Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

137 [sierpień 2015]

Data publikacji: 2015-08-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
Raport UITP na temat mobilności w miastach; Jazda na dzień dobry
WOKÓŁ 61. ŚWIATOWEGO KONGRESU UITP W MEDIOLANIE
Tegoroczny, 61. Światowy Kongres i towarzysząca mu Wystawa Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP) odbyły się w dniach 8-10 czerwca w Mediolanie. Są to komplementarne, organizowane co dwa lata wydarzenia, w których uczestniczą specjaliści z branży komunikacji publicznej. Hasło tegorocznego Kongresu brzmiało: "SMILE in the city". SMILE to akronim pięciu kluczowych słów charakteryzujących strategię UITP dotyczącą podwojenia udziału transportu publicznego w rynku do 2025 roku w porównaniu z 2005 rokiem. Sustainability-Mobility-Innovation-Lifestyle-Economy (Zrównoważony rozwój - Mobilność - Innowacja - Styl życia - Ekonomia) oznaczającą jednocześnie najważniejsze obszary tematyczne obu imprez.
str. 6
Najbardziej popularnym nośnikiem biletowym w komunikacji miejskiej w Londynie jest wciąż karta Oyster, ale od trzech lat w autobusach, a od dwóch lat w metrze można także posługiwać się bankowymi kartami zbliżeniowymi. Najnowszym sposobem realizowania płatności w Londynie jest wykorzystywanie również opasek zbliżeniowych bPay, telefonów komórkowych a nawet zegarków. Zarówno Oyster, jak i karty płatnicze stanowią bardzo wygodną opcję zapłaty, ponieważ jedynym obowiązkiem pasażera jest rejestracja przejazdu poprzez zbliżenie karty do czytnika. Nie musi on wertować cennika, gdyż system wybierze za niego najlepszą opcję taryfową. Władze Londynu uznają tradycyjne bilety za XIX-wieczny przeżytek i deklarują, że już wkrótce transport miejski stanie się wolny od tradycyjnych płatności gotówkowych.
str. 9
Podczas Kongresu w Mediolanie Alain Flausch, Sekretarz Generalny UITP przedstawił bardzo interesujący referat oparty na zebranych przez UITP danych statystycznych dotyczących mobilności w miastach w 2012 r. Analiza tych danych posłuży do opracowania raportu na temat ewolucji modeli mobilności w miastach oraz pomoże w ocenie realizacji strategii UITP dotyczącej podwojenia udziału transportu publicznego w rynku przewozów do 2025 roku.
str. 13
Obserwując "cykl życia" komunikacji tramwajowej na świecie, możemy z całą pewnością stwierdzić, że ten rodzaj transportu przeżywa nadal prawdziwy renesans. Od początku lat 80. ubiegłego wieku tramwaje wracają do systemów transportowych kolejnych miast na świecie. Choć najlepszym przykładem są miasta francuskie, aglomeracje innych państw europejskich również rozwijają ten rodzaj transportu. Jedną z nich jest Stolica Irlandii - Dublin.
str. 17
TECHNIKA TRAMWAJOWA
Nieprzewidziane perturbacje ruchu wynikające z wykolejeń tramwajów stanowią poważny problem komunikacyjny. Autorzy artykułu pokrótce charakteryzują mechanizmy powstawania wykolejeń i stawiają wnioski pozwalające na unikanie takich sytuacji
str. 22
TECHNIKA AUTOBUSOWA
Z uwagi na większe wymagania wobec nowoczesnych silników w autobusach, zadania filtracyjne w tych pojazdach są bardzo różnorodne i kompleksowe. Układy filtracji powietrza oraz oleju odgrywają więc niezwykle istotną rolę w użytkowaniu tego typu pojazdów. Szeroką paletę zadań filtracyjnych spełniają filtry produkowane przez PZL Sędziszów S.A., wyróżniające się wysoką jakością i doskonałą skutecznością.
str. 26
MARKETING W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Jedną z najbardziej zaskakujących kampanii społecznych w warszawskiej komunikacji miejskiej tego roku jawi się akcja namawiająca wsiadających pasażerów do głośnego mówienia "Dzień dobry". Autorami całej kampanii pod nazwą "Jazda na Dzień Dobry" są wolontariusze nie związani zawodowo z transportem miejskim. W ich odczuciu akcja zmienia jakość korzystania z autobusów i tramwajów tworząc przyjaźniejszym obszar kontaktu ze współpasażerami.
str. 28
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W dniach 19 i 20 maja 2015 w Gdańsku odbywały się obrady Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. W ich ramach obchodzona była uroczyście 10 rocznica powstania miejscowego Zarządu Transportu Miejskiego. Mimo że gdańska komunikacja publiczna to ponad 150 lat historii, to jubileusz 10 lat od powstania Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) jest dobrą okazją do podsumowania ostatnich lat w gdańskiej komunikacji.
str. 32
Do niedawna integrowanie taryf na styku transportu miejskiego i kolejowego napotykało w naszym kraju na poważne przeszkody formalno-prawne. W ostatniej dekadzie pojawiły się jednak przykłady dobrych praktyk m.in. integracji transportu w Trójmieście. Teraz jesteśmy w przededniu kolejnego etapu poszerzania zasięgu zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej w tym regionie o Pomorską Kolej Metropolitalną.
str. 35
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
Ostatnio jeden z Członków Izby zgłosił problem dotyczący dopuszczalności zlecania przez samorządowy zakład budżetowy podwykonawstwa publicznych usług transportu pasażerskiego. Autorka tekstu przeprowadziła krótką analizę prawną przedstawionego tematu, z którego wynika, iż ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie wyklucza stosowania tego przepisu o podwykonawstwie wobec samorządowych zakładów budżetowych, podobnie jak dotyczy to innych podmiotów.
str. 41
Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt nowej ustawy Prawo zamówień Publicznych, który przeszedł już konsultacje międzyresortowe i publiczne. Obecnie procedura legislacyjna tego aktu prawnego jest na etapie prac Komitetu Rady Ministrów, który ostatniej modyfikacji projektu dokonał w dniu 16 lipca 2015 roku i w tej wersji znajduje się on na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
str. 42