Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

130 [listopad]

Data publikacji: 2013-11-15
Cena: 27.62 PLN (netto)
Niskoemisyjna mobilność szansą dla transportu publicznego Materiał informacyjny dla partnetów MRR w opracowaniu projektu krajowej polityki miejskiej Projek CH4LLENGE - wyzwania dla planowania zrównoważonej mobilności w miastach Zalety i wady działania organizatora miejskiejgo transportu zbiorowego w różnych formach organizacyjno prawnych
WOKÓŁ KONFERENKCJI IGKM I TARGÓW TRANSEXPO W KIELCACH
W dniu 16 września 2013 roku odbyła się w Kielcach Konferencja IGKM pt."Transport miejski jako element Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej". Jak co roku to branżowe spotkanie połączone było z Międzynarodowymi Targami Transportu Zbiorowego "Transexpo 2013" (17-19.09.2013 r.).
str. 4
Specjalnym gościem Konferencji Technicznej IGKM w Kielcach i Targów TRANSEXPO był Alain Flausch, Sekretarz Generalny UITP. Korzystając z okazji zadaliśmy mu kilka pytań dotyczących dążenia do niskoemisyjnego transportu, i szerzej mobilności, który to cel z polskiej perspektywy budzi mniej entuzjazmu niż na Zachodzie Europy. Przypomnijmy, iż Komisja Europejska uważa, że chociaż w innych sektorach gospodarki można uzyskać większe ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, to w sektorze transportu, stanowiącym duże i wciąż rosnące ich źródło, niezbędne jest ograniczenie emisji tych gazów do 2050 r. o co najmniej 60 % w porównaniu z poziomem z roku 1990. Do 2030 r. należy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w tym sektorze o ok. 20 % w porównaniu z poziomem z 2008 r.
str. 7
W poniższym materiale przedstawiono wstępne, wyjściowe do dalszych prac, założenia co do kształtu, zawartości i procesu opracowywania Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Ten krótki materiał służy przedstawianiu partnerom Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wizji prac nad KPM, tak aby współpraca i komunikacja w tym zakresie odbywała się możliwie efektywnie. Należy zastrzec, że w toku dalszych działań treść tego materiału może ulec zmianie. Poniższy tekst nawiązuje do prezentacji przedstawicielki MRR na Konferencji IGKM w Kielcach.
str. 10
Profesor Wojciech Suchorzewski obchodzi w roku bieżącym podwójny jubileusz: 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zorganizowała w dniu 16 września br. w Kielcach Konferencję Techniczną poświęconą Profesorowi, a której tematyka i program dotyczyły niskoemisyjności w gospodarce - spraw aktualnych zarówno dla transportu publicznego, jak i całej polskiej gospodarki. Konferencja oraz zorganizowana z okazji jubileuszu uroczysta kolacja pozwoliły Profesorowi spędzić czas w gronie przyjaciół ze środowiska komunikacyjnego, a także były okazją do rozmów i wspomnień, gratulacji i życzeń dla Jubilata.
str. 12
WOKÓŁ KONFERENKCJI IGKM I TARGÓW TRANSEXPO W KIELCACH
Europejski projekt CHALLENGE - dotyczy tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) - metodologii opracowywania polityk i planów transportu w mieście w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju. Projekt CHALLENGE ma za zadanie przyspieszenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w dziedzinie procesu planowania mobilności poprzez rozwój i udostępnianie rozwiązań metodologicznych. Przedmiotem działań będą też bariery instytucjonalne (np. w fazie koordynacji), jak i kluczowe wyzwania europejskich miast (np. dotyczące bezpieczeństwa w transporcie, transportu towarów czy też zarządzania transportem w czasie klęsk żywiołowych), które zwykle towarzyszą procesowi zrównoważonego planowania mobilności.
str. 14
Zarządzanie mobilnością (Mobility Management - MM) to koncepcja promowania zrównoważonego transportu oraz zarządzania zapotrzebowaniem na korzystanie z  samochodów poprzez zmianę postaw i zachowań podróżnych. Autorzy artykułu opisują praktyczne wdrażanie tej koncepcji w systemie transportowym miasta Kielce. Artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia na kieleckiej konferencji IGKM w dniu 16.09.2013 r.
str. 17
WOKÓŁ KONFERENKCJI IGKM I TARGÓW TRAKO W GDAŃSKU
W przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO przedstawiciele branży związanej z komunikacją tramwajową w Polsce spotkali się na obradach Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Tegoroczna Konferencja, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, dotyczyła najistotniejszych zagadnień dla komunikacji tramwajowej.
str. 22
Globalizacja gospodarki towarzysząca aktualnym procesom gospodarczym odciska swoje piętno również na polskiej ekonomii. W dłuższej perspektywie istotne jest, aby pozycja gospodarcza naszego kraju nie odstawała od poziomu innych państw UE. Autor prezentuje opinię, że szanse w tym zakresie daje wspieranie innowacyjności. Jednym z ważnych obszarów jej rozwoju jest transport publiczny, w której to dziedzinie polscy producenci mają rzeczywiście zauważalne osiągnięcia. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji wygłoszonej na konferencji technicznej IGKM poprzedzającej gdańskie targi TRAKO.
str. 25
W artykule przedstawiono ideę pozyskania i wykorzystania informacji diagnostycznej o stanie technicznym kluczowych elementów usprężynowania tramwaju oraz szynowej infrastruktury miejskiej w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji miejskiego systemu transportu szynowego. Przedstawiono architekturę systemu monitorowania stanu pojazdu i toru, strukturę systemu pokładowego, zasadę funkcjonowania zintegrowanego systemu diagnostycznego oraz możliwości aplikacyjne. Autorzy zamieścili wnioski płynące z doświadczeń zebranych w czasie eksploatacji nadzorowanej systemu w warunkach poznańskich. W podsumowaniu przedstawiono zakres potencjalnych możliwości wykorzystania gromadzonych informacji na potrzeby budowy lub rozszerzenia funkcjonalności już istniejących systemów ITS.
str. 27
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Projekt "Stuttgart Services" został uruchomiony w 2012 roku w ramach inicjatywy rządu federalnego Niemiec "Schaufenster Elektromobilität". Skoncentrowano się w nim na integracji szeroko rozumianej mobilności w mieście, w tym elektromobilności z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych oraz możliwości włączenia do projektu innych usług. ?Stuttgart Services? ? za pomocą jednej inteligentnej karty ?Stuttgart Service Card? tworzy multimodalną platformę integracji i rezerwacji usług mobilności w mieście. Zapewnia również elektroniczny system biletowy w Stuttgarckim Związku Transportowo-Taryfowym. Artykuł opisuje pełną drogę od studium wykonalności do projektu badawczego i realizacyjnego.
str. 32
Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej w Krakowie i Dreznie zaczęła się w latach 80. Obydwa miasta łączy wielowiekowa tradycja i przede wszystkim miłość do tramwajów. Obydwie metropolie mają taką samą powierzchnię, podobną sieć tramwajową oraz zbliżony tabor. Wiele rozwiązań, które wprowadziło Drezno, było inspiracją dla Krakowa. Dobrą okazją do porównań stała się robocza wizyta IGKM złożona jesienią przez przedstawicieli polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej u drezdeńskiego przewoźnika DVB AG.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Aktywne kreowanie dobrego wizerunku, dialog z klientem należy dzisiaj do podstawowych powinności każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od sfery, w której funkcjonuje. Jednocześnie jest takim działaniem, które właściwie rozumiane i wypełniane, przynosi szereg korzyści. Jednym z podstawowych jego elementów są właściwie prowadzone badania marketingowe. Autorka opisuje szczegóły takich badań prowadzonych w Toruniu. Artykuł jest rozszerzeniem wystąpienia na Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej, która odbyła się w Grudziądzu.
str. 40
Autor dokonuje przeglądu stosowanych w Polsce form działania organizatorów miejskiego transportu publicznego. Odnosi się przy tym do aktualnego stanu prawnego, który przyniósł w ostatnich latach określone zmiany. Opisując wady i zalety rozwiązań w poszczególnych miastach zwraca uwagę na elementy pozwalające na optymalizację w działaniu.
str. 44
Jednym z czynników negatywnie wpływających na kondycję komunikacji miejskiej jest duża liczba "gapowiczów" w systemie. W trudnej sytuacji budżetowej organizatorzy i operatorzy przykładają większą uwagę do zredukowania udziału tej grupy pasażerów poprzez większe uaktywnienie służb kontrolerskich. Z drugiej jednak strony wzmożenie natężenia i skuteczności kontroli biletowych często prowadzi do medialnej kampanii przeciwko przedsiębiorstwom komunikacyjnym. Autor dzieli się przemyśleniami, w jaki sposób uzyskać optymalne efekty w tym obszarze działań.
str. 49
Wprowadzenie nowych pojazdów do eksploatacji jest dobrą okazją do przeprowadzenia działań marketingowych promujących transport publiczny i operatora. Autor opisuje działania prowadzone przy tej okazji przez białostockie KPK, które posiada doświadczenie wynikające z wielu przeprowadzonych dotychczas akcji promocyjnych.
str. 52
W dobie wszechobecnego dostępu do Internetu nadszedł moment, kiedy trzeba przedefiniować politykę informacyjną firm. W szczególności dotyczy to spółek miejskich, które nader często zupełnie niesprawiedliwie kojarzone są z systemem pracy i działaniach opartych w dużym stopniu na pozostałościach z poprzedniego ustroju.
str. 54
Jednym z cennych eksponatów, które znalazły się II Wystawie IGKM - Zabytkowe Autobusy był przegubowy Jelcz 021 pieczołowicie odrestaurowany przez MPK. Autor tekstu opisuje doświadczenie krakowskiego przewoźnika w zakresie odbudowy i utrzymania zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej. Tekst powstał w oparciu o prezentację przedstawioną w trakcie wystawy.
str. 58
Zorganizowane w dniu 3 października 2013 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego warsztaty dotyczące potrzeb transportowych i optymalnych metod ich zaspokajania z punktu widzenia Krajowej Polityki Miejskiej były okazją do dyskusji na tematy związane z polityką transportową. Zrównoważona mobilność jest obecnie kluczem do dyskusji nad rozwojem europejskich miast. Podczas jednego z warsztatów wygłoszone zostały opinie na temat roli planowania rozwiązań transportowych w procesach planowania i rozwoju urbanistycznego polskich miast. Kluczem do dyskusji było tu hasło zrównoważonej mobilności.
str. 62
W ramach "II Wystawy IGKM - Zabytkowe Autobusy", mającej miejsce podczas TRANSEXPO 2013 odbyła się prezentacja dotycząca fotografii komunikacyjnej, której tematem przewodnim było hasło: "Jak robić dobre zdjęcia do promocji komunikacji miejskiej". Zdjęcia wykonywane przez pasjonatów transportu publicznego mogą być doskonałym materiałem do wykorzystania przez organizatorów i operatorów komunikacji miejskiej w celach promocyjnych.
str. 64
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Przedstawiamy poniżej wykaz aktów prawnych ogłoszonych w ostatnim czasie (począwszy od poz. 689 - Dz. U. 2013 r.), które pozostają w związku z branżą komunikacji miejskiej.
str. 70
Udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim nabiera coraz większego znaczenia, przez co wzmaga się również problem przewozu rowerów środkami komunikacji miejskiej, o czym pisaliśmy w artykule pt. "Stanowisko IGKM w sprawie przewozu rowerów w komunikacji miejskiej w świetle obowiązującego stanu prawnego" zamieszczonym w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 129. Wraz z tą tendencją powstają także poważne problemy, które w ocenie naszych członków ? operatorów, jak i naszym zdaniem wymagają pilnego określenia jednolitych zasad i wymagań bezpiecznego przewozu rowerów autobusami, trolejbusami i tramwajami w regularnej komunikacji miejskiej, obowiązujące na terenie całego kraju.
str. 71