Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

138 [listopad 2015]

Data publikacji: 2015-11-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
W jaki sposób transport publiczny może pomóc we wdrażaniu dużych projektów mobilności w miastach; Kontraktowanie usług transportu publicznego - doświadczenia europejskie; Budżet obywatelski dla komunikacji miejskiej; Współpraca gmin powiatów i operatorów w celu organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze podmiejskim lub aglomeracyjnym
WOKÓŁ KONFERENCJI TECHNICZNEJ IGKM I XI TARGÓW TRAKO
W przeddzień rozpoczęcia XI Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które są największymi targami transportu szynowego w Polsce, a drugimi w Europie, przedstawiciele firm związanych z komunikacją tramwajową w Polsce spotykają się na Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Tegoroczna Konferencja, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, dotyczyła najistotniejszych zagadnień dla tej branży.
str. 6
Od kilku lat w naszym środowisku podejmowano próby wspólnego promowania komunikacji miejskiej na poziomie ogólnopolskim. Ich osią były wspólne kampanie plakatowe opierające się na jednolitym dla całego kraju motywie plakatu realizowanego zazwyczaj we współpracy z firmą AMS S.A. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na tegorocznym spotkaniu Komisji Promocji Komunikacji Miejskiej IGKM w Czechowicach-Dziedzicach Europejski Dzień bez Samochodu stał się okazją do przeprowadzenia ogólnopolskiej konferencji prasowej i debaty publicznej. Przypisanie komunikacji miejskiej do zadań samorządów lokalnych powoduje, że niesłychanie rzadko znajduje się ona w obszarze zainteresowania mediów ogólnopolskich. Naszym celem jest zmiana tego stanu rzeczy. Komunikacji miejskiej realizującej ponad 80% podróży transportem miejskim należy się więcej uwagi!
str. 13
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA ŚWIECIE
Strategia UITP "Transport publiczny x 2", zaplanowana na lata 2000-2025, zakłada podwojenie w tym przedziale czasu udziału transportu publicznego w rynku przewozów pasażerskich. W poprzednim numerze Biuletynu prezentowaliśmy referat Alaina Flauscha, Sekretarza Generalnego UITP, oparty na zebranych przez tę organizację danych statystycznych dotyczących mobilności w miastach w 2012 r. UITP zwraca uwagę na te czynniki, które przyczyniają się do wzrostu udziału transportu publicznego i innych zrównoważonych środków transportu w podziale modalnym podróży na obszarach miejskich. W hrabstwie Hordaland, na zachodnim wybrzeżu Norwegii, transport publiczny osiągnął w ostatnich latach taki właśnie znaczący wzrost, który był rezultatem, między innymi, inwestowania w lekką kolej. Na ten temat pisze Oddmund Sylta, Dyrektor Skyss, który pełni rolę organizatora transportu publicznego na tym terenie.
str. 15
Istnieje szereg sposobów pozwalających na zrównoważenie kongestii w miastach. Należą do nich m.in. różne instrumenty finansowe, które służą zniechęcaniu mieszkańców do korzystania samochodów na rzecz środków transportu publicznego. Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego (UITP) opublikowała raport opisujący stosowanie takich rozwiązań. Pozostaje dylemat: jajko czy kura, czyli co powinno być pierwsze - rozwiązanie czy środki finansowe potrzebne do wprowadzenia tego rozwiązania? Raport z badania UITP (grudzień 2014 r.) analizuje tę kwestię w kontekście dużych systemów zarządzania mobilnością.
str. 18
Celem węzłów przesiadkowych jest umożliwienie pasażerom dogodnej zmiany środka transportu. Ich odpowiednia lokalizacja, wielkość i rozplanowanie mają bardzo duże znaczenie, bowiem jeśli budowa węzła wyprzedza duże inwestycje miejskie i związany z tym gwałtowny przyrost ludności, którą muszą obsłużyć, korzystanie z nich może się stać koszmarem dla pasażerów. Z tego właśnie powodu w finansowanym przez UE projekcie NODES opracowano zestaw narzędzi, które mają umożliwić miastom oraz operatorom ocenę, porównanie oraz poprawienie swoich węzłów przesiadkowych.
str. 23
Jesienne szkolenie zorganizowane przez UITP w Brukseli (tytuł szkolenia: "Contracting for better Public Transport") miało na celu omówienie rozwiązań i doświadczeń odnoszących się do zawierania umów o świadczenie usług transportu publicznego. Swoje wrażenia opisał poniżej jego uczestnik - Robert Mączyński z MPK w Poznaniu.
str. 26
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
W dniach 19-20 października br. w Warszawie odbył się IV Kongres Transportu Publicznego, którego organizatorami były Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz portal Transport Publiczny, a gospodarzem - współorganizatorem m.st. Warszawa. Partnerem jubileuszowym były Miejskiej Zakłady Autobusowe w Warszawie, obchodzące w tym roku 95 lat swojej działalności. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi było także seminarium z okazji 10-lecia Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Referaty wygłoszone podczas Kongresu koncentrowały się wokół trzech podstawowych tematów: polityka transportowa, technologie w polskiej mobilności oraz planowanie i organizacja transportu zbiorowego w miastach.
str. 28
W ostatnich latach wiele polskich samorządów wdraża idee budżetu obywatelskiego. Środki te można wykorzystywać również na cele związane z komunikacją miejską. Dobrym tego przykładem jest miasto Kutno, w którym w 2014 roku zgłoszono i przegłosowano, a w 2015 roku zrealizowano dwa duże projekty związane z Miejskim Zakładem Komunikacji.
str. 31
Pod koniec października br. oddano do eksploatacji odbudowany po pożarze warszawski most Łazienkowski. Tym samym zakończył się okres specjalnej organizacji ruchu podczas jego ośmiomiesięcznego wyłączenia. Autorzy artykułu opisują szczegóły organizacji komunikacji zastępczej na skutek tego bezprecedensowego zdarzenia. Pierwsze zmiany objazdowe wprowadzano w trakcie trwania akcji gaśniczej. W pierwszych dniach po pożarze jeszcze nie było wiadomo, czy most zostanie choć częściowo udostępniony dla komunikacji miejskiej; później trzeba było borykać się z kłopotami wynikającymi z przeniesienia kongestii na sąsiadujące mosty. Ostatecznie w okresie wyłączenia mostu Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie doprowadził do takiej organizacji transportu publicznego, że działał on ? mimo skrajnie trudnych okoliczności ? stosunkowo wydajnie. Artykuł stanowi rozwinięcie interesującej prezentacji wygłoszonej podczas październikowego spotkania Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM.
str. 32
Zagadnienie organizacji komunikacji zastępczej dotyczy nie tylko dużych miast. Jednym z miast średniej wielkości, które w ostatnich latach spotkały się z wielokrotnymi zamknięciami części miejskich ulic jest Radom. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu dość dawno przyjął standardy organizacji linii zastępczych. Należą do nich zasady tworzenia tras, wyznaczania miejsc przesiadkowych, koordynacji rozkładów oraz kwestii taryf i finansowania. Artykuł stanowi rozwinięcie ciekawej prezentacji przedstawionej w październiku na spotkaniu Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM w Krakowie.
str. 34
Autor artykułu porusza kwestię planowania i organizowania publicznego transportu zbiorowego podmiejskiego lub aglomeracyjnego na bazie współpracy gmin, powiatów i operatorów. Szczególną uwagę zwraca na problem, którego, zdaje się, nie dostrzegli twórcy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a którym jest niedostosowanie jej przepisów do stanu faktycznego, związanego w szczególności z istnieniem miast na prawach powiatu i otaczających je powiatów ziemskich.
str. 38
Jak zmniejszyć liczbę samochodów osobowych w centrach miast i zredukować korki? Jak zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w wielkich aglomeracjach i redukować skutki globalnego ocieplenia? Jednym ze sposobów jest organizowany od kilkunastu lat Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu obchodzony w większości europejskich miast, a będący rozwinięciem globalnego pomysłu Światowego Dnia bez Samochodu. Również w Polsce odbywają się w tym czasie imprezy promujące alternatywne dla prywatnych samochodów środki transportu ? jedną z największych z nich są warszawskie Dni Transportu Publicznego.
str. 41
TECHNIKA AUTOBUSOWA
W ciągu najbliższych dziesięciu lat z taboru Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. musi zniknąć połowa autobusów zasilanych olejem napędowym. Ekologiczna rewolucja w Warszawie już dokonuje się na naszych oczach - Spółka testuje wszelkie możliwe rozwiązania techniczne pozwalające na oszczędność energii i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.
str. 42
W większości pojazdów transportu publicznego klimatyzacja stanowi część standardowego wyposażenia, która zapewnia pasażerom komfort podróży i optymalne warunki pracy dla kierowców, których wydajność pracy zarówno fizyczna, jak i psychiczna gwałtownie spada w warunkach pracy powyżej 24C. Ponadto wysoki poziom wilgotności (w wyniku burzy, deszczu, śniegu itp.), powodujący osiadanie pary wodnej na przedniej szybie, znacznie wpływa na zasięg widzenia kierowcy, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i obciąża kierowcę dodatkowymi działaniami.
str. 46
INFORMACJE IZBY
Szósta edycja konkursu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa IGKM odbyła się w Warszawie w dniach 29-30 października 2015 r. Współorganizatorem tegorocznego konkursu były Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie, a dużego merytorycznego wsparcia Izbie udzielił tradycyjnie Automobilklub Polski z siedzibą w Warszawie. Przez dwa dni grupa 60 zawodników reprezentujących operatorów komunikacji miejskiej z różnych części kraju walczyła o tytuł "Najlepszego kierowcy w komunikacji miejskiej za rok 2015". Został nim Waldemar Stefaniak - reprezentant MPK-Łódź Sp. z o.o.
str. 51
INFORMACJE PRAWNE
Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego należy dostosowanie, spełniających określone wymogi, dworców autobusowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Pozostaje pytanie, ile takich dworców zostanie odpowiednio dostosowanych do wyznaczonego przez ustawodawcę terminu - 4 stycznia 2016 r.
str. 58
W związku ze zgłaszanymi do IGKM obawami interpretacyjnymi dotyczącymi projektu nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych zamieszczamy krótką analizę prawną dotyczącą stosowania jej przepisów przez organizatora publicznego transportu zbiorowego przy bezpośrednim zawarciu umowy o świadczenie usług przewozowych w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
str. 58