Uwaga! Korzystając z portalu IGKM akceptujesz politykę prywatności i plików cookie Izby

25-27.09.2006   Komisja BHP, Starachowice

ikona

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacyjny w Starachowicach Spółka z o.o. uprzejmie informują, że kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy odbędzie się w dniach 25-27 września 2006 r. w Starachowicach.
Początek spotkania w dniu 25 września br. o godzinie 18 w hotelu Senator w Starachowicach
ul. Krywki 18. Zakończenie spotkania w dniu 27 września o godzinie 14.00.

Program spotkania:

  1. Omówienie rozporządzeń dot. minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 póz. 1596 zm. Dz.U. z 2003 r. nrl78 póz. 1745 ) oraz uchylające rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali ( Dz.U. z dnia 4 maja 2006 r. nr 75 poz.524 ).
  2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie — doskonalenie metod prewencji wypadkowości.
  3. Omówienie rozporządzenia z dnia 27 lipca 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 póz. 1860).
  4. Warunki pracy kierowców i motorniczych w warunkach podniesionej temperatury otoczenia.
  5. Substancje i preparaty chemiczne w zakładzie pracy.
  6. Wymiana doświadczeń członków Komisji.
  7. Zwiedzanie zabytków i okolic ziemi świętokrzyskiej.

Zgłoszenie udziału w posiedzeniu komisji prosimy kierować pisemnie w nieprzekraczalnym
terminie do 6 września br. na adres:
Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w
Starachowicach
ul. Radomska 53
27-200 Starachowice

lub faksem (041) 274-61-47.

W zgłoszeniu prosimy podać NIP zakładu pracy oraz upoważnienie do wystawienia faktury bez podpisu instytucji delegującej. Przewidywany koszt udziału w posiedzeniu l osoby wyniesie około 500 zł.

Dodatkowych informacji udziela : Andrzej Karykowski tel. (041) 274-70-81 wew.33 lub tel.
kom. 606 690 925.

Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu.2006-08-02 10:11:48 Zobacz/wyślij komentarze (0)koperta