Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby
146 [listopad 2017]

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1370/2009 DOTYCZĄCEGO USŁUG PUBLICZNYCH W TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

Data publikacji: 2017-12-11
Język:
W najbliższym czasie, a dokładnie 24 grudnia 2017 r., wejdą w życie zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Nastąpi to w wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego