Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
140 [maj 2016]

PUBLIKACJE IZBY

Data publikacji: 2016-06-01
Język:
Mając na uwadze wynikające z zapisów statutowych zobowiązanie Izby do świadczenia na rzecz swoich Członków usług informacyjnych i konsultacyjnych, IGKM kontynuuje wydawanie publikacji zarówno o charakterze periodycznym, jak i nieperiodycznym.