Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

139 [luty 2016]

Data publikacji: 2016-02-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
Podsumowanie inwestycji w komunikacji miejskiej w ramach perspektywy unijnej 2007-2013; Szanse i zagrożenia dla publicznego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym; Integracja taryfowo-biletowa transportu miejskiego i kolei jako element kompleksowej integracji systemów transportowych;
INWESTYCJE W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LATACH 2007-2015
Za nami pierwsza pełna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. W jej ramach otrzymaliśmy łącznie około 67 mld euro funduszy strukturalnych, z których aż 38% przeznaczono na infrastrukturę transportową, w tym także na inwestycje związane z komunikacją miejską. Na co wydano pieniądze? Które regiony najwięcej zyskały? Możliwe jest już wstępne podsumowanie. W perspektywie finansowej 2007-2013 przyznano Polsce około 67 miliardów euro środków unijnych, co uczyniło nasz kraj największym beneficjentem europejskiej polityki spójności. Z tego aż 25 miliardów euro (38% przyznanych środków) przeznaczono na infrastrukturę transportową, z naciskiem na bezpieczeństwo i ekologię. To pierwsza pełna perspektywa budżetowa od czasu naszego przystąpienia do struktur unijnych.
str. 6
W ostatnich latach obraz transportu publicznego w naszym kraju uległ diametralnej zmianie. Polskie miasta dzięki funduszom unijnym w ostatnich latach rozpoczęły realizację ogromnych inwestycji. Szczególnie duży boom inwestycyjny widać w komunikacji tramwajowej, która uznana za część strategii klimatycznej, otrzymała wyjątkowo dużo środków z unijnej kasy na rozwój. Aż w trzynastu z czternastu sieci tramwajowych (stan na 31 grudnia 2014 r.) realizowano inwestycje rozwijające publiczny transport szynowy. Również dzięki wsparciu z budżetu UE powstał budowany od samego początku system sieci tramwajowej w Olsztynie, gdzie komunikacja tramwajowa w ubiegłym roku powróciła po ponad 50 latach przerwy. Artykuł stanowi przegląd inwestycji w komunikacji tramwajowej zrealizowanych z wykorzystaniem funduszy UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 i został oparty na bazie danych KSI-SIMI (stan na 31.12.2015 r.) oraz na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentów opisanych projektów.
str. 11
8 marca br. minie rok od oddania do użytku pierwszego odcinka II linii stołecznego metra. Dzięki linii M2 przejazd z Woli na Starą Pragę zajmuje obecnie pasażerom zaledwie kilka minut. Sześciokilometrowy, centralny odcinek był najbardziej skomplikowaną inwestycją budowlaną w Warszawie, ze względu na to, że tunele kolei podziemnej drążono pod Wisłą, skarpą wiślaną oraz funkcjonującą I linią metra. Ponieważ budowa była realizowana w żywej tkance miasta, było to ogromne przedsięwzięcie również od strony logistycznej i organizacyjnej.
str. 36
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLSCE
Przyjęta przez parlament poprzedniej kadencji ustawa o związkach metropolitalnych miała w założeniu znacząco wesprzeć procesy integracji transportu metropolitalnego. Trudno w tej chwili ocenić ,czy i jaki wpływ będzie miała na komunikację miejską w polskich miastach. Autor artykułu dzieli się przemyśleniami na temat szans i zagrożeń dla transportu publicznego wynikających z tej nowej ustawy.
str. 42
Jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju lokalnego transportu zbiorowego jest integrowanie transportu miejskiego z lokalnymi przewozami kolejowymi. Duże nadzieje w tym zakresie wiązano z uchwaloną w ostatnim czasie tzw. ustawą metropolitalną. Autor artykułu szczegółowo opisuje różne aspekty tej integracji, w tym - uznawaną za najważniejszą - kwestię integracji taryfowo-biletowej. Artykuł zawiera również przegląd praktycznych rozwiązań stosowanych w naszym kraju.
str. 44
TECHNIKA TRAMWAJOWA
Komunikacja tramwajowa jest uważana za jeden z najbardziej ekologicznych rodzajów transportu zbiorowego. Za szczególnie przyjazne dla środowiska uważa się tzw. torowiska zielone, które przyczyniają się do zwiększenia biologicznie czynnej powierzchni miasta. Tej tematyce było poświęcone Forum Techniczne, które odbyło się w Berlinie w październiku 2014 r. Akcentem polskim podczas Forum było wystąpienie dra Wojciecha Oleksiewicza z Politechniki Warszawskiej poświęcone zielonym torowiskom w Polsce.
str. 59
Torowiska trawiaste coraz częściej pojawiają się nie tylko w systemach tramwajowych miast Zachodniej Europy, ale również w Polsce. Torowisko z zabudową trawiastą to rozwiązanie zapewniające poprawę estetyki w obszarach zurbanizowanych. W artykule opisano m.in. zalety zakładania takich torowisk. Autor prezentuje również wybrane realizacje torowisk z zabudową trawiastą w polskich miastach.
str. 64
TECHNIKA AUTOBUSOWA
Oddanie do użytku elektrycznej linii autobusowej, po której cztery bezstykowo ładowane Solarisy Urbino 12 electric wożą mieszkańców Berlina, stanowi kolejny, interesujący krok w rozwoju elektromobilności. Jest to również dobra ilustracja niemieckiej strategii wdrażania nowych technologii bezemisyjnego transportu miejskiego. Dostawa czterech nowoczesnych elektrycznych Solarisów do stolicy Niemiec jest to też spektakularny powrót polskiego dostawcy na ten rynek z nowym produktem po upływie niemal dekady od ogromnej dostawy autobusów przegubowych.
str. 67
INFORMACJE IZBY
W zakresie zainteresowania IGKM w ubiegłym roku znalazły się dwa tematy połączone ze szkoleniami, wynikające z wniosków postawionych na Komisji Ruchu i Systemów Elektronicznych IGKM oraz Komisji Zasobów Ludzkich i Szkoleń IGKM. Dotyczą one rozpoznania zagadnienia zagrożeń ewentualnego stosowania przez prowadzących pojazdy niedozwolonych środków psychoaktywnych zmieniających świadomość oraz kwestii obsługi pasażerów niepełnosprawnych powiązanej z unijnym rozporządzeniem nr 181/2011.
str. 70
INFORMACJE PRAWNE
Autorka tekstu zwraca uwagę na obowiązujące od początku br. roku nowe zasady naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych, w tym z udziałem podmiotów publicznych.
str. 74
Poniższa informacja stanowi ciąg dalszy artykułu zamieszczonego w BKM nr 138 z listopada 2015 roku.
str. 74