Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

17.05.2006   Spotkanie w sprawie czasu prowadzenia pojazdów, przerw oraz okresów odpoczynku w komunikacji miejskiej

W dniu 17 maja 2006 r. w siedzibie Izby odbyło się spotkanie w sprawie rozwiązań systemowych w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw i okresów odpoczynku w komunikacji miejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób z 9 przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, 3 osoby z ramienia Ministerstwa Transportu - panie Danuta Konopka, Katarzyna Misiejuk oraz Anna Ślifirczyk oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej.
Spotkanie to zostało zainicjowane nowym rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 PE i Rady z dn. 15 marca 2006 r., które, jakkolwiek nie ma zastosowania do "przewozów drogowych pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km", to jednakże zobowiązuje polskiego ustawodawcę do określenia dla tych przewozów zasad gwarantujących bezpieczeństwo ruchu drogowego (ma to na celu ograniczenie wypadków drogowych i poprawę warunków pracy kierowcy).

Celem spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Transportu było rozważenie zasadności wprowadzenia w (znowelizowanej) ustawie o czasie pracy kierowców niektórych regulacji określonych w w/w rozporządzeniu., a mianowicie:
1) ustalenie dopuszczalnego tygodniowego i dwutygodniowego okresu prowadzenia pojazdu (art. 6 rozporządzenia),
2) stosowanie regularnych i skróconych tygodniowych okresów odpoczynku (art. 8 rozporządzenia),
3) zachowanie odpoczynku dobowego w wymiarze 11 godzin, z możliwością stosowania skróconego dziennego okresu odpoczynku (art. 8 rozporządzenia),
4) zagwarantowanie w okresie prowadzenia pojazdu łącznej przerwy trwającej co najmniej 30 min, w tym 15 min. obecnie obowiązującej przerwy zaliczanej do czasu pracy oraz 15 minut wynikających z przerw postojowych.

Przedstawiciele Ministerstwa Transportu zobowiązali się do przesłać w terminie późniejszym do zaopiniowania przez środowisko transportu miejskiego propozycje Ministerstwa w w/w kwestiach.
Podczas spotkania przedstawiciele przedsiębiorstw komunikacji miejskiej zgłaszali również inne problemy, z którymi spotykają się w swojej codziennej praktyce, m.in. brak definicji doby pracowniczej oraz czasu prowadzenia pojazdu, problemy wynikające z ustawowej definicji tygodnia (okres pomiędzy godziną 00.00 w poniedziałek i godziną 24.00 w niedzielę), nie objęcie motorniczych tramwajów ustawą o czasie pracy kierowców (problemy w przedsiębiorstwach świadczących zarówno usługi autobusowe, jak i tramwajowe), zatrudnianie się kierowców autobusów u więcej niż jednego pracodawcy, ustalanie rozkładów jazdy w powiązaniu z grafikiem służb w miastach, w których istnieje zarząd transportu.2006-05-22 13:58:26 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta