Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

134 [listopad 2014]

Data publikacji: 2014-11-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
POLECAMY: Stanowisko MZA Warszawa dotyczące projektu założeń ustawy o monitoringu; Organizacja transportu publicznego w Pradze; Metody oddziaływania organizatorów na jakość pracy kierowców i kontrolerów biletów; Automatyka sterowania drzwiami pasarżerskimi w pojazdach komunikacji miejskiej
WOKÓŁ KONFERENCJI TECHNICZNEJ I TARGÓW "TRANSEXPO"
Coroczna konferencja IGKM w Kielcach poświęcona była w tym roku inteligentnym systemom transportowym w komunikacji miejskiej. Celem konferencji było poszukiwanie tych elementów strategii, które są możliwe do realizacji w warunkach europejskich, a w szczególności w naszym kraju. Konferencja połączona była z XII edycją Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego "Transexpo".
str. 3
W październiku 2014 r., tradycyjnie już w przeddzień rozpoczęcia targów "Transexpo", odbyła się w Kielcach konferencja techniczna IGKM i UITP, pt. "Zastosowania ITS w komunikacji miejskiej". Pierwsze wystąpienie merytoryczne przedstawił gość z Norwegii - Svend Wandass - radca prawny oraz specjalista ds. bezpieczeństwa w firmie Ruter - spółce z o.o. utworzonej przez władze okręgów Oslo i Akershus, pełniącej rolę zarządu transportu publicznego w regionie Oslo. Referent podzielił się swoimi doświadczeniami z wdrożenia systemu biletu elektronicznego, w tym e-portmonetki, funkcjonującej w Oslo od lutego 2011 r. Niektóre z tez zaprezentowanych przez gościa z Norwegii wywołały dyskusję na sali obrad, warto zatem je przywołać i rozwinąć.
str. 5
MONITORING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Od 2011 roku trwają prace nad przygotowaniem ustawy regulującej zasady korzystania z monitoringu wizyjnego. Mimo upływu czasu MSW wciąż prezentuje jedynie projekt założeń ustawy. Autor dokonuje krótkiego przeglądu aktualnych zapisów, szczególną uwagę zwracając na te, które są istotne dla przedsiębiorstw komunikacyjnych.
str. 8
W odpowiedzi na ożywioną dyskusję podczas spotkania Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM na temat planowanych regulacji prawnych związanych z monitoringiem wizyjnym, Zarząd MZA w Warszawie sformułował swoje stanowisko w tej sprawie. Zawiera ono konkretne propozycje rozwiązań, które powinny zostać zawarte w przygotowanej ustawie o monitoringu wizyjnym.
str. 11
Jedną z firm komunikacyjnych, która podzieliła się swoim doświadczeniem z eksploatacji monitoringu w autobusach w trakcie spotkania Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w Łomży było Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Białymstoku. Spółka ta korzysta zarówno z zapisu obrazu, jak i dźwięku i uważa oba te składniki monitoringu za równie ważny element monitoringu.
str. 13
W ramach dyskusji o monitoringu wizyjnym w komunikacji miejskiej podczas spotkania Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM uwzględniono również stanowisko przedstawicieli najmniejszych przewoźników. Jak się okazuje, w małych miejscowościach montowanie monitoringu w autobusach nie wydaje się konieczne
str. 16
W otoczeniu lokalnego transportu publicznego w Niemczech zainstalowano ponad 20 000 kamer wideo. Dostarczają one ważnych danych oraz są bardzo pomocne w rozpoznawaniu niebezpieczeństwa. Szczególnie pożyteczne jest wykorzystanie modułów inteligentnej analizy obrazu. Dzięki nim sytuacje, które zostaną rozpoznawane przez system jako niebezpieczne, są od razu wyświetlane na monitorach osób pilnujących bezpieczeństwa.
str. 17
Jednym z nowoczesnych, innowacyjnych narzędzi przeznaczonych dla przewoźników komunikacji publicznej jest system wsparcia likwidacji szkód. Coraz powszechniejsze wykorzystanie systemów monitoringu wizyjnego sprawiło, że zapisy z tego systemu stanowią istotny element dokumentacyjny w procesach likwidacji szkód. Dzięki temu można bowiem ustalać i dokumentować przebieg zdarzeń, jeżeli już do takich doszło. Stosowna selekcja, opisanie i archiwizowanie zapisu wymaga jednak stosunkowo dużego wkładu pracy ze strony operatorów. Wsparciem może stać się opisywany poniżej system.
str. 19
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Malownicze położenie stolicy Czech wśród kilku wzgórz nad rzeką Wełtawą, jak również fakt, że miasto nie ucierpiało zbytnio podczas drugiej wojny światowej sprawiają, że Pragę uważa się za jedno z najatrakcyjniejszych turystycznie miast Europy, co potwierdza ogromna liczba odwiedzających, niezależnie od pory roku. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że na ten wielkomiejski pejzaż warto spojrzeć również z zupełnie innej strony. Praga widziana oczami osoby związanej zawodowo z transportem publicznym, odkrywa wiele rozwiązań planistycznych, inwestycyjnych i szczegółów organizacyjnych, które pokazują, że nawet bez wielkich nakładów finansowych i przy symbolicznych zmianach, można znacznie podnieść komfort korzystania z komunikacji miejskiej.
