Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

Tramwaje

Dane producenta


Českomoravská Kolben DaněkTATRA

Tatra to nazwa serii tramwajów elektrycznych produkowanych przez zakłady ČKD w Pradze w Czechosłowacji (obecnie Republika Czeska).
W okresie socjalizmu były one podstawowym typem tramwajów dla krajów RWPG takich jak Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, Rumunia czy ZSRR. W Polsce eksploatowano w tym okresie wyłącznie model T1 (w Warszawie), gdyż głównym producentem taboru pozostał Konstal z Chorzowa.
Od 1997 roku w Poznaniu eksploatowane są modele RT6N1.

ČKD (Českomoravská Kolben Daněk) to jeden z największych zakładów przemysłowych dawnej Czechosłowacji, powstały w roku 1927 z połączenia dwóch mniejszych spółek Českomoravská-Kolben i Breitfeld-Daněk.
ČKD składała się z dwóch fabryk: zakładów produkujących lokomotywy w Vysočanach i fabryki produkującej tramwaje w dzielnicy Pragi - Smíchov (dawniej fabryka tramwajów Ringhoffera). Podczas II wojny światowej zakłady zostały przemianowane na Böhmisch Mährische Maschinenfabrik i produkowały czołgi PzKpfw 38(t) i niszczyciele czołgów Hetzer.
Po zakończeniu wojny zakład znacjonalizowano i przestawiono wyłącznie na produkcję tramwajów i lokomotyw. Dzięki pozyskaniu licencji na produkcję tramwajów typu PCC rozpoczęto wytwarzanie nowoczesnych modeli Tatra T1 i T2, a następnie długiej serii T3. Wkrótce zakłady ČKD zostały największym producentem tramwajów dla krajów RWPG, a rozwiązania zastosowane w ich tramwajach kopiowane były przez innych producentów państw bloku (m.in. Polskę). Tramwaje Tatra eksportowane były m.in. do NRD i krajów ZSRR, a na początku lat 90. XX wieku podpisano kontrakty na dostawy do Urugwaju i Manili w Filipinach.
Produkcja lokomotyw w ČKD początkowo obejmowała wyłącznie parowozy, ale z czasem podjęto także wytwarzanie lokomotyw spalinowych i elektrycznych. Znalazły one zastosowanie nie tylko na kolejach czeskich, ale także poza granicami kraju - głównie na liniach przemysłowych (np. w Polsce przemysłowe lokomotywy spalinowe S200, T448P i T419P).
W latach 90. XX wieku zakłady sprywatyzowano i zostały wykupione przez koncern Siemens. Obecnie produkują one głównie wagony dla praskiego metra i lokomotywy, ale nazwa ČKD nie jest już używana.

Modele pojazdów