Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

16-17.10.2003   Seminarium polsko-niemieckie pt." Integracja transportu w aglomeracjach i regionach" - Frankfurt nad Odrą.

Było to drugie seminarium zorganizowane wspólnie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Niemiecki Związek Przedsiębiorstw Transportowych (VDV). Tegoroczne seminarium zatytułowane "Integracja transportu w aglomeracjach i regionach" składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy z nich obejmował problematykę tworzenia i funkcjonowania związków transportowych w aglomeracjach i regionach, natomiast drugi został poświęcony rozpoznaniu problemów integracji transportu lokalnego na obszarach przygranicznych.
Poza tym, podobnie jak w roku ubiegłym, celem Seminarium było nawiązanie i pogłębienie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami komunikacyjnymi z obu krajów, szczególnie z miast leżących blisko granicy polsko-niemieckiej. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta