Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
Biuletyny

140 [maj 2016]

Data publikacji: 2016-05-20
Cena: 27.62 PLN (netto)
25 lat IGKM
KOMUNIKACJA MIEJSKA W POLSCE
W dniach 12-13 maja 2016 roku w Łodzi odbył się XXXVI Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - najważniejsze wydarzenie organizowane dla branży komunikacji zbiorowej w Polsce. Organizatorami Zjazdu byli Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp. z o.o. Zjazd odbywał się pod hasłem "5 lat obowiązywania ustawy o publicznym transporcie zbiorowym" i miał na celu dokonanie oceny najważniejszej dla funkcjonowania komunikacji miejskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przegląd innych aktów prawnych ze wskazaniem ewentualnych kierunków zmian, które są niezbędne dla dalszego rozwoju transportu publicznego w Polsce. W Zjeździe wzięło udział 269 delegatów z całej Polski, a wydarzeniu honorowego patronatu udzielili Minister Infrastruktury i Budownictwa, Prezydent Miasta Łodzi, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.
str. 4
WOKÓŁ XXXVI KZKM
Obowiązująca od dnia 01.03.2011 r. ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła na dobre do krajowego porządku prawnego regulacje z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Czy ustawa ta, wyczekiwana zarówno ze strony organizatorów jak i operatorów transportu zbiorowego, wpłynęła w znaczący sposób na organizację, funkcjonowanie i finansowanie publicznego transportu zbiorowego w kraju? Czy z punktu widzenia klienta - pasażera jej wejście w życie i 5 letni okres obowiązywania cokolwiek zmieniły w dostępie i jakości publicznego transportu zbiorowego - Poniżej przedstawiono trzy główne zagadnienia finansowe, które istotnie wpływają na jakość, pewność oraz zasady planowania i funkcjonowania transportu zbiorowego.
str. 8
25 LAT IGKM
W poprzednim jubileuszowym numerze "Biuletynu Komunikacji Miejskiej" ("BKM" nr 118 z kwietnia 2011 roku) opublikowaliśmy artykuł Prezesa Izby na temat przemian w komunikacji miejskiej, które zaszły na przestrzeni minionych 20 lat jej funkcjonowania oraz planu działań na kilka najbliższych lat. W obecnym artykule Prezes Izby skupia się na ostatnich pięciu latach działalności IGKM charakteryzując problemy i wyzwania, które Izba podejmowała w tym okresie. Przedstawia je na tle uwarunkowań organizacyjno-prawnych, w jakich działała komunikacja miejska w miastach polskich oraz wskazuje zadania, które ją czekają w najbliższej przyszłości.
str. 10
Przystępując do obmyślania tematyki jubileuszowego numeru"Biuletynu Komunikacji Miejskiej" postanowiliśmy zachęcić naszych Członków do wyrażenia swoich poglądów na temat zadań Izby i oczekiwań w stosunku do niej. Uważamy bowiem, że najważniejszą rolą IGKM jest integrowanie środowiska komunikacji miejskiej. Integrację można jednak interpretować w rozmaity sposób. Wydaje się nam, że zaprezentowanie w "Biuletynie", który był, jest i - miejmy nadzieję - będzie zawsze owocem współpracy z Członkami IGKM, różnych punktów widzenia, będzie stanowiło inspirujący materiał do przemyśleń na temat przyszłości Izby. Jest dla nas oczywiste, że jubileusz 25-lecia IGKM jest nie tylko okazją do spojrzenia wstecz, ale również do refleksji nad nowymi wyzwaniami.
str. 16
Mając na uwadze wynikające z zapisów statutowych zobowiązanie Izby do świadczenia na rzecz swoich Członków usług informacyjnych i konsultacyjnych, IGKM kontynuuje wydawanie publikacji zarówno o charakterze periodycznym, jak i nieperiodycznym.
str. 23
KOMUNIKACJA MIEJSKA W POLSCE
Ostatnie lata w sektorze komunikacji miejskiej w Polsce charakteryzowały się podejmowaniem rozbudowanych projektów inwestycyjnych oraz dużymi zakupami taboru. Jednocześnie odnotowano ogólny trend spadkowy liczby przewożonych pasażerów, co jest zastanawiające w kontekście absorbowanych środków finansowych, przyznawanych na inwestycje transportowe. Jeżeli te ostatnie nie gwarantują systematycznego wzrostu pasażerów w skali kraju, to jak można przekonać do transportu publicznego mieszkańców miast? Służą temu m.in. badania potrzeb i próby nakreślenia kierunków zmian ze względu na konieczność dopasowania oferty komunikacyjnej przez operatorów i organizatorów transportu, odpowiednia polityka inwestycyjna oraz działania organizatorskie na szczeblu decyzyjnym.
str. 25
W ramach unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 Polska wydała na inwestycje związane z komunikacją miejską ponad 22,6 mld zł, z czego łączne pozyskane dofinansowanie wyniosło prawie 14 mld zł. Niniejszy tekst ma za zadanie podsumowanie efektów produktowych inwestycji (np. liczby zakupionych pojazdów oraz długości wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury) oraz dokonanie analogicznych projekcji dla perspektywy 2014-2020.
