Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
144 [maj 2017]

JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ NAS W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM?

Data publikacji: 2017-06-25
Język:
Zakończył się pierwszy etap prac nad projektem nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, związany z pracą Zespołu ds. opracowania tej ustawy, który został powołany zarządzeniem nr 51 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 listopada 2016 r. Pozytywnym rezultatem prac Zespołu, w którego pracach uczestniczył przedstawiciel IGKM, jest obecny kształt projektowanych rozwiązań, zwłaszcza dla przewozów organizowanych i wykonywanych w komunikacji miejskiej. Autor artykułu opisuje najważniejsze zmiany zawarte w projektowanej ustawie.