Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

131 [luty 2014]

Data publikacji: 2014-02-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
POLECAMY: Przegląd nowych tendencji taryfowych w komunikacji miejskiej; Formy bezpłatnej i prawnie bezpłatnej komunikacji miejskiej na przykładach z międzygminnego związku komunikacyjnego w Jastrzębiem Zdroju; Nowa polityka cenowa i jej rezultaty w mieście średniej wielkości na przykładzie Białej Podlaskiej; Funkcjonalności biletu elektronicznego w Zielonej Górze Podsumowanie tendencji taryfowych
TENDENCJE W TARYFACH
Autor opisuje podstawy prawne ustalania taryf w komunikacji miejskiej, rodzaje taryf, systemy dystrybucji i nośniki biletowe oraz wpływ taryfy na przychody ze sprzedaży biletów. Artykuł stanowi kompendium wiedzy na ten temat i wstęp do analizy poszczególnych przykładów taryfowych opisanych w kolejnych artykułach
str. 6
Uproszczenie taryfy za przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku było zabiegiem prowadzącym do stabilizacji przychodów organizatora. Odejście w 2009 roku od taryfy czasowej dla biletów jednorazowych i przystankowej w zakresie biletów okresowych doprowadziło do znaczącego wzrostu udziału tych drugich w ogólnej liczbie sprzedawanych biletów.
str. 13
Zmiany taryfowe przeprowadzone w komunikacji miejskiej na terenie Płocka są związane z wieloletnim planem podniesienia atrakcyjności systemu transportu publicznego. Po wdrożeniu przed laty biletu elektronicznego i gruntownej reorganizacji układu linii komunikacyjnych wprowadzonej we wrześniu 2012 roku, kolejnym działaniem stało się właśnie uaktualnienie taryfy przewozowej. Zmian dopełniają nowe kanały sprzedaży biletów, w tym montaż mobilnych automatów biletowych oraz rozwój alternatywnych form płatności
str. 16
Jedną z najbardziej spektakularnych i głośnych zmian taryfowych w kraju było ostatnio wprowadzenie tzw. Karty Warszawiaka. Decyzja władz miasta o zastosowaniu preferencyjnych cen biletów dla swoich mieszkańców ma charakter polityczny. W tle tej decyzji jest również zagadnienie poziomu społecznej akceptacji dla następujących po sobie podwyżek taryfy w latach ubiegłych. Miasto decydując się na logistycznie rozbudowaną akcję wydawania Kart Warszawiaka liczy jednak na wymierne korzyści.
str. 22
Mija rok od ogłoszenia głośniej deklaracji burmistrza Żor, że komunikacja na terenie tego miasta będzie darmowa. Choć obietnica ta jeszcze nie została zrealizowana, organizator transportu w Żorach, którym jest Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu Zdroju, w porozumieniu z władzami Żor wypracował koncepcję jej wdrożenia, co ma nastąpić z początkiem maja. Autor opisuje szczegóły porozumienia i towarzyszące temu problemy, jak również realizację innego, podobnego pomysłu z gminy Pawłowice, który opiera się na ustanowieniu symbolicznych opłat taryfowych.
str. 26
Jednym z pierwszych miast w Polsce, gdzie wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej jest Nysa. Taki przejazd przysługuje jednak jedynie osobom legitymującym się prawem jazdy i ważnym dowodem rejestracyjnym. Bezpośrednią przyczyną wdrożenia takich rozwiązań stała się dramatyczna niewydolność systemu drogowego na terenie miasta związana z uciążliwym remontem jednego w węzłowych mostów. Władze miasta liczyły na ograniczenie liczby pojazdów indywidualnych. Niezależnie od tego doprowadzono do zmiany układu linii komunikacyjnych oraz zmiany taryfy przewozowej, aby komunikacja miejska posiadała możliwie atrakcyjną ofertę.
str. 28
Na XXVII sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 27 maja 2013 r. została przyjęta uchwala nr XXVII/256/13 w sprawie wysokości cen biletów i opłat oraz zwolnień i ulg w opłatach za przewóz osób w autobusach publicznej komunikacji miejskiej. Ważnym momentem w tworzeniu tego dokumentu było zatwierdzenie nie tylko nowej ceny usług w komunikacji miejskiej, ale, co ważniejsze, nowych rodzajów biletów na dane usługi komunikacyjne. Zmiany w polityce cenowej miasta zostały ukierunkowane z jednej strony na zwiększenie dochodów ze sprzedaży biletów, a z drugiej - na zwiększenie atrakcyjności korzystania z komunikacji miejskiej dzięki zatwierdzeniu różnych rodzajów biletów, z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców, a także ich statusu społecznego.
str. 32
Od pewnego czasu przez polskie miasta przetaczają się medialne burze dotyczące przywilejów biletowych dla pracowników przedsiębiorstw komunikacyjnych i ich rodzin, których historia sięga okresu jeszcze przed II wojną światową. W kilku miastach uporządkowano tę kwestię ograniczając dostęp do tego rodzaju gratyfikacji pracowniczej. Autorka opisuje, jak na przestrzeni lat uregulowano tę sprawę w Krakowie.
str. 37
Wprowadzenie biletu elektronicznego związane jest zwykle z rewolucyjnymi zmianami systemu taryfowego. I tak stało się również w Zielonej Górze, gdzie bilet elektroniczny wdrożono w 2012 roku. Elementem elektronicznego biletu, który najbardziej odmienił dotychczasowy system, stała się elektroniczna portmonetka pozwalająca na rozliczanie przejazdów nawet z dokładnością do jednego przystanku. To wiąże się z kwestią logowania się i wylogowania pasażerów w czasie podróży, na czym, już z innych powodów, zależy operatorowi.
str. 40
Od marca 2013 roku karta "PlusCard" wydawana odbiorcom energii i gazu przez Przedsiębiorstwo Komunalne w niemieckim Münster (Stadtwerke Münster GmbH) jest wyposażona w aplikację pozwalającą na pełnienie przez nią funkcji biletu elektronicznego. Dostępne dzięki karcie bilety mają zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej zarówno klientów stałych, jak i okazjonalnych. Karta umożliwia również korzystanie z szerokiej gamy zniżek i ulg w handlu i usługach oraz z akcji specjalnych organizowanych przez jej partnerów. Kolejny etap wdrażania projektu "PlusCard", który rozpoczął się w 2014 roku, będzie obejmował jej zastosowanie w szeroko pojętym obszarze mobilności miejskiej. Na początek ma to być korzystanie z parkingów, taksówek oraz boksów do przechowywania rowerów, a w kolejnych latach używanie jej do jeszcze innych celów związanych z różnymi formami mobilności miejskiej, takich jak car-sharing czy ładowanie rowerów z napędem elektrycznym itd.
str. 44
TENDENCJE W TARYFACH
Analizując aktualne tendencje w europejskich systemach taryfowych miejskiego transportu publicznego, widzimy, że istnieją trzy dominujące kierunki: upraszczanie taryf, wprowadzanie specjalnej oferty dla krańcowych klientów oraz stosowanie nowych, inteligentnych technologii o charakterze zintegrowanym. W Polsce natomiast wyraźnie dominuje podporządkowanie taryf komunikacji miejskiej realizacji celów politycznych. Widoczne są również próby wprowadzania elektronicznych systemów biletowych, ale często odbywa się to w oderwaniu od innych możliwych zastosowań w miastach. W niniejszym artykule autor podsumowuje tendencje taryfowe w Polsce na tle Europy.
str. 49
Efektywne kształtowanie taryfy przewozowej wymaga nie tylko znajomości najlepszych praktyk krajowych, ale również wiedzy na temat rozwiązań europejskich, łączących w sobie kwestie marketingowe oraz działania z zakresu polityki społecznej. Uwzględnienie trendów staje się szczególnie ważne w sytuacji, gdy tworzone są specyfikacje dla nowoczesnych, ale również bardzo drogich systemów biletowych, zwłaszcza biletu elektronicznego. Funkcjonalność tych systemów musi przewidywać zmiany taryfowe i technologiczne, które nastąpią w ciągu następnych dwóch dekad, tak aby osiągnąć założony okres eksploatacji bez konieczności kosztownych modernizacji.
str. 52
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Więcej życzliwości dla kobiet w ciąży jest kampanią społeczną Tramwajów Warszawskich i wydawnictwa "M jak mama". Ponieważ adresatami kampanii są współpasażerowie kobiet w ciąży lub/i z małymi dziećmi, jej działania wpisują się w nurt kreowania pożądanych zachowań pasażerów komunikacji miejskiej.
str. 56
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Połączenie funkcjonalności tramwaju miejskiego i pociągu podmiejskiego znane jest już od dawien dawna. Współczesne rozwiązania w tym zakresie kojarzą się z niemieckim przykładem rozwiązań transportu szynowego w Karlsruhe, gdzie te same składy kursują na odcinkach ściśle miejskich, jak i fragmentach okolicznych linii kolejowych. Również i w Polsce powraca koncepcja podobnego integrowania systemów szynowych, czemu mogą sprzyjać perspektywy unijnego finansowania. Autor analizuje pewne możliwości dwusystemowości taboru zarówno od strony sytemu napędowego, jak i systemu zasilania.
str. 57
TECHNIKA AUTOBUSOWA
ContiPressureCheck - to nowoczesny system pomiaru ciśnienia i temperatury w oponach autobusów i samochodów ciężarowych. System natychmiast wykrywa wszelkie zmiany dotyczące tych parametrów i powiadamia o tym kierowcę. Dzięki temu można zapobiec zarówno wypadkom drogowym, jak i uszkodzeniom opon.
str. 62
INFORMACJE PRAWNE
INFORMACJE IZBY