str. 29
Rosnąca od kilku lat liczba pasażerów w gdańskiej komunikacji miejskiej, związane z tym coraz wyższe dochody ze sprzedaży biletów oraz rozwój sieci tramwajowej i autobusowej - to efekty wdrożonej kilka lat temu przez Miasto Gdańsk polityki komunikacyjnej. Przekłada się ona bezpośrednio na efektywne zarządzanie komunikacją miejską - uważa dyrekcja ZTM w Gdańsku pisząc o strategii rozwoju komunikacji w tym mieście.
str. 34
W ciągu ostatnich kilku lat Gdańsk zmodernizował kilkadziesiąt kilometrów tras tramwajowych, wybudował nowe, a kolejne są już w planach. Zakupionych zostało też kilkadziesiąt nowoczesnych tramwajów. Miasto jest wśród liderów w pozyskiwaniu funduszy europejskich na nowe inwestycje i zakupy taborowe. Dzięki temu już dziś może się pochwalić największym udziałem pojazdów niskopodłogowych we flocie tramwajowej, a już wkrótce ma szansę stać się pierwszym miastem w Polsce, które całkowicie wycofa z eksploatacji tramwaje pamiętające poprzednią epokę.
str. 37
W ciągu ponad stu lat swojej historii Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu sukcesywnie dostosowywało tabor i organizację spółki do zmieniających się realiów i komunikacyjnych potrzeb mieszkańców miasta. Bogate dzieje od zaboru pruskiego, poprzez lata PRL-u, aż do czasów gospodarki wolnorynkowej pozwalają prześledzić nie tylko rozwój firmy, ale także zmieniające się trendy, w tym ? w ostatnich dekadach ? wyraźnie widoczny kierunek proekologiczny
str. 41
Jaworznicka komunikacja miejska w ostatnich latach przeszła prawdziwą metamorfozę. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej jako operator wewnętrzny gminy zrealizowało w ostatnich latach wiele pionierskich projektów. W listopadzie 2015 roku dokonano ciekawej modyfikacji taryfy biletowej poprzez wprowadzenie biletu dziennego tańszego niż dwa bilety jednorazowe. Warto przybliżyć doświadczenia tego przewoźnika w prowadzeniu polityki taryfowej i kształtowaniu technicznych aspektów systemu biletowego.
str. 45
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy opracowało dokument pod nazwą "Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej", służący jako wykaz rekomendowanych rozwiązań przy projektowaniu miejskiej infrastruktury. Opracowanie powstało w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie rocznego projektu "Wszyscy Jesteśmy Pieszymi", realizowanego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt zyskał także patronat Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
str. 51
KOMUNIKACJA MIEJSKA W POLSCE
Po tragicznym wypadku, który miał miejsce w Łodzi dwa lata temu w MPK zastosowano politykę "zero tolerancji" dla prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Wprowadzono również taką politykę w zakresie rekrutacji i szkoleń, która spowodowała, że wśród pięciu najlepszych kierowców wyłonionych w konkursie IGKM w 2015 r. prowadzący autobusy z Łodzi praktycznie nie mieli sobie równych.
str. 56
Coraz większą uwagę w przedsiębiorstwach komunikacyjnych przywiązuje się do zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzący pojazdy w dużej mierze decydują o jakości świadczonych usług, ponieważ znajdują się na pierwszej linii kontaktów z pasażerami. O motorniczych z pasją, ich satysfakcji z wykonywanego zawodu pisze Klaudia Kordylas z MPK we Wrocławiu. O swoich doświadczeniach w prowadzeniu tramwaju opowiada Artur Kopeć z tego samego przedsiębiorstwa - zwycięzca konkursu na najlepszego motorniczego w I Ogólnopolskim Konkursie Motorniczych IGKM.
str. 60
Zdecydowana większość nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej wyposażona jest w systemy monitoringu wizyjnego. Dzieje się tak głównie ze względu na chęć ograniczenia aktów wandalizmu oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów. Dodatkowo, dowód w postaci wysokiej jakości nagrań może szybko rozstrzygać spory na linii pasażer -operator. Efektywność i użyteczność mobilnych systemów CCTV zależy jednak od zastosowanego rozwiązania i parametrów urządzeń. Autor opisuje te parametry w sposób pozwalający na sprecyzowanie oczekiwań zamawiającego tabor komunikacyjny w dokumentacji przetargowej.
str. 63
Dla jednych elektrobusy to element walki o ochronę środowiska i czyste powietrze. Dla innych to szansa na uniezależnienie się od zagranicznych źródeł dostaw ropy naftowej czy gazu. Jedni i drudzy pokładają ogromne nadzieje w powodzeniu wielkiego europejskiego projektu ZeEUS, który ma propagować ten rodzaj napędu w autobusach miejskich. Warszawa jest jedynym polskim miastem, które w nim uczestniczy.
str. 66
INFORMACJE IZBY
INFORMACJE PRAWNE
W związku z tym, iż zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje tylko do końca br., Izba przygotowuje wystąpienie do Ministra Finansów o dalsze, okresowe pozostawienie komunikacji miejskiej w kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z tego zwolnienia.
str. 70
Prace nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych, o którego możliwych skutkach pisaliśmy w "BKM" nr 138, nie były kontynuowane przez obecny Rząd. W dniu 24 marca br. do Sejmu wpłynął nowy projekt o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, którego celem jest wdrożenie do porządku prawnego ww. dyrektyw oraz uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych.
str. 70