Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

133 [sierpień 2014]

Data publikacji: 2014-08-07
Cena: 27.62 PLN (netto)
POLECAMY: Zintegorane inwestycje terytorialne - nowe narzędzia zarządzania i finansowania rozwoju aglomeracji; Aspekty ekonomiczno ekologiczne w autobusie z silnikiem diesla z modułem rekuperacyjnym; koncepcja autobusu elektrycznego w Zielonej Górze; Przystanek jak malowany
FINANSOWANIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO Z FUNDUSZY UNIJNYCH
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa koncepcja, przyjęta przez władze Unii Europejskiej, poprawiająca koordynację inwestycji unijnych w wymiarze przestrzennym i funkcjonalnym. Należy podkreślić, że ZIT nie są nowym rodzajem programu operacyjnego czy narzędziem finansowym, lecz nowym podejściem do istniejących funduszy, mającym na celu - w przypadku Polski - zgromadzenie w jednym miejscu zarządzania interwencją z różnych źródeł finansowania, na terenie aglomeracji miejskich.
str. 6
Sofia, Lublana i Tallinn to miasta europejskie, w których podjęto wiele działań, aby życie mieszkańców, w tym przemieszczanie się w ich obrębie, uczynić możliwie komfortowym. W tym celu miasta te wykorzystały fundusze unijne jako sposób finansowania rozwoju komunikacji miejskiej. Pierwszy przykład dotyczy Programu Operacyjnego "Rozwój Regionalny 2007 ?2013", kolejne dwa Inicjatywy CIVITAS.
str. 9
W maju 2014 roku minęło 40 lat od momentu oddania do użytku pierwszego odcinka systemu kolei podziemnej w Pradze. Metro w stolicy Czech przewozi rocznie około 590 milionów pasażerów na trzech liniach: A, B i C. W styczniu 2010 r. rozpoczęły się prace nad przedłużeniem linii A w kierunku zachodnim. W rezultacie na wiosnę 2015 r. do 57 eksploatowanych stacji (w tym trzy przesiadkowe, wielopoziomowe) dojdą cztery nowe, a sieć torowa, biegnąca głównie pod ziemią, powiększy się o 6,1 km z 59,5 do ponad 65 km. Podobnie jak w Polsce - rozbudowa stołecznego metra stanowi jedną z największych w kraju inwestycji związanych z transportem publicznym finansowanych ze środków unijnych.
str. 16
Powstająca Krajowa Polityka Miejska ma szansę odmienić oblicze polskich miast. Jest to pierwszy dokument od początków transformacji ustrojowej, który podchodzi do obszarów zurbanizowanych w sposób kompleksowy, widząc zagadnienia miejskie w sposób zintegrowany oraz kładąc nacisk na zrównoważony rozwój. Dokument stanowi dużą szansę dla rozwoju transportu publicznego. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie wystąpienia na XXXV Krajowym Zjeździe Komunikacji Miejskiej w Grudziądzu.
str. 20
TECHNIKA AUTOBUSOWA
Trwa ożywiona dyskusja nad przyszłością napędu autobusów w komunikacji miejskiej. Bardzo trudno wyrokować jak za parędziesiąt lat będą wyglądać miejskie autobusy. Wobec bezprecedensowego rozwoju techniki w tym zakresie widocznego w ostatnich dwóch dekadach wiadomo jedynie, że postęp będzie trwał nadal i z pewnością pokona kolejne bariery technologiczne. Autor poświęca swoje przemyślenia na poszukiwaniu nowej perspektywy rozwoju układów napędowych pojazdów użytkowych. Artykuł stanowi rozwinięcie ciekawej prezentacji wygłoszonej na ostatnim spotkaniu Komisji Autobusowej, która odbyła się w Lublinie.
str. 23
Oczywistym jest fakt, że pojazdy z alternatywnymi napędami są droższe od tradycyjnych. A jak wygląda analiza ekologicznych aspektów przy wymianie taboru tradycyjnego na alternatywny? Autorzy pokazują prostym wyliczeniem zalety ekonomiczno-ekologiczne inwestycji w nowoczesny autobus spełniający normy emisji spalin Euro VI. Po przedstawieniu projektów bezemisyjnej jazdy i ich aspektów ekonomicznych następuje ekologiczny bilans taboru autobusowego i porównania skutków inwestycji w tradycyjny i w alternatywny tabor, by na końcu przejść do rozwiązań najefektywniejszych współcześnie i w najbliższej przyszłości: autobus miejski z silnikiem wysokoprężnym, który od początków motoryzacji został zoptymalizowany do perfekcji.