str. 21
Autor artykułu, zajmujący się na co dzień w warszawskim ZTM kształtowaniem oferty przewozowej i konstrukcją rozkładów jazdy, opisuje swoje spostrzeżenia ze stażu u praskiego organizatora transportu miejskiego ROPID. Zwraca uwagę głównie na te elementy organizacyjne, zwłaszcza systemu tramwajowego, które decydują o wysokiej popularności komunikacji miejskiej w Pradze. Na koniec autor krótko analizuje możliwość powielenia wybranych rozwiązań na terenie Warszawy.
str. 28
Ciekawym zastosowaniem dla inteligentnych systemów transportowych jest wspieranie organizacji przesiadek ze szczególnym uwzględnieniem informacji pasażerskiej. W Polsce wciąż jest brak tego typu systemów, choć m.in. w Warszawie i Krakowie prowadzono już analizę warunków realizacji dla takiego projektu. Autor prezentuje ideę działania systemu "Transfer protection" na przykładzie szwajcarskiego miasta Zurych. Artykuł nawiązuje do prezentacji wygłoszonej na Konferencji Technicznej IGKM w Kielcach w dniu 8 października 2014 r.
str. 37
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Problematykę oddziaływania na jakość pracy kierowców i kontrolerów biletów należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia organizatora, jak i z punktu widzenia firmy transportowej zatrudnianej do realizacji usługi przewozowej przez tego organizatora. Dr Hubert Kołodziejski opisując szczegółowo w swoim artykule różne metody takiego oddziaływania, akcentuje ogromne znaczenie i wpływ takich działań na jakość świadczonych usług transportowych. Warunkiem koniecznym jest jednak kompleksowość działań i zaangażowanie wszystkich stron zainteresowanych świadczeniem usług transportowych.
str. 41
TECHNIKA AUTOBUSOWA
W końcu znaleziono rozwiązanie problemu rozładowujących się akumulatorów, utraconych kursów oraz ujemnego bilansu energetycznego w autobusach miejskich. Jest nim zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pozwalających na pozyskanie stosunkowo niewielkim kosztem dodatkowej energii, która w pewnych porach roku może dodatkowo przynieść również zmniejszenie zużycia paliwa. Krótko mówiąc: autobus stoi czy jedzie - akumulator się doładowuje. Artykuł stanowi rozwinięcie prezentacji o fotowoltaice w pojazdach komunikacji miejskiej, która miała miejsce na ostatnim spotkaniu Komisji Autobusowej IGKM w Lublinie.
str. 45
Niniejszy artykuł prezentuje rozwiązania w zakresie standardu sterowania drzwiami na przykładzie rozwiązań wprowadzonych w Warszawie, opartych na standardzie zdefiniowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego dla wszystkich trakcji. Autor zajmuje się standaryzacją taboru w obszarze rozwiązań funkcjonalności obsługi pasażerów. Artykuł nawiązuje do interesującego referatu wygłoszonego podczas spotkania Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych w Łomży.
str. 47
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Podczas czerwcowego spotkania Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej w Zielonej Górze do najciekawszych należała prezentacja związana z mało rozpoznanym w naszej branży zagadnieniem oceny procesu obsługi klienta. Oczywistym jest bowiem, że zadowolenie pasażerów przekłada się na częste korzystanie z komunikacji publicznej. Autor odwołuje się do wykonywanych przez ARC Rynek i Opinia badań klientów firmy Intercity S.A. oceniających poziom obsługi w wagonach WARS, które w pewnym stopniu są pokrewne i mogą służyć np. doświadczeniem w wykorzystaniu metody tzw. tajemniczego klienta.
str. 51
INFORMACJE PRAWNE
Poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku czeka nas zniesienie obowiązku meldunkowego, o czym pisaliśmy w naszym Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 133. Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie to, że w nowowydanych dowodach osobistych zabraknie danych dotyczących adresu jego posiadacza. Spowoduje to konieczność częstszego występowania o uzyskanie informacji adresowych o pasażerach jadących komunikacją miejską bez biletu. Spółki komunalne są zwolnione z konieczności ponoszenia opłat za uzyskiwanie powyższych danych, gdyż w świetle ustawy o ewidencji ludności, zarówno aktualnej jak i nowej, są samorządowymi jednostkami organizacyjnymi na równi z samorządowymi zakładami i jednostkami budżetowymi.
str. 53
W ostatnim czasie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia (WE)1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. W dniu 23 marca 2014 r. Komisja Europejska wydała również Komunikat w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego o sygn. 2014/C 92/01, a w dniu 18 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja w Brukseli zorganizowana przez Komisję Europejską pt. "Legal clarity for enhanced efficiency of public transport ? The Commission presents new guidelines on Regulation 1370/2007". Mecenas Jędrzej Klatka w swoim artykule systematyzuje i przedstawia ostatnie zmiany i propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.
str. 53
INFORMACJE IZBY
W dniach 4-5 września 2014 r. we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Motorniczych o Nagrodę Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Organizatorami Konkursu były Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu - Gospodarz Konkursu. Po dwóch dniach rywalizacji, w której uczestniczyło 29 zawodników reprezentujących 9 przedsiębiorstw komunikacji tramwajowej w Polsce, tytuł "Najlepszego Motorniczego" zdobył Artur Kopeć z Miejskiego Przedsiębiorstwo Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu.
str. 57