obserwując teraźniejsze trendy, można przewidywać sytuację sektora w tym zakresie w przyszłości.
str. 41
ZAPLECZE TECHNICZNE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Podnośniki do taboru komunikacyjnego są jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zaplecza warsztatowego transportu publicznego. Ze względu na cenę, gabaryty i całą organizację pracy warsztatu, zakup takich urządzeń zwykle określa zaplecze techniczne na wiele lat. Aby zakup konkretnych urządzeń stał się przemyślaną decyzją inwestora, a nie przypadkowym zakupem, przedstawiamy artykuł prezentujący poszczególne typy podnośników przeznaczonych zarówno do autobusów, jak i tramwajów.
str. 44
WYPOSAŻENIE POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Komunikacja publiczna w mieście w coraz większym stopniu eliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych. W polskich miastach dominują już pojazdy niskopodłogowe. Czasem jednak występuje problem wyegzekwowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej w bardzo zatłoczonym autobusie czy tramwaju. Na okoliczność ewentualnego konfliktu o miejsce między osobą na wózku inwalidzkim, osobą z wózkiem dziecięcym czy rowerem, niektórzy organizatorzy transportu wprowadzają regulacje, których elementem są ściśle wyspecyfikowane oznaczenia fragmentu podłogi przeznaczonej na miejsce dla pasażerów na wózkach inwalidzkich.
str. 48
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Każde miasto chciałoby przyciągnąć nowych pasażerów komunikacji miejskiej. Zabiegają o to także władze Lublina ale w nietypowy sposób. Wystarczy, że jest się posiadaczem biletu okresowego, a można otrzymać zniżkę na siłownię, basen, do klubu muzycznego, restauracji, czy na badania lekarskie. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do korzystania z autobusów i trolejbusów. Unikatowy program rabatowy "BusBonus" działa w Lublinie od trzech miesięcy i przyciąga nowych pasażerów.
str. 50
Warszawski Tramwaj Promocyjny to niezwykle oryginalny i jedyny w Polsce taki tramwaj. Powstał z myślą o warszawiakach oraz turystach zainteresowanych zwiedzaniem stolicy w wyjątkowej atmosferze. Odrestaurowany wagon 105Na ze stylowym, drewnianym wnętrzem, wyposażony został w system nagłośnienia, monitory LCD, łączność WIFI oraz pianino. Warszawski Tramwaj Promocyjny po raz pierwszy wyjechał na ulice Warszawy w dniu 19 maja 2012 r. i do końca września kursował jako tramwaj turystyczny na specjalnej linii T.
str. 52
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Dialog techniczny to nowe narzędzie prawne wprowadzone do Prawa zamówień publicznych od 20 lutego 2013 roku, którego zadaniem jest pomoc w realizacji przetargów związanych ze skomplikowanymi warunkami technicznymi.
str. 56
Ukazało się właśnie prawomocne orzeczenie NSA rozstrzygające, że opłaty za udostępnienie przystanku komunikacyjnego powinny być naliczane bez podatku VAT.
str. 57