str. 26
Bardzo często mówi się o elektrycznych autobusach, ale najczęściej dotyczy to eksploatacji pojedynczych pojazdów lub bardzo ograniczonej grupy autobusów. W Zielonej Górze od dawna kierownictwo Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz władze miasta myślą o wprowadzeniu czystego, ekologicznego taboru komunikacyjnego. Dotychczas rozważano wprowadzenie trakcji trolejbusowej, obecnie przygotowano koncepcję kompleksowego wdrożenia autobusów elektrycznych włącznie ze specjalną infrastrukturą do pozyskiwania energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych. Dodatkowym elementem powstałych planów są przewidywane zmiany strukturalne w transporcie miejskim związane z przewidywanym połączeniem gminy miejskiej i wiejskiej Zielona Góra. Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji przedstawionej na Komisji Autobusowej IGKM w czerwcu br. w Lublinie.
str. 31
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Jest wiele sposobów, aby optymalizować koszty działania w firmie, ale najważniejsze to zacząć od podstaw przedsiębiorstwa, czyli od struktury organizacyjnej. Organizacja pracy w różnych obszarach to element optymalizujący wydajność, efektywność, a w konsekwencji koszty działania spółki. Systemy IT stają się obecnie również kluczem efektywnego zarządzania. Inspiracją niniejszego artykułu był udział w IV Forum Dyrektorów Finansowych w Warszawie w maju 2014 roku oraz doświadczenia MPK Wrocław z wdrażania systemów informatycznych obejmujących wszystkie obszary działalności i próba ich integracji.
str. 34
Autor artykułu opisuje zasady wdrożenia oraz zakładane cele grupy zakupowej z punktu widzenia Organizatora. Prezentuje również doświadczenia z wdrażania tego systemu w Grudziądzu. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji z ostatniego spotkania Komisji Ekonomicznej IGKM.
str. 38
Początkowo nieśmiało, ale z czasem coraz głośniej przetacza się w polskich miastach dyskusja o estetyce przestrzeni, w której na co dzień przebywamy. Aktualnie obowiązujące prawo powoduje, że walka z zaśmiecaniem i dewastowaniem przestrzeni jest niezwykle trudna. Powstają więc różne alternatywne pomysły na to, by pozytywnie wpływać na nasze wspólne otoczenie. "Przystanek jak malowany" to jedna z kreatywnych prób usunięcia z infrastruktury nieestetycznych napisów i wydrapanych wzorów.
str. 41
Realizowana przez warszawskich przewoźników kampania społeczna "Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej" nakierowana jest na ten element komfortu przejazdu, który operatorom i organizatorom najtrudniej zmienić: zachowania współpasażerów. Bardzo trudno kształtować świadomość pracowników w zakresie "miękkich elementów" jakości pracy, w przypadku zaś próby zmiany zachowań pasażerów w zasadzie brak jest dobrych narzędzi. Jedynym co pozostaje są kampanie społeczno-edukacyjne, do których należy opisywany przykład z Warszawy.
str. 44
TECHNIKA TRAMWAJOWA
Podczas obrad komisji branżowych IGKM związanych z komunikacją tramwajową tj. Komisji Tramwajowej, Komisji Zasilania i Komisji Torowej wielokrotnie zgłaszano konieczność podjęcia prac nad aktualizacją przepisów dotyczących techniki w komunikacji tramwajowej. Wiele z obecnie obowiązujących przepisów zdezaktualizowało się, nie nadążając za obecnym stanem techniki i zapotrzebowaniem użytkowników. Autor prezentuje aktualne wyniki prac związanych z różnymi przepisami dotyczącymi techniki w komunikacji tramwajowej.
str. 46
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Od 1 stycznia 2016 roku czeka nas zniesienie obowiązku meldunkowego i zaniechanie gromadzenia danych o adresie miejsca pobytu na terytorium RP. Taka sytuacja zrodzi nowe wyzwania w zakresie windykacji opłat specjalnych za przejazdy bezbiletowe.
str. 52