Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

5.06.2006   Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca br. organizujemy w Warszawie szkolenie w zakresie ostatniej nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji miejskiej.
Pierwotnie, zmiany ustawy miały za zadanie głównie dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej (w projekcie nowelizacji), jednak później rząd zaproponował szereg zmian mających na celu uproszczenie i przyspieszenie postępowań (w autopoprawkach). Ostateczny zakres nowelizacji wychodzi znacznie poza przedłożenia rządowe, a będzie on największą i najważniejszą z dotychczasowych zmian ustawy.

Szkoleniu patronuje Urząd Zamówień Publicznych, a wykłady przeprowadzą najlepsi eksperci w dziedzinie zamówień publicznych z Forum Edukacyjnego Centrum Zamówień Publicznych w Warszawie. Program przewiduje omówienie m.in. następujących zagadnień:

  • Zakres stosowania ustawy - najważniejsze zmiany,
  • Omówienie instytucji Centralnego Zamawiającego,
  • Warunki udziału w postępowaniu - nowe podejście,
  • Zmiany proceduralne w poszczególnych trybach udzielania zamówień,
  • Dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, umowy ramowe - nowe instytucje PZP,
  • Najważniejsze zmiany w zamówieniach sektorowych,
  • Środki ochrony prawnej - koncentracja postępowań.

Po zakończeniu każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2006r. w godzinach 9.00 - 16.00.

Całkowity koszt szkolenia od jednej osoby, obejmujący udział w szkoleniu wraz z materiałami i wyżywieniem (kawa lub herbata w czasie przerwy, napoje, obiad po zakończeniu szkolenia) wynosi - 380 zł + 22% VAT, tj. łącznie - 463 zł 60 gr.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa, (imię i nazwisko uczestników oraz zajmowane stanowiska, nazwę firmy i telefon kontaktowy) przysłane faksem lub e-mailem do Izby w terminie do 26 maja br., oraz wpłacanie na konto Izby - Bank PEKAO S.A. VIII Oddział w Warszawie 32124011121111000001649792, łącznej kwoty uczestnictwa wynikającej z liczby zgłoszonych osób.

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się w Izbie z inż. Adamem Karolakiem - tel/fax (0....22) 848 21 02, e-mail: a.karolak {@} igkm.pl.2006-05-10 11:18:10 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta