Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

135 [luty 2015]

Data publikacji: 2015-02-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
POLECAMY: Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc - próba wskazania dobrych praktyk i rekomendacji; Mobilność miejska w Polsce wschodniej: kierunki na przyszłość; Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej; Podróżować ładniej - wnętrza pojazdów szynowych i autobusowych
NOWE TECHNOLOGIE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W Szczecinie uruchamiany jest Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej. Jest to największy projekt tego typu realizowany w naszym kraju. W artykule opisano poszczególne elementy systemu skupiając się na funkcjonalnościach dotyczących bezpośrednio komunikacji miejskiej.
str. 6
Według autorów 14 edycji globalnego raportu firmy Deloitte ?TMT predictions 2015? już co 10 smartfon na świecie w 2015 roku zostanie wykorzystany do płatności za zakupy przynajmniej raz w miesiącu. Pytaniem zatem nie jest, czy smartfon zastąpi banknoty czy karty płatnicze, ale kiedy to nastąpi. Czy zatem za chwilę będziemy nie tylko płacić za zakupy telefonem, ale także podróżować komunikacją miejską z biletem w komórce, a plastikowe karty miejskie i bilety kartonikowe będą miały wyłącznie wartość sentymentalną? Firma T-Mobile S.A. planuje wdrożenie usługi pozwalającej na wykorzystywanie telefonów komórkowych jako nośników biletów okresowych. Więcej szczegółów zaprezentowanych zostanie na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM, która odbędzie się w końcu marca br. w Głogowie.
str. 12
W 2014 r. wydano w Niemczech 10-milionowy bilet komunikacji publicznej w formie karty chipowej bazującej na aplikacji VDV-Kernapplikation (VDV-KA), znanej pod nazwą handlową (((eTicket Deutschland. Do systemu przystąpiło do tej pory około 320 operatorów i organizatorów transportu. Oprócz inteligentnej karty, coraz bardziej popularnym w Europie nośnikiem biletowym staje się obecnie telefon komórkowy, przede wszystkim smartfon. Ten ostatni, dzięki swojej wielofunkcyjności i powszechności, bardzo usprawnia zakup biletów, ułatwiając korzystanie z transportu publicznego w wielu miastach i regionach Niemiec, co pokazuje opisany w niniejszym artykule projekt ?HandyTicket Deutschland?.
str. 14
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Operatorzy komunikacji miejskiej poszukując form optymalizacji kosztów coraz częściej zwracają uwagę na rosnące deficyty prowadzenia komunikacji miejskiej w dni wolne od pracy. Rażąco niewielkie potoki pasażerskie zdarzają się w takie szczególne dni jak pierwszy dzień świąt bożonarodzeniowych czy wielkanocnych. Stąd w kilku miastach przedsięwzięto działania prowadzące do szukania oszczędności w ograniczaniu ? jak się wydaje ? zupełnie nieuzasadnionej popytem oferty przewozowej. Autor, korzystając z bardzo bogatej wiedzy i doświadczenia firmy Public Transport Consulting, próbuje usystematyzować różne przykłady praktyk w tym zakresie.
str. 21
Bank Światowy zakończył realizację I etapu projektu mającego na celu pomoc w zakresie tworzenia i rozwoju zrównoważonych systemów komunikacji miejskiej w aglomeracjach Polski Wschodniej. Raport wskazuje na konieczność silniejszego stymulowania współpracy samorządów nie tylko w zakresie organizacji transportu, ale również integracji procesów planowania przestrzennego z planowaniem transportu. Procesy te wymagają wsparcia ze strony władz rządowych, a także zaangażowania spółek kolejowych. Niniejszy artykuł streszcza główne wnioski i rekomendacje raportu.
str. 26
Połączenie miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra z dniem 1 stycznia 2015 roku sprawia, że komunalny przewoźnik komunikacji miejskiej stanął przed koniecznością daleko idących zmian w organizacji sieci połączeń. Podstawą do opracowania nowej oferty były gruntowne badania wielkości i struktury popytu na terenie aglomeracji zrealizowane przez firmę Marcin Gromadzki Public Transport Consulting z Redy. Wyniki tych badań szerzej opisaliśmy w artykule opublikowanym w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 132 z maja ubiegłego roku. Autor opisuje zarówno analizowane warianty planowanych zmian, jak i ostateczną realizację nowego układu komunikacyjnego. Jest to niewątpliwie unikalny w kraju przykład absorpcji komunikacji podmiejskiej przez miejskiego przewoźnika komunalnego.
str. 30
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
2 grudnia 2014 r. w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła się konferencja podsumowująca I edycję kampanii ?Kierunek życzliwość w komunikacji miejskiej?. Perfekcyjnie przygotowany scenariusz konferencji spotkał się z ciepłym przyjęciem grupy około 200 licealistów. W spotkaniu organizowanym przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wzięli udział również przedstawiciele wszystkich pozostałych operatorów, organizatora transportu miejskiego oraz władz miasta, którzy wspólnie przygotowali całą kampanię. Jej celem jest kształtowanie pozytywnych postaw wśród pasażerów podczas podróży stołeczną komunikacją, zaś grudniowa konferencja podsumowała półroczne działania kampanii, w ramach której odbył się rodzinny piknik, gra miejska oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z warszawskich szkół.
str. 35
DESIGN W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Autor artykułu opisuje wnętrza pojazdów szynowych transportu szynowego i autobusów, które zrobiły na nim wrażenie podczas tegorocznych targów Innotrans w Berlinie i wystawy IAA w Hanowerze. Zwraca przede wszystkim uwagę na takie aspekty design i wyposażenia wnętrza jak oddziaływanie kolorów na psychikę człowieka oraz dopasowywanie układu miejsc siedzących i tapicerki foteli do zmieniających się wymagań społeczeństwa
str. 39
KONTROLA BILETÓW I WINDYKACJA
Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował się na zastosowanie nowych zasad naboru kontrolerów biletów. Projekt ten spotkał się z dużym, choć nieco wybiórczym zainteresowaniem dziennikarzy ze względu na bezprecedensowe ujawnienie danych osobowych wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego. Niniejszy artykuł prezentuje szczegóły tego nowatorskiego w skali kraju rozwiązania
str. 44
MPK-Łódź od pewnego czasu wzmogło działania na rzecz poprawy efektywności walki z "gapowiczami". Jednym z nich jest uwzględnienie tej tematyki w edukacji młodzieży oraz pojawienie się specjalnych akcji społecznych, jak doroczny Dzień Kontrolera. Okazuje się jednak, że najbardziej spektakularnym działaniem stało się wdrożenie systemu pozwalającego na wykorzystanie w windykacji procedur e-sądu. Dzięki temu wzrosła ściągalność z tytułu niezapłaconych wezwań oraz ogółem wpływy z mandatów.
str. 46
TECHNIKA AUTOBUSOWA
W końcu 2014 roku Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) opublikowała kolejną, uzupełnioną wersję opracowania dotyczącego standardu testów drogowych zużycia paliwa SORT dla autobusów. Zupełnie nowym elementem tego wydania jest część odnosząca się do procedury testowej dla autobusów hybrydowych. Poniżej zamieszczamy tłumaczenie całości nowego rozdziału 7. związanego właśnie z autobusami hybrydowymi, które stanowi uzupełnienie wydanej przez IGKM w maju 2013 roku polskiej wersji opracowania.
str. 48
Okazuje się, że opisywany przez nas w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 132 system podglądu wokół pojazdu ProViu TM ASL 360 posiada szersze zastosowanie niż początkowo zakładano. Specjaliści podkreślają duże możliwości wykorzystania systemu przy przeszkalaniu nowo zatrudnionych kierowców, jak i przy zapoznawaniu się pracowników z nowym taborem o nieco innych właściwościach trakcyjno-ruchowych. Zastosowanie systemu może również przynieść pewne korzyści związane z ochroną danych osobowych.
str. 52
TECHNIKA TRAMWAJOWA
Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwach jest jednym z kluczowych elementów wpływających na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Obecnie firmy poszukują nowych rozwiązań skierowanych na optymalizację kosztów. Artykuł przedstawia działania podjęte przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o., które doprowadziły do uzyskania znacznych oszczędności w zakresie zakupu energii elektrycznej.
str. 58
INFORMACJE PRAWNE
W lutym br. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej wystąpiła do Pani Teresy Piotrowskiej ? Ministra Spraw Wewnętrznych z propozycją wprowadzenia przepisów podnoszących bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym, a konkretnie miejskiej komunikacji tramwajowej. Wystąpienie zostało wywołane konkretnym zdarzeniem zaistniałym u jednego z operatorów komunikacji tramwajowej - Członka naszej Izby, które wykazało istniejącą lukę prawną i wzbudziło obawy dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.
str. 63
Problemy omówione w niniejszym artykule, a dotyczące ogólnie rzecz ujmując zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zostały zgłoszone Izbie przez niektórych naszych Członków. Chodzi o możliwość i sposób przekazania zarządzania przystankami, stanowiącymi własność gminy, samorządowemu zakładowi budżetowemu - interpretacja ust. 2 art. 46 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (uptz) dot. przejmowania przystanków przez gminę od innych podmiotów - budowniczych przystanków.
str. 64