Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
143 [luty 2017]

JAK OCENIAĆ PROJEKTOWANE LUB FUNKCJONUJĄCE WĘZŁY PRZESIADKOWE?

Data publikacji: 2017-02-20
Język:
Mówiąc o węźle przesiadkowym, najczęściej mamy na myśli zespół przystanków (peronów) położonych blisko siebie, a więc miejsce, w którym dokonywane są przesiadki, czyli zmiany linii lub środka transportu. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym definiuje zintegrowany węzeł przesiadkowy jako "miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną". W tym artykule mowa będzie nie tylko o zintegrowanych węzłach przesiadkowych, ale również tych, które nie wyczerpują definicji podanej w ustawie, np. takich, które, nie mają miejsc postojowych. W literaturze przedmiotu występują również inne pojęcia równoznaczne: punkt przesiadkowy, centrum przesiadkowe, węzeł intermodalny, węzeł mobilności, public transport interchange/hub (ang).