Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Tramwaje

Dane producenta


Siemens Sp. z o.o.SIEMENS

Obecność Siemensa w Polsce sięga roku 1853, kiedy to założyciel firmy, Werner Siemens, przybył do Polski w związku z budową linii telegraficznej Berlin-Warszawa-Petersburg. Pierwsze polskie przedstawicielstwo firmy Siemens założone w 1879 roku w Warszawie nie zajmowało się jednak telekomunikacją, lecz sprzedażą i instalacją systemów oświetleniowych. Rozwój lokalnych struktur firmy zarówno na terenie wczesnego Królestwa Polskiego, jak i w ośrodkach przemysłowych na terenie pozostałych zaborów doprowadził do powstania w 1912r. Towarzystwa Akcyjnego Polskich Zakładów Elektrotechnicznych "Siemens", a następnie w 1922 r., już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Zakładów Siemens AG w Warszawie (przy ul. Królewskiej 23).
W okresie międzywojennym Siemens w Polsce rozwijał nie tylko swoje przedstawicielstwa handlowe i biura techniczno-inżynieryjne. Istotną część działalności firmy stanowiła także produkcja, np. przewodów i liczników prądu. Polityka gospodarcza rodzącego się państwa polskiego nastawiona była na wspieranie rodzimej produkcji przy jednoczesnym ograniczaniu importu. Ograniczenia te dotknęły także Siemensa, który zdecydował się w takiej sytuacji na skoncentrowanie swoich działań na terenie Górnego Śląska.
Powojenna historia Siemensa zaczęła się w 1950 r. nawiązaniem współpracy z jedną z warszawskich agencji handlowych, a w 1961 r. zawarta została umowa przedstawicielska z firmą Transactor w Warszawie, reprezentującą w Polsce interesy wielu międzynarodowych koncernów. Ówczesne realia ekonomiczne i prawne nie pozwalały na działanie firmy jako samodzielnego przedsiębiorstwa. Dopiero 1 marca 1991 r. została utworzona Siemens Sp. z o.o. - firma pełniąca rolę koordynacyjną dla całej grupy Siemens w Polsce.

Modele pojazdów