Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

20.05.2004   XXX Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Poznań

Obrady XXX Jubileuszowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej odbyły się na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 20.05.2004r.
Obecny Zjazd odbywał się pod hasłem: "WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ - WYZWANIEM DLA LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO".
Udział w Zjeździe wzięło 214 uczestników ze 126 firm, reprezentujących:
- Przewoźników - działających na rynku usług miejskich i podmiejskich, zarówno gminnych jak i prywatnych,
- Organizatorów i koordynatorów przewozów pasażerskich, samorządy terytorialne, zarządy miast, itp.,
- Placówki naukowo badawcze i jednostki konsultacyjno - doradcze,
- Producentów i usługodawców działających na rzecz komunikacji miejskiej,
- Przedstawicieli władz centralnych i władz lokalnych,
- Zaproszeni przedstawiciele przewoźników zagranicznych,
- Goście zagraniczni w tym władze międzynarodowych związków komunikacyjnych.

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Zjazdu byli m.in.:
Hans Rat - Sekretarz Generalny UITP,
Seweryn Kaczmarek - Główny Inspektor Transportu Drogowego,
Kazimierz Gabryś - Dyrektor Biura Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

Poniżej zamieszczamy główne tematy referatów wygłoszonych na Zjeździe, wydanych w formie oddzielnej publikacji i przekazanych uczestnikom:

1. Stan i perspektywy rozwoju lokalnego i regionalnego transportu zbiorowego w Poznaniu i regionie - Wojciech Tulibacki,
2. Stan prawny lokalnego transportu zbiorowego w Polsce w świetle nowelizowanego prawa Unii Europejskiej - Jan Friedberg,
3. Modele instytucjonalnej organizacji lokalnego transportu zbiorowego w krajach rozszerzonej Unii Europejskiej - Stanisław Karasek,
4. Bariery w integracji zbiorowego lokalnego transportu z regionalnym - Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski,
5. Poprawa konkurencyjności samorządowych przewoźników lokalnego transportu zbiorowego - Stanisław Kasiewicz, Roman Podsiadły,
6. Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej - Witold Hołubowicz, Paweł Radziulis,
7. Kierunki poprawy jakości lokalnego transportu zbiorowego - Wojciech Suchorzewski,

Zjazdowi towarzyszyła zorganizowana na terenach targowych Wystawa Sprzętu i Usług dla Komunikacji, która odbyła się w dniach 21 i 22 maja 2004roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.. Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta