Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

129 [sierpień 2013]

Data publikacji: 2013-08-15
Cena: 27.62 PLN (netto)
I-MOVe 2.0 jako odpowiedź na zmieniające się wartości i styl życia współczesnego społeczeństwana na przykładzie Wiednia i Berlina, Nowelizacja ustawy o trnsporcie drogowym - czyli lepiej późno niż wcale, Praktyka opracowania planów transportowych, Stanowisko do obsługi konta na portalach społecznościowych
WOKÓŁ 60 ŚWIATOWEGO KONGRESU UITP W GENEWIE
Światowy Kongres Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) jest cyklicznym, organizowanym co dwa lata wydarzeniem, w którym uczestniczą specjaliści z branży komunikacji publicznej. W wyborze Genewy na gospodarza tegorocznej, 60. edycji Kongresu duże znaczenie miała wysoka pozycja transportu publicznego w mieście oraz w całej Konfederacji Szwajcarskiej. W czerwcu 2012 r. Genewa obchodziła 150-lecie obecności tramwajów, należąc do miast mogących się poszczycić najstarszymi systemami tramwajowymi na kontynencie europejskim. O unikalnej - w skali światowej - pozycji transportu publicznego w Szwajcarii piszemy w kolejnym artykule pt. ?Transport publiczny w Szwajcarii?.
str. 6
29 maja 2013 r. w Genewie wręczono nagrody Grow Innovative with Public Transport przyznawaną przez Międzynarodową Unię Transportu Publicznego z siedzibą w Brukseli przedsiębiorstwom komunikacji miejskiej. W kategorii Customer Service (obsługi klienta) z obszaru krajów Europy Centralnej i Wschodniej główną nagrodę, spośród 60 konkurentów, przyznano Gdyni.
str. 11
Żaden inny kraj na świecie nie posiada równie gęstej i atrakcyjnej sieci transportu publicznego, której integralną część stanowi transport miejski. Podczas swojego wystąpienia na Kongresie w Genewie Mirjam Bütler, Zastępca Dyrektora Szwajcarskiej Unii Transportu Publicznego (VöV/UTP) powiedziała, że Szwajcaria to właściwie jeden system transportu publicznego. Na poparcie tego stwierdzenia wymieniła takie jego cechy jak ścisłe powiązanie ze sobą transportu międzymiastowego, regionalnego i podmiejskiego, zsynchronizowany rozkład jazdy, wspólne projekty taryfowo-biletowe i jeden bilet na wszystkie środki transportu. Ale transport publiczny w Szwajcarii charakteryzuje jeszcze jedna, specyficzna cecha: o projektach związanych bezpośrednio lub pośrednio w transportem publicznym decydują w referendach obywatele.
str. 12
Nowocześnie sformułowany tytuł tegorocznego Kongresu: "i-move 2.0: model działania dla przyszłości?" nawiązywał do potrzeby stworzenia takich systemów mobilności w miastach, które wychodziłyby naprzeciw nowym stylom życia i - w związku z tym ? nowym oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. Wzrost urbanizacji, zmiana zachowań komunikacyjnych i oczekiwań ludności miejskiej w stosunku do transportu, powodują potrzebę opracowania i oferowania zindywidualizowanych, wygodnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności, wykorzystujących w tym celu najnowsze osiągnięcia technologiczne. Niewiele miast na świecie potrafi już sprostać tym wyzwaniom. Należą do nich na pewno Wiedeń i Berlin. Te dwie stolice europejskie aspirują do tego, aby zaspokajać wszystkie potrzeby mobilności swoich mieszkańców.
str. 16
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Transport publiczny to obszar silnie zinstytucjonalizowany zarówno na poziomie unijnym jak i poszczególnych krajów członkowskich. Niniejszy artykuł rzuca światło na ramy prawne oraz konkretne doświadczenia związane z rozporządzeniem nr 1370/2007 w Republice Czeskiej. Obowiązuje tu ? analogicznie do polskich warunków - Ustawa o usługach publicznych w transporcie pasażerskim.
str. 20
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Autor opisuje zmiany, które zostały wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Są one wynikiem procesu dostosowywania polskiego prawa do wymagań wspólnotowych. Omawiane zmiany są odpowiedzią na trzy rozporządzenia wspólnotowe z 2009 roku, które tworzą tzw. ?pakiet drogowy?. Sprowadzają się one przede wszystkim do określenia organów właściwych do wydawania dokumentów uprawniających wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy.
str. 23
Trwa właśnie proces powstawania planów transportowych, które wprowadziła ustawa o publicznym transporcie drogowym z 2010 roku. Autor wykorzystując doświadczenia miast z już opracowanymi i uchwalonymi planami transportowymi, prezentuje w niniejszym artykule najważniejsze problemy, które wystąpiły w trakcie ich przygotowywania.
str. 26
Od początku roku w wielu miastach byliśmy świadkami eskalacji negatywnych zachowań w stosunku do kontrolerów biletów, które znalazły ujście w akcjach na forach mediów społecznościowych. Anonimowi autorzy wpisów, które łamią prawo poprzez bezprawne rozpowszechnianie wizerunku kontrolerów oraz umieszczanie wpisów o charakterze gróźb karalnych, niestety przeważnie pozostają bezkarni. Niezależnie od podjęcia stosownych kroków prawnych, wrocławski przewoźnik zdecydował się na przeprowadzenie specjalnej, pozytywnej kampanii medialnej odnoszącej się do wizerunku społecznego kontrolerów biletów.
str. 31
Osoby podróżujące komunikacją miejską bez ważnego biletu często nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje mogą wiązać się z nieopłaceniem mandatu wystawionego przez kontrolera. Przekazanie informacji o ich zadłużeniu do bazy danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA może skutecznie pokrzyżować im plany wzięcia pożyczki lub kupna wymarzonego telefonu na abonament.
str. 34
W ostatnim czasie media społecznościowe stały się zauważalnym i ważnym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Aktywność na tym polu jest wskazana również w naszej branży. Autor opisuje w jaki sposób realizowana jest obsługa konta na portalach społecznościowych przez MPK-Łódź. Artukuł stanowi rozwinięcie bardzo ciekawego wystąpienia na Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM, która odbyła się w Grudziądzu.
str. 36
Jednym z najważniejszych elementów zadowolenia pasażerów z transportu publicznego jest poczucie bezpieczeństwa w autobusach i tramwajach. Jak wiadomo to nie organizatorzy i operatorzy komunikacji miejskiej są powołani do egzekwowania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tym zajmują się odpowiednie służby. Krakowskie MPK ma bardzo rozbudowany program dbania o bezpieczeństwo ruchu a jednym z najważniejszych jego elementów jest ścisła współpraca z odpowiednimi służbami, a w szczególności ze Strażą Miejską. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie bardzo interesującego wystąpienia na Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy IGKM, które odbyło się w Krakowie.
str. 40
Zagadnienie poziomu zużycia paliwa stało się w ostatnim czasie bardzo istotnym elementem związanym z procedurami przetargów zakupu nowych autobusów. Zamawiający często odwołują się w dokumentacji przetargowej do wyników testów SORT, choć ? jak się okazuje ? nie można bezkrytycznie bazować jedynie na tym narzędziu, bo ma ono swoje ograniczenia. Autorzy krótko opisują szereg z nich. Poniższy artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia na Komisji Autobusowej IGKM, które miało miejsce w czerwcu w Czechowicach?Dziedzicach.
str. 44
ZAPLECZE TECHNICZNE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Poziom wyposażenia w polskich stacjach obsługi pojazdów rośnie z roku na rok. Wiadomo, że w pierwszej kolejności stacje serwisowe zaopatrują się w urządzenia niezbędne, można by powiedzieć podstawowe, mające na celu zapewnić poprawne funkcjonowanie warsztatu. Z czasem jednak warto pomyśleć o urządzeniach traktowanych niekiedy z przymrużeniem oka, o takich , które zapewniają bezpieczeństwo pracy a jednocześnie poprawiają komfort i skracają czas operacji serwisowych. Zwykle są to też urządzenia nie wymagające dużych nakładów finansowych.
str. 50
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
W związku z wystąpieniem jednego z członków naszej Izby przedstawiamy krótką analizę prawną zagadnienia przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej. Jako jedne z pierwszych miast zagadnienie przewozu rowerów uregulowały niemal 10 lat temu Warszawa i Kraków. Obecnie takie regulacje okazują się potrzebne w wielu innych miastach.
str. 56
Poniżej prezentujemy obszerny skrót pisma Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 16 września 2008 r. zawierającego stanowisko Ministra Skarbu w sprawie świadczeń dodatkowych przyznawanych osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. Jest to ważna informacja dla członków zarządów spółek komunalnych i dyrektorów samorządowych zakładów budżetowych (dotyczy także świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub prawa do biletów wolnej jazdy). Niniejsze stanowisko pochodzi z komentarza do tzw. ustawy kominowej.
str. 57
Niniejszy temat znalazł się w Biuletynie, ponieważ stosowanie i interpretacja ustawy o dostępie do informacji publicznej (w dalszym ciągu zwanej u. d. i. p.), mimo 11 letniego jej obowiązywania, nastręcza wiele trudności, co wynika z pytań otrzymywanych od naszych Członków.
str. 58
W dniu 12 lipca 2013 r. Sejm uchwalił ustawę ? o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Ustawa w dniu 1 sierpnia została podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Poniżej przedrukowujemy krótką informację w tej sprawie, jaka znalazła się na stronie internetowej Prezydenta RP.
str. 59