Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
146 [listopad 2017]

SCHEMATY SIECI TRANSPORTU MIEJSKIEGO W ŚREDNICH I MAŁYCH MIASTACH - SZANSA, POTRZEBA CZY RACZEJ PRZESADA?

Data publikacji: 2017-12-11
Język:
W artykule tym autor dzieli się swoim spojrzeniem na kwestię grafiki i roli, jaką pełni ona w systemach transportowych, koncentrując się na nowoczesnym schemacie sieci komunikacyjnej. W kolejnych rozdziałach omawiane są kwestie dotyczące elementów strategii graficznej, ich roli i potencjalnych korzyści dla systemów transportu publicznego, klasycznych1 zasad dobrego schematu i analizy korzyści, które ze sobą niesie w systemach transportowych obsługujących ośrodki miejskie i zespoły aglomeracyjne różnej wielkości i typu. Autor wyjaśnia, czy schemat i mapa to jedno i to samo oraz dzieli się swoją opinią na temat sensowności wdrożeń schematów w systemach operujących poza głównymi ośrodkami miejskimi. W ostatnich dwóch rozdziałach prezentuje wyniki własnego przeglądu rozwiązań stosowanych aktualnie przez systemy funkcjonujące w ważniejszych ośrodkach miejskich (z wyłączeniem tych największych) oraz wyjaśnia, jakich reguł trzyma się w swoich projektach, na praktycznym przykładzie z Piły. Autor artykułu próbując zmierzyć się z tytułowym pytaniem, zaprasza jednocześnie Czytelników do wyrobienia sobie własnej opinii i ewentualnej polemiki.