Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
144 [maj 2017]

POLITYKA PARKINGOWA MIASTA WROCŁAW - TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI

Data publikacji: 2017-06-25
Język:
Polityka parkingowa prowadzona w większych miastach zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, jest narzędziem wdrażania zrównoważonej mobilności, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału podróży niesamochodowych w ogólnej liczbie podróży miejskich, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego. Polityka parkingowa Wrocławia jest odpowiedzią na postawione sobie wyzwanie - rozwój zgodny z ideą SMART CITY, którego istotnym filarem są działania na rzecz rozwoju zintegrowanego systemu transportu multimodalnego. Autorzy artykułu omawiają obecną politykę parkingową Wrocławia w poszczególnych obszarach miasta - niejednolitych pod względem wprowadzanych regulacji, jak również plany na przyszłość w tym zakresie.