Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
144 [maj 2017]

NOWOŚCI W PRAWIE

Data publikacji: 2017-06-25
Język:
Zmiany rozporządzeń w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności to dwa akty prawne są efektem kwietniowej nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Innym rozporządzeniem powołano instytucję Rzecznika Praw Pasażera Kolei, zmieniono też rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Nowością są też usprawnione i przyspieszone oraz przyjazne dla strony procedury w administracji, czyli przełomowa nowelizacja przepisów o postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym.