Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

132 [maj 2014]

Data publikacji: 2014-05-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
POLECAMY: E-mobilna przyszłość Solarisa; Organizacja lokalnych linii uzupełniających ZTM w aglomeracji warszawskiej; Badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry i okolic; Narodziny zajezdni Franowo
WOKÓŁ XXXV KZKM
W dniach 20-21 maja 2014 roku w Grudziądzu odbył się kolejny XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - najważniejsze wydarzenie organizowane co dwa lata przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. Zjazd odbywał się pod hasłem "Transport miejski w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 - oczekiwania, potrzeby i możliwości" i miał na celu podjęcie próby oceny ukierunkowanego działania Państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonowania - jakim jest również sektor komunikacji miejskiej - oraz procesu planowania działań w ramach dostępnego finansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
str. 6
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Wyrazem dużego zainteresowania problematyką elektromobilności w Niemczech jest dofinansowanie przez rząd federalny zarówno zakupu kilkudziesięciu elektrycznych autobusów miejskich oraz dofinansowanie ich eksploatacji próbnej. Dzięki temu w wielu miastach trwają prace nad wyborem optymalnej koncepcji autobusu elektrycznego. W lutym br. VDV zorganizowało konferencję analizującą przekrojowo to zagadnienie. Autor prezentuje wybrane aspekty wdrożenia autobusu elektrycznego do eksploatacji w komunikacji miejskiej, które były przedmiotem rozważań na tej konferencji.
str. 9
Unia Europejska wytyczyła jasny i ambitny cel - z ulic miast mają zniknąć pojazdy o napędzie konwencjonalnym. Do roku 2030 - połowa, do roku 2050 - wszystkie1. Naturalne jest oczekiwanie, że w odniesieniu do transportu publicznego te cele zostaną zrealizowane szybciej. Autorzy opisują doświadczenie firmy Solaris Bus & Coach S.A. w budowaniu miejskich autobusów elektrycznych. Ich zdaniem kluczową cechą dobrego autobusu elektrycznego jest zapewnienie odpowiedniego zasięgu analogicznie do eksploatowanych autobusów z tradycyjnym napędem. Dostępne technologie doładowywania baterii pozwalają obecnie na stosowanie różnych rozwiązań w tym zakresie.
str. 12
Autor artykułu, były Dyrektor Generalny VDV - Związku Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych, przedstawia koncepcję wykorzystania sieci zasilającej transport miejski do ładowania baterii w innych pojazdach. Pojazdy elektryczne wciąż nie są zbyt popularne - zarówno w Niemczech, jak i w Polsce - ze względu na niewystarczającą liczbę punktów ładowania oraz zbyt długi czas uzupełniania energii. Do szybkiego ładowania baterii w samochodach osobowych potrzebne są wydajne źródła prądu stałego o mocy około 50 kW ale wytwarzanie takiej mocy z miejskiej sieci średniego napięcia jest stosunkowo drogie. Według Krajowej Platformy Elektromobilności w Niemczech istnieje tylko 12 stacji szybkiego ładowania. Jeżeli udałoby się wykorzystać infrastrukturę prądu stałego, z której korzystają systemy transportu publicznego w ponad 40 miastach naszego zachodniego sąsiada, to cała infrastruktura służąca ładowaniu, w tym liczba stacji, mogłyby ulec znaczącemu zwiększeniu przy stosunkowo niewielkich nakładach. Według autora stanowi to również szansę rozwoju dla operatorów komunikacji miejskiej.
str. 15
TENDENCJE W TARYFACH
Z początkiem kwietnia br. weszły w życie zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Jest to pierwsza gruntowna przebudowa ulg od blisko dziesięciu lat. Zmiany objęły wiele grup społecznych. Najgłośniejszą kwestią był zamiar ograniczenia uprawnień pracowników komunikacji miejskiej oraz ich rodzin i związany z tym spór zbiorowy w warszawskich spółkach - operatorach. Oprócz punktów drażliwych, nowa uchwała zawiera szereg efektywnych i konstruktywnych rozwiązań legislacyjnych, spełniających oczekiwania osób niepełnosprawnych. To właśnie ta grupa użytkowników komunikacji miejskiej z niecierpliwością czekała na wprowadzenie zmian
str. 20
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Mija właśnie 5 lat od uruchomienia przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie pierwszych lokalnych linii uzupełniających na terenie Gminy Lesznowola. Ten nowatorski pod wieloma względami pomysł zaowocował uruchomieniem do marca 2014 r. już 20 linii tego typu. Projekt linii lokalnych o podobnym charakterze, zrealizowany niedawno w gminie Pawłowice, opisywaliśmy w poprzednim Biuletynie Komunikacji Miejskiej.
str. 22
Autorzy wyczerpująco prezentują metodologię i wyniki badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Zielonej Góry oraz sześciu innych miast i gmin województwa lubuskiego wykonywane na przełomie roku. Uzyskany materiał dostarcza szeregu informacji m.in. na temat dostępności samochodu osobowego wśród respondentów i faktycznego udziału tego środka lokomocji w podróżach. Respondenci dokonują też w swoich odpowiedziach hierarchizacji postulatów przewozowych zgłaszanych pod adresem komunikacji zbiorowej. Wyłaniający się obraz zachowań i preferencji komunikacyjnych można odnieść do sytuacji w innych miastach naszego kraju.
str. 27
TECHNIKA W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Po wielu latach doczekaliśmy się w naszym kraju nowoczesnej, zbudowanej od podstaw zajezdni tramwajowej. Na początku maja br. dokonano w Poznaniu uroczystego otwarcia zajezdni Franowo. Takiego obiektu próżno szukać w Polsce, dorównuje on najnowocześniejszym kompleksom tego typu w Europie, a być może przewyższa je, wyznaczając kierunek i poziom obsługi komunikacyjnej, która dla MPK Poznań jest misją i celem.
str. 36
Wśród rozwiązań technicznych zastosowanych w nowoczesnej zajezdni tramwajowej Franowo znajduje się m.in. system zarządzania zajezdnią PSItraffic/DMS. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu jako pierwsze w Polsce zdecydowało się na wdrożenie systemu DMS, a system dostarczyła firma PSI.
str. 38
Spektakularne wypadki drogowe spowodowane przez prowadzących pod wpływem alkoholu, które miały miejsce na początku bieżącego roku, wywołały publiczną dyskusję na tematów sposobów zapobiegania w przyszłości tragediom tego typu. Jednym z pomysłów jest stosowanie układów elektronicznych, które nie pozwolą nietrzeźwemu kierowcy na uruchomienie pojazdu. Rozwiązanie to rozważane jest przez rząd jako obligatoryjne - począwszy od roku 2018 - dla pojazdów użytkowych o masie przekraczającej 3,5 tony. Trudno na chwilę obecną przesądzić, czy i w jakim kształcie takie regulacje ostatecznie zostaną przyjęte, choć w pierwszej kolejności to rozwiązanie miałoby dotyczyć osób przyłapanych wcześniej na prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości. Już dziś takie blokady alkoholowe z powodzeniem stosowane są w części pojazdów szczecińskiej komunikacji miejskiej i w autobusach Solaris produkowanych na eksport do krajów skandynawskich.
str. 42
ProViu 360 to nowoczesny system kamer zapewniający pełen podgląd wokół pojazdu (360°), zwiększający bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu i innych użytkowników dróg. System przeznaczony jest m.in. do montowania w autobusach, busach oraz holownikach i stanowi nowe podejście do funkcji wideomonitoringu.
str. 46
Dla wielu operatorów autobusowych stacja kontroli pojazdów stanowi nie tylko istotny element systemu kontroli wewnętrznej, ale również źródło dodatkowych przychodów z usług oferowanych dla zewnętrznych klientów. Z końcem przyszłego roku zaczynają obowiązywać nowe wymagania co do wyposażenia stacji diagnostycznych. Autor prezentuje historię tych zmian i wypunktowuje szczegółowe parametry, jakie będzie musiała spełniać stacja kontroli pojazdów.
str. 48
Autor opisuje podstawowe zagadnienie dotyczące wpływu eksploatacji tramwajów niskopodłogowych na stan techniczny torów oraz sygnalizuje potrzebę przeprowadzania badań - opracowań naukowych dotyczących analizy nacisków dynamicznych przenoszonych przez koła tramwajów niskopodłogowych na tor. W opracowaniu porównane zostały naciski statyczne osi kół różnych typów tramwajów oraz różnice kątów skrętu wózków tramwajowych "skrętnych" i "sztywnych". Zestawione zostały istotne zmiany, które dokonały się w okresie kilku lat w konstrukcji toru i tramwaju. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i pomiarów opisany został wpływ eksploatacji tramwajów niskopodłogowych na stan techniczny toru oraz potrzeby wynikające z eksploatacji tramwajów niskopodłogowych.
str. 52
INFORMACJE PRAWNE